Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 12 fișiere: doc, bmp
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 18392
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tincovan Sergiu

Cuprins

ÎNTRODUCERE

CAPITOLUL 1. ANALIZA METODELOR ŞI SISTEMELOR EXISTENTE DE CONTROL ŞI GESTIONARE A PARAMETRILOR SOLULUI PENTRU SERE

1.1. Noţiuni generale

1.2. Analiza prototipelor

1.2.1. Sistemul în baza protocolului X10.

1.2.2. Sistemul C-Bus

1.2.3. Sistemul EIB (European Installation Bus)

1.3. Scopul şi cerinţele tehnice pentru sistemului de control şi gestionare

CAPITOLUL 2. ELABORAREA SISTEMULUI DE CONTROL A PARAMETRILOR SOLULUI SI GESTIONARE

2.1. Elaborarea funcţională a sistemului de control a parametrilor solului

2.2. Elaborarea funcţională şi repartizarea funcţiilor între partea HARD şi SOFT a modulelor

2.3 Elaborarea schemei electrice a modulelor CMD şi secundar

2.4 Calculul fiabilităţii

2.5. Elaborarea plachetelor cu cablaj imprimat

2.6 PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI AMBIANT

2.6.1 Analiza condiţiilor de muncă a operatorului

2.6.2 Cerinţele ergonomice faţă de organizarea locului de muncă al operatorului

2.6.3 Securitatea exploatării aparatelor şi utilajului electric.

2.6.4 Măsuri de profilaxie incendiară

2.6.5 Protecţia de câmpurile electromagnetice.

2.6.6. Calculul protecţiei “legarea la nul”

CAPITOLUL 3. ARGUMENTAREA ECONOMICĂ

3.1. Determinarea cheltuielelor totale de producţie.

3.1.1 Determinarea numărului de personal.

3.1.2 Remunerarea muncii.

3.1.3.Determinarea costului materiei utilizate.

3.1.4. Costul utilităţilor din afară

3.1.5. Uzura

3.1.6. Alte cheltuieli

3.2 Determinarea rezultatelor financiare

3.2.1 Determinarea profitului

3.2.2 Determinarea rentabilităţii

3.2.3 Determinarea productivităţii muncii.

3.2.4 Determinarea pragului de rentabilitate

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia necesară. Creşterea legumelor pe cale industrială cere tehnologii şi echipamente corespunzătoare, care trebuie să asigure condiţiile şi cerinţele prescrise de standarde. Altă latură este obţinerea producţiei ecologic curate cu cheltuieli mai reduse faţă de tehnologiile tradiţionale şi contemporane. Tot aici este necesar de redus puterea consumatorilor din sere şi apare necesitatea de a organiza comandarea lor cu scopul de a reduce puterea totală consumată prin utilizarea mai raţională a echipamentului electric.

Utilizarea mai raţională a energiei electrice devine un imperativ al timpului, deoarece costul unui kW*h creşte (criza energetică se simte din ce în ce mai acut) care se răsfrânge în mod direct asupra costului final a producţiei şi mărfurilor, iar pentru consumator de rând este o problemă, care-i afectează serios bugetul întreprinderii agricole sau de fermier.

În proiectul dat ca scop este elaborare a unui sistem de control a parametrilor solului şi gestionare irigării prin picurare, care permite de redus consumul de apă în sere şi sol deschis, de redus pierderile neproductive a îngrăşămintelor şi soluţiilor nutritive pentru obţinerea producţiei ecologic curate.

Sistemul elaborat presupune utilizarea pe larg a microcprocesoarelor şi microcontrollerelor specializate, care permit de automatizat multe operaţii de comandă legate de măsurare, achiziţie, prelucrare şi gestionare a sistemelor de control şi irigare.

Toate inovaţiile sunt orientate pentru reducerea consumului de energie electrică şi a apei, care pentru cheltuieli medii de întreţinere permit de economisit până la 40...60% din energie şi materie primă de consum. Răscumpărarea acestui sistem presupune o perioadă de 6...10 luni.

Pentru atingerea scopului final este necesar de efectuat următoarele etape:

- de elaborat concepţia şi structura sistemului de control a parametrilor solului şi gestionarea irigării prin picurare;

- de elaborat partea schemotehnică şi constructorică a sistemului;

- de efectuat calculele economice, care indică şi apreciază cheltuielile de elaborare, producere şi exploatare;

- de analizat aspectele de securitate şi protecţie a mediului ambiant în proces de elaborare, producere şi exploatare a sistemului de control.

