Toate licentele din domeniul Electrotehnica

 • Dezvoltarea unui sistem de detectie a corpurilor conductoare

  1 Introducere În această lucrare îmi propun proiectarea si analiza unui electromagnet detector de metale portabil, folosit în securitate, capabil să detecteze arme sau alte corpuri metalice la distanțe mici. Lucrarea este alcătuită din cinci capitole în care subiectul studiat îl constituie detectorul de metale. Primul capitol este cel introductiv, în care voi prezenta aspecte generale ale lucrării. În acest capitol prezint structura lucrării și o descriu în ansamblul ei. În al doilea...

 • Tehnici de masurare a rezistivitati de suprafata

  Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea măsurătorilor. Sunt prezentate atat aspectele teoretice cat și cele practice , totodata cu aparatele de masură folosite in scopul obținerii unor măsurători de o acuratețe bună. Capitolul 1: Măsurări de rezistivitate de suprafată 1.1.1 Unitate de măsură Unitatea fizică pentru rezistivitatea de suprafață este ohm, Ω. Deseori, în practică, rezistivitatea...

 • Studiul transformatoarelor pentru schimbarea numarului de faze, trifazat-bifazat

  MEMORIU JUSTIFICATIV Domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice este foarte larg şi formele lor constructive sunt numeroase. După destinaţia lor, transformatoarele se împart în două mari clase: transfromatoare de putere şi transformatoare speciale. Deci pe langă transformatorul de putere de construcţie normală, care este cel mai răspandit tip de transformator, se mai întalnesc şi următoarele tipuri de transformatoare speciale, în funcţie de destinaţia pentru care sunt...

 • Studiul privind analiza si simularea automobilelor hibride

  Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În secolul 20, societatea umană a traversat o perioadă de continuă dezvoltare, iar folosirea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiei în scopul dezvoltării industriale s-a făcut...

 • Studiu numeric si experimental al electromagnetului cu plonjor

  INTRODUCERE Am ales să studiez comportamentul în regim dinamic al electromagnetului de curent continuu în mediul de simulare FLUX® deoarece electromagneții sunt probabil cele mai răspândite dispozitive electromagnetice, având o importanță însemnată în majoritatea ramurilor industriale iar înainte de orice proiectare fizică a unui produs este necesară o proiectare virtuală urmată de o simulare pentru a-i putea analiza diferiți parametri fără a fi necesară o investiție majoră....

 • Sistem de CNC de taiere materiale moi cu fir cald

  Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate în formă codificată. Prima maşină-unealtă cu comandă numerică a fost maşina de ţesut a lui Jacquard (1800) care avea drep program o bandă perforată. Comanda numerică a maşinilor-unelte a apărut în anii 1950. Aceasta a fost dezvoltată în USA începând cu 1942 pentru a satisface necesitățile industriei aeronautice la realizarea suprafeţelor complexe...

 • Studiul si verificarea rezistentei de contact la intrerupatoarele automate de joasa tensiune

  Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor electrice şi electromecanice. Contact electric se numeşte atingerea dintre două piese conductoare, P1 şi P2, destinată să asigure trecerea curentului de la un conductor la altul (fig. 1.1). În înţeles mai larg se numesc contacte chiar piesele de contact. Atingerea se realizează printr-o arie A, suprafaţa de contact, datorită forţelor de apăsare F_a....

 • Studii Privind Receptia Calitativa a Materiei Prime pentru Fabricatia Rulmentilor - Instrumente, Studii de Caz

  Introducere În viziunea unui fost longeviv conducător de ţară (cu stil de conducere dictatorial), zona Braşovului, datorită poziţionării relativ centrale pe harta ţării, se dorea a fi un loc puternic industrializat din care să fie alimentate alte ramuri ale economiei cu suporturile necesare acestora. În acest context au luat naştere câteva dintre cele mai mari întreprinderi din ţară. Roman, Tractorul, Rulmentul sunt nume grele în industria post decembristă a României. Odată cu...

 • Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

  1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un curent". Dezvoltând această definiţie, putem spune că electromagnetul este un magnet temporar, a carui acţiune de atragere sau eliberare a unei armături feromagnetice este determinată de prezenţa curentului electric într-un circuit de excitaţie. Forţele de interacţiune între electromagneţi şi corpurile din materiale feromagnetice sau...

 • Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie

  Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia de la surse de tensiune la care variaţiile tensiunii de alimentare să nu depăşească anumite limite, dependente de performanţele aparatului. Principala sursă de energie electrică folosită la alimentarea aparaturii electronice o constituie reţeaua de curent alternativ. Conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu se...

 • Stabilitatea la Mici Perturbatii si Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice

  1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o funcţionalitate bine determinată formează o instalaţie electrică. Echipamentele electrice ale instalaţiilor electrice sunt constituite din maşinile, aparatele, dispozitivele şi receptoarele electrice interconectate în cadrul instalaţiei prin reţele electrice. Receptorul electric este un ansamblu electric care absoarbe energie electrică şi o transformă în...

 • Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate in Alimentarea Consumatorilor Rezidentiali Izolati

  Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a unui concept foarte des întâlnit în zilele noastre, sistemul fotovoltaic. Fotovoltaicele (FV) sau celulele solare, cum sunt adesea numite, sunt dispozitive semiconductoare care transformă lumina solară în curent electric. Grupele de fotovoltaice sunt configurate electric în module şi matrice, care pot fi folosite la încărcarea bateriilor, funcţionarea motoarelor, şi pentru a alimenta sarcini electrice. Cu echipamentul...

 • Stand Experimental pentru Studiul Motoarelor Monofazate

  Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în acţionări de puteri mici. In majoritatea cazurilor acestea sunt folosite pentru a pune în funcţiune maşini de uz casnic,şi alte unităţi, acolo unde lipsesc reţelele electrice trifazate. Progresul tehnicii a făcut ca mecanizarea şi automatizarea să pătrundă din ce în ce mai mult în procesul de producţie, dar şi în viaţa de toate zilele....

 • Sisteme de Comunicatii Optice

  INTRODUCERE Sfârşitul mileniului doi şi începutul mileniului trei sunt caracterizate, printre altele, de o evoluţie fără precedent a sistemelor moderne de calcul, a reţelelor de comunicaţie care pun în legătură toate aceste sisteme de calcul şi de comunicaţie. Necesitatea creşterii volumului de date, a vitezei de transfer, a distanţei sau a numărului de canale la nivelul cerinţelor actuale a fost o provocare prea mare pentru tehnica tradiţională. Logica bazată pe tranzistoare, memoriile...

 • Analiza Ciclului de Viata al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrala

  Introducere. În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o amploare deosebită, conducând la creșterea spectaculoasă a consumului de energie sub diverse forme. Una din cele mai utilizate forme de energie finală este energia electrică, aceasta obținându-se convențional, prin transformarea resurselor naturale neregenerabile ale Pământului dar și prin exploatarea resurselor inepuizabile. Procesele care...

Pagina 1 din 4