Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 20696
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Abalasei Beatrice

Cuprins

CAP.1. INTRODUCERE

1.1. Scurt istoric al jocului de handbal

1.2. Gradul de actoalitate al temei

1.3. Motivarea alegerii temei

1.4. Ipotezele cercetarii

CAP.2. FUNDAMENTAREA STIINŢIFICO-METODICĂ A LUCRĂRII

2.1. Particularităţile somatice, funcţionale, motrico-tehnice şi psihice ale sportivilor de 19-30 ani

2.2. Relaţiile dintre pregătirea tehnică şi calităţile motrice

2.3. Factorii care condiţionează performanţa sportivă în handbal

2.4. Efortul fizic specific jocului de handbal si parametrii acestora

2.5. Periodizarea şi planificarea antrenamentului sportive la nivelul unei echipe de handbal din Liga Naţională

CAP.3. ORGANIZAREA SI DESFAŞURAREA EXPERIMENTULUI

3.1. Scopul şi sarcinile experimentului

3.2. Desfaşurarea experimentului:

- locul, perioada si subiecţii

- descrierea experimentului

- etapizarea experimentului

3.3. Metode şi tehnici de cercetare

- măsurători şi testări

- indicatori statistici folosiţi

- sistemul de probe aplicat în cercetare

3.4. Metode şi mijloace folosite în carul experimentului

CAP.4. REZULTATELE CERCETĂRII ŞI INTERPRETAREA LOR

4.1. Analiza rezultatelor obţinute la măsurătorile somatice

4.2. Aprecierea nivelului pregătirii motrico-tehnice a jucătorilor de handbal

4.3. Interpretarea şi reprezentarea grafică

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea armonioasă a alergării, săriturii şi aruncării, prin capacitatea de educare a tineretului. Rezultatele obţinute pe plan naţional şi internaţional precum şi antrenorilor şi tehnicienilor la ridicarea şi modernizarea jocului de handbal demonstrează că aceasta din urmă este o forţă de prim rang.

Procesul de antrenament a urmărit şi urmăreşte în prezent perfecţionarea măiestriei tehnico-tactice şi creşterea continuă a nivelului pregătirii fizice. În ambele direcţii s-a acumulat o vastă experienţă şi dacă despre pregătirea tehnico-tactică specialiştii au scris mai mult, nu aceeaşi importanţă au acordat şi pregătirii fizice.

Noţiunea de pregătire fizică este complexă, cuprinzand, între altele, educarea şi perfecţionarea calităţilor motrice. Acestea din urmă reprezintă una din problemele de bază ale procesului de pregătire.

Introducerea modelării şi programării ca modalităţi de modernizare a proceselui de pregătire, impune cunoaşterea temeinică a problemelor teoretice de bază, ale calităţilor motrice şi în stransă legătură cu acesta- selecţionarea şi utilizarea celor mai eficiente mijloace în vederea creşterii indicilor calitativi ai actelor motrice.

Parametrul fizic (de dezvoltare şi pregătire fizică) prevăzut pentru fiecare model constituie cel mai preţios plafon, reprezintă plafonul superior de exigenţă. De altfel, între tendinţele de dezvolare a jocului de handbal pe plan internaţional se înscrie cu prioritate creşterea valorii componentei fizice (tip somatic, calităţi motrice).

Pregătirea tehnico-tactică trebuie realizată în concomitent cu dezvoltarea calităţilor motrice, întrucat între ele există o legătură şi o condiţionare reciprocă foarte stransă; de altfel s-a costatat că tratarea lor separată franează îmbunătăţirea performanţei. Pregătirea fizică este mai legată de cea tehnică în anumite etape, decat în altele. Nu se poate realiza perfecţionarea tehnicii handbalistului, dacă nu se obţine o creştere corespunzătoare şi în ceea ce priveşte nivelul pregătirii fizice, ţinandu-se seama de legile generale ale mişcării, de particularităţile mofo-funcţionale ale fiecărui sportiv.

Practica ne demonstrează că prin folosirea unui schelet de mijloc, prezente în toate etapele dar dozate diferenţiat, s-au obţinut rezultate bune.

În ultimii ani s-a observat la mari competiţii internaţionale ritmul susţinut dinamic disputelor datorită, în special, creşterii vitezei de execuţie a procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice. Este indicat să nu omitem această cerinţă a jocului modern şi să obişnuim jucătorii, încă din antrenament, să lucreze într-un ritm susţinut, cel puţin egal cu cel din timpul jocului.

1.1. SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE HANDBAL

În comparaţie cu alte jocuri, bandbalul (şi practicarea lui) poate fi considerat un spot tanăr. Apariţia jocului de handbal în 7 jucători este semnalată, cel mai adesea, la începutul secolului XX în unele ţări din Europa.

