Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14656
Mărime: 533.51KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Economie

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1. Investiţiile străine directe 4

1.1 Conceptul de investiţie străină directă 4

1.2 Teorii economice privind ISD 6

1.3 Politicile de atragere a ISD 11

1.4 Efectele investiţiilor străine directe 13

Capitolul 2. Investiţii străine directe în România 16

2.1 Atragerea investiţiilor străine directe în România 16

2.2 Evoluţia investiţiilor străine directe în contextul integrări europene 19

2.3 Investiţiile străine directe şi criza economică 24

Capitolul 3. Investiţiile străine directe în industria auto din România şi evoluţia acestui sector 28

3.1 Industria auto în România 28

3.2 Investiţii străine în industria auto din România 30

3.3 Efectele recesiunii şi perspectivele sectorului auto 33

3.3.1 Industria auto în perioada de recesiune 34

3.3.2 Tendinţe pe piaţa auto din România 42

Concluzii 45

Lista de acronime 47

Bibliografie 48

Extras din document

Introducere

Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Acest gen de investiţii s-a dovedit a fi o sursă de finanţare mult mai stabilă şi mai utilizată decât investiţiile de portofoliu şi decât împrumuturile bancare pentru că sunt mult mai puţin afectate de crizele financiare.

România este implicată în prezent în diferite procese economice, dintre care cele mai importante sunt globalizarea, integrarea economică europeană şi tranziţia la economia de piaţă.

Integrarea economică europeană presupune creşterea productivităţii prin competiţie sporită, specializare şi alocarea eficientă a resurselor prin pieţe. Tranziţia la economia de piaţă a însemnat restructurarea şi privatizarea firmelor de stat şi transformarea lor în societăţi comerciale competitive, creşterea permanentă a exporturilor româneşti, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi atragerea de investiţii străine.

Investiţia străină constituie motorul esenţial al strategiei dezvoltării României. Ea face parte din câtegoria fluxurilor financiare care nu generează datorie externă şi reprezintă, în prezent, principala sursă de finanţare internaţională a ţărilor în dezvoltare şi în tranziţie. De asemenea, este percepută ca un indicator al creşterii încrederii internaţionale în susţinerea întregului proces al tranziţiei.

În România, investiţiile străine directe ajută la schimbarea comportamentului firmei, promovează un nou standard de calitate al produselor, contribuie la mobilizarea şi alocarea eficientă a resurselor. Prin aceasta, ele participă la formarea sistemului economiei de piaţă şi stimulează creşterea economiei.

Am ales această temă pentru a evidenţia rolul şi efectele investiţiilor străine directe dar şi nevoia României de ISD, acestea având o influenţă mare asupra modernizării economiei noastre. Investiţiile trebuie direcţionate către acele sectoare ale economiei care produc o creştere economică sustenabilă, precum industria prelucrătoare, agricultura, turism, şi nu în sectoare speculative, cum sunt retailul şi imobiliarele.

Mi-am propus în lucrarea de faţă să exprim cât mai clar de ce este nevoie de capital străin, care sunt metodele de atragere a investiţiilor străine directe şi care sunt neconcordanţele din sistem şi cum pot fie ele soluţionate, având în vedere importanţa investiţiilor străine directe în relansarea economiei româneşti şi alinierea ei la standardele europene.

Metodele utilizate în acest demers au fost cercetarea bibliografică şi utilizarea site-urilor de pe internet care aparţin instituţiilor economice româneşti, altor state europene şi organizaţiilor internaţionale de profil.

În primul capitol al lucrării am urmărit să definesc conceptul de investiţii străine directe şi să evidenţiez efectele şi politicile de atragere a ISD-urilor la nivel global.

Capitolul al doilea prezintă investiţiile străine directe în procesul de tranziţie parcurs de România, înfăţişând în acelaşi timp perspectivele investiţiilor străine la nivel economic, politic şi social în contextul integrării europene.

Iar în ultimul capitol am dorit să evidenţiez cu ajutorul unui studiu de caz, rolul semnificativ al investiţiilor străine directe în restructurarea şi dezvoltarea sectorului auto din România şi evoluţia acestei industrii.

Capitolul 1. Investiţiile străine directe

1.1 Conceptul de investiţie străină directă

Investiţiile internaţionale de capital se materializeaza sub două forme, şi anume investiţiile străine directe şi investiţiile de portofoliu. Ceea ce deosebeşte cele două forme de manifestare ale fluxurilor internaţionale de capital este modalitatea de exercitare a controlului asupra investiţiei de către investitor.

