Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 25924
Mărime: 737.87KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”

Cuprins

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing 3

1.1. Delimitarea conceptuală a turismului intern 3

1.2. Determinanţii şi structura ofertei, cererii şi motivaţiei pentru turism intern 7

1.3. Demersul metodologic privind elaborarea strategiei de marketing pentru dezvoltarea turismului intern 18

1.4. Efectele socio-economice ale dezvoltării turismului intern 31

CAPITOLUL 2. Coordonate strategice ale dezvoltării turismului intern în România 39

2.1. Obiective strategice privind dezvoltarea turismului intern în România 39

2.2. Alternative strategice de marketing privind dezvoltarea turismului intern în România 43

CAPITOLUL 3. Studiu de caz: Dimensiunile, structura şi prognoza cererii turistice interne 56

Concluzii 84

Bibliografie 89

Extras din document

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing

1.1. Delimitarea conceptuală a turismului intern

Necesitatea delimitării conceptuale a formei de turism, care constituie obiectul cercetării în cadrul prezentei lucrări, derivă din faptul că marketingul întotdeauna operează cu o piaţă de referinţă concretă, localizată sub aspect geografic, identificabilă sub aspect socio-demografic, descriptibilă sub aspect economic şi monetar, inteligibilă sub aspect cultural, accesibilă sub aspect politic şi juridic şi determinată precis în raport cu un anumit produs. Astfel, pentru ca piaţa să fie complet definită, este necesar ca mai întâi să se definească fără echivoc limitele spaţiale, de utilitate, temporale etc. ale pieţei.

Definirea clară a acestora asigură acurateţea cercetării, comparabilitatea datelor, corectitudinea elaborării strategiilor de marketing şi eficienţa utilizării resurselor în vederea atingerii obiectivelor. În acest context menţionăm că rigiditatea ofertei turistice şi particularitatea cererii de a se forma la locul de reşedinţă şi de a se realiza în cadrul bazinului ofertei turistice imprimă pieţei turistice caracterul de piaţă „opacă”, anevoios de pătruns, de cuantificat şi de influenţat.

Caracteristica turismului ca activitate de producţie şi consum, fixat pe teritoriul ţării de referinţă determină principala particularitate a fluxurilor turistice, şi anume gruparea circulaţiei persoanelor în calitatea lor de consumatori şi nu a circulaţiei serviciilor în calitate de valori, ceea ce caracterizează comerţul.

În esenţă, în funcţie de locul de provenienţa fluxurilor turistice şi destinaţia de călătorie, în cadrul sau în afara ţării de referinţă, circulaţia turistică a unei ţări include trei categorii de fluxuri:

1. consum turistic realizat de rezidenţii unei ţări care îşi vizitează propria ţară;

2. consumul turistic realizat de rezidenţii unei ţări peste hotarele acesteia;

3. consumul turistic realizat de non-rezidenţi în ţară de referinţă.

Interesul ştiinţific şi practic al prezentei lucrării este axat pe studierea activităţilor turistice şi a consumului turistic „realizat de rezidenţii unei ţări care îşi vizitează propria ţară”. Acest flux al circulaţiei turistice sau segment al pieţei turistice globale, spre deosebire de ultimele două categorii, este puţin studiat şi reflectat în literatura de specialitate şi în evidenţele statistice. Deseori, dezinteresul pentru categoria respectivă este determinat de dificultăţile existente în evidenţă şi de lipsa motivaţiei populaţiei.

Expresiile menţionate folosite pentru desemnarea fluxurilor turistice ar putea fi înlocuite cu unii termeni concişi, precum: turism domestic, turism intern, turism emiţător, turism receptor, turism naţional.

În încercarea de a găsi termenul cel mai corect, care, fără ambiguităţi şi laconic, ar exprima acest flux al circulaţiei turistice, am atestat denumiri diferite, cu înţelesuri diferite. Confuziile sunt determinate de traducerile echivoce, de fluxurile de turişti luate în consideraţie şi, respectiv, destinaţiile de călătorie.

În acest context, nu există unanimitate şi corectitudine în ceea ce priveşte sensul atribuit termenilor turism intern, turism domestic şi turism naţional. La diferiţi autori există deosebiri, mai mari sau mai mici, dar şi anumite puncte de convergenţă, care fac ca noţiunile respective să aibă caracter universal.

În vederea delimitării conţinutului diverselor noţiuni atestate în literatura de specialitate, precum şi înlăturării ambiguităţilor terminologice vom prezenta schematic în Figura nr. 1., tipologia circulaţiei turistice în funcţie de fluxurile turistice şi destinaţiile de călătorie.

Figura nr. 1. Relaţia existentă dintre formele de turism în viziunea OMT

Astfel, relaţiile existente între turism intern, turism domestic şi turism naţional prezentate în supra, pot fi sintetizate în următorul mod:

- Turismul intern = Turismul domestic + Turismul receptor.

- Turismul naţional = Turismul domestic + Turismul emitent.

- Turismul internaţional = Turismul receptor + Turismul emitent.

