Proiectarea Actionarilor Electropneumatice din Componenta unei Statii de Sortare Automata

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Proiectarea Actionarilor Electropneumatice din Componenta unei Statii de Sortare Automata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Electrotehnica, Electronica, Inteligenta Artificiala

Cuprins

INTRODUCERE .pag. 3
CAPITOLUL 1 pag. 8
STRUCTURA STAŢIEI AUTOMATE DE SORTARE pag. 8
1.1Elemente componente ale sistemelor de fabricaţie .pag. 8
1.2Domenii de utilizare; structuri şi nivele de organizare şi conducere ale SFF pag.11
1.3Fluxul de materiale şi de informaţii .pag. 15
1.4Configuraţia şi funcţionarea staţiei de sortare pag. 20
CAPITOLUL 2 pag. 23
STRUCTURA SCHEMELOR ELECTROPNEUMATICE DE ACŢIONARE ŞI AUTOMATIZARE .pag. 23
2.1Schema structurală bloc a sistemului de acţionare electropneumatică pag.23
2.2Elementele componente ale acţionării pneumatice; prescripţii de proiectare . pag. 25
2.2.1Calculul de alegere şi verificare a cilindrilor pneumatici pag. 27
2.2.2Calculul şi verificarea distribuitoarelor pneumatice .pag. 35
2.2.3Calculul şi verificarea rezistenţelor pneumatice pag. 38
2.2.4Calculul şi verificarea supapelor pneumatice pag. 39
CAPITOLUL 3 pag. 44
ANALIZA ACŢIONĂRII PNEUMATICE DIN STRUCTURA STAŢIEI AUTOMATE DE SORTARE .pag. 44
3.1Schema pneumatică de principiu a acţionării pneumatice din componenţa staţiei automate de sortare pag. 44
3.1.1Schema de principiu cu comandă electrică .pag. 44
3.1.2Schema de principiu cu comandă electropneumatică .pag. 46
3.2Alegerea elementelor componente ale acţionării pneumatice din componenta staţiei .pag. 53
3.2.1Alegerea şi verificarea cilindrilor pneumatici .pag. 53
3.2.2Alegerea distribuitoarelor pneumatice pag. 63
3.2.3Alegerea rezistenţelor pneumatice pag. 64
CAPITOLUL 4 pag. 70
ELEMENTE GRAFCET UTILIZATE ÎN MODELAREA ŞI COMANDA STAŢIEI DE SORTARE .pag. 70
4.1Introducere .pag. 70
4.2Elementele unei descrieri GRAFCET .pag. 71
4.3Grafcet de nivel 1 şi Grafcet de nivel 2 pag. 74
4.4Reguli de evoluţie Grafcet .pag. 77
4. 5Facilităţi Grafcet în operarea cu secvenţe de etape .pag. 81
4.6Regulile gnerale ale unei descrieri Grafcet pag. 84
4.7Sincronizarea şi cuplarea secvenţelor .pag. 84
4.8Realizarea sistemelor de conducere pe baza descrierilor Grafcet .pag. 87
4.9Modelarea funcţionării staţiei de sortare automată .pag. 91
CAPITOLUL 5 . pag. 95
CONCLUZII, DIRECŢII DE CERCETARE pag. 95
BIBLIOGRAFIE .pag. 103

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea „ Proiectarea acţionărilor electropneumatice din componenţa unei staţii

de sortare automată” are ca scop prezentarea etapelor care stau la baza proiectării unei scheme de acţionare electropneumatică, de la faza de întocmire a caietului de sarcini, până la cea de elaborare a unei structuri de comandă în variantă clasică – scheme de comandă cu contacte şi relee, sau neconvenţională, prin folosirea automatelor programabile, sau a calculatoarelor de proces. Procesul propriu zis - acela de sortare automată după dimensiunile de gabarit a unor semifabricate de formă geometrică regulată - este caracteristic liniilor automate de fabricaţie şi transfer al semifabricatelor fie între mai multe staţii de prelucrare, fie între un depozit central şi mai multe căi de ieşire a semifabricatelor din sistem.

