Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18448
Mărime: 204.16KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Radu

Cuprins

Introducere 3

Cap. I. Modalităţi de analiză a situaţiei

financiar – patrimoniale a firmei 5

1.1. Bilanţul – instrument de bază al analizei financiare 5

1.2. Ratele structurale de activ bilanţier 8

1.3. Ratele structurale de pasiv bilanţier 14

1.4. Analiza echilibrului financiar pe termen scurt, mediu şi lung 16

1.4.1. Fondul de rulment 16

1.4.2. Necesarul de fond de rulment 23

1.4.3. Trezoreria 24

1.4.4. Situaţia netă 27

Cap. II. Principalii indicatori de performanţă ai firmei 28

2.1. Profitul – preocupare primordială a manageriatului 28

2.2. Ratele rentabilităţii 30

2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 33

2.4. Ratele de finanţare 38

Cap. III. Analiza activităţii S.C. METAXIM RUL S.R.L.

pe baza principalilor indicatori de performanţă 40

3.1. Prezentarea firmei 40

3.2. Analiza ratelor structurale de activ bilanţier ale firmei 41

3.3. Analiza ratelor structurale de pasiv bilanţier ale firmei 46

3.4. Analiza echilibrului financiar pe baza fondului de rulment,

necesarul de fond de rulment şi trezoreria 49

3.5. Analiza ratelor rentabilităţii firmei 51

3.6. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei 53

3.7. Analiza ratelor de finanţare 55

Cap. IV. Concluzii şi propuneri 59

Bibliografie 61

Anexe 63

Extras din document

INTRODUCERE

Transformările economice şi sociale la nivel global au determinat schimbarea modului de gândire şi de desfăşurare a afacerilor companiilor. La nivel internaţional au loc dezbateri publice tot mai aprinse şi mai frecvente pe tema responsabilităţii întreprinderilor, comportament care ar trebui să respecte fundamentele conceptului de „dezvoltare durabilă”.

Performanţa continuă reprezintă obiectivul oricărei organizaţii deoarece numai prin performanţă organizaţiile au posibilitatea de a creşte şi de a progresa.

Se poate afirma că performanţa organizaţională este cea mai importantă modalitate de măsurare a succesului unei companii, prin intermediul unui set de indicatori care reflectă rezultatele diferitelor componente ale acesteia. Scopul este acela de a explica rolul şi necesitatea activităţilor de monitorizare şi evaluare în vederea creşterii performanţelor şi îmbunătăţirii eficienţei în sectorul economic, oferind în acelaşi timp şi un suport metodologic pentru desfăşurarea acestor activităţi.

În perioadele mai puţin stabile, cel mai mare atuu pe care trebuie să-l posede o companie este capacitatea de a găsi soluţii într-o perioadă scurtă de timp şi cu puţine date la dispoziţie, dar neapărat structurate; de a avea puterea să măsoare în continuare toate mişcările organizaţiei şi mai ales ale pieţei – clienţi, furnizori şi competitori; de a concepe sistemul astfel încât să permită verificarea soluţiilor înainte de a fi puse în practică, deoarece riscul unei decizii greşite este foarte mare şi de cele mai multe ori decizia este ireversibilă.

Rentabilitatea este un criteriu al performanţei, ea exprimând capacitatea întreprinderii de a obţine profit. Informaţiile despre performanţa unei întreprinderi, în special despre rentabilitatea acesteia, sunt utile pentru aprecierea modificărilor potenţiale ale resurselor economice pe care întreprinderea le va putea controla în viitor şi pentru anticiparea capacităţii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente. De asemenea, pe baza performanţei se formulează raţionamente vizând eficienţa cu care întreprinderea poate utiliza noi resurse.

În elaborarea acestei lucrări s-a ţinut seama şi de faptul că, legislaţia actuală în domeniul contabilităţii prevede drept obiective ale situaţiilor financiare prezentate de agenţii economici, reflectarea performanţei economice şi a poziţiei financiare a acestora.

Indicatorii de performanţă au un rol deosebit de important pentru o poziţionare corectă pe piaţă faţă de concurenţă, precum şi pentru luarea unor decizii în scopul îmbunătăţirii componentelor care influenţează direct nivelul lichidităţilor din companii. Aspectele prezentate în lucrare ne permit să afirmăm că analiza şi evaluarea performanţei, ca scop şi mijloc al managementului întreprinderii, sunt componente esenţiale în vederea obţinerii de rezultate economice superioare de către întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în mediul actual.

