Teorii monetare contemporane

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 31055
Mărime: 108.03KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Silviu Cerna,lect. Univ. Drd. Bogdan Dima

Cuprins

 1. Cap. 1:Esenţa , rolul şi funcţiile monedei
 2. 1.1Conceptul de monedă.Definiţii
 3. 1.2 Scurt istoric al monedei
 4. 1.3Esenţa, rolul şi funcţiile monedei
 5. 1.4Clasificare
 6. Capitolul II:Teoria monetară
 7. 2.1 Obiectul teoriei monetare
 8. 2.2 Caracteristicile teoriei monetare
 9. 2.2.1 Locul teoriei monetare în ştiinţa economică
 10. 2.2.2 Caracterul relativ al teoriei monetare
 11. 2.3 Clasificarea teoriilor monetare contemporane
 12. Capitolul III:Teoria clasică
 13. 3.1 Ipoteze ale teoriei clasice
 14. 3.2Principalele teze
 15. 3.3Poziţia faţă de politica monetară
 16. Capitolul IV:Teoria neoclasică
 17. 4.1 Ipoteze ale teoriei neoclasice
 18. 4.2 Principalele teze
 19. 4.3 Poziţia faţă de politica monetară
 20. Capitolul V:Teoria keynesiană
 21. 5.1 Ipoteze ale teoriei keynesiene
 22. 5.2 Principalele teze
 23. 5.3 Poziţia faţă de politica monetară
 24. Capitolul VI:Evoluţii teoretice recente
 25. 6.1 Postkeynesiismul
 26. 6.2 Neokeynesiismul
 27. 6.3 Monetarismul de tip I , II
 28. Capitolul VII:Teorii monetare ale economiilor în tranziţie
 29. Capitolul VIII:Asemănări şi deosebiri între principalele teorii economice
 30. Capitolul IX.Consideraţii finale
 31. Bibliografie

Extras din licență

Între numeroasele definiţii care s-au dat monedei de-a lungul timpului, în stiinţa economică de specialitate s-au conturat trei definiţii care reflectă cel mai bine noţiunea de monedă. Pe de o parte moneda poate fi privită ca o instituţie ce caracterizează economia de schimb; ca un element al economiei care îndeplineşte anumite funcţii specifice, iar pe de altă parte moneda mai poate fi privită ca un bun economic al cărui proprietaţi sunt total diferite de cele ale altor bunuri. Trebuie să precizăm că aceste trei modalitaţi de definire ale monedei sunt complementare, pentru că fiecare dintre ele exprimă anumite ipostaze ale monedei şi ale intervenţiei acesteia în economie.

Într-o economie complexă în care deciziile agenţilor economici nu se adoptă centralizat ci în mod separat, moneda este unicul instrument de schimb, cu ajutorul căreia se tranzacţionează toate celelalte bunuri.

Dacă însă avem o economie de autocomsum unde nevoile unei comunităţi sunt satisfacute prin munca unui grup de oameni aflaţi sub controlul unei autorităţi centrale, utilizarea monedei nu este necesară. Această necesitate este întâlnită în cadrul economiei de schimb. Există, teoretic, situaţia în care o economie de schimb poate funcţiona şi fără utilizarea monedei, când agenţii economici recurg la relaţii de schimb în natură , adică trocul, fără a se utiliza moneda ca mijloc de schimb. Însă, această formă de schimb este neraţională iar recurgerea la monedă reprezintă momentul esenţial al aşezării funcţionării economiei de schimb pe baze raţionale.

Ţinând seama cele arătate, se poate formula definiţia instituţională a monedei prin care moneda este instrumentul de schimb care permite achiziţionarea imediată a tuturor bunurilor, serviciilor şi titlurilor, fără costuri implicate de efectuarea tranzacţiilor şi de aşteptare, şi care îşi conservă valoarea între două acte de schimb. Ea este un fenomen social, pentru că se bazează pe încrederea agenţilor economici în sistemul care a produs-o şi care o menţine în funcţiune.

