Sănătatea în economia contemporană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 29536
Mărime: 172.89KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Vasilescu

Cuprins

1. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA O INSTITUŢIE PUBLICĂ DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

3. FINANŢAREA CHELTUIELILOR ÎN INSTITUŢIILE SANITARE

4. ORGANIZAREA EVIDENŢELOR CONTABILE ÎN FINANŢAREA UNEI INSTITUŢII SANITARE

Extras din document

1. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

1.1 Determinări privind sănătatea în societatea contemporană

Hipocrat, părintele medicinii europene denumea sănătatea ca pe o “stare de echilibru între corp, minte şi mediu”, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca “bunăstare completă, fizică, psihică şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a handicapului .Abordarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii are meritul de a surprinde caracterul pozitiv al conceptului de sănătate, această abordare susţinând ideea conform căreia sănătatea reprezintă mai mult decât simpla absenţă a unor stări nedorite, definite în mod obiectiv “boli” de către experţi.

Pentru o dezvoltare armonioasă şi sigură a unei ţări este foarte importantă protejarea sănătăţii fiecărui cetăţean în parte, deoarece un cetăţean activ din punct de vedere social este capabil să susţină un stat prosper.

Starea de sănătate, în adevăratul sens al cuvântului, semnifică existenţa armoniei structurale, inclusiv în sensul funcţional al tuturor elementelor organismului uman, cât şi între acesta şi mediul său ambiant. Starea de sănătate este un bun de preţ care asigură fiecărui individ posibilitatea afirmării sale plenare, a utilizării potnţialului său fizic, psihic şi afectiv la întreaga lui capacitate, în scopul realizării depline a aspiraţiilor şi fericirii personale şi a familiei sale în cadrul societăţii în care trăieşte şi işi desfăşoară activitatea.

Sănătatea este un concept complex şi, de aceea, nu există doar un singur indicator care să ne permită o analiză riguroasă şi completă a ei, ci un şir de indicatori prin care se pot descrie diferite aspecte sau dimensiuni ale stării de sănătate; dintre aceşti indicatori putem aminti: speranţa de viaţă – un indicator ce reflectă ansamblul condiţiilor economice, sociale, de mediu şi sănătate în care populaţia işi desfăşoară activitatea; natalitatea, mortalitaea infantilă, morbiditatea, etc.

Sănătatea omului contemporan poate fi serios influenţată de o serie de factori “moderni”, actuali cum sunt: degradarea condiţiilor sociale, sărăcia anumitor segmente sociale ( vârstnici, şomeri, familii cu mulţi membri ), carenţe în alimentaţie, alcoolism, fumatul excesiv, poluarea şi deterioarea mediului .

În ultimii ani asistăm la o degradare continuă şi tot mai accentuată a mediului din România prin creşterea nivelului poluării ( depozitarea improprie a gunoaielor şi a deşurilor toxice, creşterea nivelului normal de radiaţii.

Serviciile de sănătate oferite au şi ele o influenţă asupra sănătăţii populaţiei.Deşi în România numărul unităţilor medicale este comparabil cu cel al ţărilor din vestul Europei există însă multe probleme legate de: absenţa altenativelor la îngrijiri spitaliceşti, (îngrijiri comunitare, îmbunătăţirea îngrijirilor primare), utilizarea ineficientă a paturilor de spital prin încărcarea lor cu cazuri sociale, limitarea intervenţiilor diagnostice probate ca fiind eficace şi eficiente, din motive ce ţin atât de resursele precare disponibile cât şi de organizarea defricitară a sistemului de sănătate din România, toţi aceşti factori determinând o creştere a cheltuielilor pentru sănătate, fără a antrena şi o satisfacere optimă a cererii şi a nevoilor de servicii.

