Toate licentele din domeniul Electronica

 • Parcare controlata prin microsistem Arduino si aplicatie Android

  Capitolul 1. Parcare inteligentă, principii de funcționare 1.1 Introducere Acest proiect își propune să ușureze căutarea unui loc de parcare gratuit. În zilele noastre este extrem de dificil să găsești un loc de parcare gratuit datorită creșterii producției de vehicule. Senzorii cu ultrasunete, afișajul LCD, servomotoarele, microsistemul Arduino și aplicația Android sunt combinate împreună pentru a finaliza cu succes acest proiect. Un factor important este senzorul cu ultrasunete care...

 • Masurarea activitatii musculare

  Introducere Electronica medicală reprezintă o parte a inginerie electronice care se aplică în domeniul medical pentru diagnosticarea si tratarea unor afecțiuni. Electronica medicală are rolul de a integra principiile fizici,chimiei,matematici precum și cele inginerești pentru a putea studia în domeniul medical. Bioingineria realizează noțiuni generale,fundamentale de la nivelul molecular până la nivelul sistematic,pentru a putea extinde noi procese biologice,materiale pentru prevenirea...

 • Panouri fotovoltaice

  1.INTRODUCERE Scopil proiectului de față îl reprezintă analiza producerii energiei electrice prin metode neconvenționale punând accent pe utilizarea centralelor electrice solare. În present, omenirea, confruntată cu o criză energetic, își îndreaptă atenția către sursele primare de energie și reconsider utilizările posibile și rentabile ale energiei solare. Ultimele realizări și cercetări transform energia solară, eoliană și o gamă largă de resurse reutilizabile în opțiuni energetic viabile...

 • Studiul invertoarelor monofazate si realizarea unui stand de laborator

  Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice în legătură cu convertoarele c.c. - c.a. Alegerea acestei teme a fost determinată de interesului deosebit asupra convertoarelor și a modului de funcționare al acestora. Scopul acestei lucrări este de a realiza un “Invertor monofazat cu comandă PWM”. Se așteaptă de la acest proiect obținerea unui stand experimental de laborator, care să evidențieze funcționarea invertoarelor monofazate cât și...

 • Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri si panouri fotovoltaice

  INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a pietonilor și a participanților la trafic cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fară lumină naturală. Iluminatul exterior trebuie să îndeplinească aceste cerințe în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, cu alte cuvinte a reducerii costului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor. Astfel...

 • Extragerea Metalelor Pretioase din Componente Electronice

  Introducere Definiţia componentei electronice: o realizare distinctă, caracterizată de mai multe proprietăţi fizice, cu carcater monolitic (deci fără posibilitatea descompunerii în alte elemente utilizabile în construcţia aparatelor electronice). Clasificarea lor se poate face după mai multe criterii: 1. Capacitatea de a transforma energia electrică de curent continuu în energie de curent alternativ 2. Natura purtătorilor de sarcină ce participă la conducţia electrică din componentă...

 • Principiile de Baza ale IP Telefoniei

  1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IP TELEFONIEI 1.1. Reţeaua Internet şi protocolul IP Despre tehnologia şi Reţeaua Internet, protocolul IP există numeroase informaţii atât în Internet cît şi în literatura de specialitate. În continuare vor fi studiate doar concepţiile de bază care ne vor permite să înţelegem utilizarea Internetului şi protocolului IP pentru transmisia vocii. Definiţia optimă pentru Internet a fost dată în 1995 de Consiliul Federal al Reţelelor (FNC) în felul următor Internetul...

 • Tehnologia Multiprotocol Label Switching (MPLS)

  INTRODUCERE Comunicarea este un element indispensabil în orice societate. Oamenii au început să comunice îıncă de la începutul omenirii. Evoluţia instrumentelor de comunicare a atins un apogeu odată cu era informaţională, cînd au apărut tehnologii ca: telefonia, radioul, televiziunea, calculatoarele şi reţelele de calculatoare. Toate aceste tehnologii tind acum să conveargă. Această convergentă a început pe la mijlocul anilor 80, cînd existau trei reţele de comunicare globale: reţeaua de...

