Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Sariturilor cu Sprijin Prevazute de Programa Scolara din Ciclul Liceal

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Sariturilor cu Sprijin Prevazute de Programa Scolara din Ciclul Liceal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Czumbil Ella

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE
1.1. Lecţia de educaţie fizică 4
1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin 11
1.3. Motivarea alegerii temei 12
CAPITOLUL II
REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
2.1. Rolul gimnasticii artistice în dezvoltarea corectă, armonioasă a elevilor în ciclul liceal 14
2.2. Săriturile cu sprijin în gimnastică 15
2.3. Detenta 19
CAPITOLUL III
IPOTEZA, SARCINI, METODE DE CERCETARE
3.1. Ipoteza 22
3.2. Sarcinile cercetării 22
3.3. Metode de cercetare 23
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL CERCETĂRII
4.1. Subiecţii şi particularităţiile elevilor din ciclul liceal 26
4.2. Etapele cercetării 30
4.3. Conţinutul cercetării 31
CAPITOLUL V 44
DATE OBŢINUTE ÎN CERCETARE ŞI INTERPRETAREA LOR
CAPITOLUL VI
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56
BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Lecţia de educaţie fizică

1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin

1.3. Motivarea alegerii temei

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Lecţia este principala formă de organizare a procesului instructiv – educativ, ea va continua să constituie calea pedagogică unitară prin intermediul căreia generaţii de elevi – constituie în clase omogene sau mai puţin omogene, lucrând pe grupe, echipe sau în mod independent – vor acumula, sub îndrumarea educatorilor şi prin efort propriu, valorile materiale şi spirituale dobândite de omenire, îşi vor însuşi experienţa de muncă şi de viaţă a generaţiilor anterioare şi îşi vor dezvolta aptitudinile şi capacităţile, pregătindu-se pentru viaţa şi activitatea socială. Lecţia va continua să constituie pârghia metodică prin intermediul căreia educatorul, acţionând sistematic, în baza unui program judicios elaborat, stimulând posibilităţile de cunoaştere, aptitudinile şi interesele elevilor, contribuie la formarea şi pregătirea generaţiilor în creştere, în vederea participării lor ulterioare la producerea de noi valori materiale şi spirituale, la progresul ştiinţei, tehnicii şi economiei.

Lecţia reprezintă principala formă de organizare a procesului instructiv – educativ, deoarece:

 Prin intermediul ei obiectivele educaţiei fizice se înfăptuiesc sistematic şi unitar pentru toţi elevii. Activitatea este sistematic desfăşurată în baza prevederilor programelor şcolare şi a unui orar stabile.

 Activitatea se desfăşoară într-un cadru organizat, cu clase având efective şi componenţă stabile. Colectivul de elev dintr-o clasă este relativ omogen, având aceeaşi vârstă şi acelaşi nivel de pregătire.

 Activitatea se desfăşoară sub îndrumarea nemijlocită a educatorului, acesta având rolul conducător în stabilirea conţinutului şi în organizarea activităţii elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ.

 În cadrul ei se poate valorifica la un înalt nivel experienţa didactică acumulată, cerinţele didactice fundamentale în baza cărora se stabileşte şi se realizează conţinutul procesului instructiv-educativ.

Evoluţia lecţiei de educaţie fizică, din punct de vedere a structurii şi a conţinutului ajunge la o formă mai puţin riguroasă, permiţând manifestarea neîngrădită a iniţiativelor

Treptat, conţinutul şi structura lecţiei primesc o fundamentare teoretică precisă, introducându-se lecţia cu 4 şi 3 părţi, iar mai recent lecţia cu momente (verigi).

Structura lecţiei de educaţie fizică pe părţi – pregătirea, fundamentală şi de încheiere – a reprezentat un progres în predarea acestui obiect. Lecţia pe 3 părţi are o largă utilizare şi în cadrul antrenamentului sportiv, reuşind să asigure o orientare metodică corespunzătoare desfăşurării procesului de pregătire sportivă.

Cerinţele didactice generale ale lecţiei de educaţie fizică:

Lecţia reprezintă o activitate complexă, care exercită influenţe pe planuri multiple. Pentru a-i asigura eficienţa, la alcătuirea ei trebuie să se ţină seama de următoarele cerinţe:

1. precizarea clară a scopului didactic şi a temelor

2. alegerea judicioasă a exerciţiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor (sarcinilor) instructiv-educativ ale lecţiei

3. stabilirea unui legături organice între latura instructivă şi cea educativă, între caracterul informaţional şi formativ al lecţiei

4. alegerea metodelor şi procedeelor metodice adecvate pentru realizarea scopului didactice şi a temelor

5. folosirea cu maximă eficienţă a timpului afectat a lecţiei

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Sariturilor cu Sprijin Prevazute de Programa Scolara din Ciclul Liceal.doc

Alte informatii

Este lucrarea mea de licenţă, din anul 2006, în anul absolvirii a Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport, la Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad - obţinut Am lucrat timp de un an cu clasa a IX-a H din Colegiul Naţional „Ioan Slavici” din Satu Mare. Etapa I: a constat în urmărirea elevilor la orele de educaţie fizică cu scopul de a culege informaţii cu privire la starea lor de sănătate, dezvoltarea lor neuro-psihică, motricitate şi încadrarea lor în colectivitate. Tot în eceastă etapă am efectuat testarea iniţială. Etapa II: în acestă periodă am fost preocupat de alegerea judicioasă a exerciţiilor de dezvoltare fizică, cu mare atenţie asupra dozării efortului, executării corecte a exerciţiilor, lecţiile de educaţie fizică s-au desfăşurat conform planificării. Au fost folosite exerciţii descrise în conţinutul cercetării. Etapa III: investigare finală