Cea de-a doua definiţie a monedei, definiţia funcţională, pare doar să o completeze pe prima, şi aceasta pentru că permite precizarea funcţiilor pe care moneda le îndeplineşte în cadrul economiei de schimb şi anume: funcţia de finanţare a economiei, funcţia de mijloc de rezervă şi cea de etlon de valoare.

În realitate, însă, aprofundarea funcţiilor monedei conduce la o definiţie a acesteia mai cuprinzatoare decât definiţia instituţională şi anume aceea prin care moneda este instrumentul de schimb universal, a cărui existenţă prealabilă este condiţia schimbului. Deţinerea sa raţional justificată de necesitatea scindării trocului, precum şi de necesitatea efectuării schimbului în condiţi de incertitudine. Utilizarea monedei ca etalon duce la simplificarea sistemului preţurilor relative, sistem care se modifică din cauza acţiunii factorului monetar.

Abordarea monedei prin prisma proprietăţilor acesteia trebuie mai întâi facută prin explicarea acestora, şi anume:

-elasticitatea monedei este nulă; adică nu există nici o posibilitate de producere de mai multă monedă printr-un mecanism de reglare a factorilor ce acţionează în sectorul monetar. Moneda este un bun rar, a cărui producţie nu este determinată de cererea agenţilor economici.

-elasticitatea de substituţie a monedei este nulă; adică în cazul în care cantitatea de monedă este insuficientă, nu există nici o posibilitate de înlocuire a acesteia cu alte bunuri sau active.

-în cazul în care cantitatea de monedă este insuficientă este imposibil să se obţină creşterea valorii reale a monedei prin scăderea preţurilor.

Cea de-a treia definiţie a monedei consideră că aceasta este bunul a cărui valoare este cea mai stabilă şi care prezintă o superioritate absolută asupra tuturor celorlalte bunuri în ceea ce priveşte conservarea puterii de cumpărare şi minimizare a riscurilor. Aceasta este motivul penru care moneda este acceptată întotdeauna în schimbul oricărui alt bun (vezi Cerna S., [2000, pag. 14]).

După cum am mai menţionat aceste trei definiţii nu se exclud una pe alta, ci reflectă doar unele aspecte diferite ale monedei, relevând, astfel complexitatea acesteia.

1.2 Esenţa, rolul şi funcţiile monedei

În economia de schimb, moneda joacă rolul instrumentului unic al tranzacţiilor, de mijloc de rezervă şi de etalon de valoare.

Funcţia monedei de instrument de schimb

Această funcţie poate fi relevată prin analiza caracterului rolului monedei de mijloc de circulaţie a marfurilor, fie prin analiza rolului de finanţare pe care moneda îl joacă în calitatea sa de mijloc de achiziţionare a bunurilor.

Într-un anumit sens, toate bunurile sunt instrumente de schimb, căci bunurile sunt mijlocul şi scopul ultim al schimbului. Autorii clasici au susţinut că moneda este un simplu “val”, care maschează tranzacţiile reale efectuate cu bunuri. Orice agent economic poate considera, de fapt, că titlurile, stocurile de bunuri pe care la deţine sunt, într-un fel sau altul , instrumente de schimb.

Cu toate acestea, într-o economie monetară, ipoteza că toate bunurile sunt instrumente de schimb nu este foarte exactă. În cazul trocului acesta este adevărat. Însă, în economia monetară “trecera” prin faza monetară este indispensabilă. După cum s-a spus “moneda cumpără bunul, însă pe nici o piaţă cât de organizată ar fi aceasta bunurile nu cumpără moneda”.

Din cele menţionate, rezultă că moneda constituie condiţia de acces la piaţă. Este normal să se afirme că existenţa prealabilă a aumitor disponibilitaţi băneşti condiţionează efectuarea unor tranzacţii reale, indiferent că tranzacţiile respective privesc bunurile de consum sau bunurile de investiţii. Aceasta reprezintă funcţia de finanţare a monedei.