Spre sfârşitul elaborării este natural de apreciat rezultatele proiectării, eficacitatea metodelor şi procedeelor aplicate, de schiţat direcţiile pentru perfecţionare şi modernizare a sistemelor de control şi gestionare în sere. Nu este exclusă situaţia de formulare a unor probleme noi pentru rezolvare în cadrul altor proiectări ulterioare, ce au puncte de tangenţă proiectul dat.

CAPITOLUL 1. ANALIZA METODELOR SI SISTEMELOR EXISTENTE DE CONTROL ŞIGESTIONARE A PARAMETRILOR SOLULUI PENTRU SERE

1.1. Noţiuni generale

Saturaţia cu echipament electric şi electronic a întreprinderilor agricole şi gospodăriilor de fermieri are scopul de a organiza mai raţional consumul energiei electrice, apei, energiei termice şi reducere muncii manuale în sere pentru o unitate de producţie. Comandarea şi distribuirea din partea personalului devine mai dificilă din cauza creşterii numărului, de aceia operaţiile de gestionare trebuie să fie supuse automatizării, eliberând personalul de deservire de operaţiile de rutină. Integrarea elementelor de microprocesor în comandarea echipamentului pentru sere electric permite de creat sisteme de control şi comandă care după esenţă şi concepţie au foarte multe părţi comune cu aşa numitele „Case Inteligente” (CI, Smart House), care permit de efectuat gestionarea mai efectivă a sistemelor din sere.

Termenul CI a apărut în sursele bibliografice nu demult, fiind ca traducere insuficient de exactă a termenului englez "intelligent building". Această noţiune a apărut în SUA la sfârşitul anilor 80 a secolului trecut şi destul de repede a întrat în modă. Pe parcurs cât specialiştii încercând să-i dea o formulare exactă a termenului, investitorii şi negustorii de imobil i-au găsit repede aplicare. Formularea CI în programele de investire este mai atractivă, ca rezultat au început a denumi casă inteligentă orice clădire, care conţine în interiorul său sisteme automatizate de supraveghere şi alarmă, alarmă antiicediară, apoi şi comunicaţiile inginereşti. Toate aceste elemente a CI şi sisteme pe baza lor foarte intens încep a fi implementate şi în sectorul agrar, îndeosebi sere, ferme de păsări şi animale, incubarea şi creşterea peştilor etc.

Conform clasificării în bibliografie de specialitate se poate de oferit trei definiri: conceptual, economic si tehnocratic.

Preview document

Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 1
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 2
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 3
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 4
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 5
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 6
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 7
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 8
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 9
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 10
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 11
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 12
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 13
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 14
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 15
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 16
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 17
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 18
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 19
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 20
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 21
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 22
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 23
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 24
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 25
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 26
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 27
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 28
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 29
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 30
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 31
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 32
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 33
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 34
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 35
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 36
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 37
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 38
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 39
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 40
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 41
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 42
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 43
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 44
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 45
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 46
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 47
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 48
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 49
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 50
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 51
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 52
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 53
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 54
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 55
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 56
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 57
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 58
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 59
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 60
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 61
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 62
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 63
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 64
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 65
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 66
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 67
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 68
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 69
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 70
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 71
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 72
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 73
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 74
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 75
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 76
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 77
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 78
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 79
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 80
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 81
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 82
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 83
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 84
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 85
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 86
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 87
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 88
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 89
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 90
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 91
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 92
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 93
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 94
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 95
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 96
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 97
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 98
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 99
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 100
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 101
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 102
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 103
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 104
Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Scheme
  • Placat_1.bmp
  • Placat_2.bmp
  • Placat_3.bmp
  • Placat_4.BMP
  • Placat_5.BMP
  • Placat_6.bmp
 • adnotare.doc
 • blanc_15mm.doc
 • cuprinns2.doc
 • IL2008_p0.doc
 • SP_Bloc_Primar.doc
 • SP_Bloc_Primar2.doc

Alții au mai descărcat și

Automat pentru Controlul și Monitorizarea unei Parcări

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII TEORETICE 1.1. CIRCUITE LOGICE PROGRAMABILE Circuitele logice programabile, cunoscute şi sub forma acronimului PLD...

Senzori

INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau...

Sistem de monitorizare a incintelor închise

Introducere Proiectul isi propune realizarea unui sistem electronic cu functia de monitorizare a unui perimetru importiva efractiilor, de...

Inpainting - O Nouă Tehnică de Interpolare a Imaginilor

Introducere Procesarea imaginilor este consideratǎ una dintre ariile cu cea mai rapidǎ dezvoltare din tehnologia informaticii în momentul de faţǎ....

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Ai nevoie de altceva?