Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 11999
Mărime: 7.25MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”,Iaşi Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Specializarea : Sisteme Electrice

Cuprins

Memoriu justificativ

1. Noțiuni introductive

1.1 Consideraţii generale

1.2 Contactorul ca aparat electric de comutaţie

1.3 Decrierea generală a unui contactor

1.4 Mărimi caracteristice

1.5 Schema electrică de reprezentare a unui contactor

1.6 Criterii de clasificare a contactoarelor

1.7 Funcţionarea contactoarelor

1.8 Regimul de lucru al contactoarelor

1.9 Utilizarea şi alegerea contactoarelor

1.10 Grade de utilizare

2.Principii constructive

2.1 Contactoare cu comutaţie dinamică

2.2 Contactoare cu comutaţie statică

2.3 Contactoare cu comutaţie hibridă

3. Tehnologii de fabricaţie a contactorului cu contacte

3.1 Tehnologia cailor de curent

3.2 Tehnologia bobinelor

3.3 Tehnologia miezurilor magnetice

3.4 Tehnologia contactelor

3.5 Tehnologia pieselor izolante

4. Incercarea contactoarelor

4.1 Tipuri de incercare

4.2 Verificarea rezistenţei la uzura electrică a contactelor principale

Extras din document

Memoriu Justificativ

Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în aplicaţiile practice, în schemele de actionare și automatizare.Functionarea perfectă a acestor implica cunoașterea temeinică a fenomenelor fizice și electrice ce stau la baza funcționarii acestora şi utilizarea lor corecta in proiectarea , construcția si exploatarea acestora.

În lucrarea de faţa autorul işi propune să prezinte o privire de ansamblu asupra chestiunilor legate de constructia, utilizarea și încercarea contactoarelor. Lucrarea este structurată în patru capitole, polarizate in jurul problemelor contactorului electromagnetic.

În primul capitol al lucrarii se face o descriere generala a contactorului, prezentând principalele aspect teoretice privind locul contactorului ca aparat electric de comutație, evidenţiindu-se cele trei tipuri de contactoare:contactorul electromagnetic, contactorul static si cel hybrid.Capitolu trei se axeaza asupra tehnologiei de fabricație a contactorului electromagnetic, descriindu-se modul de fabricare a principalelor parţi component.Î capitolul patru se face o enumerare a principalelor încercări ce se impun contactoarelor inainte de a fi folosite in mediul industrial sau casnic.

1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Consideraţii generale

Automatizarea diferitelor procese de producție necesitӑ instalaṭii electrice din ce in ce mai complexe ṣi care sӑ aiba o funcționare sigurӑ.În general instalaṭiile de automatizare , instalațiile maṣinilor unelte, ale podurilor rulante etc. sunt prevӑzute cu comandӑ de la distanṭӑ, ceea ce necesitӑ utilizarea unui aparataj corespunzӑtor.În instalațiile electrice se ȋntalnesc numeroase aparate electrice de conectare care au rolul de a stabili, intrerupe sau comuta curenți in circuitele electrice , atât in stare normalӑ de funcṭionare , cât ṣi ȋn cazuri accidentale (supracurenṭi, scurtcircuite etc.).În cazuri normale de funcționare , aparatele de conectare sunt comandate de anumite aparate de protecție (relee) , care au rolul de a sesiza ṣi localiza defectele ȋn instalații.

Printre aparatele de conectare se numӑrӑ si contactoarele, utilizate ca aparate de manevrӑ pentru comanda automatӑ ṣi de la distanțӑ a motoarelor ṣi circuitelor electrice de orice fel. Contactoarele au o rezistențӑ mecanicӑ mare, ceea ce permite efectuarea unui numar mare de manevre, cu frecvența relative ridicata de conectare.

Contactorul este un aparat de conectare cu o singurӑ poziție de repaus, acționat cu un dispozitiv , capabil de a închede , a suporta și a intrerupe curenți în condiții de funcționare normale și accidentale ale circuitului.

