Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc, pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 36635
Mărime: 346.76KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Introducere în domeniul tehnologiei informaţionale (T.I.) 2
 3. 1.1 Contextul societăţii informaţionale 2
 4. CAPITOLUL II
 5. Tendinţe ale TI şi e-business 6
 6. 2.1 Tendinţe principale în domeniul TI şi e-business 6
 7. 2.1.1 Caracterizarea generală a dinamicii.Scurt istoric e-business 6
 8. 2.1.2 Creşterea importanţei economice a principiului progresului tehnic şi tehnologic 8
 9. 2.1.3 Existenţa unor probleme relativ invariante 9
 10. 2.1.4 Condiţii cognitive pentru comunicare 11
 11. 2.1.5 Convergenţa tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor 11
 12. 2.2 Schimbarea relaţiei dintre furnizorul şi utilizatorul sistemului 12
 13. 2.3 Perspective ale evoluţiei domeniului T.I. şi e-business în România 13
 14. CAPITOLUL III
 15. Strategii şi modele e-business 16
 16. 3.1 Strategii e-business 16
 17. 3.1.1 E-business presupune, înainte de toate, strategie 16
 18. 3.1.2 CRM, imperativ strategic în era e-business 20
 19. 3.1.3 Business Intelligence 27
 20. 3.2 Modele e-business 28
 21. 3.3 Cerinţele la nivel de utilizator de la un site de e-business 34
 22. CAPITOLUL IV
 23. Aplicaţii, componente şi portaluri e-business 35
 24. 4.1 Dezvoltarea aplicatiilor e-business 35
 25. 4.1.1 Caracteristicile aplicaţiilor e-business 35
 26. 4.1.2 Arhitectura generală a unei aplicaţii 37
 27. 4.1.3 Tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor 38
 28. 4.1.4 Cerinţele aplicaţiilor de întreprindere 40
 29. 4.1.5 Tipuri de aplicaţii e-business 42
 30. 4.2 Componente. Arhitectura şi implementarea lor 44
 31. 4.2.1 Noţiunea de componente. Tipuri de componente 44
 32. 4.2.2 Arhitectura şi implementarea componentelor 47
 33. 4.3 Tehnologia portalurilor 49
 34. 4.3.1 Definire şi clasificare 49
 35. 4.3.2 Arhitectura şi componentele portalurilor e-business 51
 36. 4.4 Securitatea în e-business 54
 37. ANEXE 58
 38. Bibliografie selectivă 65

Extras din licență

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE

1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC

Încă de la începutul anilor 1990, termenul de “Societate Informaţională” a început să fie utilizat pentru a descrie numeroasele şi variatele schimbări în economie, politică, cultură şi, în general, în ansamblul societăţii, de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de informaţii şi comunicaţii. Semnalată de mai multă vreme, era informaţională ia treptat locul celei industriale şi societatea tradiţională este înlocuită de societatea informaţională. Procesul este inperceptibil şi se petrece practic sub ochii noştri. Fiinţa umană este făcută să comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, transferul şi schimbul de informaţii se desfăşoară prin intermediul sistemelor tehnice. Atunci când se vorbeşte despre societatea informaţională se are în vedere înainte de toate conectarea unui număr nelimitat de computere prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii. Punerea la un loc a datelor stocate digital, textelor, sunetului şi imaginii (multimedia) au condus la răspândirea utilizării sistemelor moderne de telecomunicaţii, a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii. Internetul, o reţea globală de informaţii, s-a transformat în platforma globală de comunicaţii. Cetăţenii societăţii industriale europene sunt în faţa necesităţii de a reconsidera modalităţile de transfer a informaţiilor, adaptându-le noilor cerinţe şi tehnologii.

"Aceste schimbări, cele mai semnificative de la revoluţia industrială până în prezent, sunt profunde şi globale. Ele nu se referă doar la tehnologie. Ele afectează toată lumea, peste tot. Managementul acestor transformări reprezintă una dintre provocările economice şi sociale cele mai importante cu care se confruntă Europa de astăzi ”

Societatea informaţională va fi dominată în principal de industria de calculatoare, telecomunicaţii şi media. Aceste industrii vor deveni industrii de bază în următoarele decenii, având un rol stimulator pentru celelalte. Bănci, întreprinderi de producţie, agricultură şi servicii vor fi afectate de această dezvoltare fundamentală. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu statele lumii. Competitivitatea globală a acestora va fi direct legată de capacitatea de a dezvolta infrastructura de comunicaţii şi de a asigura conectarea la reţelele globale de informaţii. Noua societate informaţională aduce cu sine o serie de oportunităţi deosebite: constrângerile spaţiale şi temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult reduse, informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi transferate rapid, preţurile serviciilor legate de tranferul informaţiei sunt în continuă scădere. Entuziaştii societăţii informaţionale au descoperit mijloacele prin care au creat o comunitate, o lume virtuală, pentru a contrabalansa constrângerile societăţii industriale. Pe de altă parte, scepticii deplâng prăpastia de cunoştinţe între elitele informaticii şi grupurile dezavatajate social şi critică slaba calitate a datelor pe mereu congestionatele autorute ale informaţiei.

