Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12191
Mărime: 609.65KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Cilan

Cuprins

INTRODUCERE 4

I. ASPECTE TEORETICE LEGATE DE FONDURILE EUROPENE 5

1.1. Fondurile Europene în România 5

1.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6

1.1.2.Fondul European Pentru Pescuit (FEP) 7

1.1.3. Fondul Social European (FSE) 7

1.1.4. Fondul de Coeziune (FC) 8

1.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 8

1.2.1. Priorităţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) 9

1.3. Viitoarele programe (2014-2020) 11

1.4. Gestionarea asistenţei financiare nerambursabile în Romania pentru perioada 2007-2013 11

1.4.1. Evolutia Fondurilor Europene 14

1.4.2. Obiectivele Fondurilor Europene structurale 14

II. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA EXPLOATAŢIEI APICOLE A FERMIERULUI POPESCU RADU 22

2.1. Date generale privitoare la solicitant 22

2.2. Descrierea situaţiei curente 23

2.3. Obiectivele restructurării şi detalierea investiţiilor propuse pentru atingerea acestora 26

2.4. Schimbări de management şi pregătire profesională solicitată 28

2.5. Tipul şi cantitatea produselor obţinute în timpul şi după restructurare, inclusiv oportunităţile de piaţă 29

2.6. Calculul unităţii de dimensiune economică (UDE) 37

2.7. Elemente referitoare la mediu 38

2.8. Evaluarea principalelor riscuri 38

2.9. Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape 39

2.10. Sinteza veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare la nivel de exploatare 39

2.11. Declaraţie de cheltuieli 40

2.12.Bugetul de venituri si cheltuieli 43

III. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 45

BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

INTRODUCERE

Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde înalte în toate domeniile. Aceste fonduri sunt nerambursabile, adică nu se percep dobânzi pentru acordare lor şi banii nu trebuie restituiţi, însă presupun realizarea unor investiţii care vor genera creşterea valorii adăugate brute în domeniile de aplicare.

Există şi fonduri structurale care sunt destinate în mod special regiunilor mai slab dezoltate cu scopul de recupera cât mai repede aceste decalaje de dezvoltare.

Majoritatea fondurilor sunt acordate în mediul rural. Sectoarele cu prioritate sunt cele agricole, silvice, piscicole şi apicole.

Există şi programe viitoare care au trei priorităţi principale : creștere inteligentă, creștere durabilă şi creștere favorabilă incluziunii.

Lucrarea de faţă este strucuturată pe 3 capitole. Primul capitol prezintă aspecte teoretice referitoare la subiectul abordat. Am prezentat aici principalele fonduri europene care pot fi accesate la nivelul ţării noastre, situaţia actuală a utilizării acestora cât şi tendinţele viitoare de evoluţie, din perspectiva Planului Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020.

În cel de-al doilea capitol am prezentat un studiu de caz asupra accesării fondurilor europene în agricultura făcând referire la extinderea şi modernizarea unei exploataţii apicole. Am urmărit principalele etape ale derulării procesului de finanţare de la depunerea cererii de finanţare, la obţinerea finanţării, realizarea investiţiilor prevăzute în planul de afaceri şi finalizarea proiectului.

În finalul lucrării am prezentat principalele concluzii cu privire la subiectul abordat şi am trasat de asemenea o serie de propuneri de îmbunătăţire a procedurilor de accesare a fondurilor europene.

I. ASPECTE TEORETICE LEGATE DE FONDURILE EUROPENE

1.1. Fondurile Europene în România

Fondurile europene, sunt acele instrumente financiare create de Uniunea Europeana, pentru Romania (şi nu numai, Romania nu este singurul stat european care beneficiază de aceste instrumente), segmentul privat şi/sau public, cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atât economică, dar şi socială sau culturală. Fondurile nerambursabile sunt acele ajutoare financiare care se acorda fără a mai fi restituite. Nu sunt credite, nu se percep dobanzi pentru acordarea lor, nu trebuie sa restituiţi nici măcar 1 euro.

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai puţin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană. Fondurile Structurale contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene:

1. Convergenţa sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care au PIB/capital sub 75% din media europeană.

2. Competitivitatea regională și ocuparea forţei de muncă. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă.

3. Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educaţie, instruire și angajare a forţei de muncă.

Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale.

1.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

FEDR este fondul structural care finanţează în principal infrastructura, investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locală și ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Deși a pastrat denumirea, a suferit o serie de reorientări strategice faţă de perioada 2000-2006. Acest fond este special pentru comunitatea europeană, fiind creat în anul 1975 în vederea reducerii decalajelor dintre gradul de dezvoltare a regiunilor Comunităţii. Odată cu crearea FEDR a fost definită o politică regională la nivel comunitar și a devenit în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural.

Bibliografie

1. Buşe, F., Simionescu A., Bud N., Managementul proiectelor, Editura Economică, București, 2008;

2. Duică, C.M., Managementul proiectelor, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2009;

3. Georgescu A., Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, București, 2008;

4. Le Dantec, T., Managementul proiectelor prin exemple, Editura C.H. Beck, București, 2009;

5. Lock, D., Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, București, 2010;

6. Young, T.L., Managementul proiectelor de succes. Editura Rentrop & Straton, București, 2007;

7. *** - http://www.apdrp.ro;

8. *** - http://www.europeanprojects.ro;

9. *** - http://www.fonduricomunitare.ro;

10. *** - http://www.fonduri-structurale.ro;

11. *** - http://www.fonduri-ue.ro;

12. *** - http://fseromania.ro;

13. *** - http://www.inforegio.ro;

14. *** - http://www.madr.ro.

Preview document

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 1
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 2
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 3
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 4
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 5
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 6
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 7
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 8
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 9
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 10
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 11
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 12
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 13
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 14
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 15
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 16
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 17
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 18
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 19
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 20
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 21
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 22
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 23
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 24
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 25
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 26
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 27
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 28
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 29
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 30
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 31
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 32
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 33
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 34
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 35
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 36
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 37
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 38
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 39
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 40
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 41
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 42
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 43
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 44
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 45
Utilizarea fondurilor structurale în agricultură - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Fondurilor Structurale in Agricultura.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Bucuria

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING 1.1 Esenţa marketingului. Concept şi definire. Conţinutul concepţului de...

Te-ar putea interesa și

Studiul Geografic al Calității Locuirii în Comuna Dor Mărunt

Introducere Calitatea locuirii este subiect recent abordat la noi, dar face parte din sfera mai largă a preocupărilor privind calitatea vieţii....

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Disparități regionale în România și UE

POLITICA REGIONALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe...

Bugetul comunitar și impactul integrării europene asupra României

Introducere Anul 2012 este foarte important în privința negocierii modificărilor pe care le va suferi Bugetul Uniunii Europene în perspectiva...

Finantarea Dezvoltarii Regionale in Contextul Integrarii in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Ai nevoie de altceva?