Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 11605
Mărime: 550.65KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Nicolae Iliesiu
Universitatea Maritimă din Constanţa Facultatea de Electromecanică Navală

Cuprins

Capitolul 1: Acţionarea instalaţiilor de guvernare pg 7

1.1 Condiţii impuse maşinii de cârmă. Puterea şi momentul ei nominal.

1.2 Instalaţii de guvernare cu acţionare electromecanică

1.3 Instalaţii de guvernare cu acţionare electrohidrostatică

1.4 Maşini de cârmă cu hidromotor liniar

1.5 Modelul motorului hidraulic liniar (M.H.L)

1.6 Maşina de cârmă cu hidromotor oscilant

Capitolul II : GENERALITĂŢI pg 14

2.1 Condiţii generale impuse instalaţiei de guvernare

2.2 Schema bloc a instalaţiei de guvernare

2.3 Caracteristicile hidrodinamice ale cârmei

2.4 Calculul hidrodinamic al cârmei

2.4.2 Caracteristicile geometrice ale cârmei

2.4.3 Alungirea relativă a cârmei

2.4.4 Coeficienţii hidrodinamici ai profilului NACA 0018 cu :

2.4.5 Determinarea curentului de lichid la intrarea in discul elicei:

2.4.6.Determinarea coeficientului de încărcare al elicei:

2.4.7.Determinarea vitezei curentului de lichid pe pana cârmei:

2.4.8.Coefcienţii hidrodinamici ai forţei normale şi ai momentului faţă de muchia de atac:

2.4.9 Determinarea lui şi :

2.4.10 Determinarea abscisei relative a axului cârmei

2.4.11 Determinarea coeficientului hidrodinamic al momentului faţă de ax

2.4.12 Determinarea momentului maxim corectat faţă de axul cârmei:

2.5 Condiţii speciale pe care trebuie să le îndeplinească produsul şi diferite piese sau subansamble ale lui

2.6 Prescripţii pentru unele materiale speciale din care se execută produsul şi pentru lubrefianţi

2.7 Condiţii care trebuie respectate în timpul executării produsului

2.8.Enumerarea în ordinea lor de execuţie a tuturor probelor şi verificărilor la omologarea produselor

2.9.Condiţiile în care se fac probele, durata probelor, metode de încercare, abateri admise la valorile caracteristicilor netolerate

Capitolul III : CALCULUL MOMENTULUI HIDRODINAMIC LA AXUL CÂRMEI pg 28

3.1.Mers înainte

3.2.Mers înapoi

3.3.Calculul momentului la axul cârmei după A.N.R.

Capitolul IV : DETERMINAREA TRAIECTORIEI DE MIŞCARE A NAVEI pg 29

Capitolul V : DETERMINAREA MOMENTULUI ECHIVALENT. ALEGEREA POMPELOR ŞI MOTOARELOR DE ANTRENARE A CÂRMEI pg 31

5.1 Calculul cinematic

5.2 Determinarea puterii necesare pentru antrenarea maşinii de cârmă

5.3 Alegerea pompei

Capitolul VI : VERIFICAREA MOTORULUI ALES LA ÎNCĂLZIRE pg 48

Capitolul VII : DESCRIEREA SCHEMEI HIDRAULICE DE ACŢIONARE pg 50

Capitolul VIII : CALCULUL DE ALEGERE A ELEMENTELOR SCHEMEI ELECTRICE DE ACŢIONARE A MOTOARELOR ELECTRICE DE ACŢIONARE A POMPEI pg 53

