Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 18372
Mărime: 771.09KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ

Cuprins

INTRODUCERE.

1. COMERŢUL TRADIŢIONAL – EVOLUŢIE, CONŢINUT, ELEMENTE DE BAZĂ

1.1 Repere istorice ale comerţului.

1.2 Rolul şi funcţiile comerţului tradiţional.

1.3 Organizarea comerţului. Comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul – tipologie, rol, funcţii .

1.3.1.Comerţul cu ridicata – tipologie, rol, funcţii.

1.3.2. Comerţul cu amănuntul – tipologie, rol, funcţii.

1.4 Lanţul logistic în comerţul tradiţional.

1.5 Aspecte etice ale comerţului tradiţional.

1.6 Tranziţia de la comerţul tradiţional la comerţul electronic.

2. COMERŢUL ELECTRONIC – APARIŢIE, DEZVOLTARE, CONŢINUT

2.1 Conceptul de comerţ electronic şi particularităţile comerţului electronic.

2.2 Modele de comerţ electronic şi modalităţi de plată.

2.3 Riscurile comerţului electronic.

2.4 Lanţul logistic în e-commerce.

2.5.Aspecte etice ale comerţului electronic.

2.6.Comerţul electronic în România.

3. STUDIU COMPARATIV AL ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ DESFĂŞURATE DE SOCIETATEA DIVERTA RETAIL 3000 PRIN REŢEAUA DE MAGAZINE DIVERTA ŞI SITE-UL WWW.DOL.RO

3.1.Asemănări şi deosebiri între comerţul tradiţional şi comerţul electronic.

3.2.Caracterizarea societăţilor Diverta Retail SRL şi Dol E-tail SRL. Contextul apariţiei comerţului electronic în cazul Diverta Retail.

3.3. Analiza sortimentelor de produse.

3.4. Studiul comparativ al tehnologiei comerciale.

3.5. Comparaţia preţurilor în cadrul categoriei de produse de papetărie.

3.6. Analiza comparativă a aspectului financiar.

CONCLUZII.

BIBLIOGRAFIE.

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale unei economii, devenind elementul principal al economiei de piaţă, indiferent de forma acestuia. Comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi viabilă a sistemelor economice şi sociale din orice ţară.

Comerţul însumează activităţi ce au apărut din cele mai vechi timpuri, atunci când a apărut şi nevoia oamenilor de produse. Chiar dacă la început nu a fost cunoscut sub acest nume, la scurt timp a fost numit „troc” ce se caracteriza prin faptul că oamenii făceau schimb de produse între ei. După aceea a apărut şi moneda ca intermediere între aceste schimburi.

Din acest moment comerţul a cunoscut o evoluţie impresionantă, trecând prin mai multe perioade, de la perioada industrială până la o societate caracterizată prin perioada de consum şi în prezent desfăşurarea activităţilor într-o societate informaţională. Această perioadă a determinat apariţia unor noi forme de comercializare, ceea ce conduce la o evoluţie continuă a comerţului.

O împărţire clasică a tipurilor de comerţ este în funcţie de modul sau locul în care au loc tranzacţiile. Astfel există comerţul tradiţional, caracterizat prin existenţa magazinelor clasice în care un consumator merge pentru a-şi procura produsele necesare, dar se dezvoltă şi comerţul electronic, care are foarte multe beneficii pentru consumator, dar şi pentru comerciant. Caracteristica principală a acestei forme de comerţ este faptul că tranzacţiile au loc prin alte metode decât cele clasice: telefon, programe de teleshopping sau Internet.

Indiferent de forma sa de desfăşurare, comerţul este un domeniu cu o importanţă foarte mare în viaţa economică a unui stat. Din toate activităţile de comerţ se obţin beneficii pentru întreaga societate: consumatori, producători,comercianţi, dar şi stat.

Importanţa pentru consumatori se relevă în bunurile şi serviciile care sunt puse la dispoziţia clientului în momentul şi în locul în care acesta are nevoie, cu motivul satisfacerii cererii.

Producătorii au foarte multe avantaje privind din perspectiva comerţului, acesta din urmă fiind un motor al întregii producţii de bunuri, asigurând continuitate în producţie indiferent de moment.

