Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 10350
Mărime: 437.20KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CUPRINS

1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC - 3 -

1.1. Structura unui SEE - 4 -

2. INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE - 5 -

3. STABILITATEA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE - 6 -

4. TEORIA ȘI MODELAREA GENERATOARELOR SINCRONE - 11 -

4.1. Ipoteze de lucru - 11 -

4.2.Construcţia şi principiul de funcţionare al generatorului sincron - 11 -

4.3. Modelul electromagnetic al generatorului sincron - 12 -

4.4. Stabilitatea starilor de echilibru (stabilitatea statică) în ipoteza modelării generatorului sincron printr-o t.e.m. în spatele reactanței sincrone în cazul neacționarii RAT si în cazul acționarii RAT - 13 -

4.5. Analiza cantitativă a dinamicii rotorului la mici perturbații în ipoteza utilizarii modelului clasic pentru generator și a ecuațiilor de mișcare sub forma standard - 16 -

4.6.Studiul stabilitații tranzitorie utilizând metoda ariilor egale - 19 -

5. PREZENTAREA PROGRAMULUI MATLAB - 22 -

5.1. Expresii fundamentale - 22 -

5.2. Obiecte în matlab - 24 -

5.2.1.Matrice, vectori și scalari - 24 -

5.2.2. Declarații și variabile - 26 -

5.2.3.Fișierele function - 26 -

5.2.4.Instrucțiuni si funcții de control - 26 -

4. STUDIU DE CAZ - 28 -

4.1. Calculul marimilor relative a parametrilor de rețea si a marimilor de stare - 29 -

4.2. Determinarea caracteristicii unghiulare de putere a generatorului în regim permanent - 32 -

4.3. Determinarea caracteristicii unghiulare de putere prin metoda curenților unitari - 37 -

4.4. Considerarea simplificată a reglajului de tensiune de tip proporțional - 40 -

4.5. Trasarea diagramei fazoriale corespunzătoare regimului permanent a GS - 43 -

4.6. Analiza stabilității statice prin metoda miciilor oscilații - 45 -

4.7. Analiza modală la mici perturbații ținând seama de modelarea proceselor electromagnetice și electromecanice 51

4.8. Analiza modala la mici perturbații în ipoteza modelarii RAT 56

BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC

Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o funcţionalitate bine determinată formează o instalaţie electrică.

Echipamentele electrice ale instalaţiilor electrice sunt constituite din maşinile, aparatele, dispozitivele şi receptoarele electrice interconectate în cadrul instalaţiei prin reţele electrice. Receptorul electric este un ansamblu electric care absoarbe energie electrică şi o transformă în altă formă de energie (mecanică, termică, luminoasă etc.) în scop util.

Ansamblul instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, interconectate intr-un anumit mod şi având un regim comun şi continuu de producere şi consum de energie electrică, alcătuiesc un sistem electroenergetic.

După cum rezultă din definiţie, sistemul electroenergetic cuprinde:

- instalaţiile electrice de producere a energiei electrice (generatoarele din centralele electrice);

- instalaţiile electrice de transport al energiei electrice (linii aeriene şi subterane, staţii de transformare);

- instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice (linii, posturi de transformare, tablouri de distribuţie, coloane, circuite);

- instalaţiile electrice de utilizare a energiei electrice (receptoare electrice):

Reprezentarea schematică a unui sistem electroenergetic este redată în figura 1 unde s-au folosit notaţiile: CTE - centrală termoelectrică, CHE - centrală hidroelectrică, CNE – centrală nuclear-electrică, ST 1 staţie de transformare ridicătoare de tensiune, ST2 - staţie de transformare coborâtoare de tensiune, LEA - linii electrice aeriene, LES - linii electrice subterane, PT - post de transformare, Rl - receptoare de medie tensiune, R2 - receptoare de joasă tensiune.

Fig.1. Sistem energetic.

Sistemul electroenergetic naţional este realizat prin interconectarea sistemelor regionale create în jurul centralelor electrice amplasate în diferite zone geografice. Sistemul conţine mai multe noduri reprezentate prin centrale electrice sau staţii de transformare. Având în vedere că orice centrală conţine o staţie de evacuare a energiei electrice produse, se poate considera ca nodurile sistemului electroenergetic sunt constituite, practic, din staţii de transformare.

