Toate licentele din domeniul Educatie Fizica

 • Evolutia gimnasticii artistice si implicatiile ei sociale

  Motto ...”Olimpiada a însemnat pentru toți oamenii o invazie de lumină, o reîntoarcere la lumea de aur a copilăriei, încrederea în rațiunea și frumusețea existenței .Dar, înainte de toate, Olimpiadele au însemnat triumful păcii, războaiele și întrecerile sportivilor dovedindu-se incompatibile. Când Olimpiadele există, glasul războiului amuțește.”,T. Mazilu, 1972 CAPITOLUL I IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. GIMNASTICA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII UMANE Gimnastica este o...

 • Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice in faza initiala a selectiei in box

  CAPITOLUL 1 Introducere 1.1 Ipoteza și scopul lucrării Boxul românesc, alături de alte ramuri de sport, se află într-o continuă transformare. Numai ramurile sportive care reușesc să se adapteze noilor exigente ale standardelor actuale pe care atingerea înaltei performante le cere, acelea vor continua să își mențină popularitatea câștigata în decursul timpului. Boxul face parte din categoria sporturilor care, de-a lungul timpului a stârnit valuri de admirație în rândul tuturor popoarelor....

 • Atletismul - jocuri de miscare si stafete specifice

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc activitatea neuromusculară, cunoscute de-a lungul timpului, sub denumirea de: calităţi fizice, calităţi motrice, calităţi biomotrice, aptitudini motrice şi aptitudini psihomotrice. Prima noţiune folosită pentru a desemna însuşirile mişcării organismului în activitatea sportivă a fost cea de calităţii fizice. Calităţile fizice au fost şi mai sunt...

 • Studiul privind recuperarea prin mijloacele kinetoterapiei a fracturii de tibie si peroneu

  Inca din cele mai vechi timpuri, din trecutul indepartat al omului, chiar daca informatiile scrise in literatura de specialitate asupra terapiei prin miscare au aproximativ cinci mii de ani, nu poate fi pus la indoiala faptul ca omul, cu mult timp inainte realizeaza importanta miscarii si actiunea benefica asupra sanatatii. Inca de la inceputul secolului al XVIII-lea, scrierile lui Hoffmann, Stahl si Boerhave, redau faptul ca expresia vietii consta in miscare. Hoffmann- despre care gasim ca a...

 • Streetball-ul ca mijloc de recreere

  1. Introducere 1.1 Importanţa şi actualitatea problemei Încă din cele mai vechi timpuri, sportul a devenit o activitate de sine stătătoare, reuşind să se separe de război şi captând atenţia popoarelor, însuşire care îi este caracteristică până în zilele noastre. De cele mai multe ori sportul s-a dovedit a fi superior războiului din diverse puncte de vedere. Odată cu trecerea timpului, sportul începe să evolueze gradat, ţinând pasul cu civilizaţia.Acesta începe să se perfecţioneze, să se...

 • Metode si mijloace de realizare a pregatirii fizice individualizate a atacantilor juniori de 16-18 ani in jocul de fotbal

  CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se dovedeşte în mod fundamental şi absolut de toate celelalte jocuri sportive şi sporturi, fiind unul dintre sporturile care se practică în mod exclusiv, cu segmentele cele mai puţin îndemânatice, picioarele în locul braţelor ce defineşte îndemânarea ca factor principal şi de bază al tuturor jocurilor sportive. Diferenţa de motricitate, automatisme de...

 • Studiu privind competitia si cooperarea in jocul copiilor prescolari

  CAPITOLUL 1. ACTUALITATEA TEMEI. INTRODUCERE. SCURT ISTORIC. In ultimii ani se fac tot mai multe cercetari pe diferite specii de mamifere ce incearca sa evidentieze functiile jocurilor de lupta si rolul acestora in dezvoltarea individului. Valoarea adaptiva a comportamentului sau valoarea de supravietuire vizeaza contributia unor adaptari la cresterea sanselor de supravietuire si reproducere. In lumea animala , pe primul loc se afla camuflarea in mediul de viata, in scopul de a se evita...

 • Studiu privind nivelul conditiei fizice la copii

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si desfasurarea procesului de invatamant in cadrul instruirii formative , axata pe invatare, pe competente scolare , la nivel de pregatire didactica. Conceptul de baza de educatie fizica consta in initierea si ghidarea permanenta a elevilor in scopul formarii unui sistem bine corelat de cunostinte , motivatii , priceperi si deprinderi de a utiliza...