Adică, orice agent economic care vrea să intre pe piaţă trebuie să dispună de o cantitate corespunzătoare de monedă sau în caz de amânare a plătii, de capacitate de a-şi procura cantitatea de monedă respectivă. Această afirmaţie este valabilă atât pentru piaţa bunurilor de consum cât şi pentru piaţa bunurilor de investiţii, indiferent care ar fi condiţiile de echilibru macroeconomic. Teoreticienii economiei reale precizează veniturile permit consumul şi economisirea, iar economiile finanţează investiţiile. Teoreticienii monedei arată ca moneda este cea care finanţează toate genurile de cheltuieli, indiferent că sunt cheltuieli de consum , cheltuieli de investiţii sau cheltuieli pentru achiziţionare de titluri ca mijloace de plasare a economiilor. Veniturile populaţiei se realizează sub formă bănească, iar efectuare de cheltuieli de consum şi de investiţii necesită acumularea de disponibilitaţi de către aceştia.

Aceste disponibilităţi băneşti pot fi obţinute printr-un transfer de mijloace de plată de la agenţi ai economiei: salariile plătite de întreprinderi procură monedă angajaţiilor; prin cumparările de bunuri de consum , aceştia din urmă retransferă la întreprinderi o parte din disponibilităţile respective; cumpărările de titluri efectuate de persoanele ce economisesc procură monedă necesară întreprinderilor care emit aceste titluri, etc. Acesta nu înseamnă că titlurile în final bunurile sunt cele care se schimbă unele pe altele şi că moneda joacă doar rolul de intermediar. Căci moneda poate fi obţinută şi dintr-o nouă emisiune, nu numai prin transfer de la agenţii economici, iar această monedă nouă are puterea de a cumpăra bunuri, la fel ca şi moneda existentă în circulaţie.

În concluzie, într-o economie monetară moneda este instrumentul de schimb cu caracter universal, a cărui existenţă reprezintă condiţia pentru a putea efectua cheltuieli. Ea este, prin natura sa, diferită de bunurile al căror schimb îl permite.