 • Evolutia Retelelor Inteligente

  INTRODUCERE Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor de telecomunicaţii şi a tehnicii de calcul a dus la apariţia unui concept nou – reţele inteligente (RI), care îmbină armonios reţelele telefonice şi calculatoarele. Reţelele inteligente se dezvoltă de mai bine de 10 ani şi de aceea principiile de formare a lor au fost standardizate în recomandările Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii – ITU. Prioritatea principală a acestei tehnologii, în comparaţie cu alte tehnologii de...

 • Retele Virtuale Private (VPN)

  INTRODUCERE Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea reţelelor. În aproximativ 30 de ani realizările sunt uimitoare: calculatoarele au dimensiuni reduse şi performanţe greu de bănuit cu ani în urmă, iar reţelele, după ani de încercări în care s-au elaborat diverse modele, standarde, în care s-au experimentat diverse proiecte care au dispărut sau care s-au unificat se prezintă astăzi într-o formă destul de...

 • Tehnici de Modulatie PWM cu Unde Modulatoare Partial Constante

  Introducere Tehnica de Modulaţie a Impulsurilor în Durată(MID) folosită în convertoarele de putere a fost propusă şi examinată de diferiţi cercetători de-a lungul ultimilor decenii. Multe metode de modulare PWM(Pulse Width Modulation) s-au dezvoltat pentru a atinge următorul scopuri: • lărgirea lăţimii benzii liniare de modulaţie ; • micşorarea pierderilor la comutarea dispozitivelor de putere ; • minimizarea distorsionării armonicelor totale din spectrul comutării formei de undă; •...

 • Metode de Sincronizare si Modulatie

  1.1. Prezentare generală De la începuturile comunicaţiei pe unde radio, în special în domeniul comunicaţiilor militare s-a urmărit realizarea unor sisteme de transmisiuni cât mai putin sensibile la orice tip de perturbaţii fie ele naturale sau artificiale. Astfel, în anii 80 în SUA (atunci au apărut şi primele lucrări în domeniu) s-a conceput o primă generaţie de sisteme de transmisiuni cu spectru împrăştiat (SSI). În cadrul acestor cercetări s - a dezvoltat tehnologia semnalelor cu spectru...

 • Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo

  INTRODUCERE Tendinţa de bază în dezvoltarea dispozitivelor electronice este trecerea la folosirea regiunii de unde scurte a spectrului de iradiere electromagnetică. Ultimele două decenii se caracterizează prin însuşirea intensă a diapazonului optic. Capacitatea excepţional de mare, a câmpului optic ca purtător de informaţie, o viteză mare de distribuire a semnalelor optice prin canalele de informaţie şi simplitatea îndeplinirii operaţiilor matematice cu câmpurile optice bidimensionale, au...

 • Utilizarea Instrumentatiei Virtuale in Masurarea Parametrilor Bobinelor, Condensatoarelor si Rezistentelor

  Introducere În ultimul timp instrumentele virtuale sunt folosite din ce în ce mai des în locul celor reale, deoarece sunt flexibile, versatile, precise şi pot fi uşor modificate prin programe. Lucrarea de faţă, intitulată „Utilizarea instrumentaţiei virtuale în măsurarea parametrilor bobinelor, condensatoarelor şi rezistenţelor“ este structurată pe patru capitole şi bibliografie. În primul capitol intitulat „Măsurarea impedanţelor“ sunt prezentate metode directe și metode indirecte de...

 • Elaborarea Constructiei Sistemului informational si de Calcul pentru Achizitia si Prelucrarea Informatiei Telemetrice

  INTRODUCERE Transmiterea informaţiei la distanţa datează din secolul al 19-lea. Una dintre primele linii de transmisie a fost înfiinţată în anul 1845 între Palatul de Iarnă a împăratului rus şi Cartierul General al Armatei. În 1874, inginerii francezi au stabilit un sistem de senzori care determină darele meteo şi adâncimea de zapada de pe Mont Blanc, aceasta informaţie fiind transmisă în timp real la Paris. În 1901, inventatorul american brevetat Synchro Michalik, o maşină de inducţie a...

Pagina 1 din 3