Unicul mod de a obţine acceptarea din partea oamenilor este dezvoltarea competenţelor la nivel mediu şi accesul democratic la informaţii. Există astăzi un larg consens în a se considera de către academicieni, politicieni şi oameni de afaceri că progresul în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor va afecta în mod substanţial structura societăţii umane. Societatea informaţională nu numai că va deschide noi canale de comunicaţie între oameni ci va avea un impact important asupra modului în care trăim, învăţăm, muncim, consumăm, interacţionăm cu administraţia şi ne distrăm.

Având în vedere impactul noilor tehnologii asupra societăţii, educaţia şi perfecţionarea vor juca un rol crucial în familiarizarea oamenilor cu schimbarea. Tranziţia către societatea informaţională, globalizarea, progresul ştiinţific şi viteza sa nebună, toate acestea fac ca oamenii să fie confruntaţi cu o avalanşă de informaţii. În societatea informaţională individul va fi asaltat de un flux uriaş de informaţii. Uşurinţa în utilizarea reţelelor informaţionale şi cunoaşterea conţinutului bazelor de date reprezintă însuşiri de bază pentru contemporanul erei informaţionale.

Consecinţele sociale ale pătrunderii masive a mijloacelor moderne de comunicaţie se vor decide în funcţie de modul în care cetăţeanul va face uz de noile mijloace de comunicaţie şi de măsura în care le va adopta. Lumea reţelelor informaţionale este o realitate artificială, virtuală, ancorată nu în viaţa reală, ci în meandrele nesfârşite ale reţelei. Pe nesimţite, un mediu auxiliar pentru obţinerea de informaţii se poate transforma într-un substitut al vieţii. Cum va reuşi atunci omul de rând, cetăţeanul, să facă faţă acestei avalanşe de cerinţe şi competenţe noi, cum va reuşi el să-şi găsească locul în noua societate?

Integrarea profesională este un factor esenţial în integrarea socială. De decenii, sistemul de salarizare combinat cu contractele de angajare pe perioadă nedeterminată au contribuit la aducerea standardelor pentru nivelul minim de trai la un nivel apropriat. Din păcate această situaţie s-a schimbat. Persistenţa unei rate mari a şomajului, în special în rândurile tineretului, a determinat creşterea rolului muncii ca factor de integrare socială.

Aparitia unor noi forme de angajare (ex. teleworkingul=lucrul la distanţă, prin intermediul calculatorului), caracterizate printr-o mare flexibilitate, în contextul creşterii preferinţelor pentru serviciile care nu impun prestaţii la locuri de muncă fixe, are un mare impact în crearea reţelelor de solidaritate şi integrarea socială a oamenilor. În fapt, toţi factorii care contribuiau în mod tradiţional la solidaritate şi integrare socială, familia bazată acum pe cuplu şi din ce în ce mai mult pe părintele singur, rolul vecinilor, partidele politice şi comunităţile religioase, sunt în declin în faţa stilului individualizat de viaţă.

Care este stâlpul care permite în ziua de astăzi stabilirea de legături sociale şi reţele de solidaritate ? În faţa dezintegrării societăţii de azi într-o multitudine de piese izolate, este esenţial ca societatea de mâine să elaboreze noi căi de stabilire şi consolidare a legăturilor sociale şi de solidaritate. Altfel, societatea informaţională va deveni ceea ce filozoful Gilles Lipovetsky numea “ era deşertăciunii, a goliciunii şi vanităţii “, o lume în care fiecare se învârte în propria sfera privată".

Noile tehnologii de comunicaţie, care au devenit un vector important al comunicării umane, pot contribui la crearea unei reţele sociale şi de solidaritate originală. Un exemplu în acest sens îl constituie comunicaţiile on-line utilizate de şcoli, asociaţii şi comunităţi, în scopuri pedagogice sau pentru schimbul de informaţii.

Conceptul de societate informaţională (SI), este astăzi unanim acceptat. Pornind de la sinteza lui Moore , se pot sublinia patru aspecte: a) informaţia este o resursă a organizaţiilor şi persoanelor fizice, devenind principala sursă de bunăstare a firmei şi individului; b) informaţia stă la baza unor noi ramuri economice, în dezvoltare rapidă. c) informaţia poate fi utilizată în comun fără a se consuma; d) dezvoltarea TIC revoluţionează activităţi fundamentale ale societăţii umane: afacerile, învăţământul, guvernarea, managementul întreprinderii. Acad. Prof. Drăgănescu a publicat un amplu studiu al societăţii informaţionale Pe baza unei scheme sugerate în unele cărţi , se poate schiţa o structură a societăţii informaţionale (anexa A). Aceasta scoate în evidenţă şi grupe de aplicaţii caracteristice: e-Business inclusiv servicii şi sisteme integrate de întreprindere, e-Learning; e-Governance Ele au în comun platforme bazate pe baze de date avansate şi Internet, de altfel una din direcţiile strategice ale Oracle Corporation.

