Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 11847
Mărime: 70.96KB (arhivat)
Publicat de: Robert P.
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. Capitolul I: Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare
 2. I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale
 3. I.2. Siguranţa alimentară, parte a securităţii alimentare
 4. I.3. Trasabilitatea
 5. Capitolul II: Asigurarea securității și siguranței alimentare la nivelul
 6. Uniunii Europene
 7. 2.1. Disponibilități la principalele produse agricole în Uniunea Europeană și România
 8. 2.2. Producțiile interne la principalele produse agricole în Uniunea Europeană și România
 9. 2.3. Importurile de produse agricole în Uniunea Europeană și România
 10. 2.4. Exporturile de produse agricole în Uniunea Europeană și România
 11. 2.5. Consumuri interne în Uniunea Europeană și România
 12. 2.6. Disponibilitate pentru consum alimentar în Uniunea Europeană și România
 13. 2.7. Asigurarea autosuficienței alimentare în Uniunea Europeană și România
 14. 2.8. Siguranţa alimentară în Uniunea Europeană
 15. Concluzii

Extras din licență

Capitolul I

Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare

I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale

Securitatea alimentară reprezintă acea componentă a securităţii naţionale care se referă la instrumentele şi politicile organizaţionale utilizate pentru preîntâmpinarea riscurilor, ameninţărilor sau vulnerabilităţilor şi contracararea eventualelor crize survenite în domeniul garantării accesului la hrană al indivizilor şi colectivităţilor umane, fapt pentru care este considerată de unii specialişti ca ţinând de securitatea ecologică, securitatea personală, securitatea comunităţii sau securitatea politică.

În acelaşi timp, securitatea alimentară este o disciplină ştiinţifică, care se referă la modul de manipulare, preparare şi depozitare a alimentelor astfel încât să se prevină îmbolnăvirile.

Problema securităţii şi siguranţei alimentare face obiectul preocupărilor la nivel internaţional, regional şi naţional aşa cum se prezintă şi în “Declaraţia Mondială asupra Alimentaţiei şi Nutriţiei” a ONU-FAO/ din 1992, care alături de „Declaraţia asupra Securităţii Alimentare Mondiale" (FAO/OMS, 1996), arată că „securitatea alimentară există atunci când toţi oamenii, în orice moment, au acces fizic şi economic la alimente sigure şi nutritive care îndeplinesc necesităţile de hrană ale organismului uman, pentru a duce o viaţă sănătoasă şi activă".

În cadrul Adunării Mondiale asupra securității alimentare din Quebec (octombrie 1995) s-a susținut că accesul la securitatea alimentară este ”dreptul la hrană în cantitate şi calitate suficientă pentru a asigura o viaţă sănătoasă”. Acest drept fundamental a fost proclamat de Curtea Internaţională de Justiție și trebuie inclus în toate legislaţiile naţionale.

Securitatea alimentară constituie un concept care are ca elemente esenţiale: „existenţa disponibilităţilor alimentare şi capacitatea populaţiei de a cumpăra” . Securitatea alimentară îşi are originile în penuria de alimente pe care au cunoscut-o ţările, de pildă, în lungile perioade ale ultimelor două conflagraţii mondiale, în dependenţa care a devenit evidentă pentru supravieţuirea lor, de produsele ce vin din străinătate. Această preocupare asupra securităţii alimentare a făcut ca multe ţări industrializate să-şi menţină un anumit grad de dezvoltare autonomă, cu scopul de a fi apărate în cazul unor viitoare conflicte. Acesta este contextul în care cele mai multe ţări din vestul şi centrul Europei şi-au pus bazele securităţii lor alimentare pe care, în perioada postbelică, şi-au consolidat-o continuu.

Pentru a contura mai bine conceptul securităţii alimentare, putem porni de la noţiunea clasică de securitate privită în sens general. Termenul „securitate” provine din latinescul securitas, -atis, fiind definit astfel: „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; protecţie, apărare” . Securitatea în sens general se poate defini astfel ca: „stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol sau de aprovoca pagube mediului sau propietăţii este limitat la un nivel acceptabil”. Se poate observa că această accepţiune generică de „securitate” pune accent pe absenţa pericolelor; prin extensie sintagma „securitatea alimentară” semnifică lipsa oricărui element ce ar putea pune în pericol alimentaţia şi nutriţia.