 • Dezvoltarea musculaturii spatelui

  Introducere Ca activități sociale complexe, sportul și educația fizică generează funcții ce trebuiesc privite prin prisma efectelor lor asupra creșterii, perfecționării și valorificării capacităților umane. Starea fizică individuală este adesea influențată de dispozițiile generale. În fața hipotoniei galopante care invadează corpul omului modern, practica unei activități fizice conținând exerciții de activizare musculară și de întindere constituie un garant contra accelerării îmbătrânirii....

 • Dezvlotarea grupelor de atletism

  Capitolul I introducere Introducere Istoria omenirii datorează mult efortului atletic. A merge, a alerga, a sări, a arunca reprezintă tot atâtea etape primare ale devenirii umane, iar multiplicarea acestor mişcări, ca exerciţiu primordial de rutină, a condus la evoluţia cotidiană a bipedului. Memoria musculară a însoţit memoria cerebrală. Gesturile repetate au dus la ritual, la tezaurul casnic al dinamicii cu caracter utilitar. Aşa s-au născut, ca operaţiuni vitale, vânătoarea şi pescuitul,...

 • Studiu Privind Selectia Jocului de Fotbal

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori, susţinători,spectatori şi telespectatori, recunoscut de către oamenii de ştiinţă cu preocupări tangente la activitatea sportivă şi confirmat de către specialiştii în psiho-sociologie, fotbalul a devenit un fenomen social al zilelor noastre. El este practicat în mod organizat în mai mult de 130 de ţări ale lumii, numărând peste 250 milioane de jucători...

 • Tratamentul Complex in Obezitatea Primara Asociata Patologiei Articulare Degenerative

  Cɑрitοlul 1 - Intrοducеrе Оbеzitɑtеɑ еstе tеrmеnul mеdicɑl cɑrе dеfinеștе ɑcumulɑrеɑ dе țesut adipos cοrрοrɑl în ехcеs. Рrivită dе multе οri cɑ ο рrοblеmă еstеtică, οbеzitɑtеɑ еstе dе fɑрt ο bοɑlă crοnică cе nu trеbuiе nеglijɑtă. Оbеzitɑtеɑ еstе ο ɑfеcţiunе cοmрlехă, multifɑctοriɑlă, cɑrɑctеrizɑtă рrin crеştеrеɑ grеutăţii cοrрοrɑlе ре sеɑmɑ ţеsutului ɑdiрοs. În ultimеlе dеcɑdе, ɑ dеvеnit unɑ din cеlе mɑi fr ...

 • Educatia Fizica, Sportul si Cultura Organizationala in Romania

  Intrοduсеrе Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se stipulează faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a personalităţii sale. În Scrisoarea Internaţională privind Educaţia Fizică şi Sportul, UNESCO (1978) stabileşte, la articolul 1, că aceste activităţi reprezintă „un drept fundamental al tuturor”, iar...

 • Antrenamentul Sportiv in Gimnastica Artistica

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanţa, actualitatea temei Secolul al XX-lea aduce cristalizarea ramurilor moderne ale gimnasticii mai ales cea de bază şi sportivă, ce-şi au izvorul în sistemele de gimnastică răspândite în întreaga lume. Este ştiut faptul că pentru creşterea unui gimnast este nevoie de o perioadă de 6-8 ani de pregătire asiduă iar obţinerea rezultatelor de valoare în gimnastică necesită pe lângă material uman dotat cu talent şi calităţi psiho-motrice deosebite şi un...

 • Invatarea Procedeelor de Inot

  CAPITOLUL I 1.1. INTRODUCERE Întărirea şi fortificarea organismului, perfecţionarea deprinderilor de mişcare şi dezvoltarea calităţilor de bază sunt componente de prim ordin al sistemului de sarcini al educaţiei fizice şi sportului. Îndeplinirea acestora la indici calitativi tot mai înalţi, la o masă tot mai mare de tineri, se poate face, în principal, pe seama îmbunătăţirii activităţilor care se organizează în şcoli, sub forma lecţiilor de educaţie fizică în aer liber, dar şi a orelor de...

Pagina 1 din 4