Există mai multe definiţii ale investiţiilor străine directe însa cea mai importantă, din punct de vedere practic, este definiţia aparţinând Fondului Monetar Internaţional, definiţie cuprinsă în ediţia a cincea a Manualului de Balanţă de Plăţi.

“Investiţia străină directă este o categorie a investiţiilor internaţionale care reflectă scopul unei entităţi rezidente într-o ţară (investitorul direct) de a obţine un interes de durată într-o companie rezidentă într-o altă ţară (investiţia directă)”

Această definiţie este utilizată de toate ţările membre FMI în momentul predării rapoartelor privind situaţia balanţei de plăţi. Şi Banca Naţională a României utilizează această definiţie în completarea datelor corespunzătoare acestui indicator în cadrul balanţei de plăţi.

Conform manualului de plăţi a FMI, pentru a identifica o investiţie străină directă este utilizat ca criteriu principal, influenţa investitorului în administrarea investiţiei directe.

Fluxurile de investiţii străine directe se compun din :

• Acţiuni: acţiunile deţinute în sucursale, părţile sociale din capitalul filialelor şi asociatelor, precum şi alte contribuţii la capital, cum ar fi participarea cu utilaje din partea unui investitor direct;

• Împrumuturi intra-firma (Alte investiţii directe de capital): Acestea se refera la fondurile împrumutate între investitorul direct şi sucursale, filiale şi asociate.

• Profituri reinvestite: Profiturile reinvestite constau în venituri pe care le primeşte investitorul direct şi care nu au fost distribuite ca dividend de către filiale sau asociate, sau venituri pe care sucursala nu le-a remis investitorului direct.

Investiţiile străine directe se măsoara din punct de vedere cantitativ prin intermediul a doi indicatori: fluxurile de investiţii străine directe şi stocurile de investiţii străine directe.

Prin fluxurile de investiţii directe (FDI flows) se înteleg sumele aferente investiţiilor realizate de investitori străini într-o perioada de timp. Fluxurile de investiţii pot fi de intrare – FDI inflows: ce investiţii s-au facut într-o ţară sau grup de ţări de firme sau investitori nerezidenţi, sau de ieşire – FDI outflows: ce investiţii au fost făcute de firme sau investitori rezidenţi într-o ţară sau grup de ţări.

Preview document

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 1
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 2
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 3
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 4
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 5
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 6
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 7
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 8
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 9
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 10
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 11
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 12
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 13
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 14
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 15
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 16
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 17
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 18
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 19
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 20
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 21
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 22
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 23
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 24
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 25
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 26
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 27
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 28
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 29
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 30
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 31
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 32
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 33
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 34
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 35
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 36
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 37
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 38
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 39
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 40
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 41
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 42
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 43
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 44
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 45
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 46
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 47
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 48
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 49
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 50
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 51
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 52
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 53
Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Atragere a Investitiilor Straine Direct in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Investitiile Straine Directe si Rolul Lor in Cresterea Economica

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Politici de Dezvoltare Regionala in UE

POLITICI REGIONALE IN UNIUNEA EUROPEANA CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA 1.1 Introducere Politica de dezvoltare regională...

Investiții Străine Directe

Investiţiile străine directe în sistemul economiei mondiale Sfera de cuprindere a investiţiilor străine directe Investiţiile internaţionale de...

Disparitati Socio Economice la Nivel Regional

1. Analiza socio-economica Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare....

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Investițiile în Economia României Contemporane

ÎNTRODUCERE Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziţionează noi mijloace fixe, productive şi...

Investițiile străine în România după 1989

INTRODUCERE Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului internaţional,resursele interne ale fiecărei...

Investițiile Străine Directe în România

Investiţiile străine directe de capital Definire. Rol Investiţiile străine directe sunt definite ca proprietatea directă sau indirectă a unei...

Investiții Străine Directe în România

CAPITOLUL I. INVESTIŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Conceptul de cheltuieli publice Înlăturarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei, armonizarea...

Cota Unica si Inflatia

INTRODUCERE Cadrul politicii monetare consta în aranjamentele institutionale prin care sunt adoptate si aplicate deciziile de politica monetara....

Adaptarea firmelor românești la cerințele companiilor multinaționale

CAPITOLUL I COMPANIILE MULTINATIONALE-GENERALITATI I.1. Evolutie si criterii de evaluare Entitatiile multinationale au jucat un rol important in...

Ai nevoie de altceva?