Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17314
Mărime: 7.20MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tugulea Ilie

Cuprins

INTRODUCERE

1. STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL CIRCUITELOR DE COMANDĂ ȘI REGLARE A SISTEMELOR DE ILUMINAT.6

1.1. Noțiuni generale despre iluminatul stradal.6

1.2. Stadiul actul și evoluția iluminatului stradal.8

1.3. Metode de comandă și reglare a iluminatului stradal.11

1.4. Iluminatul artificial modern cu diode emițătoare de lumina (LED).18

1.5. Problema eficienței energetice a iluminatului stradal.19

2. STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ A UNUI SISTEM DE ILUMINAT EXTERIOR FOTOVOLTAIC.21

2.1. Structura generală a sistemului de iluminat.21

2.2. Panoul fotovoltaic.22

2.3. Acumulatorul.27

2.4. Controler de încărcare a acumulatorului.37

2.5. Corp de iluminat, LED-urile.41

2.6. Pilon de susținere a echipamentelor.42

3. ELABORAREA MACHETULUI PENTRU UN SISTEM DE ILUMINARE STRADALĂ CU PANOURI FOTOVOLTAICE.43

3.1. Alegerea panoului fotovoltaic.43

3.2. Alegerea acumululatorului.44

3.3. Alegerea controlerului de încărcare a acumulatorului.46

3.4. Alegerea diodelor emițătoare de lumina (LED-urile).48

3.5. Confecționarea corpului de iluminat si a pilonilor de susținere a echipamentelor.50

4. ARGUMENTAREA ECONOMICĂ.51

4.1. Calculul costului cercetării pentru program.51

4.1.1. Cheltuieli pentru costul tuturor materialelor şi pieselor accesorii.51

4.1.2. Cheltuieli pentru consumul de energie electrică.52

4.1.3. Cheltuieli pentru remunerarea muncii.53

4.1.4. Cota asigurărilor sociale.55

4.1.5. Uzura aparatajului și a echipamentelor utilizate.55

4.1.6. Alte cheltuieli.56

4.1.7. Deviza cheltuielilor.56

4.2. Argumentarea economica.57

5. SECURITATEA ACTIVITAȚII VITALE.58

5.1. Introducere.58

5.2. Analiza condițiilor de muncă.58

5.3. Măsuri de igiena a muncii și sanitarie industrială.61

5.4. Măsuri privind tehnica securității.62

5.5. Măsuri de protective contra incendiilor.63

5.6. Măsuri de protective a mediului ambiant.64

CONCLUZII.65

BIBLIOGRAFIE.66

Extras din document

INTRODUCERE

Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a pietonilor și a participanților la trafic cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fară lumină naturală.

Iluminatul exterior trebuie să îndeplinească aceste cerințe în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, cu alte cuvinte a reducerii costului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor. Astfel prin numărul mare al acestora, este de dorit ca instalațiile electrice de iluminat artificial să nu constituie un factor de alterare a calității energiei electrice și desigur să fie cât mai rentabile.

Ameliorarea factorului de putere și reducerea armonicelor din rețea, necesitățile obiective acceptate internațional privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului final de energie prin creșterea eficienței energetice și creșterea ponderii surselor regenerabile, a condus la apariția și dezvoltarea sistemelor de iluminat exterior fotovoltaice ca surse de iluminat economice în localitățile urbane, dar și rurale în scopul iluminatului rutier, arhitectural și decorativ.

Sistemele de iluminat fotovoltaice mai poartă denumirea de sisteme off-grid sau sisteme autonome, întrucât acestea își produc singure energie electrică necesară pentru utilizarea în scopul iluminatului exterior.

Alegerea echipamentului ce urmează a fi folosit în instalațiile de iluminat public fotovoltaic se face pe baza unui calcul tehnico-economic întrucât eficiența sitemului depinde nemijlocit de aceste echipamente.

O problemă deosebit de importantă care trebuie avută în vedere este și alegerea tipurilor de lămpi pentru instalațiile de iluminat exterior. În acest sens folosirea de exemplu a unor lămpi cu eficacitate luminoasă mai mare permite realizarea acelorași niveluri de iluminare cu puteri mai mici, deci cu consumuri de energie mai reduse.

