Licențele din domeniul Electrotehnică - pagina 2 din 4

Sisteme de Comunicații Optice

INTRODUCERE Sfârşitul mileniului doi şi începutul mileniului trei sunt caracterizate, printre altele, de o evoluţie fără precedent a sistemelor moderne de calcul, a reţelelor de comunicaţie care pun în legătură toate aceste sisteme de calcul şi de comunicaţie. Necesitatea creşterii volumului de date, a vitezei de... citește mai departe

106 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală

Introducere. În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o amploare deosebită, conducând la creșterea spectaculoasă a consumului de energie sub diverse forme. Una din cele mai utilizate forme de energie finală este energia... citește mai departe

56 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea Sistemului de Actionare Electro Hidraulic Frydembo la o Nava de 7800

Capitolul I ACŢIONAREA INSTALAŢIILOR DE GUVERNARE În funcţie de mărimea momentului necesar la arborele cârmei, acţionarea instalaţiilor de guvernare poate fi manuală, electromecanică sau electrohidraulică. În cazul acţionării manuale lipsesc transmisia de comandă şi maşina de cârmă, între timonă şi cârmă existând... citește mai departe

77 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Urmărire la Distanță prin GPS

INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Încercarea de a-şi imagima unde se află şi încotro merge a fost una din cele mai vechi preocupări ale omului. Navigaţia şi poziţionarea au devenit importante pentru multe din activităţile umane deşi, la început, modalităţile erau destul de greoaie. Primii navigatori au utilizat... citește mai departe

58 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Comanda unei Actionari cu Motor de Curent Continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se caracterizează prin faptul că în circuitul exterior trece curent continuu, iar tensiunile electromotoare se induc numai prin mişcare. Ele pot fi cu colector (redresor... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Numerica a Amestecurilor Dielectrice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei Multe dintre materialele folosite la ora actuală ca izolanţi electrici sunt amestecuri dielectrice cu două sau mai multe componente sau faze. O mare amploare a luat folosirea compozitelor ale căror proprietăţi mecanice deosebite (combinaţia unică de densitate mică şi... citește mai departe

79 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Monitorizarea Parametrilor unei Retele Electrice cu Ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de măsurare bazate pe instrumentație virtuală, în care instrumentele reale de măsurare sunt înlocuite cu instrumente de măsurare virtuale a căror funcții sunt implementate... citește mai departe

103 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Determinarea Randamentului la Masinile de Curent Alternativ

Deşi, la ora actuală, analiza funcţionării maşinilor electrice de curent alternativ pentru orice regim de funcţionare (în particular a motorului asincon trifazat) se poate face pe baza modelului d-q (sistemul de ecuaţii Park-Blondel), pentru practician este deosebit de importantă o analiză funcţională a maşinii pe... citește mai departe

68 pagini 6 puncte Extras Preview

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice secundare (R.E.S.) reprezintă toate formele de energie ieşite dintr-un contur considerat, care permit utilizarea lor suplimentară la un potenţial interior celui din contur... citește mai departe

80 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a determinat creşterea interesului pentru aşa numitele surse noi de energie şi în special, pentru energia solară. Energia solară directă este principala sursă de energie primară... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea Acționărilor Electropneumatice din Componența unei Stații de Sortare Automată

INTRODUCERE Lucrarea „ Proiectarea acţionărilor electropneumatice din componenţa unei staţii de sortare automată” are ca scop prezentarea etapelor care stau la baza proiectării unei scheme de acţionare electropneumatică, de la faza de întocmire a caietului de sarcini, până la cea de elaborare a unei structuri de... citește mai departe

103 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Posibilități de Stocare a Energiei Electrice pe Vehicule Hibride

1.CAPITOLUL I 1.1. Introducere în vehicule electrice hibride Automobilele constituie o parte integrantă a vieţii noastre cotidiene,dezvoltarea lor fiind unul dintre principalii factori care au determinat creşterea gradului de civilizaţie si stimularea continuă a progreselor societăţii. În momentul de faţă, una din... citește mai departe

61 pagini 7 puncte Extras Preview

Procedee de Verificare si Etalonare a Termorezistentelor

Numeroasele aplicaţii privind măsurarea electrică a mărimilor neelectrice evidenţiază utilitatea traductoarelor. Traductorul are funcţia de a capta o mărime de măsurat şi de a o converti într-o formă convenabilă pentru măsurare. O dezvoltare considerabilă o au traductoarele electrice ce convertesc mărimea de... citește mai departe

74 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea unui Generator Sincron cu Camp Modulat Utilizat in Sistemele Eoliene

Date nominale pentru proiectare: SN = 12,8 [kVA] – puterea nominală UN = 120 [V] – tensiunea nominală n1 = 3800 [rot/min] – turaţia sincronă f1 = 380 [Hz] 2p = 12 m = 3 – numărul de faze cos = 0,8 (inductiv) – factorul de putere Uex = 26÷30[V] – tensiunea de excitaţie Iex = 28,5[A] – curentul de excitaţie... citește mai departe

105 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Constructia, Tehnologia de Fabricare si Incercare a Contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în aplicaţiile practice, în schemele de actionare și automatizare.Functionarea perfectă a acestor implica cunoașterea temeinică a fenomenelor fizice și electrice ce stau la baza... citește mai departe

83 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview