Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 13868
Mărime: 29.17MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată

Cuprins

PARTEA TEORETICĂ

1. Automate programabile 5

1.1 Introducere 5

1.2 Panouri de automatizare clasice 6

1.3 Panouri de automatizare cu automate programabile 7

1.4 Etapele proiectării sistemelor de control automate 8

1.5 Generalităţi privind construcţia şi funcţionarea PLC-urilor 9

1.5.1 Primul automat programabil 9

1.5.2 Componentele automatelor programabile 11

1.5.3 Unitatea centrala de procesare – CPU 11

1.5.4 Memoria 12

1.5.5 Programarea automatelor programabile 12

1.5.6 Sursa de alimentare 13

1.5.7 Întrările automatului programabil 13

1.5.8 Ieşirile automatului programabil 13

1.5.9 Extensia numărului de intrări / ieşiri 13

1.6 Avantajele AP 14

1.7 Dezavantajele AP 15

1.8 Funcţiile indeplinite de automatul programabil 16

1.9 Schema bloc a automatului programabil cu prelucrare la nivel de bit (APB) 17

1.9.1 Unitatea centrală 18

1.9.2 Periferice de intrare 19

1.9.3 Periferice de ieşire 20

1.9.4 Periferice interne 21

2. Limbaje de programare ale automatelor programabile 23

2.1 Limbajul de programare STL 24

2.2 Limbajul de programare LD 28

2.3 Limbajul de programare FBD 32

2.4 Limbajul de programare SFC 34

3. Conectarea unui automat programabil la un proces de automatizare 38

3.1 Conectarea intrărilor fizice ale automatelor programabile 38

3.2 Conectarea ieşirilor fizice ale automatelor programabile 39

3.3 Conectarea intrărilor şi ieşirilor fizice ale automatelor programabile la un proces de automatizare 39

II. PARTEA PRACTICĂ

4. Comanda unei statii automate de spalat autovehicule cu Automatul Programabil LG GLOFA GM7 41

4.1 Descrierea sistemului 41

4.2 Soluţia de automatizare 44

5. Automatul GLOFA GM7 de la LG 45

5.1 Caracteristici 47

5.2 Reţea 47

5.3 Programare 47

5.4 Funcţii 48

5.5 Performanţe 48

5.6 Specificaţii 49

5.6.1.Specificaţii generale 49

5.6.2.Intrări 50

5.6.3.Ieşiri (Releu) 51

5.6.4.Ieşiri (Tranzistor) 52

5.6.5.Specificaţii alimentare 52

5.7 Schema de conexiune 53

6. Programarea Automatului LG GLOFA GM7. Clientul GMWIN 55

6.1 Introducere 55

6.2 Funcţii 55

6.3 Conectarea cu PLC 55

6.3.1 Conexiunea locală 56

6.3.2 Conexiunea la distanţă 57

6.4 Configurarea mediului 58

7. Simularea aplicaţiei pe PC cu programul GMWIN 4.0 62

7.1 Dicţionarul de variabile globale 62

7.2 Programul START 63

7.3 Programul BARIERA 65

7.4 Programul POST 1 70

7.5 Programul POST 2 73

7.6 Programul POST 3 76

7.7 Programul POST 4 79

8. Testarea sistemului de comandă pe PLC si monitorizarea cu ajutorul PC-ului 82

Concluzii 92

Bibliografie 93

Extras din document

I. PARTEA TEORETICA

1. Automate programabile

1.1 Introducere

Sistemele automate de control a proceselor sunt un conglomerat de dispozitive electronice care conferă stabilitate, acurateţe şi performanţă. Sistemele de operare pot avea diverse forme de implementare pornind de la surse de alimentare şi până la maşini. Fiind un rezultat rapid a progresului tehnologic, cele mai complexe operaţii au fost rezolvate prin conectarea în sistem a unor automate programabile şi unităţi centrale de proces. Aceste automate programabile (PLC - Programabille Logic Controller), aşa cum le vom denumi în continuoare, pe lângă conexiunile cu instrumentele de măsură şi senzorii din procesul de automatizare, va trebui să permită comanda intregului proces şi ceea ce este şi important, să comunice operatorului stările procesului prin semnale vizuale şi sunet şi/sau printr-o reţea de comunicaţie la un computer local. Aceste caracteristici permit exploatarea automatizări la un înalt grad de flexibilitate, prin schimbarea şi monitorizarea mult mai comodă a parametrilor de bază a procesului. Fiecare componentă din sistemul de control a procesului joacă un anumit rol, în concordanţă cu importanţa sa. Spre exemplu, fără nici un senzor, PLC-urile nu ar putea ştii modul de variaţie în timp a parametrilor principali ai procesului (consideraţi parametri de intrare). În sistemele automate, PLC-urile sunt partea centrală a sistemului de control sau a automatizării.

Fig. 1

Prin executarea programului înregistrat în memorie, PLC-ul monitorizează în mod continuu stările sistemului prin recepţia semnalelor de la dispozitivele de intrare (senzori). Pe baza logici implementată în program PLC-ul determină ce acţiune trebuie executată pentru a comanda un instrument. Pentru a comanda mai multe procese simultan este posibil să conectăm mai multe PLC-uri la o unitate centrală (un calculator). Un astfel de sistem este prezentat în fig.1.