Sistemul energetic cuprinde, pe lângă sistemul electroenergetic, toate instalaţiile (neelectrice) care concură la punerea în mişcare a generatoarelor electrice din centrale precum şi maşinile şi mecanismele antrenate de motoarele electrice din instalaţiile de utilizare.

1.1. Structura unui SEE

2. INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

Energia electrică produsă în centralele electrice este transmisă spre consumatori prin reţelele electrice constituite din linii electrice, staţii de transformare, staţii de conexiuni şi posturi de transformare.

Dată fiind importanţa alimentării cu energie electrică pentru economia naţională, reţelele electrice trebuie să satisfacă o serie de condiţii tehnice şi economice dintre care cele mai importante sunt: asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor (în funcţie de natura efectelor produse de întreruperea alimentării), siguranţa în funcţionare, asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate consumatorilor, eficienta economică a investiţiilor.

Transmiterea energiei electrice spre, consumatori se face la diferite nivele (trepte) de tensiune stabilite pe baza unor criterii tehnico-economice, ţinând seama de pierderile de energie (direct proporţionale cu pătratul puterii vehiculate şi cu lungimea liniei şi invers proporţionale cu pătratul tensiunii) precum şi de valoarea investiţiilor (care, în domeniul tensiunilor înalte, creşte proporţional cu pătratul tensiunii).

Tensiunile nominale standardizate în România intre fazele reţelelor de curent alternativ sunt: 0,4; (6); 10; 20; {35); (60); 110; 220; 400 k V.

În funcţie de tensiune, în practică se delimitează următoarele categorii de reţele:

- reţele de joasă tensiune {JT), cu tensiuni sub 1 kV;

- reţele de medie tensiune (MT), pentru care se recomandă treptele de (6); 10; 20 kV;

- reţele de înaltă tensiune (ÎT), care cuprind treptele de 110 şi 220 kV;

- reţele de foarte înaltă tensiune (FÎT), cu tensiuni peste 220 kV.

Din punctul de vedere al scopului pentru care au fost construite, se pot distinge două categorii de linii electrice: linii de transport şi linii de distribuţie.

Liniile de transport sunt destinate să asigure vehicularea unor puteri electrice importante (zeci sau sute de MW) la distante relativ mari (zeci sau sute de km); acestea pot fi:

- linii de legătură sau de interconexiune intre două zone sau noduri ale sistemului electroenergetic;

- linii de transport a energiei electrice de la un nod al sistemului electroenergetic pină la un centru (zonă) de consum .

Preview document

Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 1
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 2
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 3
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 4
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 5
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 6
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 7
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 8
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 9
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 10
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 11
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 12
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 13
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 14
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 15
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 16
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 17
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 18
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 19
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 20
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 21
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 22
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 23
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 24
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 25
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 26
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 27
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 28
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 29
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 30
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 31
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 32
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 33
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 34
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 35
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 36
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 37
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 38
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 39
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 40
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 41
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 42
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 43
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 44
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 45
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 46
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 47
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 48
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 49
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 50
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 51
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 52
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 53
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 54
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 55
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 56
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 57
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 58
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 59
Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Stabilitatea la Mici Perturbatii si Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Generator Sincron cu Camp Modulat Utilizat in Sistemele Eoliene

Date nominale pentru proiectare: SN = 12,8 [kVA] – puterea nominală UN = 120 [V] – tensiunea nominală n1 = 3800 [rot/min] – turaţia sincronă f1...

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri....

Stand Experimental pentru Studiul Motoarelor Monofazate

Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Tema Casa - Instalatii Electrice

clear all; clc; disp(' Tema 1 ') disp('Calculul Puterii cerute si a Curentului Cerut de la Retea')...

Introducere în Mediul de Programare Labview

1.1 Notiuni introductive 1.1.1 Lansarea mediului de programare graficaLabVIEW Pentru a lansa mediul de programare grafica LabVIEW, efectuati...

Ai nevoie de altceva?