Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

Licență
9.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 29019
Mărime: 131.81KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. dr. Stefan Amaritei
Lucrare de licenta sustinuta la UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” IAŞI, FACULTATEA DE ECONOMIE, SPECIALITATEA: MANAGEMENTUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUI.

Cuprins

CAPITOLUL I Turismul rural. Notiuni introductive 3

1.1. Definirea noţiunii de turism rural 3

1.2. Componentele produsului turistic rural 6

1.3. Specificul turismului rural 7

1.4. Formele de manifestare ale turismului rural 11

1.4.1. Agroturismul 13

1.4.1.1. Conceptul de agroturism 13

1.4.1.2. Agroturismul în unele ţări europene 14

1.5. Baza tehnico-materială a turismului rural 18

1.6. Exigenţele turismului rural 22

CAPITOLUL II Turismul rural – o posibilitate de dezvoltare economică a colectivităţilor locale 25

2.1. Efectele pozitive ale turismului rural asupra localităţilor 25

2.2. Turismul rural – factor de dezvoltare a localităţilor 29

CAPITOLUL III Raportul dintre turismul rural şi celelalte forme de turism 33

3.1. Turismul rural şi turismul urban (clasic) 33

3.2. Turismul rural şi turismul social 35

3.3. Asociaţii ale prestatorilor de servicii turistice în mediul rural 37

CAPITOLUL IV Programe internaţionale de finanţare a turismului rural în România 40

4.1. Iniţiativa în dezvoltarea turistică 40

4.2. Programe internaţionale de finanţare a turismului rural 41

CAPITOLUL V Potentialul turistic al zonei Obcinele Bucovinei 44

5.1. Conceptul de potenţial turistic 44

5.2. Caracterizarea economico-geografică a Obcinelor Bucovinei 44

5.2.1. Aşezare 44

5.2.2. Populaţia şi aşezările umane 45

5.2.3. Economia zonei Obcinele Bucovinei 47

5.2.4. Structura caii de acces 48

5.3. Forme de potenţial turistic 50

5.3.1. Potenţialul turistic natural 50

5.3.2. Potenţialul turistic antropic 56

5.4. Indicatorii de evaluare a activitaţii turismului 58

CAPITOLUL VI Potenţial agroturistic: conţinut şi particularităţi 61

6.1. Conceptul de potenţial agroturistic 61

6.2. Modalitaţi de existenţă şi condiţii de exploatare a potenţialului agroturistic 64

6.2.1. Gospodăria ţărănească 64

6.2.2. Ferma agroturistică 64

CAPITOLUL VII Conţinutul şi structura potenţialului agroturistic al zonei Obcinele Bucovinei 66

7.1. Serviciile turistice ce pot fi oferite de unităţile de primire 66

7.1.1. Oferta de servicii a gospodăriilor ţărăneşti 68

7.1.2. Oferta de servicii a fermelor agroturistice 69

7.2. Analiza circulaţiei turistice 70

CAPITOLUL VIII Promovarea agroturismului, mijloc important în cunoaşterea şi valorificarea potenţialului turistic al zonei Obcinele Bucovinei. Concluzii şi sugestii cu privire la dezvoltarea agroturismului în zona Obcinele Bucovinei 75

ANEXA NR.1 80

ANEXA NR.2 97

BIBLIOGRAFIE 101

Extras din document

CAPITOLUL I

TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definirea noţiunii de turism rural

Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând cu secolul al XIX-lea, ca o reacţie la stressul datorat urbanismului şi industrializării tot mai mari. Ceea ce este cu desăvârşire nou se referă la dimensiunea fenomenului în spaţiul rural. Această expansiune este determinată de existenţa a două motivaţii pentru turismul rural: pe de o parte este vorba despre relansarea şi dezvoltarea domeniului rural, iar pe de altă parte, de o formă de turism alternativă la turismul de masă tradiţional (clasic). Iată motivul pentru care regiunile rurale ale Europei îşi înscriu pentru viitor, rând pe rând, turismul în politicile de dezvoltare locală (Erwin, 1992).

În ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural se defineşte ca fiind valorificarea turistică:

- a spaţiilor rustice, a resurselor naturale, a patrimoniului cultural, a imobilelor rurale, a tradiţiilor săteşti, a produselor agricole;

- prin intermediul unor produse de marcă (consacrate), ilustrative ale identităţii regionale, care să acopere nevoile consumatorilor în materie de primire, alimentaţie, activităţi recreative, divertisment şi diverse servicii;

- în scopul unei dezvoltări locale durabile şi a unui răspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea modernă, într-o nouă viziune sat-oraş.

Conform unei definiţii mai largi “ turismul rural include o serie de activităţi, servicii, amenajări oferite de fermieri, ţărani şi locuitori din mediul rural pentru a atrage turişti în zona lor, fapt ce generază venituri suplimentare pentru afacerile lor”.

