Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 23455
Mărime: 177.24KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana Popescu

Cuprins

I. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL TRANZIŢIEI 1

1.1. Descrierea contextului macroeconomic 1

1.2. Sistemul financiar-bancar în România 2

1.2.1. Apariţia şi evoluţia sistemului financiar-bancar în România 2

II. ACTIVITATEA DE CREDITARE 8

2.1. Natura, tipologia şi evoluţia volumului creditului 8

2.2. Dobânda, preţ al creditului şi implicaţiile sale în economie 10

III. BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE – GSG, SUCURSALA TG. JIU 12

3.1.1. Apariţia şi evoluţia BRD 12

3.1.2. Group Société Générale 12

3.2. Activitatea de creditare a BRD – Susursala Tg. Jiu 13

3.2.1. Limite în competenţele de acordare a creditelor 13

3.2.2. Credite acordate agenţilor economici 14

3.2.2.1. Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, producţie şi desfacere sub formă de linie de credit 15

3.2.2.2. Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, producţie şi desfacere acordate clienţilor care nu pot beneficia de linie de credit 17

3.2.2.3. Particularităţi ale creditului pentru investiţii, în completarea surselor proprii 18

3.2.2.4. Creditele pentru export şi producţia de export 19

3.2.2.5. Creditele pentru nevoi sezoniere 20

3.2.2.6. Creditele pentru nevoi temporare 21

3.2.2.7. Credite pentru descoperire de cont 22

3.2.2.8. Condiţii specifice creditării în devize convertibile 23

3.2.2.9. Studiu de caz privind creditul acordat unei persoane juridice 24

Consideraţiuni finale 27

Extras din document

CAP.I. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL TRANZIŢIEI

1.1. DESCRIEREA CONTEXTULUI MACROECONOMIC

Până în 1989 economia românească era una de tip centralizat; totul funcţiona după nişte mecanisme şi reguli clar stabilite, aparent fără probleme.Ca o trăsătură specifică acestui tip de economie, noţiunea de risc în accepţiune economică, era aproape inexistentă atâta timp cât totul era planificat la nivel central şi se propaga, asemenea unui val spre nivelele inferioare de execuţie.Moneda naţională si preţurile erau stabile, iar în economie nu se manifestau fenomene precum şomajul sau falimentele în rândul întreprinderilor.O imagine de ansamblu a economiei pune în evidenţă o mare stabilitate a indicatorilor sintetici de reflectare a acesteia.Această falsă stabilitate nu avea nici o legatură cu realitatea economică.Se prefigurau marile probleme pe care urma să le întâmpine România odată cu ieşirea din totalitarism şi totodată angajarea pe drumul capitalismului şi al economiei de piaţă.

După 1989 privind economia românească prin prisma relaţiilor economice internaţionale, este evident faptul că nivelul fondurilor valutare necesare acoperirii importurilor erau insuficiente. Deficitul commercial pe relaţia devize convertibile a consumat virtual rezerva valutară a ţării, iar echilibrul extern, în anul 1991, nu putea fi realizat decât în condiţiile unei finanţări adecvate, evitându-se astfel intrarea în colaps economic. Se manifesta astfel o situaţie extrem de bizară: deşi fără datorii externe, România risca să intre în încetare de plăţi. În aceste condiţii România a demarat negocieri cu Fondul Monetar Internaţional, încă din a doua jumătate a anului 1990, negocieri încheiate cu semnarea în aprilie 1991 a unui angajament stand-by pe o perioada de 12 luni.

În ceea ce priveşte economia naţională, din perspectiva aspectelor interne ale acesteia, se manifesta un puternic puseu inflaţionist, urmare a măsurii de liberalizare a preţurilor la 1 noiembrie 1990. Fenomenul inflaţionist a constituit principala preocupare a Băncii Naţionale, el având totodată un accentuat caracter corectiv urmare a unor cauze multiple de natură monetară şi economică.

O scurtă radiografie a anului 1991, scoate în evidenţă faptul că trendul descendent al economiei nu a putut fi redresat, fenomenul inflaţionist s-a menţinut pe un trend ascendent, balanţa de plăţi curente a înregistrat un deficit şi se înregistrează un aspect oarecum nou, dar inevitabil-şomajul. La sfârşitul anului 1991 s-a luat măsura instituirii unui nou regim valutar şi se declara limitată convertibilitatea internă de cont curent, eliminându-se totodată cursurile multiple ale monedei naţionale.