În privinţa statului, comerţul este un factor de bunăstare economică, o sursă de venituri prin taxele şi impozitele plătite, dar şi prin bunurile şi serviciile pe care le pune la dispoziţia comunităţii.

Datorită importanţei acestui domeniu asupra vieţii economice şi a evoluţiei continue a activităţilor de comerţ, am ales această temă: „Comerţul tradiţional şi comerţul electronic – studiu comparativ”. Este clar că amândouă formele au o importanţă covârşitoare şi că au aproximativ acelaşi mecanism de funcţionare, dar au şi aspecte care le diferenţiază şi care conferă o importanţă mai mare uneia dintre forme. Tocmai acest lucru mi-am propus să analizez în această lucrare: avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre forme, dar mai ales o comparaţie în cadrul magazinelor Diverta.

Lucrarea este structurată în trei capitole. Partea teoretică a lucrării cuprinde primele două capitole, fiecare dintre ele tratând cele două forme de comerţ. În capitolul „Comerţul tradiţional – evoluţie, conţinut, elemente de bază” am prezentat un scurt istoric al activităţilor de comerţ, modul cum se pot clasifica acestea. De asemenea, o activitate comercială nu se poate desfăşura fără un sistem logistic şi nu poate fi eficientă pe termen lung fără o activitate etică. Evoluţia comerţului tradiţional şi a societăţii a condus la apariţia unei noi forme de comercializare. Acest aspect l-am tratat în ultimul subcapitol, „Tranziţia de la comerţul tradiţional la comerţul electronic”.

În cel de-al doilea capitol, „Comerţul electronic – apariţie, dezvoltare, conţinut”, am început prin prezentarea principalelor forme sub care se poate prezenta o afacere electronică. În funcţie de aceste forme şi de categoria de consumatori căreia i se adresează, o firmă poate folosi mai multe modalităţi de plată. Comparativ cu comerţul tradiţional, am detaliat particularităţile lanţului logistic şi aspectele etice ce trebuie respectate de comercianţi pentru a câştiga încrederea pe termen lung a consumatorilor. La finalul capitolului am prezentat situaţia actuală a comerţului electronic în România.

Studiul de caz al acestei lucrări l-am realizat în magazinele Diverta, care au o cotă de piaţă de aproximativ 35%. Comparativ, am analizat sortimentul de produse şi tehnologia comercială folosită în magazinul Diverta Magheru şi în magazinul online dol.ro. Pentru a evidenţia diferenţele dintre cele două forme de comercializare, am selectat 20 de produse din raionul de papetărie şi am comparat preţurile lor. Nu în ultimul rând, am comparat situaţia financiară a celor două magazine.

CAPITOLUL 1.

COMERŢUL TRADIŢIONAL – EVOLUŢIE, CONŢINUT, ELEMENTE DE BAZĂ

1.1. Repere istorice ale comerţului

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, comerţul se defineşte ca “schimb de produse prin cumpărarea şi vânzarea lor” sau “ramură a economiei în cadrul căreia se desfăşoară circulaţia mărfurilor”. Însă, nu dintotdeauna comerţul a avut acest sens şi acest conţinut. Datorită dezvoltării economice, şi activitatea de comerţ a cunoscut o evoluţie de la o simplă activitate de intermediere până în prezent când este considerat ca fiind o activitate creatoare de utilităţi.

În primele etape de dezvoltare a activităţii de comerţ, acesta era considerat “un ansamblu de operaţiuni care se realizează din momentul în care produsul intră în magazinul producătorului sau al ultimului transformator, până în momentul în care consumatorul preia livrarea” .

În actuala economie, conţinutul noţiunii de comerţ a evoluat şi cuprinde şi o serie de alte activităţi în afară de aducerea mărfurilor mai aproape de consumator. După părerea profesorului Gheorghe Pistol, în prezent comercializarea reprezintă “o punere a produsului la dispoziţia consumatorului prin cercetări, pe baza studiilor de piaţă şi determinarea nevoilor reale sau latente ale acestuia, precum şi prin suscitarea, reliefarea şi argumentarea noilor nevoi pe care consumatorul potenţial nu le-a sesizat” .