Bibliografie

1. Adăscăliţei V., Tehnici promoţionale fundamentate, Ed. Universităţii, Braşov, 2006

2. Alexa C., Transporturi şi expediţii internaţionale, A.S.E. Bucureşti, 2000

3. Baker M., Marketing, Ed. Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A., Bucureşti, 2000

4. Balaure V., Marketing în alimentaţie publică şi turism, A.S.E., Bucureşti, 2004

5. Balaure V., Popescu C., Şerbănică D., Tehnici promoţionale, Ed. Metropol, Bucureşti, 2004

6. Berbecaru I., Strategia promoţională în turism, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 2001

7. Boier R., Comportamentul consumatorului, Ed. Graphix, Iaşi, 2003

8. Bran F., Economia turismului şi mediul înconjurător, Ed ALL, Bucureşti, 2008

9. Cătoiu I., Cercetări de marketing - probleme şi studii de caz, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007

10. Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 2007

11. Cetină I., Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Bucureşti, 2001

12. Cornescu V., Mihăilescu I., Stanciu S., Management, Ed. Actami, Bucureşti, 2007

13. Cristureanu C., Economia şi politica turismului internaţional, Ed. Abeona, Bucureşti, 2002

14. Cristureanu C., Neacşu N., Băltărescu A., Turism internaţional, Ed.Oscar Print, Bucureşti, 2005

15. Danciu V., Marketing internaţional, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2006

16. Draica C., Ghid practic de turism internaţional şi intern, Ed. All, Bucureşti, 2005

17. Draica C., Turismul internaţional: practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic, Bucureşti, 2003

18. Dumitrescu L., Marketingul serviciilor, Ed. Imago, Sibiu, 2008

19. Florescu C., Marketing, Ed. Independenţa Economică, Bucureşti,2007

20. G.Stănciulescu, Tehnica operaţiunilor de turism, Ed. All Educational, Bucureşti, 2008

21. Gherasim T., Marketing turistic, Bucureşti, Ed. All, 2007

22. Gherasim T., Gherasim D., Marketing turistic, Ed. Economică, Bucureşti, 2005

23. Istrate I., Bran F., Roşu A. G., Economia turismului şi mediul înconjurător, Ed. Economică, 2006

24. Kotler Ph., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti,2002

25. Lupu N., Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism, Bucureşti, 2003

26. Maxim E., Gherasim T., Bazele marketingului, Ed. Sedcom Libris SA, Iaşi, 2007

27. Nedelea Al., Piaţa turistică, Bucureşti, 2003

28. Nedelea Al., Politici de marketing în turism, Bucureşti, 2003

29. Niţă I., Niţă C., Piaţa turistică a României, Ed. Ecran Magazin, Braşov, 2000

30. Olteanu V., Cetină I., Marketingul serviciilor, Ed. Marketer and Expert, Bucureşti, 2002

31. Patriche D., Marketing industrial, Ed. Expert, Bucureşti, 2004

32. Pekar V., Strategii de marketing, Iaşi, 2005

33. Postelnicu Gh., Introducerea în teoria şi practica turismului, Cluj-Napoca, 2007

34. Sasu C., Marketing internaţional, Ed. Polirom, Bucureşti, 2001

35. Stăcioiu A., Strategii de marketing în turism, Ed. Economică, Bucureşti, 2008

36. Stănciulescu G., Managementul turismului durabil în centrele urbane, Bucureşti, 2004

37. Thomas J. Michael, Manual de marketing, Ed. All, Bucureşti, 2008

38. Vellas F., Turismul-tendinţe şi peviziuni, Ed. Walforth, Bucureşti,2005

39. Zaiţ A., Marketingul serviciilor, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002

Preview document

Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 1
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 2
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 3
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 4
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 5
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 6
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 7
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 8
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 9
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 10
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 11
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 12
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 13
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 14
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 15
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 16
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 17
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 18
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 19
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 20
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 21
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 22
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 23
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 24
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 25
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 26
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 27
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 28
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 29
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 30
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 31
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 32
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 33
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 34
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 35
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 36
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 37
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 38
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 39
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 40
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 41
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 42
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 43
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 44
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 45
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 46
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 47
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 48
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 49
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 50
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 51
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 52
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 53
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 54
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 55
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 56
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 57
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 58
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 59
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 60
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 61
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 62
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 63
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 64
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 65
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 66
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 67
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 68
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 69
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 70
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 71
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 72
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 73
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 74
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 75
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 76
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 77
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 78
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 79
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 80
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 81
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 82
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 83
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 84
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 85
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 86
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 87
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 88
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 89
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 90
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 91
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 92
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 93
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 94
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 95
Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Marketing in Vederea Dezvoltarii Turismului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Studiu impactului calității asupra performanțelor economico-sociale ale Complexului Creangă din Targul-Ocna

Rolul, importanţa şi efectele multiple ale turismului intern sunt reflectate pe o multitudine de planuri: de la valorificarea superioară a...

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor...

Planul operațional regional

1. Programul Operational Regional – Prezentare generală Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementează elemente...

Promovarea turismului rural din Republica Moldova pe piața mondială

CAPITOLUL I PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC RURAL: NOŢIUNI INTRODUCTIVE Promovarea turismului rural presupune : comunicarea, transmiterea de...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Lansarea unei Afaceri în Turismul Rural pe Teritoriul Republicii Moldova

Introducere Domeniul turismului rural este prioritar pentru dezvoltarea social-economică, fapt confirmat în SCERS şi programul naţional ‘’SATUL...

Strategii de Marketing în Cadrul unui Hotel

INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL HOTELIER Definirea conceptelor cheie: turism şi industria ospitalităţii în cadrul sectorului terţiar putem localiza...

Ai nevoie de altceva?