Anul 1992 nu a marcat evenimente importante în materie de politică economică. S-a mers pe aceeaşi linie a măsurilor de tipul “stop and go” în sectorul politicii monetare, iar preţurile şi-au continuat procesul firesc de liberalizare.

Anul 1993 a fost marcat de o serie de măsuri adoptate în scopul îmbunătăţirii climatului macroeconomic, dar lipsite de fermitate si pragmatism.

În anii 1994 şi 1995 aşezarea economiei pe drumul relansării a continuat şi chiar s-a intensificat, înregistrându-se o creştere reală a PIB de 6,9% faţă de 1993. Fenomenul inflaţionist, care a înregistrat cote ridicate în primii ani de tranziţie, a fost atenuat în 1994 şi 1995. Măsurile de stabilizare macroeconomică şi antiinflaţioniste promovate îndeosebi în domeniul monetar, fiscal şi de venituri sunt principalii factori ai evoluţiei puternic descendente a inflaţiei în ultimii ani.

Măsurile de reforma începute în urmă cu 3 ani au continuat şi în 1996. În acest an s-a înregistrat o creştere a exporturilor şi a deficitului bugetar, indicatorii macroeconomici înregistrand o creştere pentru a patra oara consecutiv.

În anul 1997 s-a adoptat un nou program de stabilizare macroeconomică ( al treilea din 1991 până în prezent). Acest ansamblu de politici, conceput în strânsă corelaţie cu accelerarea procesului de privatizare, s-a bazat pe doi piloni principali: liberalizarea preţurilor bunurilor esenţiale ( bunuri şi servicii de maximă importanţă-inclusiv cursul de schimb al monedei naţionale); crearea şi dezvoltarea pieţelor financiare ca mijloace fundamentale de gestionare a economiei şi alocare eficientă a resurselor. În 1997, piaţa valutară a devenit pe deplin funcţională.

În anul 1998 economia reală a fost în regres pentru al doilea an consecutiv. Deşi rata anuala a inflaţiei s-a situat la nivelul de 40, 7%, semnificativ mai mică decât în anul anterior şi cu excepţia unor progrese izolate şi temporare în anumite sectore de activitate, în majoritatea domeniilor de activitate s-a înregistrat un amplu regres.

Indicatorii macroeconomici pe anul 1999 au reflectat pentru a treia oară consecutiv recesiunea: produsul intern brut a scăzut, iar şomajul a cuprins circa 11,5 % din populaţia activă. Datorită, printre altele, deprecierii semnificative a leului şi eliminării subvenţiilor încrucişate pentru energie, la sfârşitul anului 1999 inflaţia a fost de 54,3 %.

Deşi performanţele economice ale României, din prima jumătate a anului 2000, indică o creştere pozitivă a rezultatelor economice, Guvernul a confirmat necesitatea continuării eforturilor pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar românesc. S-au înregistrat creşteri însemnate în industria producătoare de bunuri de capital, corespunzător tendinţei ascendente a cererii interne, remarcată în a doua parte a anului, odată cu relansarea procesului investiţional. Rata şomajului a avut un trend descendent, de la 11,9% în luna ianuarie la 10,5% în luna decembrie.

Preview document

Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 1
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 2
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 3
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 4
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 5
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 6
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 7
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 8
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 9
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 10
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 11
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 12
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 13
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 14
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 15
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 16
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 17
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 18
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 19
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 20
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 21
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 22
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 23
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 24
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 25
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 26
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 27
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 28
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 29
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 30
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 31
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 32
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 33
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 34
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 35
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 36
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 37
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 38
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 39
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 40
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 41
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 42
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 43
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 44
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 45
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 46
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 47
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 48
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 49
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 50
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 51
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 52
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 53
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 54
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 55
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 56
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 57
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 58
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 59
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 60
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 61
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 62
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 63
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 64
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 65
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 66
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 67
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 68
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 69
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 70
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 71
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 72
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 73
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 74
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 75
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 76
Studiul operațiunilor de creditare la XYZ, Târgu Jiu - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexa.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Studiul Operatiunilor de Creditare la XYZ, Targu Jiu.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?