Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 23700
Mărime: 837.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 01

CAP. 1. TENDINŢE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ 03

1.1 Necesitatea POS DRU 03

1.2 Dezvoltarea economiei sociale 06

CAP. 2. ROLUL POS DRU 19

2.1 Axele de finanţare din cadrul POSDRU 2007-2011 19

2.2 Obiective specifice POS DRU 20

2.3 Obiective specifice pe fiecare axă 24

CAP. 3. POSIBILITATI DE FINANŢARE A ECONOMIEI SOCIALE 36

PRIN POS DRU 36

3.1 Axa Prioritara 6 : Promovarea incluziunii sociale 36

3.2 Domeniul Major de Intervenţie 6.2 39

CAP. 4. PROIECTE DE SUCCES 50

4.1. Proiecte de succes in cadrul POS DRU 50

4.2. Un proiect de succes naţional – Formarea continuă a profesorilor

de matematică şi ştiinţele economice în societatea cunoaşterii" 52

CAP. 5. STUDIU DE CAZ: Consilierea Integrativă Educaţională - Aici şi Acum 60

BIBLIOGRAFIE 71

ANEXE 72-75

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei de două şocuri: 1991–1994 şi 1997–2000. Evoluţiile socio-economice înregistrate în ultimii ani au adus nivelul sărăciei la 18,8% în 2004 , iar rata sărăciei severe până la un nivel de 5,9%. Reducerea drastică a numărului de locuri de muncă, deteriorarea nivelului real al salariilor, fiscalitatea ridicată au reprezentat cauze importante ale deprecierii veniturilor. Creşterea costului vieţii în perioada 1997- 2000 nu a fost însoţită de o creştere proporţională a veniturilor, ducând implicit la sărăcie severă. Valoarea reală a câştigului salarial mediu net a înregistrat o evoluţie descendentă până în anul 2000 când s-a situat la cota minimă în perioada analizată (87,8% faţă de anul 1995). După această dată tendinţa a fost crescătoare în anii care au urmat, în anul 2003 atingând o valoare foarte apropiată de cea din anul 1995 (99,8%). Nivelul de trai, estimat pe baza pragului de sărăcie, în anul 2000 reprezenta 42,9% din câştigul salarial mediu net. Prin evoluţia ascendentă a acestuia din anii următori s-a ajuns ca în anul 2003 pragul de sărăcie să reprezinte 36,4% din salariul mediu net. Iată cel mai bun motiv ca Romania sa acceseze cat mai multe fonduri din POSDRU in perioada 2007-2013

In lucrarea de fata, “ROLUL POSDRU IN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE” am prezentat importanta acestor fonduri in economia româneasca prin prisma decalajelor existente intre tara noastră şi tarile membre UE, dar şi din prisma decalajelor existente in cadrul României intre regiuni, etnii sau alte categorii sociale.

Lucrarea este structurata in cinci capitole astfel:

- Cap 1: Tendinţe in economia sociala; In acest capitol am prezentat situaţia României la începutul programului, evoluţiile ulterioare precum şi tendinţele de dezvoltare a resurselor umane raportându-mă mereu la POSDRU;

- Cap 2: Rolul POSDRU; In acest capitol am prezentat rolul programului pentru economia româneasca, am prezentat principalele axe ale acestui program şi obiectivele specifice fiecărei axe in parte.

- Cap 3: Posibilităţi de finanţare a economiei sociale; In acest capitol am insistat pe Axa 6 din cadrul POSDRU, „Promovarea incluziunii sociale”.

- Cap 4: Proiecte de succes; In acest capitol am prezentat câteva proiecte de succes din Romania şi am prezentat un un proiect de succes naţional – “ Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţele economice în societatea cunoaşterii”

- Cap 5: Studiu de caz; In acest capitol am prezentat un proiect aflat in derulare denumit: “Consilierea Integrativă Educaţională - Aici şi Acum”.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României in domeniul resurselor umane in vederea implementării asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, in cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007 – 2013. Elaborat in contextul Planului National de Dezvoltare 20072013 şi in acord cu Priorităţile Cadrului Strategic National de Referinţa, POS DRU este un instrument important in sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale. Mai mult, investiţiile in capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate creşterii productivităţii pe termen lung. O forţa de munca înalt calificata, cu un nivel de educatie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor in schimbare ale pieţelor, este esenţiala pentru o economie competitiva şi dinamica. Romania va promova politici active pe piaţa muncii pentru creşterea adaptabilităţii şi flexicuritatii forţei de munca. Se preconizează obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii, ca fundament al unei economii competitive bazate pe cunoaştere.

Preview document

Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 1
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 2
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 3
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 4
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 5
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 6
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 7
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 8
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 9
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 10
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 11
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 12
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 13
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 14
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 15
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 16
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 17
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 18
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 19
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 20
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 21
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 22
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 23
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 24
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 25
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 26
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 27
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 28
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 29
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 30
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 31
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 32
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 33
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 34
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 35
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 36
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 37
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 38
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 39
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 40
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 41
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 42
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 43
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 44
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 45
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 46
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 47
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 48
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 49
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 50
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 51
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 52
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 53
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 54
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 55
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 56
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 57
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 58
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 59
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 60
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 61
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 62
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 63
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 64
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 65
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 66
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 67
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 68
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 69
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 70
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 71
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 72
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 73
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 74
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 75
Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Fonduri Structurale Europene în Resurse Umane - POSDRU

Introducere În România de astăzi există multe variabile privind resursele umane și posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Sistemul educațional...

Programul Operational Sectorial Mediu

INTRODUCERE Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), reprezinta documentul de programare a Fondurilor Structurale si de Coeziune care...

Absorbția Fondurilor Structurale de către IMM-urile Românești

Absorbţia fondurilor structurale de către IMM-urile româneşti 1. Rezumat La 31 mai 2010, gradul de absorbţie al fondurilor structurale în Romania...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Cum se Poate Obtine Finantare din Fonduri Europene

Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009 Pasul 1: identificarea ideii de proiect; Pasul 2:...

Absorbtia Fondurilor Structurale in Romania

“Primarii români sunt îngrijoraţi de viitorul finanţării comunitare în condiţiile în care cinci regiuni de dezvoltare, din totalul celor opt,...

Dezvoltarea Economica Sociala

Dezvoltarea comunităţii locale Conceptul de dezvoltare economică locală În Dicţionarul explicativ al limbii române, comunitatea este un grup de...

Ai nevoie de altceva?