Generator de Frecvente Joase

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Generator de Frecvente Joase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 84 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iosif Neagoe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Electronica

Cuprins

INTRODUCERE.9
1.GENERATOARE DE FRECVENŢĂ JOASĂ.11
1.1.1 Noţiuni generale. 11
1.1.2 Parametrii generatoerelor sinusoidale.11
1.1.3 Clasificarea şi funcţionarea generatoarelor de frecvenţă joasă.14
1.1.4 Funcţionarea unui generator de frecvenţă joasă
cu circuit de reacţie pozitivă, pe bază de punte Wien.26
1.1.5 Limitarea amplitudinii de oscilaţie.29
1.1.6 Generatoare de frecvenţă joasă cu bătai.29
1.1.7 Sintetizatoare de frecvenţă.30
1.2 Descrierea programului Mustisim pe baza elementelor analogice.32
1.2.1 Generalităţi .32
1.2.2 Interfaţa Multisim.32
1.2.3 Bara de elemente.33
1.2.4 Instrumente utilizate în Multisim.39
2 ELABORAREA LUCRĂRII DE LABORATOR .41
2.1.1 Generatoare cu circuir de reacţie pozitivă pe bază de punte Wien.41
2.1.2 Generatoare cu circuit de reacţie pozitivă
pe bază de circuit dublu-T.46
2.2.1 Îndrumarul metodic.49
2.2.1 Îndrumarul metodic.49
2.2.2 Lucrarea de laborator nr.1 .49
2.2.3 LUCRAREA DE LABORATOR n.r 2.54
2.3.1 EXEMPLU DE EFECTUARE A LUCRĂRII.58
3 ARGUMENTAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI.65
3.1 Planul de elaborare a proectului.65
3.2 Calculul salariului.66
3.3 Calculul cheltuielilor materiale.66
3.4 Calculul cheltuelilor energiei electrice pentru documentarea
şi elaborarea proiectelor.69
3.5Calculul cheltuelilor de arendă a încăperii .70
3.6 Calculul amortizării şi a cheltuelilor pentru energia
electrică, a aparatajului utilizat in lucrare .72
3.7Calculul eficienţei economice.74
4 PROTECŢIA MUNCII .75
4.1 Analiza condiţiilor de muncă. .75
4.2 Măsurile privind tehnica securităţii.77
4.3 Măsurile privind sanitaria industrială.78
4.4 Determinarea valorii tensiunii de pas.80
ÎNCHEIERE.83
BIBLIOGRAFIE. .84

Extras din document

A D N O T A R E

Lucrarea de diplomă este dedicată studierii generatorului de frecvenţă joasă.

Acesta prezintă un interes, deoarece are o aplicare largă în masurări, atît în domeniul tehnicii electronice, cît şi cele energetice, unde se utilizeză ca sursă de semnal variabil in timp.

În lucrare se descrie principiile de funcţionare a generatorului de frecvenţă joasă pe bază de punte Wien, şi reţea dublu T, se modelează schemele acestora în baza elementelor analogice, folosind produsul software Multisim.

Folosind posibilităţile de simulare ale Multisimu-lui, se studiază condiţiile de funcţionare şi se verifică corespunderea rezultatelor măsurărilor cu consideraţiilr teoretice.

Generatoarele de frecvenţă joasă sunt apreciate pentru simplitate în construcţie, şi pentru că nu necesită o acordare atît de strictă ca alte tipuri de generatoare, cum ar fi generatoarele de frecvenţă înaltă.

Introducere

Începînd cu secolul trecut şi pîna in prezent, tehnica din domeniul electronicii a evoluat într-un ritm accelerat, totodată evoluţia nu a vizat doar cuantumul de dispozitive electronice, ci şi funcţionarea normală a acestora, şi în acelaşi timp a apărut şi necesitatea măsurării paramatrilor, reglării sau verificării dispozitivelor.

Un rol însemnat în rezolvarea problemelor legate de masurarea, reglarea sau verificarea aparaturii electronice folosite în domeniile cele mai diverse îl au generatoarele de frecvenţă.

Aceste aparate sunt destinate în principal, să furnizeze semnale electrice variabile în timp, cu anumiţi parametrii bine precizaţi. Forma semnalului generat, gama de frecvenţe a generatorului şi amplitudinea semnalului la ieşirea acestuia, sunt numai cîţiva parametrii principali, care carecterizează un generator de semnal.

Dat fiind diversitatea mare de condiţii care se pot impune oricăruia dintre parametrii, valorile concrete fiind determinate de categoria de aparate şi marimi ce trebue a fi masurate, vor rezulta foarte multe tipuri de aparate , generatoare de semnal.

Generatoarele de semnal în masurători se mai numesc generatoare de măsură şi se deosebesc de generatoarele destinate altor scopuri (generatoare de putere, sau alte tipuri de generatoare) prin puterea nominală de 5 – 12 W. În schimb fiind aparate de masură, exactitatea masurărilor în care se folosesc, în mare măsură, depinde de erorile de stabilitate faţă de diverşi factori de influenţa externa, a principalilor parametrii ai generatorului (frecvenţa de acord, mărimea semnalului ieşire, parametrii care caracterizează forma semnalului de acoperire ).

Drept rezultat, acestor generatoare li se impun condiţii mai severe privind eroarea şi stabilitatea parametrilor semnalului generat.

Totodată, schemele principiale ale generatoarelor de masură trebue să rezolve anumite probleme specifice ca :

posibilitatea de acord într-o gamă de frecvenţă cît mai mare, posibilitatea de a se furniza semnal modulat în amplitudine (MA), sau modulat în frecvenţă (MF), distorsiuni liniare cît mai mici in cazul semnalului sinosoidal.

Utilizările practice ale generatoarelor sunt foarte numeroase . Generatoarele de frecvenţă joasă se folosesc la măsurarea amplificării, a caracteristicii de frecvenţă, a gradului de distorsiuni neliniare ale amplificatorului sau a altor dispozitive, trductoare, filtre. Deasemenea se mai folosesc pentru modularea semnalului furnizat de generatoare de frecvenţă înaltă, la etalonare frecvenţelor, a voltmetrelor etc.

Problema principală care se pune pentru generarea unor oscilaţii întreţinute, este aceia a compensării perderilor de energie activă care au loc in rezistenţele din circuitul oscilatorului, astfel incit amplitudinea oscilatiilor sa nu scadă în timp. Aceasta se poate realiza, fie injectînd periodic la intrare o funcţie din energie de la ieşire , fie anulînd rezistentele din circuit, cu ajutorul unor rezistenţe negative.

Lucrarea de faţa se adresează studentilor şi acelora care sunt interesaţi, care cunosc suficient electronica analogică, cît şi programul de simulare şi modelare MultiSim. Aici vor fi prezentate unele generatoare de diferite tipuri, la care se va analiza şi urmări funcţionarea, funcţie de de anumiţi parametrii ale unor componente din schema respectiva, ca urmare se va înţelege mai uşor cum funcţionează un generator de frecvenţe joase.

Fisiere in arhiva (2):

  • Generator de Frecvente Joase.doc
  • TITLU.DIPL.ROM.doc