Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 33753
Mărime: 386.88KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hamuraru Maria

Cuprins

Introducere .3

Abrevieri .6

CAPITOLUL I ABORDĂRII PRIVIND SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

1.1.Complexitatea conceptuală a societăţii informaţionale.7

1.1.1 Teoriile societăţii informaţionale .7

1.1.2 Noua economie .16

1.1.3Societatea cunoaşterii .20

1.2.Homo intelligens – figura principală a societăţii informaţionale .24

1.3.Principiile noii economii .32

CAPITOLUL II FORŢELE COMPETITIVE ALE NOII ECONOMII

2.1.Informaţia – produsul societăţii informaţionale .42

2.2.Internet – instrument al gestiunii informaţiei .49

2.3.Implicaţii ale comerţului electronic în viaţa digitală .56

CAPITOLUL III CONSTITUIREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1.Analiza strategiei privind crearea societăţii informaţionale .66

3.2.Posibilităţi şi problemele creării noii economii .72

3.3Rolul statului în contextul formării societăţii informaţionale .78

Concluzii şi propuneri .84

Listă bibliografică .89

Anexe

Extras din document

Introducere

Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema edificării societăţii informaţionale. În Moldova spre deosebire de alte ţări ale fostului lagăr socialist, problemei date i-a fost acordată până acum prea puţină importanţă. La etapa actuală, se observă totuşi o anumită schimbare de atitudine privitor la această problemă.

Este cert faptul că la finele mileniului trecut a demarat procesul constituirii unei noi lumi. Dezvoltarea evolutivă şi mişcarea progresivă sunt momente pozitive. Dar în situaţia, în care se află ţara noastră şi poporul nostru, avem o singură cale spre prosperare – modernizarea vertiginoasă”.

Noţiunea «societate informaţională» caracterizează o astfel de structură a economiei şi organizării societăţii, în cadrul căreia informaţia este resursă dominantă, revenindu-i rolul principal în procesul dezvoltării forţelor de producţie.

Societatea informaţională impune, mai întîi de toate, reformarea industriei produselor şi serviciilor informaţionale. În plus, societatea informaţională se exteriorizează prin aşa-numitele „tehnologii” ale societăţii informaţionale, deci, prin acele realităţi ale vieţii sociale, fără de care actuala organizare social-economică nu poate fi considerată una informaţională. Trecerea la societatea informaţională este calea cea mai raţională a îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei Moldovei pe contul orientării economiei la producerea ştiinţifică şi de economisire a resurselor. Temei pentru o astfel de trecere este mişcarea permanentă a ţării de la computerizare la informatizare şi crearea mediului informaţional dezvoltat al societăţii.

Lucrarea prezentă combină cercetarea problemelor şi perspectivele care apar în procesul de edificare la nivel naţional.

Scopul lucrărei a fost cercetarea teoretică a conceptului de societate informaţională, instrumente, produsul, rolul acesteia în proces, în perioada de tranziţie spre noua economie, investigarea pregătirii pentru dezvoltarea procesului de edificare a societăţii în Republica Moldova în perioada de după 1990, precum şi gradul de dezvoltare atins în decursul anilor 2002 - 2007.

Obiective teoretice

- de a efectua o analiză teoretică a conceptului de societate

- de a analiza produsul şi instrumentele societăţii informaţionale

- de a determina principiile şi regulile noii e4conomii

Obiective practice

- de a determina care este rolul practic al edificării societăţii informaţionale în Moldova;

- de a analiza care sunt cele mai importante componente ale procesului de

edificare a activităţii de informatizare a societăţii în Moldova;

- de a determina gradul de dezvoltare şi implimentare a TIC la etapa actuală, în baza analizei strategiei şi proiectelor de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova.

Acestea au fost obiectivele pe care s-a bazat lucrarea şi au servit ca motiv în alegerea şi pregatirea prezentei teze de licenţă. În acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar conţine diverse analize ale rolului noii economii ,analiza priorităţilor şi necesităţii de elaborare a Strategiei de Edificare a Societăţii Informaţionale. Lucrarea este structurată în trei capitole, fiecare abordînd un aspect aparte al acestei teme ample.

Capitolul I tratează abordările şi teoriile privind societatea informaţională, sunt expuse teoriile cu privire la societatea informaţională. Noua economie este economia rigozităţii ,a corectitudinii, care asigură transparenţa informaţiei şi foloseşte Internet-ul ca resursă orientată spre progres social, economic, iar principiile şi regulile noii economii reflectă situaţia existentă şi impune anumite restricţii şi perspective de dezvoltare pe termen lung.

Capitolul II descrie instrumentele şi forţele competitive ale Noii Economii, informaţia este produsul şi materia primă a societăţii informaţionale, oferă putere celui care o deţine, valoare economică, nu se consumă oricît de des ar fi utilizată, iar Internet-ul prin diferite servicii ale sale este un spaţiu de desfacere şi de activare a comerţului electronic.

Preview document

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 1
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 2
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 3
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 4
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 5
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 6
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 7
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 8
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 9
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 10
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 11
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 12
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 13
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 14
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 15
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 16
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 17
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 18
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 19
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 20
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 21
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 22
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 23
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 24
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 25
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 26
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 27
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 28
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 29
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 30
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 31
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 32
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 33
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 34
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 35
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 36
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 37
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 38
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 39
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 40
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 41
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 42
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 43
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 44
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 45
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 46
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 47
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 48
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 49
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 50
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 51
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 52
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 53
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 54
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 55
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 56
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 57
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 58
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 59
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 60
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 61
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 62
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 63
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 64
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 65
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 66
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 67
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 68
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 69
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 70
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 71
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 72
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 73
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 74
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 75
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 76
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 77
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 78
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 79
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 80
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 81
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 82
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 83
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 84
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 85
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 86
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 87
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 88
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 89
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 90
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 91
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 92
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 93
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 94
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 95
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 96
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 97
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 98
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 99
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 100
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 101
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 102
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 103
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 104
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 105
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 106
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 107
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 108
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 109
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 110
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 111
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 112
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 113
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 114
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 115
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 116
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 117
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 118
Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Societatea Informationala si Noua Economie in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Comertul Electronic in Romania din Perspectiva Integrarii In UE

CAPITOLUL 1. COMERTUL ELECTRONIC. CONCEPTE SI DEFINITII 1.1. Definirea activitatii de comert „Comertul reprezinta schimbul de produse prin...

Noua Ecomomie în România și Tendințele Sale

INTRODUCERE Denumirea de „Noua Economie” a fost dată pentru prima oară de publicaţia Business Week în 1996 în contextul unei realităţi complexe...

Impactul Noii Economii asupra Mediului de Afaceri și a Problemelor Socio-Politice

Introducere Denumirea de „Noua Economie” a fost dată pentru prima oară de publicaţia Business Week în 1996 în contextul unei realităţi complexe...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

INTRODUCERE Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare Globalizarea...

Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Introducere Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin...

Distributia la Viorica Cosmetic

INTRODUCERE Schimbările ce au loc în prezent în societatea noastră, determină agenţii economici să-şi schimbe viziunea asupra cumpărătorilor şi...

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Ai nevoie de altceva?