Toate licentele din domeniul Electronica

 • Controlul unui Motor Pas cu Pas cu Ajutorul unei Tastaturi Capacitive

  Introducere Motorul Pas Cu Pas Are O Utilizare Largă, Datorită Tendinței De Funcționare Numerică A Elementelor Din Structura Sistemelor De Comandă Și Reglare A Acționărilor Electrice. Folosirea Pe Scară Largă A Motoarelor Pas Cu Pas Se Explică Și Prin Apariția Structurilor Ierarhizate, Mari Și Complexe Ce Înlocuiesc Sistemele Clasice Și Care Permit Optimizări Globale Prin Folosirea Calculatorului. Motoarele Pas Cu Pas Se Folosesc Acolo Unde Este Necesară O Precizie Ridicată. Motorul Pas Cu...

 • Modernizarea Procesului Tehnologic de Intretinere si Reparatie a Bateriilor de Acumulatoare

  CAPITOLUL 1 Generalităţi privind sectorul de întreţinere tehnică a bateriilor de acumulatoare 1.1 Caracteristica generala a sectorului de întreţinere tehnică şi reparaţie a bateriilor de acumulatoare. Staţia de acumulatoare are rolul de a asigura încărcarea lu¬nară, ciclul control, formarea, repararea şi păstrarea bateriilor de acumulatoare. Dispunerea staţiei de acumulatoare poate fi realizată în dife¬rite moduri, în funcţie de condiţiile concrete existente. La dispu¬nerea staţiei,...

 • Sisteme de Urmarire la Distanta prin GPS

  INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Încercarea de a-şi imagima unde se află şi încotro merge a fost una din cele mai vechi preocupări ale omului. Navigaţia şi poziţionarea au devenit importante pentru multe din activităţile umane deşi, la început, modalităţile erau destul de greoaie. Primii navigatori au utilizat obiectele celeste (cum ar fi Soarele, Luna şi stelele etc) pentru a-şi localiza poziţia şi pentru a se orienta cu suficientă precizie încât să nu se piardă. În sec. al XVIII-lea,...

 • Monitorizarea Parametrilor unei Retele Electrice cu Ajutorul Labview

  Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de măsurare bazate pe instrumentație virtuală, în care instrumentele reale de măsurare sunt înlocuite cu instrumente de măsurare virtuale a căror funcții sunt implementate software și nu hardware. În cadrul acestui proiect am precizat locul, rolul si domeniile de utilizare ale unui sistem de monitorizare a parametrilor unei rețele electrice utilizând...

 • Proiectarea unui Sistem Avansat de Comanda al Robotilor - Aplicatii Software

  INTRODUCERE Cuvânt înainte Am ales această temă deoarece sunt pasionat de fotbal şi de roboţi şi ca totul să decurgă bine m-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul. Tema aleasă, Proiectarea unui sistem avansat de comandă a roboţilor: Aplicaţii Software, abordează partea de comunicaţii între o interfaţă realizată de mine şi robotul propriu-zis şi pune accent pe programul folosit. Având în vedere că roboţii fac parte din domeniul viitorului, scopul acestei lucrări este de a da o mână de...

 • Proiectarea Actionarilor Electropneumatice din Componenta unei Statii de Sortare Automata

  INTRODUCERE Lucrarea „ Proiectarea acţionărilor electropneumatice din componenţa unei staţii de sortare automată” are ca scop prezentarea etapelor care stau la baza proiectării unei scheme de acţionare electropneumatică, de la faza de întocmire a caietului de sarcini, până la cea de elaborare a unei structuri de comandă în variantă clasică – scheme de comandă cu contacte şi relee, sau neconvenţională, prin folosirea automatelor programabile, sau a calculatoarelor de proces. Procesul...

 • Senzori

  INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau uneori răspunde la informaţia primită”. Astfel, senzorii au funcţia de a converti un stimul într-un semnal măsurabil, cuprinzând atât traductorul, care transformă mărimea de intrare în semnal electric util, cât şi circuite pentru adaptarea şi conversia semnalelor, şi eventual pentru prelucrarea şi evaluarea informaţiilor. Stimulii pot fi mecanici,...