Deşi performanţa economică are accepţiuni diferite, cum ar fi creştere, rentabilitate, productivitate, randament, am dorit să îndreptăm atenţia spre direcţii de cercetare viitoare care să vizeze faptul că: performanţa financiară, ca dimensiune a managementului financiar, este o noţiune complexă şi reprezintă un proces strategic şi integrat al asigurării succesului de durată în activitatea organizaţiei, care presupune un rezultat economic măsurabil, obţinut prin responsabilitate, inovaţie, creativitate, calitatea proceselor organizaţionale, calitatea deciziei, fiind influenţat de factori interni şi externi, cu efect asupra competitivităţii economice, profitabilităţii, lichidităţii şi riscurilor financiare.

Indicatorii sunt instrumente analitice de bază pentru evaluarea unei anumite politici sau pentru compararea unor activităţi similare sau a aceleiaşi activităţi în perioade de timp diferite. Lucrarea realizează o “radiografie” a sistemului de indicatori consacraţi şi a surselor acestora pentru evaluarea performanţei, felul în care ei trebuie abordaţi, ce anume oferă în scopul unei cât mai bune înţelegeri a cerinţelor utilizatorilor, în vederea îmbunătăţirii activităţii pornindu-se de la semnificaţia şi rolul bilanţului contabil, ca bază a furnizării informaţiilor detaliindu-se ratele de structură ale activului şi pasivului bilanţului societăţii.

Aceste informaţii au rolul de a caracteriza poziţia firmei, iar pentru a surprinde performanta acesteia se enumeră şi analizează câteva grupe de indicatori precum: indicatori privind profitabilitatea, indicatori privind lichiditatea şi solvabilitatea firmei, indicatori ai echilibrului financiar etc.

Preview document

Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 1
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 2
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 3
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 4
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 5
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 6
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 7
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 8
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 9
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 10
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 11
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 12
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 13
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 14
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 15
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 16
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 17
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 18
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 19
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 20
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 21
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 22
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 23
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 24
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 25
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 26
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 27
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 28
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 29
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 30
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 31
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 32
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 33
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 34
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 35
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 36
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 37
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 38
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 39
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 40
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 41
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 42
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 43
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 44
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 45
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 46
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 47
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 48
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 49
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 50
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 51
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 52
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 53
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 54
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 55
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 56
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 57
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 58
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 59
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 60
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 61
Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Indicatori de Performanta Utilizati in Managementul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Indatorarea si Problema Integrarii

Cap I PREMISE CONCEPTUAL TEORETICE Diversificarea si multiplicarea continua sarcinilor si obligatiilor statului determina recursul la variate si...

Eficiență economică

Eficienţa, privită în sens general, se referă la întreaga viaţă social-economică, putând fi definită ca obţinerea unui maxim de efect cu minim de...

Criza datoriilor suverane - cauze și consecințe

1.Introducere În anii ’90, SUA ṣi Zona Euro au avut traiectorii similare în ceea ce priveṣte contractarea de datorii. Drept urmare, ponderea...

Politica de Subvenționare a Agriculturii

Cea mai cunoscută formă de intervenţie a statului în economie este reprezentată de subvenţionare. „Subvenţionarea este un sistem complex şi...

Teoria Monetarista

am ales această temă deoarece monetarismul este credinţa că deteminanta primordială a stării globale pe plan macroeconomic – dacă va fi şomaj, sau...

Moneda în viziunea doctrinei monetariste

Moneda face parte, de foarte multă vreme, atât din acţiunea, cât şi din conştiinţa oamenilor, ea face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Este...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz la SC Versilia Company SRL

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o...

Calculul indicatorilor de apreciere a performanțelor bancare

Cap. I NOTIUNI TEORETICE 1.1. Analiza profitabilitatii in institutiile bancare Sistemele bancare stabile sunt capabile sa ofere informatii...

Analiza Performantelor Financiare ale BCR

INTRODUCERE Analiza performantelor bancare prezinta o importanta majora, sistemul bancar reprezentand principalul sistem circulator din economie....

Managementul resurselor umane - studiu pe caz de firmă

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva, Managementul Resurselor Umane constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul Financiar al Firmei

Capitolul 1. Managementul financiar al firmei Conceptul de management financiar În condiţiile economiei de piaţă, eficienţa unei întreprinderi...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Auditul intern în instituția publică

INTRODUCERE Instituţiile publice, în sensul birocratic pe care îl au în ziua de astăzi, reprezintă singurul mod de organizare social-economică a...

Ai nevoie de altceva?