1.2 Panouri de automatizare clasice

La începutul revoluţiei industriale, în special în perioada anilor ’60, ’70, releele electromagnetice erau folosite la automatizarea proceselor sau a panourilor de automatizare, lucru ce necesita o densitate de cabluri foarte mare pentru interconectarea releelor. În anumite cazuri panoul de automatizare acoperea un perete întreg. Descoperirea unei erorii în sistemul de automatizare necesita foarte mult timp, cu atât mai mult cu cât creşte şi complexitatea instalaţiei de automatizare. În topul cauzelor defectării sistemului de automatizăre este releul electromagnetic, cu o durată de viaţă limitată datorată construcţiei şi modului de operare. Deci, deranjamentele survenite în instalaţiei erau cu preponderenţă cauzate de fiabilitatea scăzută a releelor din panoul de automatizare, fapt ce se concluziona prin înlocuirea frecventă a acestora. Înlocuirea frecventă a releelor conduce şi la oprirea producţiei. Întreţinerea era costisitoare, suprasolicitând şi cei mai dibaci electricieni în depistarea şi înlăturarea defectului.

Fig. 2 Panou convenţional de automatizare

De regulă, un panou de automatizare era folosit pentru conducerea unui singur proces şi nu putea fi adaptat pentru cerinţele noi tehnologii de lucru. Într-un cuvânt, panourile de automatizare convenţionale se dovedesc inflexibile, deoarece îmbunătăţirea parametrilor de lucru a sistemului de automatizare se realiza prin schimbarea topologiei de funcţionare a panoului şi chiar a unor piese componente (lucru de altfel costisitor). Un exemplu tipic de panou de automatizare convenţional este prezentat în fig.2. În fig. 2 o să observaţi un număr destul de larg de cabluri şi conductoare electrice, relee (de timp, intermediare ) şi alte elemente dintr-un panou de automatizare din perioada respectivă. Panoul de automatizare din fig.2 nu este foarte complex aşa cum sunt sau au fost unele panouri convenţionale în perioada respectivă, dar cred că vă puteţi imagina unul mult mai complex.

Cele mai importante dezavantaje ale panourilor de automatizare convenţionale sunt:

1. manopera costisitoare pentru interconectarea conductoarelor;

2. dificultăţi în schimbarea sau înlocuirea componentelor;

3. dificultăţi în găsirea erorilor – necesită forţă de muncă cu experienţă vastă şi calificată;

4. atunci când survine o problemă, timpul pentru remediere nu se poate stabili cu exactitate, acesta fiind în majoritatea cazurilor lung.

Preview document

Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 1
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 2
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 3
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 4
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 5
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 6
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 7
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 8
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 9
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 10
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 11
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 12
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 13
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 14
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 15
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 16
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 17
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 18
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 19
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 20
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 21
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 22
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 23
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 24
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 25
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 26
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 27
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 28
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 29
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 30
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 31
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 32
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 33
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 34
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 35
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 36
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 37
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 38
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 39
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 40
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 41
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 42
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 43
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 44
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 45
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 46
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 47
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 48
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 49
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 50
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 51
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 52
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 53
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 54
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 55
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 56
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 57
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 58
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 59
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 60
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 61
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 62
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 63
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 64
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 65
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 66
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 67
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 68
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 69
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 70
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 71
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 72
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 73
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 74
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 75
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 76
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 77
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 78
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 79
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 80
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 81
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 82
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 83
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 84
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 85
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 86
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 87
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 88
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 89
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 90
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 91
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 92
Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7 - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Comanda unei Statii Automate de Spalat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7
    • Comanda unei Statii Automate de Spalat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7.doc
    • Comanda unei Statii Automate de Spalat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Acționărilor Electropneumatice din Componența unei Stații de Sortare Automată

INTRODUCERE Lucrarea „ Proiectarea acţionărilor electropneumatice din componenţa unei staţii de sortare automată” are ca scop prezentarea...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Analiza și Proiectarea unui Sistem de Conducere cu Automat Programabil

1. Introducere în automate programabile 1.1. Prezentarea generală a APe Un automat programabil (AP) sau un controler cu logică programabilă...

Instalație Electrică de ridicare-coborâre a Unui Pod Rulant

1) INTRODUCERE Maşinile de ridicat şi transportat se află în dotarea majorităţii halelor industriale pentru deplasarea ,transportul materialelor...

Microcontrolere și Automate Programabile

1 Temă: Să se realizeze comanda unui lift de persoane pentru un imobil cu parter plus două etaje cu ajutorul unui PLC Descrierea funcţionării...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Comanda cu automat programabil a unei mașini de găurit radiale

REZUMAT Prezenta lucrare are ca obiectiv principal modernizarea schemei de comandă a unei maşini de găurit radiale prin înlocuirea releelor şi a...

Automate Programabile

Automatele programabile (AP) sunt echipamente electronice destinate realizării instalaţiilor. de comandă secvenţiale în logică programată. Din...

Ai nevoie de altceva?