Studiu comparativ între economia României și Italiei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc, docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 23940
Mărime: 218.60KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Aspecte generale.p. 7
 3. 1.1 Analiza de ansamblu asupra economiei României și Italiei.p. 7
 4. 1.2 Locul României și al Italiei în economia mondială.p. 11
 5. 1.3 Structura economică a României și a Italiei.p. 15
 6. 1.4 Rolul guvernului în dezvoltarea celor două țări.p. 23
 7. Capitolul II. Analiza variabilelor macroeconomice.p. 25
 8. 2.1 Produsul intern brut.p. 25
 9. 2.2 Inflația și șomajul.p. 29
 10. 2.3 Cursul valutar.p. 32
 11. 2.4 Importurile și exporturile.p. 34
 12. 2.5 Investițiile.p. 38
 13. 2.6 Migrațiile și dezvoltarea economică.p. 40
 14. Capitolul III. Analiza comparativă a României și Italiei pe ramuri de activitate economică.p. 50
 15. 3.1 Dezvoltarea regională.p. 50
 16. 3.2 Modul de dezvoltare al turismului.p. 52
 17. 3.3 Impactul turismului asupra dezvoltării economice.p. 54
 18. 3.4 Modul de dezvoltare al comerțului.p. 56
 19. 3.5Impactul comerțului în dezvoltarea economică.p. 60
 20. Capitolul IV. Concluzii și propuneri.p. 62
 21. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința ce studiază modul alocării mijloacelor rare în scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială. Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod obiectiv și să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind un set de supoziții sau de observații. Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește un model, la fel ca și observațiile ce trebuie stabilite sunt alegeri normative. Se spune că economia este normativă atunci când recomandă o alegere în detrimentul altei alegeri sau când este făcută o apreciere subiectivă asupra valorii. Economia centrată pe variabile măsurabile se divide în două domenii principale – microeconomia care se ocupă de agenți individuali și macroeconomia care ia în considerare economia ca pe un întreg. O atenție deosebită se acordă și alocării resurselor, producției, desfacerii, comerțului și concurenței. Logica economică este aplicată tot mai des în cazul problemelor legate de opțiuni în cazul lipsurilor sau atunci când trebuie stabilită valoarea economică. Preocuparea principală în economie se centrează pe modul în care prețurile reflectă cererea și oferta, iar ecuațiile sunt folosite pentru a prezice consecințele anumitor decizii. Supoziția fundamentală care face subiectul teoriei economice tradiționale este ideea existenței actorului rațional care urmărește maximizarea utilității. Economia neoclasică este bazată pe această supoziție care este folosită pentru a deriva rezultate referitoare la funcționării unui sistem de prețuri în condițiile puterii pieței descentralizate. În paralel cu economia formală funcționează și economia informală.

Lucrarea prezentă prezintă o amplă prezentarea atât comparativă cât și indidividuală a economiilor a două țări europene, și anume economia României și economia Italiei. Cu ajutorul comparațiilor făcute pe parcursul lucrării am evidențiat atât asemănări cât și mari deosebiri din punct de vedere economic între cele două țări. În primul există asemănări deoarece Italia este una dintre țările dezvoltate ale Europei dar și la nivel mondial, în timp ce România face parte din țările în curs de dezvoltare.

În primul capitol regăsim o amplă prezentare a economiilor celor două țări atât la nivel microeconomic cât și macroeconomic.

În cel de-al doilea capitol am exemplificat evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici, analizându-i și prezentând soluții pentru menținerea acestora în cazul în care se regăsesc la cote favorabile, dar și soluții de îmbunătățire a acestora în cazul în care aceștia nu sunt la cote favorabile pentru dezvoltarea economică a celor două țări.

În cel de-al treilea capitol putem găsi evoluția și dezvoltarea a diferite ramuri de activitate economică, precum turismul și comerțul din cele două țări.

Datele evidențiate în lucrare sunt furnizate atât de literatura de specialitate dar și de instituții precum, Banca Italiei, Banca Națională a României, Banca Mondială, Eurostat, Institutul Național de Statistică București, Institutul Național de Statistică al Italiei, etc.

Capitolul I. Aspecte generale

1.1 Analiza de ansamblu asupra economiei României și Italiei

România este situată în centrul geografic al Europei, la egală distanță de coasta Atlantiului și de Munții Ural. De altfel, paralela de 45o latitudine nordică și meridianul 250 longitudine estică se intersectează chiar în apropierea capitalei țării, București.

Amplasată în interiorul arcului Carpatic, pe cursul inferior al Dunării (1075 km) și cu ieșire la Marea Neagră (245 km), România se învecinează u Ucraina – la nord și est, cu Republica Moldova – la est, cu Bulgaria – la sud, cu Serbia și Muntenegru – la sud-vest și cu Ungaria – la vest.

Ca urmare a celei de-a 5-a extinderi din istoria Uniunii Europene, România este poziționată la frontiera externă a Uniuni Europene (granița cu Ungaria), fapt ce îi conferă un rol deosebit de important pentru interconectare și/sau integrarea rețelelor de transport,energie, telecomu- nicații și a zonei de cercetare europene cu ele ale statelor învecinate ( Federația Rusă, Uraina, Belarus, Moldova, Statele balcanice – Bulgaria, Albania,Croația -, statele mediteraneene – Italia,Spania,Portugalia), incluse în noua politică de vecinătate a Uniuni Europene.

Trăsăturile majore ale topografiei sunt caraterizate de existența unor mai zone de șes, cu un sol de înaltă fertilitate, benefic pentru agricultură, și a unor întinse regiuni colinare și montane, străbătute radial de numeroase râuri pe văile cărora s-au putut strutura excelente căi de comunicații.