Bibliografie

1. Cerna, Silviu - “ Banii şi creditul în economiile contemporane “ , Vol. I, Editura Enciclopedică, 1994

2. Cerna, Silviu - “ Banii şi creditul în economiile contemporane “ , Vol. II, Editura Enciclopedică, 1994

3. Cerna, Silviu - “ Sistemul monetar şi politica monetară “, Editura Enciclopedică, 1996

4. Cerna , Silviu - “ Monedă şi credit “ , Vol. I, Editura Mirton, 2000

5. Cerna, Silviu - “ Monedă şi credit “ , Vol. II, Editura Mirton, 2000

6.Dăianu, Daniel - “ Încotro se îndreaptă ţările post comuniste ? Curente econo

mice în pragul secolului “ , Editura Collegium Ştiinţe Economice , 2001

7. Dăianu, Daniel - “ Echilibrul economic şi moneda.Keynesism şi monetarism “ , Editura Humanitas, 1993

8. Dăianu, Daniel - “ Transformarea ca proces real “ , Editura IRLI , 1999

Preview document

Teorii monetare contemporane - Pagina 1
Teorii monetare contemporane - Pagina 2
Teorii monetare contemporane - Pagina 3
Teorii monetare contemporane - Pagina 4
Teorii monetare contemporane - Pagina 5
Teorii monetare contemporane - Pagina 6
Teorii monetare contemporane - Pagina 7
Teorii monetare contemporane - Pagina 8
Teorii monetare contemporane - Pagina 9
Teorii monetare contemporane - Pagina 10
Teorii monetare contemporane - Pagina 11
Teorii monetare contemporane - Pagina 12
Teorii monetare contemporane - Pagina 13
Teorii monetare contemporane - Pagina 14
Teorii monetare contemporane - Pagina 15
Teorii monetare contemporane - Pagina 16
Teorii monetare contemporane - Pagina 17
Teorii monetare contemporane - Pagina 18
Teorii monetare contemporane - Pagina 19
Teorii monetare contemporane - Pagina 20
Teorii monetare contemporane - Pagina 21
Teorii monetare contemporane - Pagina 22
Teorii monetare contemporane - Pagina 23
Teorii monetare contemporane - Pagina 24
Teorii monetare contemporane - Pagina 25
Teorii monetare contemporane - Pagina 26
Teorii monetare contemporane - Pagina 27
Teorii monetare contemporane - Pagina 28
Teorii monetare contemporane - Pagina 29
Teorii monetare contemporane - Pagina 30
Teorii monetare contemporane - Pagina 31
Teorii monetare contemporane - Pagina 32
Teorii monetare contemporane - Pagina 33
Teorii monetare contemporane - Pagina 34
Teorii monetare contemporane - Pagina 35
Teorii monetare contemporane - Pagina 36
Teorii monetare contemporane - Pagina 37
Teorii monetare contemporane - Pagina 38
Teorii monetare contemporane - Pagina 39
Teorii monetare contemporane - Pagina 40
Teorii monetare contemporane - Pagina 41
Teorii monetare contemporane - Pagina 42
Teorii monetare contemporane - Pagina 43
Teorii monetare contemporane - Pagina 44
Teorii monetare contemporane - Pagina 45
Teorii monetare contemporane - Pagina 46
Teorii monetare contemporane - Pagina 47
Teorii monetare contemporane - Pagina 48
Teorii monetare contemporane - Pagina 49
Teorii monetare contemporane - Pagina 50
Teorii monetare contemporane - Pagina 51
Teorii monetare contemporane - Pagina 52
Teorii monetare contemporane - Pagina 53
Teorii monetare contemporane - Pagina 54
Teorii monetare contemporane - Pagina 55
Teorii monetare contemporane - Pagina 56
Teorii monetare contemporane - Pagina 57
Teorii monetare contemporane - Pagina 58
Teorii monetare contemporane - Pagina 59
Teorii monetare contemporane - Pagina 60
Teorii monetare contemporane - Pagina 61
Teorii monetare contemporane - Pagina 62
Teorii monetare contemporane - Pagina 63
Teorii monetare contemporane - Pagina 64
Teorii monetare contemporane - Pagina 65
Teorii monetare contemporane - Pagina 66
Teorii monetare contemporane - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Capitol 1-3.doc
 • Capitol 4-9.doc
 • COPERTE.DOC

Te-ar putea interesa și

Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară...

Teorii Monetare Contemporane

1.OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI MONETARE Teoria monetara se ocupa de un spectru larg de probleme, de la natura si functiile baniilor la efectele...

Studiu de caz - monedă și credit

I.Teorii monetare Fazele evolutiei Evolutia istorica a teoriei monetare a economiei de piata dezvoltata poate fi periodicizata dupa cum urmeaza:...

Keynesismul și concepția monedei

Cap.1 Keynesismul Prima propoziţie din lucrarea Analyse Monetaire a lui Jean Marchal şi Jacques Lecaillon este următoarea: ”Toate economiile...

Cererea de monedă și inovația financiară

Rezumat În contextul actual al economiei de piaţă concurenţiale din ţara noastră, lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid foarte util pentru a...

Inovația Financiară

1.1 Inovaţia financiara - trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane Sistemele financiare ale ţărilor cu economie de piată...

Creditul

Necesitatea apariției creditului Relațiile de credit au existat încă în economiile premonetare, cînd au apărut și s-au dezvoltat raporturile...

Teoriile Monetare

1. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONETARE Economia monetară se ocupă de un spectru larg de probleme, de la natura şi funcţiile baniilor...

Ai nevoie de altceva?