Conceptul de securitate alimentară a evoluat dinamic în timp, extinzându-şi semnificaţiile şi conexiunile, astfel încât în prezent el înglobează totalitatea aspectelor care permit populaţiei accesul optim la hrană. Dincolo de orice diferenţieri de ordin socio-economic, politic sau cultural, fiecare individ deţine un drept fundamental - dreptul la hrană – a cărui materializare nu se realizează pretutindeni în cele mai bune condiţii. Tocmai de aceea, preocupările entităţilor cu atribuţii în domeniu au la bază definirea necesarului fiziologic uman, ţinând cont de toţi factorii implicaţi, precum şi optimizarea raportului dintre nevoi şi resursele alimentare disponibile.

În conceptul de securitate alimentară s-au dezvoltat o multitudine de definiţii la nivel individual, familial, regional, naţional şi internaţional, fiecare având o semnificaţie specifică.

Securitatea alimentară individuală (SAI) - reprezintă posibilitatea de a avea acces la o alimentaţie sigură şi suficentă pentru o viaţă sănătoasă, acces care trebuie să fie relativ garantat . Cu alte cuvinte, SAI echivalează cu un aport individual suficient şi oarecum garantat, uneori de către autorităţile statale.

Securitatea alimentară a familiilor (SAF) este necesară pentru asigurarea SAI, dar nu este suficientă, deoarece hrana disponibilă nu este întotdeauna repartizată egal între membrii familiei, proporţional cu nevoile

Bibliografie

Cecilia Alexandru, Securitate și echilibru alimentar în România, Editura Geea, București, 2001

Ghe. N. Anghel , Componente ale securităţii naţionale a României, Editura Societăţii Tempus, Bucureşti, 1996

Constantin Banu (coordonator), Suveranitate, securitate şi siguranţă alimentară, Editura ASAB, Bucureşti, 2007

Iuliana Banu, Politici și strategii globale de securitate alimentară, Editura Galati University Press, Galați, 2007

Stefan Blacioti, Securitatea alimentară. Interes naţional al României în condiţiile integării în Uniunea Europeană, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010

Camelia Lidia Cioban, Politici și strategii de siguranță și securitate alimentară, Editura Eurostampa, București 2007

Negruț C., Politici agroalimentare comparate, Ed. Solness, București, 2002

Ion Diaconescu, Merceologie alimentară. Calitate şi siguranţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2007

DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996

Corina Ene – Securitatea alimentară. Coordonate şi implicaţii, Editura Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, 2009

Catălin Galan, Noţiuni generale de legilslaţie în siguranţa alimentară, în ecologie şi agricultură, Editura Sistech, Craiova, 2009

Anca Mardar, Protecţia consumatorului şi siguranţa alimentară, Editura Transilvania, Braşov, 2009

Eftimie M., Controlul calității produselor alimentare, Editura Premier, Ploiești, 2001

Niculae I. Niculescu, Siguranţa alimentară la client, Editura Edmunt, Brăila, 2006

Liviu Rusu, Siguranța alimentelor, Editura Ceres, București, 2010

Preview document

Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 1
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 2
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 3
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 4
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 5
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 6
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 7
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 8
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 9
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 10
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 11
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 12
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 13
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 14
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 15
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 16
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 17
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 18
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 19
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 20
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 21
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 22
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 23
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 24
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 25
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 26
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 27
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 28
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 29
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 30
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 31
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 32
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 33
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 34
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 35
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 36
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 37
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 38
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 39
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 40
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 41
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 42
Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Siguranta si Securitate Alimentara. Romania Fata de UE.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea și Realizarea de Produse Sigure

1. CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR, O NECESITATE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ Putem spune că siguranţa produselor alimentare, alături de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Dezvoltatea spațiului rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politici și strategii globale de securitate alimentară

1. Conceptul de securitate alimentară 1.1. Problematica securității alimentare 1.2. Factori care influențează securitatea alimentară 1.3....

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Securitatea versus siguranța alimentară

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Exigențe ale integrării României la Uniunea Europeană - impactul aderării asupra economiei naționale

Capitolul I: Exigente ale integrarii României la Uniunea Europeana 1.1. Consideratii generale România este prima tara din estul si centrul...

Tehnologia de Fabricare a Produselor Ecologice

1. Agricultura organică si produsele ecologice 1.1 Produsele ecologice Produsul ecologic alimentar este, în primul rând, obţinut din ingrediente...

Strategia energetică a României pentru perioada 2011-2020

CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE STRATEGICE 1.1. Obiectivul general al strategiei Romania isi propune ca obiectiv generalal al strategiei pentru sectorul...

Strategie de securitate alimentară

IDENTIFICAREA PROBLEMEI • Lipsa resurselor sau accesului la alimente sănătoase,dar şi lipsa cunoştinţelor referitoare la o nutriţie sănătoasă. •...

Ai nevoie de altceva?