Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17092
Mărime: 79.75KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Turcu
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

CAP. I INTRODUCERE 6

1.1 - Importanţa teoretică şi practică a temei 6

1.2.- Gradul de actualitate al temei 10

1.3. - Motivaţia alegerii temei 12

1.4 - Scopul lucrării şi sarcinile 13

1.4. – Orientări şi tendinţe în jocul de fotbal modern 14

CAP. II FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI 18

2.1 – Particularităţile morfo-funcţionale şi psihice specifice vârstei de 12-14 ani 18

2.2. Criteriile de selecţie, probele şi normele de control la vârsta de 12-14 ani 20

2.3. – Priorităţile metodice în pregătirea tehnico-tactică la copiii de 12-14 ani 23

2.4. – Elementele tehnice şi acţiunile tactice prioritare în pregătirea copiilor de 12-14 ani 28

2.5. – Elaborarea unui model al jucătorului de fotbal la nivelul vârstei de 12-14 ani 32

CAP. III ORGANIZAREA CERCETĂRII 36

III.1 - Ipotezele cercetării 36

III.2 – Perioada şi locul desfăşurării cercetării 37

III.3 – Eşantionul investigat 38

III.4 – Metode de cercetare folosite 40

III.5 – Descrierea experimentului 43

CAP. IV PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 66

IV.1 – Prezentarea datelor 66

IV.2 – Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetării 72

CAP. V CONCLUZII – PROPUNERI 75

BIBLIOGRAFIE 77

ANEXE 80

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei

Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în majoritatea ţărilor din lume, a parcurs de la apariţia lui şi până astăzi o lungă perioadă de dezvoltare şi progres.

Fotbalul, a devenit în prezent un fenomen social mai mult decât unul sportiv, cu multe şi diferite implicaţii de ordin cultural, ştiinţific, educativ şi chiar politic. Este recunoscut ca un joc de mare atractivitate şi popularitate pe toate meridianele globului

Ştiinţa dovedeşte că fiecare domeniu al realităţii este într-o continuă dezvoltare. Fotbalul ca fenomen social, supunându-se aceloraşi legi generale de dezvoltare, a urmat şi continuă să urmeze o linie ascendentă.

Procesul dezvoltării fotbalului nu este un act unic, de moment. În evoluţia sa, el a trecut prin diferite stadii de dezvoltare, în care nu s-a putut stabili faze de tranziţie, Ele apar ca nişte salturi calitative determinate, în special, de cerinţele mereu crescânde cu privire la practicarea unui joc din ce în ce mai organizat, mai raţional, mai spectaculos. Toate acestea au făcut ca, pe de o parte, apariţia noului să modifice tot ceea ce era vechi şi perimat, iar pe de lată parte, a dus la noi cuceriri în toată complexitatea problemelor pe care le îmbracă fotbalul.

Metodele de antrenament din ce în ce mai perfecţionate, inovaţiile aduse de antrenori şi jucători în tehnica şi tactica jocului, apariţia, modificarea şi completarea regulamentului de joc, toate au produs transformări în conţinutul jocului. Aceasta a făcut ca fotbalul contemporan să aibă cu totul o altă înfăţişare decât fotbalul practicat cu multe decenii în urmă.

Avântul şi popularitatea de care se bucură fotbalul se datorează în primul rând esenţei şi caracteristicilor lui: joc ofensiv, spectaculos, plin de dinamism, bărbătesc. Mărturii sunt stadioanele arhipline, lucru neîntâlnit la alte discipline sportive.

La baza dezvoltării fotbalului au stat o serie de factori care trebuie cunoscuţi de toţi cei care se ocupă de progresul fotbalului, deoarece cunoaşterea lor ne dă indicaţii cu privire la perspectivele şi direcţia de dezvoltare în viitor.

Jocul de fotbal a ajuns la actuala sa dezvoltare şi datorită unei bune organizări. Era firesc ca activitatea celei mai populare discipline să fie încă de la început bine dirijată atât pe plan mondial, cât şi pe plan intern.

Fotbalul, a devenit în prezent un fenomen social mai mult decât unul sportiv, cu multe şi diferite implicaţii de ordin cultural, ştiinţific, educativ şi chiar politic. Este recunoscut ca un joc de mare atractivitate şi popularitate pe toate meridianele globului.

Fotbalul, trebuie să fie considerat, fără nici cea mai mică exagerare sau îndoială un joc unic, tehnic, complex, inedit, controversat şi nu de puţine ori chiar paradoxal, frizând în anumite acţiuni şi faze din teren chiar şi absurdul.

Nu întâmplător el a fost, este şi va fi mereu până când se joacă în condiţiile cunoscute din totdeauna şi până în prezent, un joc al tuturor posibilităţilor şi surprizelor!

Perfecţionarea deprinderilor tehnico – tactice impune aplicarea în procesul de instruire cu consecvenţă a principiilor pedagogice «de la uşor la greu», «de la simplu la complex», «de la elemente simple la elemente înlănţuite», fără a depăşi puterea de înţelegere a copiilor. De aceea elementele şi procedeele tehnico – tactice se exersează la începutul etapei de instruire primară în condiţii uşurate, ulterior instruirea urmăreşte formarea şi stabilizarea releţiilor de grup, cu execuţii cât mai corecte. Din cele arătate reiese că un element de bază în pregătirea şi instruirea copiilor este acela de progresie, ceea ce determină să apară obiective intermediare, reclamate de scopul final, stadiul de pregătire şi particularităţile de vârstă.

Preview document

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 1
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 2
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 3
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 4
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 5
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 6
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 7
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 8
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 9
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 10
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 11
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 12
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 13
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 14
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 15
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 16
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 17
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 18
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 19
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 20
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 21
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 22
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 23
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 24
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 25
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 26
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 27
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 28
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 29
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 30
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 31
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 32
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 33
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 34
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 35
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 36
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 37
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 38
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 39
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 40
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 41
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 42
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 43
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 44
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 45
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 46
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 47
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 48
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 49
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 50
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 51
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 52
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 53
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 54
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 55
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 56
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 57
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 58
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 59
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 60
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 61
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 62
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 63
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 64
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 65
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 66
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 67
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 68
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 69
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 70
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 71
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 72
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 73
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 74
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 75
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 76
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 77
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 78
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 79
Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Optimizarea Continutului si Tehnologiei Pregatirii Fotbalistilor de 12 - 14 Ani .doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modalități de perfecționare a procesului de instruire în fotbalul juvenil

Performanta sportului a progresat impresionant de mult in ultimii ani. Nivelurile de performanta inimaginabila inaintea vremii au devenit...

Handbal Juniori

CAP.I TENDINŢE ACTUALE DE DEZVOLTARE ÎN JOCUL DE HANDBAL PE PLAN INTERNAŢIONAL În ultimii ani de zile, nivelul performanţelor din handbalul...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Procesului de Pregătire Musculară în Lecția de Educație Fizică

INTRODUCERE Din analiza literaturii de specialitate am constatat că potenţialul biomotric al tinerei generaţii este în continuă scădere, aspect...

Studii asupra îndemânării specifice în jocul de fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Jocul de fotbal, joc ce se dispută de aproape un secol si jumătate este un sport de echipă care a cucerit lumea întreagă...

Studiul privind locul și importanța antrenamentului individual și individualizat în pregătirea jucătorilor de fotbal la nivelul juniorilor I (16-18 ani)

Capitolul 1 INTRODUCERE MOTTO: “Fotbalistul nu se naşte, el se formează şi perfecţionează prin exerciţiu şi studiu perseverent. Este deci...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Ai nevoie de altceva?