Acceptând acest concept mai larg, turismul rural cuprinde nu doar turismul la ferme sau agroturismul, ci şi un interes special pentru vacanţele în natură, excursii în zonele rurale precum şi turismul rezidenţial, în care serviciile include, pe lângă cazare, evenimente sociale, festivităţi, recreere în aer liber, producerea şi vânzarea de produse manufacturate şi a produselor agricole.

Termenul de turism rural are înţelesuri diferite în ţări diferite. În Finlanda, de exemplu, înseamnă de obicei închirierea unor cabane sau oferirea de servicii în mediul rural, tip hrană sau transport. În Ungaria este utilizat termenul de “turism la sat” indicând că singurele activităţi şi servicii oferite în sate sunt incluse în acest tip de turism, respectiv: cazare la preţuri mici, implicarea în activităţi agricole sau în alte tipuri de activităţi locale.

În Slovenia, cea mai importantă formă de turism rural este turismul la ferme al diferitelor familii, unde oaspeţii locuiesc fie cu familia de fermieri, fie în case de oaspeţi, dar vizitează ferma pentru a lua masa sau pentru a explora curtea fermei.

În Olanda, turismul rural înseamnă în special camparea la ferme, unde majoritatea serviciilor oferite sunt legate de rute cum ar fi: ciclismul, plimbări cu caii.

În Grecia turism rural înseamnă cazare în camere mobilate în stil tradiţional, cu mic dejun tradiţional - de multe ori preparat din produse realizate în casă.

În marea majoritate a ţărilor, activităţile complementare - constând în restaurante, facilităţi de recreere, organizarea de activităţi culturale şi de divertisment - sunt la început.

Privit în ansamblu, turismul rural include o paletă largă de modalităţi de cazare, de activităţi, evenimente, festivităţi, sporturi şi distracţii, toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. Cu toate acestea, o definiţie cât mai exactă a termenului de turism rural, care să fie utilizată în mod unitar pe tot continentul european, nu a fost elaborată.

Turismul rural este un concept care include toate activităţile turistice care se desfăşoară în mediul rural.

Dar, are oare turismul rural calităţi intrinseci sau este vorba doar despre o simplă activitate turistică ce se desfăşoară într-o aşezare rurală? Care sunt acele trăsături pe care trebuie să le aibă turismul rural astfel încât să merite într-adevăr calificativul de rural? Lista acestor trăsături ar cuprinde: apropierea de natură, absenţa mulţimii, linişte şi un mediu ambiant “nemecanizat”; contacte personale - în opoziţie cu izolaţionismul şi anonimatul tipic urban, senzaţia de continuitate şi stabilitate, de trăire a unei istorii vii şi trainice; posibilitatea de a cunoaşte îndeaproape locurile şi oamenii acelor locuri; contactul nemijlocit cu autorităţile locale, cu preocupările, cu activitatea specifică zonei; cunoaşterea îndeaproape a afacerilor ce se fac pe plan local, iar faţă de comunitatea rurală, înregistrarea identităţii indivizilor comunităţii precum şi a altor trăsături specifice ce ţin de adevăratul turism rural. Practic, este un fel de integrare în comunitate pe perioada sejurului.

Preview document

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 1
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 2
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 3
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 4
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 5
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 6
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 7
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 8
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 9
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 10
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 11
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 12
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 13
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 14
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 15
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 16
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 17
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 18
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 19
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 20
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 21
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 22
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 23
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 24
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 25
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 26
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 27
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 28
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 29
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 30
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 31
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 32
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 33
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 34
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 35
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 36
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 37
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 38
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 39
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 40
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 41
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 42
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 43
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 44
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 45
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 46
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 47
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 48
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 49
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 50
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 51
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 52
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 53
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 54
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 55
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 56
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 57
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 58
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 59
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 60
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 61
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 62
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 63
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 64
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 65
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 66
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 67
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 68
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 69
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 70
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 71
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 72
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 73
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 74
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 75
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 76
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 77
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 78
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 79
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 80
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 81
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 82
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 83
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 84
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 85
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 86
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 87
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 88
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 89
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 90
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 91
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 92
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 93
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 94
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 95
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 96
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 97
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 98
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 99
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 100
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 101
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 102
Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Turismul Rural in Romania pe Exemplul Obcinele Bucovinei.doc

Alții au mai descărcat și

Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE 1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum...

Modalitati de Intocmire a Contractelor Economice

ARGUMENT Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice . Contractele reprezinta acordul de vointa...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Studiu Individual – Economia Turismului - Organizarea si Valorificarea Spatiului Turistic in Bucovina

ORGANIZAREA ŞI VALORIFICAREA SPAŢIULUI TURISTIC ÎN BUCOVINA A - Consideraţii generale Localizare geografică Regiunea istorică Bucovina (germ....

Agentia de Turism - Noi Concepte in Dezvoltarea Turismului Romanesc

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului atât ca modalitate de petrecere într-un mod placut si instructiv a timpului liber, cât si ca activitati...

Contractul de Leasing

1. Contractul de leasing Analistii comertului international au scos in evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?