Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 7 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 20362
Mărime: 1.85MB (arhivat)
Publicat de: Achim Manole
Puncte necesare: 14
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

 1. PLANUL LUCRĂRII
 2. CAPITOLUL I INTRODUCERE
 3. I.1. Actualitatea şi importanţa temei 4
 4. I.2. Evoluţii şi tendinţe în lupte 5
 5. I.3. Criteriile selecţiei 8
 6. I.4. Calităţile psihologice solicitate în procesul de selecţie 16
 7. I. 5. Etapele procesului de selecţie 18
 8. CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII
 9. II.1. Motivaţia temei 20
 10. II.2. Ipoteza cercetării 21
 11. II.3. Scopul lucrării 21
 12. II.4 Metode de cercetare 21
 13. CAPITOLUL III. ORGANIZAREA METODOLOGICĂ A LUCRĂRII
 14. III.1 Subiecţii cercetării 24
 15. III.2 Locul desfăşurării cercetării 24
 16. III.3 Desfăşurarea cercetării 24
 17. III.4 Model - definiţie, caracteristici generale 31
 18. III.5 Aspecte particulare ale modelelor în lupte 33
 19. CAPITOLUL IV.PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR
 20. IV.1 Determinarea calităţilor psihomotrice necesare iniţierii în lupte 42
 21. IV. 2 Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetării 45
 22. IV.3 Interpretarea datelor 49
 23. CONCLUZII
 24. BILIOGRAFIE
 25. ANEXE

Extras din licență

CAPITOLUL I

I.1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA TEMEI

Conceptul de selecţie a fost folosit iniţial într-o acţiune de profil economico-social fundamentată ştiinţific încă de la începutul secolului al XX–lea, pentru diagnosticarea precoce a aptitudinilor profesionale şi orientarea talentelor către o profesiune sau alta pe baza unor teste şi metode menite să evidenţieze dexteritatea manuală, recepţionarea şi învăţarea corectă şi rapidă a unor scheme motrice. Prin extensie conceptul de selecţie a fost preluat de activitatea sportivă (în deceniul III al secolului XX) pentru a nominaliza o acţiune similară de depistare a unor disponibilităţi motrice pentru sportul de performanţă. Nefiind un concept clar conturat, selecţia sugera doar începutul unei acţiuni de pregătire sportivă, care de-a lungul anilor a cunoscut diferite exprimări cunoscute în literatura de specialitate. Cea mai vehiculată expresie a fost „specializare timpurie”, care exprima preocuparea spre direcţionarea copilului către o probă sau ramură sportivă încă din fragedă vârstă. Mai târziu, în anii 60, a apărut expresia „iniţiere precoce”, care atenua direcţionarea specializării sportive spre un proces premergător şi preparator al viitoarei consacrări de la o vârstă fragedă. Apoi, s-a folosit şi păstrat până azi „selecţia primară”, care reprezintă momentul intrării copilului, pe baza unor criterii, în unităţile sportive specializate. Dar odată cu elaborarea Sistemului Naţional de Selecţie şi Pregătire s-a consacrat o altă expresie mai adecvată, „selecţie iniţială”.

Astăzi actul selecţiei nu este unul izolat şi nu reprezintă, în nici un caz, un scop în sine, pentru că, odată terminat, determină un proces de pregătire care duce către un alt moment al selecţiei. Deci selecţia este un proces desfăşurat până la limita superioară a performanţei. Iată de ce conceptele de selecţie şi pregătire au fost reunite într-o sintagmă ce sugerează un proces complex corelat şi direcţionat către o anumită specializare a copilului şi juniorului.

Trăsătura caracteristică a sportului contemporan este creşterea continuă a performanţelor sportive. Acest lucru cere din partea specialiştilor căutarea unor noi căi de creştere a eficienţei pregătirii sportive. În acest context unul din factorii care determină calitatea procesului de antrenament îl constituie selecţia sportivă.

Selecţia în luptele sportive reprezintă un proces complex şi continuu de apreciere a nivelului integral de pregătire a luptătorilor, de propulsare a celor cu posibilităţi de progres pe drumul ascendent al pregătirii, în scopul obţinerii unor performanţe sportive valoroase.

Aşadar selecţia sportivă organizată şi fundamentată ştiinţific reprezintă o verigă esenţială în ceea ce priveşte obţinerea unor performanţe sportive viitoare, influenţând evident şi calitatea procesului instructiv de antrenament, constituindu-se astfel într-o preocupare de mare actualitate.