Clima este temperat-continentală de tranziție, cu influențe oceancie spre vest, mediteranee dinspre sud-vest și continental excesive în partea de nord-est.

Resursele minerale utile ale României sunt variate: petrol,gaze naturale,cărbuni,minereuri feroase și neferoase, zăcăminte de aur, argint și bauxită, sare, izvoare de ape minerale.

Principalele orașe ale României sunt București, Iași, Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Galați, Ploiești și Brăila.

Bibliografie

Cărți

1. Bal Ana, Economie mondială, Editura ASE, București 2006, p. 51

2. Dicționar complet al economiei de piață, Editura SMM Bussines Books, București 1995

3. Anghelescu Coralia (coord), Ciucur Dumitru, Dinu Marin, Economie, Editura Economică, București, 2005

4. Anghelescu Coralia, Ciucur Dunitru, Economia României și Uniunea Europeană, Editura ASE, București, 2007

5. Marinescu Cosmin, Economia de piață, Editura ASE, București, 2005

6. Anchelache Constantin, România – starea economică în an electoral 2004, Editura Economică, București 2004

7. Anghelache Constantin, România – Starea economică la început de mileniu, Editura Economică, București, 2002

8. Anghelache Constantin, România – Starea economică, evoluții semnificative, Editura Economică, București, 2004

9. Andrei Liviu, Economie Europeană, Editura Economică, București 2009

10. Andrei Liviu, Economie, Editura Economică, București 2007

11. Duma Mario, Cercetarea, industria, economia Romaniei și conexiunile lor, Editura AGIR, București, 2004

12. Fabris Olinto, Corso di economia e contabilita, Editura Calderini, Bologna 1988

Publicații

1. Com (2003) 104, Wider Europe – Neighbourhood – A new framework for relations with our eastern and southern neighbours, 2003, pg 13

2. Vasile Gheţău - „Cartea Verde a Populaţiei”; Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, 2006

3. „Declinul demografic şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei Romaniei în secolul 21”; Institutul Naţional de Cercetări Economice Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici”, Editura Alpha MDN 2007

4. Economia mondială în cifre, Comisia Națională pentru Statistică București, volumele 2005, 2008 și 2011

5. Raportul de prevenire a crizelor, Comisia Națională pentru Statistică București, volumul 2005

6. România în cifre, Institutul Național de Statistică București, mai 2009

Surse Internet

1. Banca Italiei - www.bancaditalia.it

2. Banca Mondială - http://www.worldbank.org/

3. Banca Națională a României, http://www.bnro.ro

4. Eurostat - ec.europa.eu

5. Institutul național de Statistică București – www.insee.ro

Preview document

Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 1
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 2
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 3
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 4
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 5
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 6
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 7
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 8
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 9
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 10
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 11
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 12
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 13
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 14
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 15
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 16
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 17
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 18
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 19
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 20
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 21
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 22
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 23
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 24
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 25
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 26
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 27
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 28
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 29
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 30
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 31
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 32
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 33
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 34
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 35
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 36
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 37
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 38
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 39
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 40
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 41
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 42
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 43
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 44
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 45
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 46
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 47
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 48
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 49
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 50
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 51
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 52
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 53
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 54
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 55
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 56
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 57
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 58
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 59
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 60
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 61
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 62
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 63
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 64
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 65
Studiu comparativ între economia României și Italiei - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.docx
 • Capitolul I.doc
 • Capitolul II.doc
 • Capitolul III.doc
 • Capitolul IV.doc
 • Cuprins.doc
 • Introducere.docx

Alții au mai descărcat și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Analiza economiei României în perioada pre și post aderare

Introducere România este unul dintre statele europene în curs de dezvoltare, cu o perioadă de tranziţie prelungită. Lucrarea de faţă îşi propune...

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL

CAPITOLUL I PERFORMANȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ.ABORDĂRI TEORETICE 1.1. Conceptul de performanță economico-financiară Conceptul de performanţă...

Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța

Introducere Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă între sistemul de învățământ românesc și sistemele de învățământ europene

Capitolul I - Sistemul de învăţământ. Concept şi componente Sistemul de învăţământ reprezintă un subsistem al sistemului social, acesta fiind...

Analiză Comparativă între Turismul Românesc de Litoral și Turismul Practicat pe Litoralul Grecesc

Introducere La sfârşitul secolului XX şi începutul celui de-al treilea mileniu, industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan...

Impozitarea Activităților Desfășurate de Persoane Fizice la Nivelul Municipiului Bacau

Introducere Persoanele fizice autorizate care desfaşoară activităţi independente trebuie sa depună la direcţiile teritoriale de finanţe o cerere...

Studiu privind calitatea mărfurilor domotice-electrocasnice de pe piață

CAPITOLUL I OBIECTUL DE STUDIU ŞI EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MĂRFURILOR 1.1 Semnificaţie şi denumiri ale ştiinţei mărfurilor Ştiinţa mărfurilor se...

Orientarea Fluxurilor I.S.D. în Perioada Post - Aderare

CAPITOLUL I: DEFINIREA INVESTITIILOR INTERNATIONA-LE 1.1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii în legatura cu o activitate care are ca...

Echilibrul Bugetar

Activitatea economica se desfasoara in fiecare tara potrivit unui mecanism propriu, numit mecanism economic. Acesta reprezinta un sistem de metode...

Turismul în Austria

I.A. PREZENTEAREA GENERALA A TARII ANALIZATE Republica Austria este o federatie din Europa Centrala, compusa din 9 landuri federale. Capitala...

Sistemul de învățământ superior din Danemarca și Italia

Capitolul 1 : Titlul lucrarii si justificarea acestuia - “Studiu comparativ intre invatamantul superior din Danemarca si Italia” - Am ales...

Ai nevoie de altceva?