În acest scop proiectul este structurat pe 5 capitole, în capitolul iniţial fiind făcută o succintă prezentare a elementelor componente ale unui sistem de fabricaţie şi indicându-se totodată - pe baza informaţiilor culese din literatura de specialitate - domeniile de utilizare, diferite structuri şi nivele de organizare şi conducere ale Sistemelor Flexibile de Fabricaţie, precum şi organizarea fluxului de materiale şi de informaţii vehiculat între subsistemele componente ale acestuia. Toate aceste noţiuni au la bază observaţia legată de faptul că dezvoltarea ciberneticii şi a teoriei sistemelor au permis abordarea proceselor de producţie ca sisteme cibernetice, în care intrările sunt transferate în ieşiri cu scopul satisfacerii unor nevoi precise. Transformarea trebuie să fie calitativ şi cantitativ suficientă, adică să se efectueze cu o productivitate maximă şi cu un consum minim de resurse. La atingerea acestui scop contribuie într-o măsură tot mai mare tendinţa de comandă, reglare şi optimizare cu ajutorul calculatorului a fabricaţiei produselor.

În lumina acestei idei este abordată şi structura staţiei automate de sortare dimensională care face obiectul lucrării de faţă, aceasta fiind integrată şi regăsindu-se în aceeaşi topologie, sau în variante diferite în numeroase configuraţii ale liniilor de transfer. În toate aceste cazuri, procesul este organizat în jurul unui subsistem de transport - care imprimă principala caracteristică întregii structuri - şi a unui subsistem ce conţine elemente de transfer al semifabricatelor între unităţile sistemului, alcătuit fie din elemente de execuţie electrice, fie, de foarte multe ori – din elemente ale acţionărilor electropneumatice.

Din punct de vedere al elementelor componente, precum şi al modului de funcţionare, staţia poate fi considerată un sistem în care se desfăşoară atât activităţi secvenţiale, cât şi activităţi paralele şi concurente. Funcţional, aceasta realizează separarea după gabarit a două tipuri de semifabricate (de regulă ambalate în cutii) de formă geometrică regulată, care intră în sistem dintr-un depozit central, într-o ordine aleatoare şi sunt transferate fiecare în câte un depozit specific. Sistemul include o bandă transportoare pentru alimentarea cu semifabricate, trei pistoane împingătoare şi două benzi de evacuare. Astfel, din punct de vedere al subsistemelor componente, se poate spune fără rezerve că staţia de sortare este un sistem electromecanic, având ca subsisteme distincte: sisteme de acţionare electrică, sisteme de acţionare pneumatică, un sistem senzorial, prin care informaţiile referitoare la starea sistemului sunt transmise sistemului de comandă şi sistemul de comandă propriu – zis.

Pornind de la această configuraţie, capitolul următor (Cap.2) se referă la prezentarea unei variante generale a schemei structurale a unei acţionări de tip electropneumatic, urmată de prescripţiile de alegere şi verificare a elementelor componente. Astfel, structura unui sistem electropneumatic poate conţine diferite tipuri de elemente cu următoarele funcţii:

- de pregătire şi preparare a mediului pneumatic de lucru – elemente ce compun grupul de preparare a aerului: filtrul, regulatorul de presiune, ungătorul;

- de reglare şi control a puterii pneumatice – prin control asupra debitului -distribuitoare, supape de sens, rezistenţe fixe şi reglabile (drosele), regulatoare de debit şi prin control asupra presiunii: supape de presiune cu funcţii de descărcare pe atmosferă, de succesiune, de reglare discretă sau continuă a presiunii etc;

- de execuţie – elemente motoare cu mişcare de translaţie de translaţie continuă – cilindrii pneumatici, sau pas cu pas – motoare liniare pas cu pas şi elemente motoare cu mişcare de rotaţie continuă – motoare pneumatice, sau pas cu pas – motoare rotative pas cu pas ;

- de informare asupra stadiului de evoluţie a elementelor de execuţie şi mecanismelor acţionate, elemente informaţionale de poziţie în spaţiu - senzori şi limitatori de cursă pneumatici , sau asupra valorilor parametrilor reglaţi – senzori şi traductori pneumatici de debit sau de presiune, relee pneumatice de timp;

- de conducere automată – elemente fluidice de comandă, specifice sistemelor pneumatice de automatizare cu evoluţii mai lente şi sistemelor ce evoluează în medii agresive.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Actionarilor Electropneumatice din Componenta unei Statii de Sortare Automata.doc