De comerţ se poate vorbi din momentul apariţiei monedei şi a includerii acesteia în schimbul realizat între persoane. Până atunci, odată cu comunicarea între oameni şi între popoare şi cu exprimarea nevoilor oamenilor s-a realizat activitatea de “troc”, un schimb direct de produse.

De-a lungul timpului, în dezvoltarea sa, activitatea de comerţ a parcurs mai multe etape. Principalele etape traversate de activitatea comrcială sunt : dezvoltarea comerţului în cadrul „economiei preindustriale”, evoluţia comerţului în cadrul „economiei de producţie” şi evoluţia comerţului într-o „economie de consum”. Dar ultima etapă, cea a „economiei de consum” a evoluat în ultimul timp, devenind o economie şi o societate a cunoaşterii şi determinând apariţia unei noi forme de comerţ, „comerţul electronic”, despre care voi detalia în cel de-al doilea capitol al lucrării de faţă.

Preview document

Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 1
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 2
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 3
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 4
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 5
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 6
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 7
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 8
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 9
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 10
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 11
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 12
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 13
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 14
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 15
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 16
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 17
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 18
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 19
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 20
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 21
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 22
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 23
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 24
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 25
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 26
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 27
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 28
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 29
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 30
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 31
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 32
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 33
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 34
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 35
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 36
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 37
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 38
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 39
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 40
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 41
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 42
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 43
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 44
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 45
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 46
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 47
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 48
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 49
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 50
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 51
Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Studiul Comparativ al Comertului Electronic si al Comertului Traditional.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic în Tranzacțiile Internaționale

Introducere Începând cu 1960 până în prezent ce am fi putut crede despre o întreprindere care nu dispunea de telefon? Acelaşi lucru vom crede...

Dezvoltarea Serviciilor de Comerț Electronic în România

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate, şi anume, cea...

Comerțul tradițional versus comerțul electronic

Introducere Comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor, cuprinzând o parte importantă a fluxului monetar din...

Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea

INTRODUCERE Problemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se...

Plan de Afaceri - SC Intend Computer SRL Cluj - Napoca

1. Descrierea afacerii 1.1 Prezentarea firmei S.C. Intend Computer S.R.L. este o companie cu capital privat integral romanesc, care furnizeaza...

Tehnologia Informației Și Comunicarea

INTRODUCERE Comunicarile, ca relatii economice internationale reprezinta raporturi ce se stabilesc între componentele unui sistem socio-cultural,...

Comertul Traditional Vs. Comertul Electronic in Societatea Bazata pe Cunoastere

Internetul reprezinta noi oportunitati pentru firmele traditionale, inclusiv prin diversificarea serviciilor oferite si promovarea de servicii noi,...

Plan de Afaceri - Magazin Virtual

I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 1. ISTORICUL FIRMEI SI ACTIVITATEA SA Societatea „Magazin virtual”este persoana juridica romana, su sediul in...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Strategiile de distribuție ale agenției de turism utilizând comerțul electronic

Preambul Turismul este domeniul cu cea mai mare expansiune la nivel internaţional, contribuind cu 10% la produsul intern brut mondial. Dependent...

Comerțul tradițional versus comerțul electronic

Introducere Comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor, cuprinzând o parte importantă a fluxului monetar din...

Comerț Electronic

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN COMERTUL ELECTRONIC 1.1. Scurt istoric al comertului electronic Implicatiile dezvoltarii extrem de rapide a...

Comerțul electronic - prezent și perspective

CAPITOLUL I COMERŢUL ELECTRONIC.PREZENT ŞI PERSPECTIVE Comerţul electronic (E - Commerce), în concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi...

Analiza Comparativă a Site-urilor de Comerț Electronic din Domeniul Electronice și Electrocasnice

INTRODUCERE Decizia alegerii site-urilor de electronice şi electrocasnice pentru analiză se bazează pe faptul că acest domeniu acoperă în zilele...

Rețele sociale - evoluția comerțului electronic

I. Comerțul electronic, componentă a mediului online În teorie, comerțul electronic poartă mai multe definiții, în mare parte fiind vorba de...

Digital Wallet - temă de creație

Introducere La nivel naţional, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei, s-a manifestat o creştere importantă a...

Ai nevoie de altceva?