Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal

Licență
10/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 7476
Mărime: 719.88KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Czumbil Ella
Este lucrarea mea de licenţă, din anul 2006, în anul absolvirii a Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport, la Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad - obţinut Am lucrat timp de un an cu clasa a IX-a H din Colegiul Naţional „Ioan Slavici” din Satu Mare. Etapa I: a constat în urmărirea elevilor la orele de educaţie fizică cu scopul de a culege informaţii cu privire la starea lor de sănătate, dezvoltarea lor neuro-psihică, motricitate şi încadrarea lor în colectivitate. Tot în eceastă etapă am efectuat testarea iniţială. Etapa II: în acestă periodă am fost preocupat de alegerea judicioasă a exerciţiilor de dezvoltare fizică, cu mare atenţie asupra dozării efortului, executării corecte a exerciţiilor, lecţiile de educaţie fizică s-au desfăşurat conform planificării. Au fost folosite exerciţii descrise în conţinutul cercetării. Etapa III: investigare finală

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Lecţia de educaţie fizică 4

1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin 11

1.3. Motivarea alegerii temei 12

CAPITOLUL II

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

2.1. Rolul gimnasticii artistice în dezvoltarea corectă, armonioasă a elevilor în ciclul liceal 14

2.2. Săriturile cu sprijin în gimnastică 15

2.3. Detenta 19

CAPITOLUL III

IPOTEZA, SARCINI, METODE DE CERCETARE

3.1. Ipoteza 22

3.2. Sarcinile cercetării 22

3.3. Metode de cercetare 23

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII

4.1. Subiecţii şi particularităţiile elevilor din ciclul liceal 26

4.2. Etapele cercetării 30

4.3. Conţinutul cercetării 31

CAPITOLUL V 44

DATE OBŢINUTE ÎN CERCETARE ŞI INTERPRETAREA LOR

CAPITOLUL VI

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Lecţia de educaţie fizică

1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin

1.3. Motivarea alegerii temei

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Lecţia este principala formă de organizare a procesului instructiv – educativ, ea va continua să constituie calea pedagogică unitară prin intermediul căreia generaţii de elevi – constituie în clase omogene sau mai puţin omogene, lucrând pe grupe, echipe sau în mod independent – vor acumula, sub îndrumarea educatorilor şi prin efort propriu, valorile materiale şi spirituale dobândite de omenire, îşi vor însuşi experienţa de muncă şi de viaţă a generaţiilor anterioare şi îşi vor dezvolta aptitudinile şi capacităţile, pregătindu-se pentru viaţa şi activitatea socială. Lecţia va continua să constituie pârghia metodică prin intermediul căreia educatorul, acţionând sistematic, în baza unui program judicios elaborat, stimulând posibilităţile de cunoaştere, aptitudinile şi interesele elevilor, contribuie la formarea şi pregătirea generaţiilor în creştere, în vederea participării lor ulterioare la producerea de noi valori materiale şi spirituale, la progresul ştiinţei, tehnicii şi economiei.

Lecţia reprezintă principala formă de organizare a procesului instructiv – educativ, deoarece:

 Prin intermediul ei obiectivele educaţiei fizice se înfăptuiesc sistematic şi unitar pentru toţi elevii. Activitatea este sistematic desfăşurată în baza prevederilor programelor şcolare şi a unui orar stabile.

 Activitatea se desfăşoară într-un cadru organizat, cu clase având efective şi componenţă stabile. Colectivul de elev dintr-o clasă este relativ omogen, având aceeaşi vârstă şi acelaşi nivel de pregătire.

 Activitatea se desfăşoară sub îndrumarea nemijlocită a educatorului, acesta având rolul conducător în stabilirea conţinutului şi în organizarea activităţii elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ.

 În cadrul ei se poate valorifica la un înalt nivel experienţa didactică acumulată, cerinţele didactice fundamentale în baza cărora se stabileşte şi se realizează conţinutul procesului instructiv-educativ.

Evoluţia lecţiei de educaţie fizică, din punct de vedere a structurii şi a conţinutului ajunge la o formă mai puţin riguroasă, permiţând manifestarea neîngrădită a iniţiativelor

Treptat, conţinutul şi structura lecţiei primesc o fundamentare teoretică precisă, introducându-se lecţia cu 4 şi 3 părţi, iar mai recent lecţia cu momente (verigi).

Structura lecţiei de educaţie fizică pe părţi – pregătirea, fundamentală şi de încheiere – a reprezentat un progres în predarea acestui obiect. Lecţia pe 3 părţi are o largă utilizare şi în cadrul antrenamentului sportiv, reuşind să asigure o orientare metodică corespunzătoare desfăşurării procesului de pregătire sportivă.

Cerinţele didactice generale ale lecţiei de educaţie fizică:

Lecţia reprezintă o activitate complexă, care exercită influenţe pe planuri multiple. Pentru a-i asigura eficienţa, la alcătuirea ei trebuie să se ţină seama de următoarele cerinţe:

1. precizarea clară a scopului didactic şi a temelor

2. alegerea judicioasă a exerciţiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor (sarcinilor) instructiv-educativ ale lecţiei

3. stabilirea unui legături organice între latura instructivă şi cea educativă, între caracterul informaţional şi formativ al lecţiei

4. alegerea metodelor şi procedeelor metodice adecvate pentru realizarea scopului didactice şi a temelor

5. folosirea cu maximă eficienţă a timpului afectat a lecţiei

Preview document

Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 1
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 2
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 3
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 4
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 5
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 6
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 7
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 8
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 9
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 10
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 11
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 12
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 13
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 14
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 15
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 16
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 17
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 18
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 19
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 20
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 21
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 22
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 23
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 24
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 25
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 26
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 27
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 28
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 29
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 30
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 31
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 32
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 33
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 34
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 35
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 36
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 37
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 38
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 39
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 40
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 41
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 42
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 43
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 44
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 45
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 46
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 47
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 48
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 49
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 50
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 51
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 52
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 53
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 54
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 55
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 56
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 57
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 58
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 59
Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Sariturilor cu Sprijin Prevazute de Programa Scolara din Ciclul Liceal.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare...

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în...

Elaborarea unui plan cadru de pregătire fizică la grupele de juniori

CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi ştiinţifică a lucrării 1.1. Scurt istoric privind evoluţia jocului de fotbal Fotbalul, este jocul...

Creșterea eficienței lecției de educație fizică la ciclul liceal prin folosirea băncii de gimnastică în diferite momente ale lecției

1.1.IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI DIN CICLUL LICEAL 1.2.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 1.1. Importanţa Educaţiei...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Ai nevoie de altceva?