I 2 EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN LUPTE

Întrecerile de lupte au apărut ca fiind strâns legate pe de o parte de existenţa omului, pe de altă parte de rădăcinile ancestrale pe care formele de luptă practicate de om le-au lăsat în constituţia genetică a acestora.

Până la sociologizarea omului, luptele au reprezentat un mod de existenţă, câştigul hranei deschizând câmpul luptei.

Prin calităţile fizice şi psihice pe care le dezvoltau luptele, ele contribuiau la pregătirea oamenilor primitivi pentru a-şi apăra viaţa în cazurile când erau atacaţi de animale sălbatice şi de triburi vrăjmaşe.

Cu 700 de ani î.e.n., grecii au introdus luptele în cadrul probelor din Jocurile Olimpice, în următoarele forme: lupta verticală, lupta orizontală şi lupta mâinilor şi a degetelor (Acrocheireismos). Aceste feluri de luptă nu au durat pe toată perioada Jocurilor Olimpice antice. De la ediţia a XVIII-a sunt cunoscute următoarele forme de luptă:

- prima formă de luptă, în cadrul pentatlonului; asemănătoare luptelor greco-romane;

- o altă formă de luptă, care permitea şi acţiuni brutale, cu apucarea tuturor segmentelor asemănătoare luptelor libere;

- a treia formă de luptă, aşa numita “Pancratione” (pancraţiu), formă deosebit de brutală bazată pe răsuciri ale membrelor, trântiri şi loviri ale adversarului.

În perioada vechii Grecii, este de remarcat grija pentru organizarea instruirii tinerilor pentru lupte, ca un concept de educare al acestora într-o societate în care dezvoltarea fizică armonioasă era principalul ideal. Putem spune că pregătirea sistematică a participanţilor pentru întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice antice constituie prima forma de instruire organizată pentru lupte.

În contextul cuceririi grecilor de către romani, luptele cunosc în prima fază o ascensiune, dar apoi o mare regresie, inclusiv în ceea ce priveşte Jocurile Olimpice.

În anul 394 e.n. Teodosiu – Împăratul Bizanţului – interzice Jocurile Olimpice şi luptele sunt abolite din decăderea lor.

În aceste condiţii luptele cunosc o evoluţie nesincronizată şi în direcţii multiple, sub forme autohtone specifice diferitelor popoare. Astfel, în timp, s-au dezvoltat luptele mongole, gruzine, ale englezilor, elveţienilor, iar pe teritoriul geto- dacic, trânta sau lupta corp la corp, sau lupta dreaptă cum i se mai spunea.

Preview document

Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 1
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 2
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 3
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 4
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 5
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 6
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 7
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 8
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 9
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 10
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 11
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 12
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 13
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 14
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 15
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 16
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 17
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 18
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 19
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 20
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 21
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 22
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 23
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 24
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 25
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 26
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 27
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 28
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 29
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 30
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 31
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 32
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 33
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 34
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 35
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 36
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 37
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 38
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 39
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 40
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 41
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 42
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 43
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 44
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 45
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 46
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 47
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 48
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 49
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 50
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 51
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 52
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 53
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 54
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 55
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 56
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 57
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 58
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 59
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 60
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 61
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 62
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 63
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 64
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 65
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 66
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 67
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 68
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 69
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 70
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 71
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 72
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 73
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 74
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 75
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 76
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 77
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 78
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 79
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 80
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 81
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 82
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 83
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 84
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 85
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 86
Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Analiza Aspectelor Psihologice de Selectie si Initiere in Lupte
  • Acasa.docx
  • Acasa1.docx
  • Analiza Aspectelor Psihologice de Selectie si Initiere in Lupte.doc
  • Analiza Aspectelor Psihologice de Selectie si Initiere in Lupte.pptx
  • Anexe.docx
  • Anexe111.docx
  • SPICIUL.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Tetratlonul

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Actualitatea si importanta temei La intrebarea pusa diferitelor persoane, socotite drept veritabili antrenori pentru...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Totul despre Procedeele din Lupte

Capitolul 1- I)Consideratii generale privind practicarea luptelor Cunoscute si practicate din cele mai vechi timpuri,luptele au constituit un...

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Ai nevoie de altceva?