Capitolul IX : INSTALAŢIA DE GUVERNARE ELECTROHIDRAULICĂ FRYDEMBO 59

9.1 Generalităţi

9.2 Funcţionarea transmisiei hidraulice a cârmei

9.3 Funcţionarea schemei electrice a instalaţiei de guvernare FRYDEMBO

9.4. Funcţionarea de principiu a instalaţiei de guvernare

9.5. Activităţi de întreţinere a instalaţiei de guvernare FRYDEMBO

Capitolul X : DATE SUPLIMENTARE PRIVIND INSTALAŢIA DE GUVERNARE pg 67

Capitolul X : IFUNCŢIONAREA SCHEMEI ELECTRICE A INSTALAŢIEI DE GUVERNARE FRYDEMBO pg

Bibliografie: pg 70

Extras din document

Capitolul I

ACŢIONAREA INSTALAŢIILOR DE GUVERNARE

În funcţie de mărimea momentului necesar la arborele cârmei, acţionarea instalaţiilor de guvernare poate fi manuală, electromecanică sau electrohidraulică. În cazul acţionării manuale lipsesc transmisia de comandă şi maşina de cârmă, între timonă şi cârmă existând doar o transmisie de forţă care poate fi mecanică (lanţuri, pârghii), la navele mici sau hidraulică cu hidromotor acţionat direct de la timonă (instalaţia de guvernare de avarie) la navele mari.

1.1 Condiţii impuse maşinii de cârmă. Puterea şi momentul ei nominal.

Maşina de cârmă are rolul de a realiza momentul necesar de acţionare a cârmei conform comenzilor primite de la timonă. Trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

- să aibă siguranţă mare în funcţionare;

- să poată fi comandată din mai multe locuri;

- în poziţiile extreme (unghiurile maxime de bandare) maşina de cârmă trebuie să se oprească automat;

- la oprirea timonei trebuie să înceteze deplasarea cârmei şi maşina de cârmă trebuie să se oprească;

- cârma trebuie să se rotească în acelaşi sens cu timona;

- trebuie să fie reversibilă pentru a permite deplasarea cârmei în cele două borduri;

- pornirea maşinii de cârmă trebuie să se realizeze cu ajutorul timonei indiferent de poziţia cârmei.

Momentul la arborele maşinii de cârmă:

unde:

- = randamentul total al transmisiei;

- i = raportul de transmisie total între arborele cârmei şi cel al maşinii cârmei;

- = 0.5-0.7 pentru acţionări normale;

- = 0.35-0.45 pentru acţionări electromecanice;

Puterea necesară la arborele cârmei este:

Puterea la arborele maşinii de cârmă este:

1.2 Instalaţii de guvernare cu acţionare electromecanică

Se folosesc motoare de c.a. sau asincrone cu raportul total de transmisie

Este preferată acţionarea cu motoare asincrone datorită maselor, gabaritelor reduse şi exploatarea uşoară.

Transmisiile de comandă sunt electrice, iar legătura inversă se realizează cu selsine. În borduri sunt limitatori electrici care opresc maşina cârmei cu 2-3 grade înainte de limitatorii mecanici.

Transmisiile de forţă sunt mecanice cu arbori, pârghii sau roţi dinţate.

Preview document

Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 1
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 2
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 3
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 4
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 5
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 6
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 7
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 8
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 9
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 10
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 11
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 12
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 13
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 14
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 15
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 16
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 17
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 18
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 19
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 20
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 21
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 22
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 23
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 24
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 25
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 26
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 27
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 28
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 29
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 30
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 31
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 32
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 33
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 34
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 35
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 36
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 37
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 38
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 39
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 40
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 41
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 42
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 43
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 44
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 45
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 46
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 47
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 48
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 49
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 50
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 51
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 52
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 53
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 54
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 55
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 56
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 57
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 58
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 59
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 60
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 61
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 62
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 63
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 64
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 65
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 66
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 67
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 68
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 69
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 70
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 71
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 72
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 73
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 74
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 75
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 76
Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800 - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemului de Actionare Electro Hidraulic Frydembo la o Nava de 7800.doc

Alții au mai descărcat și

Actionari Electrice la Bordul Navelor

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE NAVALE 1.1. Sisteme de acţionare electrică a mecanismelor şi instalaţiilor de la...

Proiectarea Instalatiei de Ancorare-acostare la o Nava de Tip Cargou

GENERALITATI Prezenta specificatie are ca scop sa descrie cât mai complet constructia corpului, suprastructura, masinile, accesoriile si...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Locomotive diesel-electrice

1. SCURT ISTORIC AL LOCOMOTIVEI DIESEL-ELECTRICE Cea mai importantă locomotivă diesel-electrică construită în România, locomotiva diesel-electrică...

Ai nevoie de altceva?