Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 13238
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ. Dr.Ing. Sajin Tudor
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE SECTIA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Cuprins

INTRODUCERE.5

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE ENERGETICE ALE RADIAŢIEI SOLARE.9

1.1. Radiaţia solara extraterestra. Constanta solară .9

1.2. Radiaţia solară pe suprafaţa Pământului.10

1.3. Unghiul de incidenţă pentru o suprafaţă plană înclinată şi orientată arbitrar.12

1.4. Condiţii standard de încercare a instalaţiilor solare.14

1.5. Caracteristicile energiei solare. Particularităţile radiaţiei solare în zona Moldovei.16

CAPITOLUL 2. CONVERSIA ENERGIEI SOLARE. DIRECŢII DE UTILIZARE .23

2.1. Etape de conversie a radiaţiei solare .23

2.2. Forme de energie secundară în care are loc conversia radiaţiei solare.23

2.3. Domenii de utilizare a energiei solare .24

CAPITOLUL 3. CONVERSIA TERMICĂ A ENERGIEI SOLARE.25

3.1. Generalităţi.25

3.2. Colectori solari .26

3.3. Bilanţul energetic al unui captator solar.32

3.4. Sisteme heliotermice pasive de încălzire şi climatizare.37

3.5. Uscătorii solare, distilerii, bucătării solare .41

3.6. Sisteme solare de încălzire a apei .46

3.7. Sisteme cu concentratori de radiaţie solară .49

3.8. Centrale termoelectrice solare .51

3.9. Instalaţii frigorifice solare.54

3.10. Elevatoare solare de apă.56

3.11. Stocarea energiei solare.58

CAPITOLUL 4. UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE ÎN SISTEMELE DE IRIGAŢIE A TERENURILOR AGRICOLE .63

4.1. Conceperea construţiei motopompei solare .63

4.2. Principiul de funcţionare a motopompei solare.67

CONCLUZII.69

BIBLIOGRAFIE.71

Extras din document

INTRODUCERE

În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a determinat creşterea interesului pentru aşa numitele surse noi de energie şi în special, pentru energia solară.

Energia solară directă este principala sursă de energie primară a Pământului. Ea se caracterizează prin aceea că este nepoluantă, regenerabilă, abundentă şi utilizabilă pe tot globul fie în formă directă, fie prin formele ei derivate, cum ar fi energia hidraulică, eoliană, energia valurilor, curenţilor etc.

Prin procese de fuziune nucleară, Soarele emană o energie anuală de aproximativ 2,5.109 EJ (1 EJ = 1018 J), din care 5,6.106 EJ ajung pe suprafaţa Pământului, fiind repartizată astfel:

- din radiaţia primită de Pământ, 1,7.106 EJ este reflectată în Univers;

- o parte însemnată, de 1,2.106 EJ, este utilizată în circuitul hidrologic;

- din cantitatea de energie ce ajunge la suprafaţa Pământului 1,4.105 EJ este consumată de vânturi, valuri şi curenţi marini, iar 1,6.102 EJ de energia hidraulică;

- o cantitate redusă, de 5600 EJ, este transformată de plante şi bacterii fotosintetizante în energie chimică în procesul fotosintezei (biomasă);

- o parte din energia solară, într-un procent foarte mic, contribuie la încălzirea scoarţei Pământului (996 EJ);

- restul de energie solară, circa 2,5.106 EJ, este energia radiată în Univers

CAPITOLUL 1

CARACTERISTICILE ENERGETICE ALE RADIAŢIEI SOLARE

1.1. Radiaţia solara extraterestra. Constanta solară

Soarele, o stea de mărime medie, reprezintă un corp incandescent cu temperatura în interior de 10. 15 mil. K şi la suprafaţă - 5762 K. Temperatura este menţinută de reacţiile de fuziune, în cea mai mare măsură, a hidrogenului în heliu.

Radiaţia solară se datorează emisiei termice (sub formă de unde electromagnetice) a suprafeţei astrului şi, cum se vede din fig. 1.1, repartiţia ei spectrală este foarte apropiată de cea a corpului negru la temperatura respectivă.

Spectrul solar poate fi împărţit în trei regiuni de bază:

• radiaţie ultravioletă ( 0,38 m)- 7%;

• radiaţie vizibilă (0,38m  0,78 m) - 47,3%;

• radiaţie infraroşie ( 0,78 m) - 45,7%.

Radiaţia cu lungimea de unda mai mare de 2,5 m este neglijabil de mică şi de aceea energia solară este considerată ca radiaţie de unde scurte.

Puterea de emisie a soarelui este apredată la 38,31025W, din care Pământului îi revin 2107W, ceea ce corespunde unei cantităţi anuale de 61024 J.

Densitatea fluxului de radiaţie la suprafaţa atmosferei Pământului constituie 1,353 kW/m2. Această mărime mai este numită şi constantă solară.

1.2. Radiaţia solară pe suprafaţa Pământului

La trecerea prin atmosfera terestră radiaţia solară este supusă unui şir de alterări în intensitate, distribuţie spectrală şi direcţională:

• absorbţie selectivă de către ozon, gaze triatomice, oxigen, vapori de apă şi alte lichide, praf;

• reflecţie de către nori;

• difuzie de către molecule şi particule în suspensie;

• difracţie de către praf, suspensii.

La suprafaţa Pământului ajunge mai puţin de jumătate din radiaţia iniţială (fig. 1.2), cca 29% din ea fiind absorbită şi 25% reflectată de atmosferă. Se schimbă şi compozitia ei spectrală, razele ultraviolete fiind aproape complect absorbite de stratul de ozon.

De suprafaţa Pământului sunt absorbite în medie circa de 40% din radiaţia solară de unde scurte, din care peste jumătate - radiaţie directă şi cealaltă parte - indirectă, supusă difuzării, difracţiei sau reflecţiei de către componentele atmosferei.

Preview document

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 1
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 2
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 3
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 4
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 5
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 6
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 7
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 8
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 9
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 10
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 11
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 12
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 13
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 14
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 15
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 16
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 17
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 18
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 19
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 20
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 21
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 22
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 23
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 24
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 25
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 26
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 27
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 28
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 29
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 30
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 31
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 32
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 33
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 34
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 35
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 36
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 37
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 38
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 39
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 40
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 41
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 42
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 43
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 44
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 45
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 46
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 47
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 48
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 49
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 50
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 51
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 52
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 53
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 54
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 55
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 56
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 57
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 58
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 59
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 60
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 61
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 62
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 63
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 64
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 65
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 66
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 67
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 68
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 69
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 70
Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cap1.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Foaie_titlu.doc
  • Introducere.doc
  • Rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice...

Automatizarea sistemului de întrare într-un garaj

PARTEA I Capitolul 1. Usi de garaj automate 1.1. Generalitãti Portile si usile de intrare în curte sau în garaj automatizate reprezintã solutia...

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri....

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Surse de energie - Energia Solară

1. Energia solara 1.1. Generalitati Energia solară constă în radiații calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare. Este practic...

Casă inteligentă autonomă energetic

1. Introducere În momentul de față, pot considera că partea dificilă în conceperea acestei lucrări a trecut, astfel majoritatea ideilor fiind...

Termodinamică

1. INTRODUCERE Termodinamica este știința care se ocupă cu studiul macroscopic al fenomenelor, de orice natură, în care are loc un transfer de...

Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în...

Ai nevoie de altceva?