Pe lângă factorii obiectivi enumeraţi, există şi o serie de factori subiectivi care îşi pot pune amprenta în mod negativ asupra sănătăţi fiecărui individ în parte, şi aici putem aminti stilul de viaţă, multe din bolile umane fiind provocate de comportamentul fiecărui individ, ele putând fi evitate sau ameliorate prin modificări comportamentale , fumatul si consumul excesiv de alcool care au luat o amploare nebănuită în ultimii ani, pe fondul creşterii numărului factorilor de stres şi a campaniilor publicitare accentuate practicate de mass-media, mai ales în rândul tinerilor, aspecte care au o influneţă nefastă asupra sistemului imunitar. La fel, putem considera factori negativi şi tendinţa spre o alimentaţie hipercalorică, hiperglucidică, hipersodată, consumul unor alimente care au în compoziţia lor un număr mare de “E-uri”, sedentarismul, stresul, şomajul, drogurile,etc.

Pentru a evidenţia consecinţele extrem de negative ale factorilor enumeraţi mai sus asupra sănătăţii fiecărui individ în parte, propun să aruncăm o scurtă privire asupra

situaţiei din ţara noastră cu privire la noile cazuri de îmbolnăviri.

Tabelul nr. 1 Evoluţia şi structura îmbolnăvirilor în România în perioada 2000-2004

mii

Clase de boli 2000 2001 2002 2003 2004

Tumori 41 50 49 46 49

Boli ale aparatului

respirator 6749 7652 7699 7333 7643

Boli ale sistemului nervos 800 941 984 959 1026

Tulburări mentale 135 168 172 165 177

Complicaţii ale sarcinii şi naşterii 33 30 34 22 21

Sursa: Anuarul statistic al României, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro

Din aceste motive se impune necesitatea unei activităţi de ocrotire a sănătăţii eficientă care să fie susţinută de către stat atât prin alocări generoase de la bugetul public, cât mai ales prin eficientizarea activităţii instituţiilor abilitate din domeniul sănătăţii publice, care să ducă la un mai bun consum de resurse publice şi la o îmbunătăţire a raportului cost-beneficii.

Nu trebuie uitat faptul că demersurile întreprinse pentru ocrotirea sănătăţii nu au numai efecte medicale, în plan pesonal, ci au şi efecte sociale cu influenţe directe asupra stării economiei unei ţări şi asupra standardelor de viaţă a cetăţenilor ei.

Preview document

Sănătatea în economia contemporană - Pagina 1
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 2
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 3
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 4
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 5
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 6
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 7
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 8
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 9
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 10
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 11
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 12
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 13
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 14
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 15
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 16
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 17
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 18
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 19
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 20
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 21
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 22
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 23
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 24
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 25
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 26
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 27
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 28
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 29
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 30
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 31
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 32
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 33
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 34
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 35
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 36
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 37
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 38
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 39
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 40
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 41
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 42
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 43
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 44
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 45
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 46
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 47
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 48
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 49
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 50
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 51
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 52
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 53
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 54
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 55
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 56
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 57
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 58
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 59
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 60
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 61
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 62
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 63
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 64
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 65
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 66
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 67
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 68
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 69
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 70
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 71
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 72
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 73
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 74
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 75
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 76
Sănătatea în economia contemporană - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Sanatatea in Economia Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale

CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale 1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri...

Impactul Calității Produsului asupra Consumatorului

CAPITOLUL I CALITATEA MĂRFURILOR ŞI A SERVICIILOR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Orientări actuale privind definirea calităţii In condiţiile...

Caracterizarea economiei de piață

Economia de schimb: geneza si tipuri Satisfacerea nevoilor de consum ale oamenilor se realizeaza prin intermediul bunurilor si serviciilor. Pe...

Marketingul Asigurarilor de Viata in Romania

CAPITOLUL I – „PIATA ASIGURARILOR DE VIATA IN ROMANIA” I.1 Conceptul de piata Oamenii de afaceri folosesc adesea termenul de „piata” pentru a se...

Bolile Secolului XXI

Evolutia lumii moderne se caracterizeaza prin complexitate, dinamicitate si suprapunerea valorilor a doua milenii. Aprar noi si noi fenomene ce...

Măsuri Legislative pentru Protecția Mediului

TEMA LA IMPACTUL INSTALATIILOR DE ARDERE MASURI LEGISLATIVE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Conform legii protectiei mediului 137/1995, [1], mediul...

Drept Financiar

1. CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE Finanţele publice sunt recunoscute cu această denumire din prima parte a perioadei istorice contemporane...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Ai nevoie de altceva?