De asemenea, o importanță mare o prezintă și aspectul exterior, care trebuie sa fie estetic și să se încadreze cât mai bine în mediu ambiant.

Lipsa sau realizarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminat poate avea consecinţe grave asupra circulaţiei rutiere şi pietonale, de cele mai multe ori acest lucru însemnând pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

1. STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL SITEMELOR DE ILUMINAT EXTERIOR

1.1. Noțiuni generale despre iluminatul stradal

Prin rețeaua de iluminat public a unui oraș și/sau sat se înțelege ansamblul instalațiilor electrice destinate pentru a servi, iluminatul străzilor, șoselelor, bulevardelor, piețelor, spațiilor verzi, podurilor, trecerilor, intersecțiilor, etc., cu alte cuvinte pentru iluminatul întregii rețele de străzi a localității respective.

Ansamblul corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare, amplasate după o dispunere logică într-o incintă (încăpere) dependentă de considerente funcționale și/sau estetice, în scopul realizării mediului luminos confortabil capabil să asigure desfășurarea unei activități umane (impuse) sau realizării unei anumite funcții, definește noțiunea de sistem de iluminat.

Un sistem de iluminat se apreciază prin: [2]

1. Componență – ansamblu de aparate: corpuri de iluminat, de comutaţie, protecţie, evidenţă, de piloni, (din beton armat, din lemn, din fier zincat), conductoare etc. (fig. 1.1);

2. Concepție – geometria amplasării corpurilor de iluminat, sistemele de control, parametrii, principiul de reglare și sistemul de reglare a nivelului de iluminare etc.), care trebuie, cu siguranţă, să asigure realizarea următoarelor condiţii pentru căile de circulație generale și pietonale. (fig. 1.2)

Fig. 1.1 Elemente componente asistemului de iluminat [9]

Fig. 1.2 Lista de sarcini si cerinte vizuale pentru pietoni [4]

Nivelul de iluminare recomandat este stabilit pe baza unor studii tehnico-economice comparând costul instalaţiei de iluminat şi pierderile indirecte datorate costurilor sociale, accidentelor şi agresiunilor pe timp de noapte. Reducerea nivelului de iluminare sub valorile recomandate determină o creştere rapidă a pierderilor indirecte. Astfel încât economia de energie electrică necesară sistemelor de iluminat nu se poate obţine prin reducerea nivelului de iluminare ci numai prin utilizarea de instalaţii de iluminat performante, care asigură nivelul de iluminare adecvat.

Bibliografie

1. Surse regenerabile de energie: curs de prelegeri / Ion SOBOR, Diana CARAGHIAUR, Şota NOSADZE, Daniela DIMOV, Inesa LISNIC;coord. : Ion SOBOR;ref. şt. : Andrei CHICIUC; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. – Ch. : UTM, 2006.

2. Ghid practic privind iluminatul stradal in zonele rurale ale Moldovei / Liobomir CHIRIAC, Nicolare MOGOREANU, Ion MUNTEAN, Sergiu APARATU, Ion Tornea ; Institutul de Dezvltare si Initiative Sociale “Viitorul”, 2015

3. ILUMINAT FOTOVOLTAIC ÎN COMUNITĂŢILE URBANE ŞI RURALE , Drd. ing. Ionuţ CIOBANU 1, Prof. dr. ing. Radu PENTIUC 2 1Universitatea „Politehnica“ – Bucureşti, 2Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,2016

4. https://www.asutpp.ru/osveshhenie/svetilnik-zhku.html

5. http://www.unisvet.ru/catalog/lighters/rku_16.html

6. https://sergiuaparatu.wordpress.com/category/eficienta-energetica/

7. http://www.schrack.ro/comenzi/aparate-de-comanda-si-semnalizare-modulare/ceasuri-programabile-comutatoare-crepusculare.html

8. https://sergiuaparatu.wordpress.com/2010/05/18/sisteme-inteligente-de-iluminat-stradal/

