Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 28182
Mărime: 130.57KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA ARTIFEX FACULTATEA FINANTE-CONTABILITATE

Cuprins

I. Reglementări juridice româneşti referitoare la

structurile de venituri şi cheltuieli 4

II. Standardele internaţionale de contabilitate

Definirea veniturilor si cheltuielilor.

Elemente conceptuale privind veniturile si cheltuielile 6

III. Clasificarea veniturilor unitatii patrimoniale 23

IV. Clasificarea cheltuielilor unitatii patrimoniale 25

V. Cheltuieli deductibile – cheltuieli nedeductibile

potrivit legii romane 27

VI. Prezentarea Societatii Comerciale ROMTOP SA Toplita 30

VII. Contabilitatea veniturilor 35

Contabilitatea veniturilor din exploatare 35

Contabilitatea veniturilor financiare 44

Contabilitatea veniturilor exceptionale 49

Contabilitatea veniturilor din amortizări şi provizioane 50

Contabilitatea decontarii veniturilor 51

VIII. Contabilitatea cheltuielilor 53

Contabilitatea cheltuielilor din exploatare 53

Contabilitatea cheltuielilor financiare 66

Contabilitatea cheltuielilor exceptionale 69

Contabilitatea cheltuielilor cu amortizari si provizioane 71

Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit 72

Contabilitatea decontarii cheltuielilor 72

IX. Monografie contabila 74

X. Analiza cheltuielilor si veniturilor SC ROMTOP SA 94

XI. Utilizarea calculatorului in contabilitatea

veniturilor si cheltuielilor 102

Consideratii generale in utilizarea calculatorului

in prelucrarea datelor contabile 102

Aplicatie informatica pentru calculul indicatorilor

din Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune 104

XII. Concluzii si propuneri 115

BIBLIOGRAFIE 117

Extras din document

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82/1991, cheltuielile reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru:

-consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiază unitatea patrimonială;

-cheltuieli cu personalul;

-executarea unor obligaţii legale sau contractulale de către unitatea patrimonială;

-cheltuieli excepţionale.

În cadrul cheltuielilor pentru determinrea rezultatului economico-financiar se cuprind, de asemenea:

-amortizările şi provizioanele constituite;

-valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute.

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe categorii de cheltuieli, după natura lor:

cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli excepţionale, cheltuieli cu amortizările şi provizioanele, cheltuieli cu impozitul pe profit.

Principalele elemente care formează veniturile unităţii patrimoniale sunt sumele sau valorile încasate sau de încasat din:

-livrări de bunuri, executarea de lucrări, prestările de servicii şi din avantajele pe care unitatea patrimonială a consimţit să le primească;

-executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor;

-venituri excepţionale.

În cadrul veniturilor pentru determinarea exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea veniturile din:

-producţia stocată;

-producţia imobilizată;

-diminuarea sau anularea provizioanelor;

-preţul de vânzare al activelor cedate.

Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clientilor.

Potrivit legii contabilitatea veniturilor se ţine pe categorii de venituri dupa natura lor: venituri din exploatare, venituri financiare, venituri excepţionale, venituri din diminuarea si anularea provizioanelor.

Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.

La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate, în funcţie de natura lor, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

Potrivit legii, în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar. În acest sens, conturile de cheltuieli şi conturile de venituri în care se înregistrează, în raport cu natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile, se închid, provizoriu prin rezultatul exerciţiului financiar.

Rezultatul exerciţiului financiar, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii lor.

Rezultatul exerciţiului financiar (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul excepţional şi impozitul pe profit.

Rezultatul curent reprezintă diferenţa dintre veniturile din operaţiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, şi veniturile financiare şi cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare şi cheltuielile financiare.

Rezultatul excepţional reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile excepţionale, ca urmare a unor operaţii efectuate de unitatea patrimonială, care nu sunt legate de activitatea normală, curentă a acesteia.

Rezultatul exerciţiului reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere supus repartizării.

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

II. STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE. DEFINIREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR.

ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND VENITURILE ŞI CHELTUIELILE

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 94/2001 publicat în Monitorul Oficial nr.85/2001, partea I, se aprobă reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate care se aplică împreună cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată.

În „Cadrul de pregătire şi prezentare a situaţiilor financiare”, denumit uzual şi cadru conceptual, IASC a denumit elementele care măsoară performanţele intreprinderii: veniturile şi cheltuielile.

Veniturile sunt creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

În această definiţie sunt cuprinse veniturile care provin din activităţile curente ale întreprinderii cât şi venituri şi plusuri de valori sau câştiguri.Veniturile din activitatea curentă se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi vânzări, onorarii, comisioane, chirii, redevenţe, dobânzi, dividende. Câştigurile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei veniturilor şi pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente a intreprinderii. Câştigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma ieşirii activelor pe termen mediu sau lung. Definiţia veniturilor include totodată şi câştigurile care rezultă din reevaluarea titlurilor de plasament şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor pe termen lung.

Un venit este contabilizat în contul de rezultate numai atunci când s-a produs o creştere de avantaje economice viitoare, generate de o creştere de active sau o diminuare de pasive, şi când această creştere poate fi măsurată în mod fiabil.

Cheltuielile sunt definite în cadrul conceptual al IASC ca diminuări de avantaje economice, în cursul unui exerciţiu sub forma diminuării activelor sau creşterii pasivelor şi care au generat o scădere de capitaluri proprii , alta decât distribuirile către proprietari de capital. Deci, orice diminuare de capitaluri proprii, alta decât reducerea capitalului social sau distribuirea de dividende , constituie o cheltuială.

Preview document

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 1
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 2
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 3
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 4
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 5
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 6
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 7
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 8
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 9
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 10
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 11
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 12
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 13
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 14
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 15
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 16
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 17
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 18
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 19
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 20
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 21
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 22
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 23
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 24
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 25
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 26
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 27
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 28
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 29
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 30
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 31
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 32
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 33
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 34
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 35
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 36
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 37
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 38
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 39
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 40
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 41
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 42
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 43
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 44
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 45
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 46
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 47
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 48
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 49
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 50
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 51
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 52
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 53
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 54
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 55
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 56
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 57
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 58
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 59
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 60
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 61
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 62
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 63
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 64
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 65
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 66
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 67
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 68
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 69
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 70
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 71
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 72
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 73
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 74
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 75
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 76
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 77
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 78
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 79
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 80
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 81
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 82
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 83
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 84
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 85
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 86
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 87
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 88
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 89
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 90
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 91
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 92
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 93
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 94
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 95
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 96
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 97
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 98
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 99
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 100
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 101
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 102
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 103
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 104
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 105
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 106
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 107
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 108
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 109
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 110
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 111
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 112
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 113
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 114
Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational al Veniturilor si Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Prezentarea Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Impozitul pe Profit

1. PREZENTAREA IMPOZITULUI PE PROFIT. Impozitul pe profit este un impozit direct care a înlocuit impozitul pe beneficiul întreprinderii socialiste...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Analiza Financiara a Interprinderii

Diagnosticul financiar are ca obiective masurarea rentabilitatii capitalurilor întreprinderii si evaluarea gradului de risc. Diagnosticul...

Analiza Economică

CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE, METODELE SI INSTRUMENTELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Organizarea si conducerea gestiunii financiare la scoala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Fundamentarea Veniturilor la Primaria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Dosar de Practica la Unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Ai nevoie de altceva?