Senzori

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 16623
Mărime: 5.78MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai DIMIAN
Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Specializarea Electronică Aplicată

Cuprins

INTRODUCERE .4

CAPITOLUL I . .4

SENZORI DE TEMPERATURĂ, LUMINĂ ŞI APĂ

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE . .6

1.1.1. Caracteristici generale ale senzorilor şi traductoarelor . .6

1.1.2. Clasificarea senzorilor . .9

1.1.3. Caracteristici şi performanţe generale ale senzorilor .12

1.1.4. Caracteristici şi performanţe în regim staţionar ale senzorilor .12

1.1.5. Principii de funcţionare ale senzorilor .13

1.1.6. Principii fizice de funcţionare ale senzorilor pasivi .14

1.2. SENZORI DE TEMPERATURĂ .15

1.2.1. Instrument virtual pentru măsurarea temperaturii .15

1.2.2. Termocuplul ca traductor de temperatură .22

1.2.3. Traductoare de temperatură .32

1.3. SENZORI DE LUMINĂ .57

1.3.1. Efecte fotoelectrice .57

1.3.2. Mărimi fotometrice. Surse de radiaţii luminoase .58

1.3.3. Construcţia senzorilor fotoelectrici .59

1.3.4. Senzorii de lumină CCD .64

1.3.5. Senzorii de lumină CMOS .68

1.4. SENZORI DE APĂ .70

1.4.1. Temperatura şi umiditatea relativă a aerului .70

1.4.2. Umectarea frunzelor .70

1.4.3. Pluviometru (Rain – O – Matic).71

1.4.1. C – Probe, senzor pentru măsurarea conţinutului de apă din sol .71

1.4.5. Aquaflex, senzor pentru măsurarea conţinutului de apă din sol .72

1.4.6. Watermark, senzor pentru măsurarea conţinutului de apă din sol . 73

1.4.7. Nivelul apei .73

1.4.8. Senzor de apă pentru puţuri de mare adâncime .74

1.4.9. Conductibilitatea apei .74

CAPITOLUL II .75

ELEMENTE DE PROIECTARE .75

2.1. SENZORUL DE TEMPERATURĂ .75

2.2. SENZORUL DE LUMINĂ .79

CAPITOLUL III .83

APLICATII PRACTICE

BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

INTRODUCERE

Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau uneori răspunde la informaţia primită”. Astfel, senzorii au funcţia de a converti un stimul într-un semnal măsurabil, cuprinzând atât traductorul, care transformă mărimea de intrare în semnal electric util, cât şi circuite pentru adaptarea şi conversia semnalelor, şi eventual pentru prelucrarea şi evaluarea informaţiilor. Stimulii pot fi mecanici, termici, electromagnetici, acustici sau chimici la origine, în timp ce semnalul măsurabil este tipic de natură electrică, deşi pot fi folosite semnale pneumatice, hidraulice, optice sau bioelectrici.

În gestionarea proceselor industriale, deosebit de importante sunt sistemele inteligente de conducere, sisteme ce sunt bazate pe sisteme de calcul integrat sau nu.

Senzorii şi traductoarele elemente esenţiale ale sistemelor de automatizare a dispozitivelor civile şi industriale şi se bazează pe un domeniu larg de principii fizice de operare. De asemenea sunt utilizaţi şi în cazul cercetării, analizelor de laborator - senzorii şi traductoarele fiind incluse în lanţuri de măsurare complexe, care sunt conduse automat.

Exista foarte multe clasificări ale senzorilor si traductoarelor: cu sau fără contact, absoluţi sau incrementali (in functie de mărimea de intrare), analogici sau digitali (în funcţie de mărimea de ieşire) etc.

Alegerea senzorilor si traductoarelor trebuie făcută ţinând cont de proprietatea de monitorizat, de domeniul în care variază aceasta, de dimensiunile ce trebuie respectate sau de geometria sistemului, de condiţii speciale de mediu sau de lucru, de tipul mărimii de ieşire şi nu în ultimul rând de cost.

Astfel pot fi identificaţi senzori de proximitate, traductoare de tip Hall, traductoare de deplasare si viteză, senzori şi traductoare de forţă, senzori de temperatură, senzori de umiditate, senzori pentru gaze, senzori de curent, switch-uri optice, senzori de presiune, cititoare de coduri de bare etc

Prin senzori se înţeleg ansambluri de dispozitive sensibile care permit determinarea unui câmp de valori pentru o mãrime fizicã într-o manierã similarã cu organele de simţ umane.