9. http://lightsmart.ro/blog/notiuni-de-baza-despre-iluminatul-stradal-led/

10. http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Stan%20(Ivan)%20Felicia/Eficienta%20Energetica/eficienta%20energetica%20-%20suport%20curs

11. http://www.primariermsarat.ro/documente/anunturi/2016/septembrie%202016/strategia%20iluminat%20public%202016%202025

12. http://www.rets-project.eu/UserFiles/File/pdf/respedia/07%20Solar%20energy%20Photovoltaics/07-Solar-energy---Part-I---Photovoltaics_RO

13. http://www.sven.fi/ru/catalog/storage_battery/sv1250.htm

14. http://www.ie.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Cellule/Cellule

15. http://electromed.ro/wp-content/uploads/2015/03/7-Acumulatori-solari

16. http://www.autostrada.md/stiri/util-bateriile-de-acumulatori-si-intretinerea-acestora

17. https://www.scribd.com/document/100064730/Baterii-de-Acumulatoare

18. http://www.rhcforum.ro/topic/38974-despre-acumulatori/

19. http://www.esolar.ro/sfaturi-utile/ce-tip-de-regulator-de-incarcare-a-bateriilor-alegem-pwm-sau-mppt.html

20. https://pvgreen.wordpress.com/2015/01/24/regulator-controller-de-incarcare-solar-pwm/

21. http://www.y-solar.com/bencandy.php?fid-78-id-891-page-1.htm#Include

22. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/281585/ONSEMI/NCP3066/216/1/NCP3066.html

23. http://askelectro.ru/blog/ulichnyj-svetilnik-rku-ili-zhku

24. https://www.mikrocontroller.net/topic/296984

25. http://www.schrack.ro/comenzi/aparate-de-comanda-si-semnalizare-modulare/ceasuri-programabile-comutatoare-crepusculare.html

26. https://www.etcconnect.com/Products/Architectural-Systems/Echoflex/Controllers/Lighting/Fixture-Dimming-Controller/Features.aspx

27. https://www.panourisolare365.ro/cumpara/pilon-de-sustinere-25

Preview document

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 1
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 2
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 3
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 4
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 5
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 6
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 7
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 8
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 9
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 10
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 11
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 12
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 13
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 14
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 15
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 16
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 17
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 18
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 19
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 20
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 21
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 22
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 23
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 24
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 25
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 26
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 27
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 28
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 29
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 30
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 31
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 32
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 33
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 34
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 35
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 36
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 37
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 38
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 39
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 40
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 41
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 42
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 43
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 44
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 45
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 46
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 47
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 48
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 49
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 50
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 51
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 52
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 53
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 54
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 55
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 56
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 57
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 58
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 59
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 60
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 61
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 62
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 63
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 64
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 65
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 66
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 67
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 68
Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri si panouri fotovoltaice.docx

Alții au mai descărcat și

Procesarea Semnalelor Vorbirii

Recunoasterea vorbirii si identificarea vocala devin din ce în ce mai mult tehnologii populare în societatea de astazi. Pe lânga faptul ca are un...

Panouri fotovoltaice

1.INTRODUCERE Scopil proiectului de față îl reprezintă analiza producerii energiei electrice prin metode neconvenționale punând accent pe...

Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo

INTRODUCERE Tendinţa de bază în dezvoltarea dispozitivelor electronice este trecerea la folosirea regiunii de unde scurte a spectrului de iradiere...

Parcare controlată prin microsistem Arduino și aplicație Android

Capitolul 1. Parcare inteligentă, principii de funcționare 1.1 Introducere Acest proiect își propune să ușureze căutarea unui loc de parcare...

Măsurarea activității musculare

Introducere Electronica medicală reprezintă o parte a inginerie electronice care se aplică în domeniul medical pentru diagnosticarea si tratarea...

Sisteme de Control al Iluminatului

Noţiuni introductive Stilul de viața modern este caracterizat de dinamica si lipsa timpului, dar la fel de mult este orientat spre a-ti face viața...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Panouri Solare - Energia Viitorului

Energie solara: sisteme solare de incalzire Energia solara este o sursa inepuizabila de combustibil pentru panouri solare. Gratuita si ecologica,...

Ai nevoie de altceva?