E-Business este în plin avânt, constituind unul din factorii de baza de asigurare a competivităţii pe piaţa globală. Previziuniile de creştere a importanţei economice se referă la 2700 până la 7800 mld USD în 2004 , E-Business implică reingineria proceselor întreprinderii, întrucât au loc schimbări importante în rolurile furnizorului şi clientului. Oracle este lider recunoscut în e- Business.

Erodarea rapidă a cunoştinţelor impune e-Learning, ca un instrument de furnizare a cunoştinţelor în reţea, eficace (bazat pe cele mai bune cunoştiinţe şi experienţe, orientat pe aplicaţii), economic (minimizarea învăţământului în clase) şi adaptat cerinţelor de învăţare continue. În 1999, Oracle a integrat unităţile sale de furnizare de materiale educaţionale şi cursuri în “Oracle University” cu activitate în 143 ţări, având anual cca 500.000 cursanţi la cursuri on-line sau cu instructori În 2000 a fost lansată Oracle Learning Network, bazată pe platforma iLearning, serviciu găzduit de Oracle. Învăţarea permanentă a devenit o componentă normală a activităţii. (Directorul General, Oracle - România)

E-Government, de multe ori se referă la domeniul Autorităţii Executive, deşi nu lipsesc punctele de vedere care implică şi Autorităţile Legislativă şi Judecătorească Obiectivele ţărilor avansate, în care dezvoltarea e-Government a fost şi este un proces evolutiv cumulativ, sunt descrise de exemplu în programul adoptat în Anglia : a) strategie TIC globală pentru administraţia publică (integrarea şi utilizarea în comun a informaţiei; conformitate cu normele de protecţie a drepturilor omului; suportul unei reţele Intranet securizate; identificarea, autentificarea şi managementul datelor; suport pentru e-Business); b) servicii electronice pentru cetăţeni şi organizaţii (inclusiv completare on-line a formularelor de impozitare prin Internet); c) servicii publice inovative. Tehnologia Oracle a fost utilizată de Statens Information, pentru informarea cetaţenilor Danemarcei despre activităţi, educaţie, servicii publice şi reglementări prin accesul la www.denmark.dk. În Columbia Britanică a fost implementat sistemul integrat de contabilitate a Guvernului şi ministerelor, bazat pe Oracle Financials; Municipalitatea New York-ului utlizează Oracle 9i pentru baza de date geografice accesbilă de cetaţeni inclusiv pentru facilitarea tranzacţiilor imobilare.,etc.

Transformarea societăţii în societate informaţională a devenit de câţiva ani buni o prioritate pentru guvernele din statele avansate ale lumii. Încă din 1994 Al Gore definea magistralele informaţiei ca proiect central de politică internă a administraţiei Clinton, ceea ce conferea SUA impulsuri suplimentare pe lângă supremaţia tehnologica deja existentă. Un obiectiv declarat al politicii americane a fost acela că, începând cu anul 2010, toţi cetăţenii majori să ştie să utilizeze cu dexteritate computerele, comunicaţia digitală şi telviziunea digitală. Aceste mijloace vor fi la fel de familiare la serviciu ca şi acasă, utilizarea lor comparându-se cu utilizarea telefonului.

Noile tehnologii informaţionale au un impact profund asupra modului în care ne obţinem informaţiile, comunicăm şi abordăm propria instruire. Noile aptitudini care insoţesc aceste tehnologii - tehnice, intelectuale şi sociale - devin esenţiale pentru viaţă, munca şi participarea activă într-o societate a cunoaşterii. Amploarea acestor aptitudini se extinde mult peste “ operare computer “ şi fac parte din categoria “noilor aptitudini de bază”, cum ar fi limbile străine, spiritul antreprenorial, utilizarea noilor tehnologii, şi care trebuie dobândite printr-un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii. Sunt necesare strategii ferme prin care să se poată asigura forţa de muncă calificată în acest domeniu şi care lipseşte nu numai de pe piaţa românească ci şi la nivel european, situaţie care poate împiedica dezvoltarea economiei europene. Astfel, în anul 1999 exista o cerere de 800.000 de persoane calificate în sectorul tehnologiei informaţionale, urmând de atunci o creştere semnificativă în ficare an. Abilitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale şi

Bibliografie

1. Amberg, M.: “The Benefits of Business Process Modeling for Workflow Systems”, John Wiley & Sons Ltd, Chichester et al. 1997;