Senzorii permit obţinerea de imagini sau hãrţi ale unei scene prin cãi similare/analoge omului. Aceastã afirmaţie trebuie înţeleasã în sensul definiţiei introduse, adicã câmpul de valori obţinut cu ajutorul senzorilor trebuie prelucrat în vederea redãrii cât mai corecte a imaginii achiziţionate, deci aceasta sã aibã o reprezentare similarã celei formate în modul de gândire umanã.

Prin prisma definiţiei, un senzor realizeazã aceeaşi funcţie ca şi un traductor, adicã percepe starea unei mãrimi fizice pe care o converteşte în semnal electric; structura funcţionalã a unui senzor respectã aceeaşi schemă ca a traductorului. Aceasta explicã de ce cele douã noţiuni sunt folosite frecvent în explicarea principiilor funcţionale pentru diferite structuri constructive.

Totuşi, senzorilor le sunt specifice cel puţin trei caracteristici:

- miniaturizarea, care permite realizarea de mãsurãri (determinãri) “punctuale”ale mãrimilor investigate;

- multiplicarea funcţionalã, adicã existenţa în structura unui senzor a unui numãr mare de dispozitive sensibile care îndeplinesc aceeaşi funcţie, dispuse liniar sau matricial;

- fusiunea senzorială, care presupune reuniunea mai multor senzori într-o configuraţie unică, pentru a asigura o funcţionalitate dorită.

Aceste caracteristici, împreunã cu proprietatea de “imitare” a simţurilor umane, fac ca senzorii sã se diferenţieze de traductoare. Exemplificare: fenomenul de piezoelectricitate folosit atât în construcţia traductoarelor de forţã cât şi a senzorilor tactili.

C A P I T O L U L l

SENZORI DE LUMINĂ, TEMPERATURĂ ŞI APĂ

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.1. Caracteristici generale ale senzorilor şi traductoarelor

Cuvântul “senzor” este derivat din cuvântul latin sentire care înseamnã “a percepe”, în timp ce “traductor” din transducere care înseamnã “a traversa”. O definiţie de dicţionar atribuie cuvântului “senzor” semnificaţia de “dispozitiv care detecteazã o schimbare într-un stimul fizic şi o transformã într-un semnal care poate fi mãsurat sau înregistrat”, în timp ce pentru cuvântul “traductor” definiţia este de “dispozitiv care transferã putere de la un sistem la altul în aceeaşi formã sau în una diferitã”.

Delimitare sensibilã între cele douã noţiuni: se poate folosi cuvântul “senzor” pentru elementul sensibil însuşi, iar cuvântul “traductor” pentru elementul sensibil şi circuitele asociate.

Senzorul este legat de modalitatea de percepţie a mãrimilor mãsurate, sugerând o similitudine cu comportamentul uman în maniera de a obţine informaţie despre cantitãţile fizice.

Senzorii sunt dispozitive de mãrimi reduse (miniaturi), care permit determinãri “punctuale” ale mãsurandului, ceea ce conduce la extensia definiţiei cãtre “arie” / “matrice” de senzori.

Prin senzorii sunt ansambluri de dispozitive sensibile care permit determinarea unui câmp de valori pentru o mãrime fizicã într-o manierã similarã cu organele de simţ umane.

Un senzor realizeazã aceeaşi funcţie ca şi un traductor, adicã percepe starea unei mãrimi fizice pe care o converteşte în semnal electric.

Structura funcţionalã a unui senzor respectã aceeaşi schemă ca a traductorului. Aceasta explicã de ce cele douã noţiuni sunt folosite frecvent în explicarea principiilor funcţionale pentru diferite structuri constructive.

