Societatea cu Răspundere Limitată

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16304
Mărime: 68.54KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Proiect licenta 2007

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale.

Pe masură ce societatea omenească s-a dezvoltat, iar nevoile economice şi sociale au crescut semnificativ oamenii şi-au dat seama ca energiile individuale, oricât de mari ar fi fost ele, nu mai erau îndestulătoare pentru satisfacerea acestor nevoi.

În aceste conditii, s-a născut ideea cooperării între mai multi întreprinzatori, care să realizeze împreuna astfel de activităţi.

Această idee şi-a găsit expresia, pe planul dreptului, în conceptul de societate comercială, care implică asocierea a două sau a mai multor persoane, punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi impărţirii beneficiilor rezultate.

Pentru a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autohton , căruia legea i-a conferit personalitate juridică.

Societatea comercială a fost o descoperire a timpurilor moderne. Astfel la început au apărut colectivităţi restrânse, formate din câteva persoane, care puneau în comun bunurile şi priceperea lor, în vederea realizării unei afaceri.

Mai târziu, prin perfecţionarea tehnicii juridice au apărut colectivităţi mult mai mari, cu sute sau chiar mii de persoane, necunoscute între ele, care prin capitalurile lor , contribuiau la realizarea unor mari afaceri în toate domeniile de activitate.

Societăţile comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca şi pentru satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor.

În zilele noastre, societăţile comerciale îmbracă mai multe forme:

-societatea în nume colectiv care este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţiilor;

-societatea în comandită simplă care se caracterizează prin aceea că obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor;

-societatea pe acţiuni este societatea al cărei capital social este împărtit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii răspund numai în limita aporturilor lor;

-societatea în comandita pe acţiuni este societatea al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aporturilor lor;

-societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii răspund doar în limita aporturilor lor.

Societatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai târziu în activitatea comercială. Prima oară a fost reglementată în 1892 în Germania, fiind preluată în 1925 în Franta, iar în România şi-a găsit consacrarea abia prin Legea nr. 31/1990.

Aceasta formă de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinţe ale activităţii comerciale într-adevăr, societăţile de persoane (în special societatea în nume colectiv) asigurau condiţiile pentru folosirea capitalurilor mici, iar societăţile de capitaluri (mai cu seama societatea pe acţiuni) erau adecvate utilizarii capitalurilor mari, destinate unor afaceri de mare anvergură.

1I. L. Georgescu - "Societatile cu raspundere limitata", Bucuresti 1927

Era nevoie de o forma de societate care să fie adaptată exigenţelor fructificării capitalurilor mijlocii. Acest lucru s-a realizat prin formarea societăţii cu răspundere limitată, ca forma mixtă, care împrumută anumite caractere atât de la societăţile de persoane, cât şi de la societăţile de capitaluri.2

Ca şi în cazul societăţii în nume colectiv, societatea cu răspundere limitată se bazează pe încrederea asociaţilor. Datorită acestui fapt, numărul asociaţilor este limitat, iar părţile sociale nu sunt liber acesibile. Întocmai ca şi în cazul societăţii pe acţiuni, în societatea cu răspundere limitată, asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor.

Preview document

Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 1
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 2
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 3
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 4
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 5
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 6
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 7
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 8
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 9
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 10
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 11
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 12
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 13
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 14
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 15
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 16
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 17
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 18
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 19
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 20
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 21
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 22
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 23
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 24
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 25
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 26
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 27
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 28
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 29
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 30
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 31
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 32
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 33
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 34
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 35
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 36
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 37
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 38
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 39
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 40
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 41
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 42
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 43
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 44
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 45
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 46
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 47
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 48
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 49
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 50
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 51
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 52
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 53
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 54
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 55
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 56
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 57
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 58
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 59
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 60
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 61
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 62
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 63
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 64
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 65
Societatea cu Răspundere Limitată - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Societatea cu Raspundere Limitata.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Analiza Activității Economice a Firmei pe Piața Serviciilor de Construcții

Introducere Analiza economico-financiară este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

INTRODUCERE Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt...

Te-ar putea interesa și

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea...

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată

1.0 Introducere Soocietatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai tîrziu în activitatea comercială. Aceasta formă...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Societatea cu Răspundere Limitată

Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea...

Societatea cu răspundere limitată

INTRODUCERE În elaborarea acestei lucrari am pornit de la ideea ca societatea cu raspundere limitata este o societate constituita, pe baza...

Modalități de înființare a unei societăți cu răspundere limitată SRL

Pentru definirea societăţii comerciale, cea mai apropiată accepţiune este dată de dispoziţiile Codului civil român, care în articolul 1491 dispune...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială cu răspundere limitată este creație a dreptului german; este...

Ai nevoie de altceva?