Profesorul Nielsen din Danemarca, în anul 1904, redactează primul regulament de handbal în 7 jucători, numit handbal de sală, şi care, în 1934, este aprobat de Federaţia Internaţională de Handbal Amator. Primul joc inter-ţări are loc în 1935 între Danemarca şi Suedia, iar primul Campionat Mondial de handbal în sală are loc în anul 1938. În anul 1972 jocul de handbal în 7 jucători este introdus în cadrul Jocurilor Olimpice

Ţara de origine a jocului de handbal în 7 jucători este considerată Danemarca, iar părintele acestui joc este Holger Nielsen, care introduce în anul 1898 la Liceul din Ollerup sub numele de Handbold, fiind socotit unul din cele mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor educaţiei fizice şcolare datorită influienţelor sale multilaterale. De altfel, aici ia fiinţă, pentru prima dată în lume, o secţie de handbal în 7 jucători. Pe de altă parte Hans Oppermann precizează că handbalul în 7 jucători a luat fiinţă în Germania la 29 octombrie 1917, cand Max Heiser îmbunătăţeşte regulamentul unui joccu mingea la poartă numit Torballspiel, dată de la care jocul se numeşte handbal. Jocul de desfăşoară pe un teren cu dimensiunile de 20x40m, cu porţi de 2x2,5m, regulamentul prevedea să nu se alerge cu mingea în mana mai mult de 5 secunde.

Carl Schelenz, professor din erlin, face în 1920, regulamentul pentru jocul de handbal în 11 jucători, joc provenit din alt joc asemanător, numit Torbal. Jocul de handbal în 11 jucători de desfăşoară pe un teren de fotbal cu dimensiunile de 60x110m, cu dimensiunile porţilor ca la fotbal şi cu semicercul ce marchează spaţiul de poarta la 11 m. Se modifică şi dimensiunile mingii de la 70 cm la 60 m n circumferinţă. Aceste reguli au fost adoptate pe plan internaţional în anul 1920. Cele de mai sus au dus la concluzia că handbalul este un sport german. De altfel, în 1925,în Germania, erau 1282 echipe, iar în 1929 erau 8100 echipe. Avantul se explică prin înfiinţarea,în 1921, a Campionatului Naţional Germa. Primul joc iner-ţări are loc în Austria (Austria-Germania 5:4), iar după alţi autori, Austria ar fi caştigat cu 6:3.

La Jocurile Olimpice de la Berlin, din anul 1936, se introduce, pentru prima dată, jocul de handbal de 11 jucători. La acest turneu olimpic participă 6 echipe care s-au clasificat astfel: 1Germania, 2Austria, 3Elveţia, 4Ungaria, 5Romania, 6SUA.

Preview document

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 1
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 2
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 3
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 4
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 5
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 6
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 7
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 8
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 9
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 10
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 11
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 12
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 13
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 14
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 15
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 16
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 17
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 18
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 19
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 20
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 21
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 22
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 23
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 24
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 25
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 26
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 27
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 28
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 29
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 30
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 31
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 32
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 33
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 34
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 35
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 36
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 37
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 38
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 39
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 40
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 41
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 42
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 43
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 44
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 45
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 46
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 47
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 48
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 49
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 50
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 51
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 52
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 53
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 54
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 55
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 56
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 57
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 58
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 59
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 60
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 61
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 62
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 63
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 64
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 65
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 66
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 67
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 68
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 69
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 70
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 71
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 72
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 73
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 74
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 75
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 76
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 77
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 78
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 79
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 80
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 81
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 82
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 83
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 84
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 85
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 86
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 87
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 88
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 89
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 90
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 91
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 92
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 93
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 94
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 95
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 96
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 97
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 98
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 99
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 100
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 101
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 102
Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • discurs.doc
  • licienta document.doc
  • PRIMA FOAIE.doc
  • tabel 1.doc
  • tabel 2.doc
  • tabel 3.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Studiu privind dezvoltarea calităților motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria a I-a 17-18 ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Te-ar putea interesa și

Combinații tactice în atac contra apărării 6-0 la echipele de juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Modelul somatic, tehnico-tactic al jucătorului specializat pe postul de inter dreapta

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Caracteristicile jocului de handbal Handbalul este un joc colectiv, care se desfasoara în alergare, uneori în cea...

Modelul somatic, tehnico-tactic al jucătorului specializat pe postul de pivot

CAPITOLUL I 1.1 Caracteristicile jocului de handbal Handbalul în sapte este un joc sportiv care a aparut la noi în tara prin anii 1951 – 1957. În...

Ai nevoie de altceva?