Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14382
Mărime: 115.24KB (arhivat)
Publicat de: Bartolomeu Ganea
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Maria BERHECI
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Cap I Noţiuni generale privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile 3
 3. 1.1 Concepte privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile 3
 4. 1.2 Locul stocurilor în gestiunea intreprinderii 6
 5. 1.3 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor 8
 6. 1.3.1 Recunoaşterea elementelor de stocuri 8
 7. 1.3.2 Evaluarea elementelor de stocuri 10
 8. Cap II Prezentarea generală a societăţii FENE GRUP S.A 17
 9. 2.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii 17
 10. 2.2 Structura organizatorică a unităţii 18
 11. 2.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente 19
 12. 2.4 Organizarea contabilităţii stocurilor la Fene Grup S.A 20
 13. Cap III Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale la societatea Fene Grup S.A 22
 14. 3.1 Purtătorii primari de informaţii privind gestiune stocurilor de materii prime şi materiale consumabile 22
 15. 3.2 Organizarea şi conducerea evidenţei analitice şi sintetice a stocurilor de materii prime şi materiale consumabile 23
 16. 3.2.1 Contabilitatea analitică a stocurilor de materii prime şi materiale 24
 17. 3.2.2 Contabilitatea sintetică a stocurilor de materii prime şi materiale 25
 18. 3.3 Contabilitatea operaţunilor curente privind intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale consumabile 27
 19. 3.3.1 Contabilitatea materiilor prime şi materialelor consumabile 27
 20. 3.3.2 Contabiliatea materialelor de natura obiectelor de inventar 32
 21. 3.4 Inventarierea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile 33
 22. 3.4.1 Plusuri / minusuri de inventar constatate în urma inventarierii fizice 33
 23. 3.4.2 Plusuri / minusuri de valoare la inventariere generate de alţi factori conjuncturali 34
 24. 3.5 Indicatorii de analiză privind gestiunea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile 35
 25. Concluzii 38
 26. Bibliografie 40

Extras din licență

Introducere

Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate, fiind indispensabil progresului. În contextul unei economii globalizate, contabilitatea îndeplineşte o responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului, oferind totodată credibilitatea de care are nevoie orice investitor, prin informaţiile referitoare la rentabilitatea investiţiei, riscurile, performanţa întreprinderii, inclusiv competenţa managerială. Indiferent de timp, contabilitatea îşi va pune mereu amprenta asupra oricărei activităţi desfăşurate.

Lucrarea de faţă “Tratamente contabile privind stocurile de materii prime şi materiale” işi propune să fie un ghid de abordare a teoriei şi practicii contabile în privinţa activelor circulante, îndeosebi a stocurilor de materii prime şi materiale. Am organizat informaţiile din capitole astfel încât să reflecte o succesiune logică. Prin prezenta lucrare îmi propun să descriu principalele caracteristici a stocurilor, să evidenţiez regulile de recunoaştere şi evaluarea a acestora, cât şi o analiză a principalilor indicatori de eficienţă a stocurilor la S.C. Fene Grup SA.

În vederea realizării obiectivelor avute în vedere, problematica lucrării este structurată pe trei capitole, fiecare din aceste fiind dezvoltate pe mai multe subcapitole.

Primul capitol este consacrat definirii conceptelor de bază ale stocurilor de materii prime şi materiale consumabile. Astfel sunt prezentate informaţii cu privire la locul pe care îl ocupă stocurile în gestiunea întreprinderii precum şi noţiuni despre recunoaşterea şi evaluarea stocurilor.

Cel de-al doilea capitol prezintă un scurt istoric al întreprinderii analizate, structura organizarorică a acesteia precum şi informaţii despre felul cum este organizat compartimentul financiar-contabil în cadrul întreprinderii.

Ultimul capitol este focalizat pe contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale cu principalele operaţiuni care au loc la firma analizată. Pentru că orice operaţiune trebuie consemnată în diferite documente justificative, organizarea unei evidenţe operative, în etaloane de masură naturale sau natural convenţionale devine necesară.

Definită de alţi specialişti ca “limbă a afacerilor”, s-a remarcat faptul că prezenţa contabilităţii într-un astfel de mediu rămâne de necontestat.

Cap I Noţiuni generale privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile

În categoria activelor circulanate ale unei întreprinderi, o pondere importantă o deţin stocurile de valori materiale. Existenţa stocurilor de mijloace circulante este fundamentală pentru o funcţionare normală şi continuă a ciclului de exploatare în toate fazele activităţii economice din cadrul întreprinderii. Aceasta importanţă se datorează faptului că acestea devin, în procesul de producţie, depozitarul valorii cedate de personal, mijloace fixe, informaţii.

Conform prevederilor din art.119 din Ordinul ministrului finaţelor publice nr 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

-este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;

-este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;

-este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizarea nu este restricţionată;

În sfera articolelor circulante sunt incluse stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate la care nu a fost intocmită factura, creanţele aferente ciclului de exploatare, investiţiile pe termen scurt, casa şi conturile la bănci.

1.1 Concepte privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile

Stocurile sunt active care se pot regăsi fie sub forma materiilor prime, a materialelor şi a altor consumabile care urmează sa fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii; fie în curs de producţie sau ca produse finite, în vederea vânzării; fie sunt cumpărate şi deţinute cu scopul revânzării. În categoria stocurilor sunt incluse şi costurile serviciilor prestate de furnizor, dar pentru care nu s-a înregistrat venitul final .

Conform reglementărilor în vigoare, stocurile sunt acele active :

a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

b) în curs de producţie, în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus;

c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile, ce urmează a fi folosite in procesul de produţie sau pentru prestarea de servicii.

Preview document

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 1
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 2
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 3
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 4
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 5
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 6
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 7
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 8
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 9
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 10
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 11
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 12
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 13
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 14
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 15
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 16
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 17
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 18
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 19
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 20
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 21
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 22
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 23
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 24
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 25
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 26
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 27
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 28
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 29
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 30
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 31
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 32
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 33
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 34
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 35
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 36
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 37
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 38
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 39
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 40
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 41
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime si Materiale la SC Fene Grup SA.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

INTRODUCERE Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?