 • MPLS - Multiprotocol Label Switching - TE - Traffic Engineering

  1.MPLS (Multiprotocol Label Switching) 1.1 Introducere MPLS reprezintă o metodă îmbunătățită de îndrumare a pachetelor printr-o rețea folosind informația conținută în etichetele atașate antetului MPLS., care este inserat între antetul de nivel 3 și antetul de nivel 2 în cazul utilizarii tehnologiei MPLS MPLS combină tehnologii de comutare de nivel 2 cu tehnologii de rutare de nivel 3. Principalul obiectiv al MPLS este să creeze o rețea flexibilă care să asigure performanță si stabilitate...

 • Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului si Gestionarea Irigarii prin Picurare in Sere

  ÎNTRODUCERE Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia necesară. Creşterea legumelor pe cale industrială cere tehnologii şi echipamente corespunzătoare, care trebuie să asigure condiţiile şi cerinţele prescrise de standarde. Altă latură este obţinerea producţiei ecologic curate cu cheltuieli mai reduse faţă de tehnologiile tradiţionale şi contemporane. Tot aici este necesar de redus puterea...

 • Instalatii Electrice Navale

  Memoriu justificativ Tema dezvoltată în prezentul proiect o consider ca o punte de legătură firească între sistemele electroenergetice instalate pe uscat şi cele existente în alte domenii ale activităţii umane precum: naval, aerian, cale ferată, etc. Toate acestea au ceva esenţial în comun, dar au şi particularităţi conforme cu domeniului lor aplicativ. O instalaţie electroenergetică în orice domeniu aplicativ se constituie din surse de energie electrică, reţeaua de transport şi...

 • Inpainting - O Noua Tehnica de Interpolare a Imaginilor

  Introducere Procesarea imaginilor este consideratǎ una dintre ariile cu cea mai rapidǎ dezvoltare din tehnologia informaticii în momentul de faţǎ. Importanţa acesteia se reflectǎ în numǎrul mare de domenii de actvitate în care este folositǎ: medicinǎ, aplicaţii industriale, astronomie şi aplicaţii militare. Procesarea digitalǎ a imaginilor, subdomeniu al procesǎrii digitale a semnalelor, oferǎ numeroase avantaje în comparaţie cu prelucrarea analogicǎ: un numǎr mult mai mare de algoritmi ce...

 • Sisteme de Transmisie si Sisteme Electromecanice la Electromobil

  Introducere In lucrare se prezintă principalele noţiuni privind construcţia unui vehicul electric împreuna cu transmisia si sistemul electromecanic care îl compune. In principiu, orice automobil care are motor de tracţiune electric este considerat automobil electric. Sursa de alimentare, aflata pe vehicul, poate fi de diverse tipuri, insa, pentru majoritatea covârşitoare a automobilelor electrice realizate pana in prezent, sursa este o baterie de acumulatoare electrice. Construcţia...

 • Strategii de Comanda Folosite in Optimizarea Convertoarelor DC - AC

  Folosirea unor dispozitive semiconductoare de putere din ce în ce mai performante (tranzistoare bipolare de putere, IGBT-uri, tranzistoare MOSFET de putere, etc.) în construcţia invertoarelor, a implicat în ultimii ani scăderea complexităţii schemelor de comandă. Termenul de comandă folosit în cazul acestor elemente implică pe lângă stabilirea momentelor de comutaţie între stările de conducţie / blocare şi logici de protecţie a dispozitivelor cu rol de comutator. Ca urmare a modului discret...

 • Cresterea Performantelor Centralei Telefonice Topex 1000D

  INTRODUCERE În domeniile tehnice care au impulsionat dezvoltarea societăţii informaţionale, calculatoare, comunicaţii şi microelectronică, progresele tehnologice cunosc o creştere exponenţială. Un tablou de ultimă oră al dezvoltării comunicaţiilor este arătat pe figura 1. Aceasta ilustrează faptul că dezvoltarea în comunicaţii este dominată de următoarele cuvinte cheie: - globalizarea ; - convergenţa tehnologiilor de comunicaţie şi informatică (TCI) ; - integrarea reţelelor şi a...

 • Sisteme Noi de Stocare a Energiei Electrice

  Introducere Necesitatea stocării energiei electrice Stocarea eficientă a energiei devine unul dintre cele mai spectaculoase şi sensibile domenii de activitate şi iniţiativă, dezvoltarea procedeelor, echipamentelor şi tehnologiilor de conversie şi stocare fiind o condiţie exclusivă pentru utilizarea competitivă a tuturor surselor reînnoibile de energie (solară, eoliană, maree etc.). Necesitatea conceperii şi realizării unor noi sisteme performante pentru „stocarea energiei” este impusă de...

Pagina 2 din 3