Preview document

Senzori - Pagina 1
Senzori - Pagina 2
Senzori - Pagina 3
Senzori - Pagina 4
Senzori - Pagina 5
Senzori - Pagina 6
Senzori - Pagina 7
Senzori - Pagina 8
Senzori - Pagina 9
Senzori - Pagina 10
Senzori - Pagina 11
Senzori - Pagina 12
Senzori - Pagina 13
Senzori - Pagina 14
Senzori - Pagina 15
Senzori - Pagina 16
Senzori - Pagina 17
Senzori - Pagina 18
Senzori - Pagina 19
Senzori - Pagina 20
Senzori - Pagina 21
Senzori - Pagina 22
Senzori - Pagina 23
Senzori - Pagina 24
Senzori - Pagina 25
Senzori - Pagina 26
Senzori - Pagina 27
Senzori - Pagina 28
Senzori - Pagina 29
Senzori - Pagina 30
Senzori - Pagina 31
Senzori - Pagina 32
Senzori - Pagina 33
Senzori - Pagina 34
Senzori - Pagina 35
Senzori - Pagina 36
Senzori - Pagina 37
Senzori - Pagina 38
Senzori - Pagina 39
Senzori - Pagina 40
Senzori - Pagina 41
Senzori - Pagina 42
Senzori - Pagina 43
Senzori - Pagina 44
Senzori - Pagina 45
Senzori - Pagina 46
Senzori - Pagina 47
Senzori - Pagina 48
Senzori - Pagina 49
Senzori - Pagina 50
Senzori - Pagina 51
Senzori - Pagina 52
Senzori - Pagina 53
Senzori - Pagina 54
Senzori - Pagina 55
Senzori - Pagina 56
Senzori - Pagina 57
Senzori - Pagina 58
Senzori - Pagina 59
Senzori - Pagina 60
Senzori - Pagina 61
Senzori - Pagina 62
Senzori - Pagina 63
Senzori - Pagina 64
Senzori - Pagina 65
Senzori - Pagina 66
Senzori - Pagina 67
Senzori - Pagina 68
Senzori - Pagina 69
Senzori - Pagina 70
Senzori - Pagina 71
Senzori - Pagina 72
Senzori - Pagina 73
Senzori - Pagina 74
Senzori - Pagina 75
Senzori - Pagina 76
Senzori - Pagina 77
Senzori - Pagina 78
Senzori - Pagina 79
Senzori - Pagina 80
Senzori - Pagina 81
Senzori - Pagina 82
Senzori - Pagina 83
Senzori - Pagina 84

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere

ÎNTRODUCERE Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia...

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a...

Bazele sistemelor de achiziții de date - afișarea temperaturii și umidității din aer

Tema Proiect Sa se proiecteze un echipament ce va permite masurarea si afisarea temperaturii si umiditatii din aer. Se va folosi un microcontroler...

Sistem de monitorizare a incintelor închise

Introducere Proiectul isi propune realizarea unui sistem electronic cu functia de monitorizare a unui perimetru importiva efractiilor, de...

Proiectarea și Simularea de Sisteme cu Microcontrolere în Mediul CAD

CAPITOLUL I Introducere in medii de simulare Introducere Introducerea tehnicii moderne de calcul în laboratoarele de cercetare şi proiectare a...

Inpainting - O Nouă Tehnică de Interpolare a Imaginilor

Introducere Procesarea imaginilor este consideratǎ una dintre ariile cu cea mai rapidǎ dezvoltare din tehnologia informaticii în momentul de faţǎ....

Senzori de mișcare

1.Tema şi cerinţele lucrării Lucrarea de faţă prezintă un senzor de mişcare. Cerinţele lucrării constau în realizarea unui senzor de mişcare cât...

Sistem de monitorizare și notificare a calității apei

Capitolul 1. Introducere Acest proiect se referă la modul de monitorizare a calității apei, stagiari de monitorizare a nivelului apei,...

Te-ar putea interesa și

Senzori de gaz pe bază de ZnO

Rezumat Detecția gazelor este o necesitate curentă pentru multe aplicații de uz casnic sau industrial. Există o plajă destul de variată de soluții...

Senzori și traductoare de temperatură

INTRODUCERE Preluarea de catre om a informatiilor din lumea inconjuratoare s-a bazat, initial, pe cele cinci organe de simt. Prin originea latina...

Senzori Optici

1. Introducere Senzor - dispozitiv care măsoară informația din mediu și produce la ieșire un semnal proporțional cu mărimea măsurata (mecanica,...

Senzori și actuatori utilizați în construcția autovehiculelor

Dezvoltarea societății informatizate nu putea să nu se regăsească în construcția unora dintre cele mai dinamice și utilizate produse ale economiei...

Senzori de Poziție și de Mișcare

INTRODUCERE Primul deceniu al sec. XXI a fost numit de cineva “deceniu al senzorilor”. Cu cresterea brusca senzorilor si utilizarii lor in ultimii...

Senzori Optici

Introducere Senzor - dispozitiv care masoara informatia din mediu si produce la iesire un semnal proportional cu marimea masurata (mecanica,...

Utilizarea Senzorilor de Proximitate

Argument Tema proiectului meu „Utilizarea senzorilor de proximitate” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru...

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Ai nevoie de altceva?