2. Baum, D; Dessaux, C ; Taluktar, N.: e - Business Integration Oracle Magazine Sept-Oct 2000;

3. Costake, N. - Trei scenarii pentru societatea informaţională în România. Relansarea Creşterii Economice în România. Simpozion Ştiinţific Naţional, Editura Economică Bucureşti, 2000;

4. Costake, N.; Petrescu, M.,V.: Costul “mismanagementului macroeconomic” Univers Ingineresc, nr. 12 (250), 2002;

5. Costake, N.; Vintilă, C.: Managementul sistemelor economice (I), Editura Transdata Ploieşti, 2000;

6. Drăgănescu, M.: Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii. http://www. academiaromana.ro (programe prioritare);

7. Frei, F.; Rodriguez-Farrar, H.: Oracle Corporation, Harvard Business School 9-601-043 January, 2000;

8. Gauntt, J.: Jurin, B. (editors): E-Business Technology Forecast PricewaterhouseCoopers, 1999;

9. Kumar, M.; Feldman, S.: “Business negociations on the Internet. Technical Report, IBM Institute for Advanced Commerce”, martie 1998;

10. Ludwig, H.: “Analysis Framework of Complex Service Performance for Electronic Commerce”, Tjoa&Wagner Eds.,: DEXA ’98, IEEE Computer Society;

11. Markus, S.; Bjorn-Andersen,N.: Power over user, exercised by system professionals IEEE Software August, 1987;

12. Michael E. Porter, “Competitive strategy”, Academic Press, U.S.A., 1980;

13. Moore, N.: The information society in World information report 1997/98, UNESCO Publishing Paris, 1997;

14. Paul Harmon, Michael Rosen, Michael Guttman: “Developing E-Business Systems&Architectures”, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2001;

15. Stanford-Smith, B.; Kidd, P. T.: “How business models influence teh development of e-business applications”, “E-business and e-work 2000”, Madrid, 2000;

16. Ströbel, M.: “Effects of Electronic Markets on Negociation Process”, “ECIS 2000 Conference”, Viena, Austria;

17. Timers, P.; Stanford Smith, B.; Kidd, P. T.: “Electronic Commerce: Opening Up New Opportunities for Business”, 1998;

18. Wimmer, M. : Knowledge Management in e- Government, Rudolf Trauner Linz Eds., 2001;

*

* *

19. XXX - Modernising Government: Presented to the Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty Cabinet Office London, March 1999;

20. XXX - http: // www. oracle. com

21. XXX - http: // www. softwincrm.com

22. XXX - http: // www.mySAP.com

23. XXX - http: // www.technologyevaluation.com

24. XXX - http: // www.ibm.com;

25. XXX - http: // www.wirtschaftsinformatik.de

26. XXX - http: // www.dkms.com

Preview document

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 1
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 2
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 3
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 4
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 5
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 6
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 7
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 8
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 9
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 10
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 11
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 12
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 13
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 14
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 15
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 16
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 17
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 18
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 19
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 20
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 21
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 22
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 23
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 24
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 25
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 26
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 27
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 28
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 29
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 30
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 31
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 32
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 33
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 34
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 35
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 36
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 37
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 38
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 39
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 40
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 41
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 42
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 43
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 44
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 45
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 46
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 47
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 48
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 49
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 50
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 51
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 52
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 53
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 54
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 55
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 56
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 57
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 58
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 59
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 60
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 61
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 62
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 63
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 64
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 65
Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Lucrare Licenta.doc
 • CUPRINS.doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Anexe(ABCD).pdf
 • anexa G.doc
 • anexa F.doc
 • anexa E.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Politici și strategii pe piața asigurărilor

Introducere În această lucrare am prezentat aspecte privind piaţa asigurărilor din România şi evoluţia asigurărilor pe plan internaţional. Am...

Consumatorul digital și analiza comportamentului lui pe platformele CRM

Capitolul 1. Platformele CRM. Necesitate sau moft? În acest capitol vom aprofunda anumite informații despre gestiunea relațiilor cu clienții, vom...

Analiza mediului concurențial al firmei

Introducere Prin mediul extern al întreprinderii se întelege ansamblul factorilor externi al acesteia, factori a caror existenta este susceptibila...

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã. Încã de la...

Plan de E-business - înființarea unui magazin on-line de cadouri

1. Descrierea e-business-ului Pe parcursul ultimului deceniu a avut loc o dezvoltare tot mai accentuată a tehnologiei informaţiei şi a...

Analiza Activitătii de Comerț Electronic în România

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Apariţia comerţului prin Internet a creat oportunităţi, dar şi perspective comerciale imense....

Consumatorul în ciberspatiu - comerțul electronic

Capitolul I Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului...

Ai nevoie de altceva?