Aceste operații de stabilire, menținere și întrerupere a continuitații circuitelor electrice sunt insoțite de fenomene care depind de tensiunea și curentul de regim, de supratensiuni și de supracurenți.Datorită multiplelor posibilitați de utilizare, soluțiile tehnice adoptate în constructia contactoarelor sunt foarte variate.

1.2 Contactorul ca aparat electric de comutație

Echipamente electrice sunt ansambluri de dispositive electrice, electromagnetice și mecanice care, amplasate între surse și consumatori, asigură regimurile normale de vehiculare a fluzurilor de energie electrică.

Regimurile de funcționare ale instalațiilor electromagnetice pot fi simulate prin multiple procedee, dar ele nu vor putea fi indentificate decăt în rețelele reale, configurate cu ajutorul elementelor de structură,acestea nu sunt altele decat echipamentele electrice.Inre regim și structură exista o complexa intercondiționare și numai abordarea sistematică a acesteia face posibil procesul ethnic în domeniul.

Un loc aparte în cadrul elementelor de structură revine echipamentului de comutație care are rolul de a stabili și întrerupe, în conditii precizate, conducția în circuitele electrice.

Comutația poate fi dinamica sau statică, dupa cum se realizeaza ca urmare a deplasarii relative a unor contacte electrice specializate, respective pe seama variației prin salt și în limite largi a unui parametru de tip independență de trecere.

Preview document

Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 1
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 2
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 3
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 4
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 5
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 6
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 7
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 8
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 9
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 10
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 11
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 12
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 13
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 14
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 15
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 16
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 17
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 18
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 19
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 20
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 21
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 22
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 23
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 24
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 25
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 26
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 27
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 28
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 29
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 30
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 31
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 32
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 33
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 34
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 35
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 36
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 37
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 38
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 39
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 40
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 41
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 42
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 43
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 44
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 45
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 46
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 47
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 48
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 49
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 50
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 51
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 52
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 53
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 54
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 55
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 56
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 57
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 58
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 59
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 60
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 61
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 62
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 63
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 64
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 65
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 66
Construcția, tehnologia de fabricare și încercare a contactoarelor - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Constructia, Tehnologia de Fabricare si Incercare a Contactoarelor
    • Constructia, Tehnologia de Fabricare si Incercare a Contactoarelor.docx
    • Constructia, Tehnologia de Fabricare si Incercare a Contactoarelor.pptx

Alții au mai descărcat și

Studiu numeric și experimental al electromagnetului cu plonjor

INTRODUCERE Am ales să studiez comportamentul în regim dinamic al electromagnetului de curent continuu în mediul de simulare FLUX® deoarece...

Contactor Electromagnetic

Capitol I MODELE MATEMATICE DIFERENTIALE ALE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC 1.1. MARIMI DE STARE ALE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC În orice punct din...

Procedee de verificare și etalonare a termorezistențelor

Numeroasele aplicaţii privind măsurarea electrică a mărimilor neelectrice evidenţiază utilitatea traductoarelor. Traductorul are funcţia de a capta...

Aparate Electrice pentru Comanda Manuală

Memoriu justificativ A. ROLUL ŞI IMPORTANŢA APARATELOR ELECTRICE În această lucrare sunt tratate aparatele electrice de comutaţie (conectare şi...

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria...

Aparate de comandă ale instalațiilor electrice

APARATE DE CONECTARE Sunt aparate destinate inchiderii si deschiderii circuitelor electrice. Clasaficarea acestor aparate se face dupa mai multe...

Aparatele Electrice de Comanda Actionate Manual

Aparatele elctrice de comanda de joasa tensiune actionate manual se pot imparti in: - Aparate de conectare : intreruptoare cu parghi,...

Siguranțe Fuzibile

1. Introducere Un aparat electric este un ansamblu de dispozitive electrice şi mecanice destinat pentru comanda, protecţia, reglarea şi controlul...

Ai nevoie de altceva?