Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 16815
Mărime: 6.07MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Pleşca Adrian
UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GH. ASACHI”, IAŞI Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Cuprins

Capitolul I : Contacte electrice 1

Generalităţi 1

1.1 Suprafaţa de contact 2

1.2 Rezistenţa de contact 4

1.2.1 Rezistenţa de stricţiune 7

1.2.2 Influenţa forţei de apăsare, asupra rezistenţei de contact 11

1.3 Solicitările contactelor electrice 14

1.3.1. Modelarea regimului permanent de încălzire a contactelor electrice 14

1.4 Incălzirea la scurtcircuit a contactelor electrice 17

1.4.1 Modelarea solicitărilor electrodinamice ale contactelor electrice 21

1.4.2 Procese fizico-chimice care afectează starea suprafeţelor de contact 23

1.5 Materiale pentru construcţia contactelor 26

1.6 Simularea solicitării termice 29

1.6.1. Modelarea sistemului de contacte-arc electric 29

1.6.2 Rezultate numerice 31

Capitolul II : Întrerupătoare automate de joasă tensiune 34

2.1 Generalitaţi 34

2.2 Caracteristici constructive si funcţionale 39

2.3 Funcţiile şi construcţia întrerupătoarelor automate de joasă tensiune 39

2.4 Elementele componente ale unui întrerupător automat de joasă tensiune 40

2.5 Căile de curent şi dispozitivele pentru stingerea arcului electric 42

2.6 Mecanismul de acţionare al unui întrerupător de joasă tensiune 46

Capitolul III : Intrerupător ABB TMAX T5 48

3.1 Generalităţi 48

3.2 Caracteristici de construcţie 50

3.2.1 Modularitatea seriei 50

3.2.2 Caracteristici distinctive ale seriei 52

3.2.3 Întreruptoare pentru distribuţia energiei electrice 56

3.2.4 Curbe de declanşare pentru distribuţia energiei electrice 65

3.2.5 Performanţe de temperatură 68

Capitolul IV : Montaj experimental 69

4.1 Montaj experimental 69

4.2 Schema de forţă 73

4.3 Grafice 74

Concluzii 79

Bibliografie 80

Anexe 81

Extras din document

Capitolul I : Contacte electrice

Generalităţi

Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor electrice şi electromecanice.

Contact electric se numeşte atingerea dintre două piese conductoare, P1 şi P2, destinată să asigure trecerea curentului de la un conductor la altul (fig. 1.1). În înţeles mai larg se numesc contacte chiar piesele de contact. Atingerea se realizează printr-o arie A, suprafaţa de contact, datorită forţelor de apăsare F_a.

Contactul electric introduce în circuit o rezistenţă electrică R_c, rezistenţă de contact, sau mai general o impedanţă de contact Z_c.

Solicitările principale ale contactelor sunt:solicitări termice în regim normal sau de avarie;solicitări mecanice (ciocniri,frecări); acţiunea arcului electric, acţiunea mediului.

Condiţiile impuse de exploatarea contactelor sunt:siguranţa în funcţionare, rezistenţa la uzură mecanică, la acţiunea arcului,la lipire şi sudare, la acţiunea factorilor externi.

Fig. 1.1

După cinematica pieselor de contact, pot exista:

• contacte fixe (legături fixe de contact), obţinute prin îmbinări demontabile sau nedemontabile (cu şuruburi, nituri, prin sudare etc.) ale pieselor de contact;

• contacte alunecătoare sau glisante, la care piesele de contact se pot deplasa una în raport cu cealaltă, fără întreruperea conducţiei electrice;

• contacte amovibile, având un element fix şi altul amovibil, fără sarcină şi fără tensiune (de exemplu contactele siguranţelor fuzibile);

• contacte de comutaţie, având cel puţin un element de contact mobil, prin deplasarea căruia se obţine comutaţia dinamică în circuitele instalaţiilor electrice.

1.1 Suprafaţa de contact

Suprafaţa de atingere prin care se realizează contactul constituie suprafaţa de contact.Oricât de bine ar fi prelucrate aceste suprafeţe de contact, ele nu pot fi niciodata perfect netede.

Acest aspect nedorit al suprafeţelor de contact face ca atingerea celor două elemente conductoare să nu se realizeze pe întreaga arie aparentă de contact (Aa), ci numai în câteva puncte,prin intermediul vârfurilor cu suprafeţe extrem de mici, care constituie punţi conductoare de trecere a curenţilor şi în care liniile de curent suferă o strângere,o stricţiune, ca în figura 1.2. Sub acţiunea forţei de apăsare, până la o anumită valoare a presiunii,deformaţia este elastică, după care ea devine plastică.

Fig. 1.2 Suprafaţa de contact.

Pe măsura creşterii forţei de apăsare punctele iniţiale de atingere se transformă în suprafeţe elementare de contact; totodată pot apare noi puncte de atingere, care la rândul lor pot deveni suprafeţe elementare de contact. Suma tuturor suprafeţelor elementare de contact, constituie suprafaţa (aria) reală de contact (Ar).

Bibliografie

1.Aparate electrice curs vol. I – P. Leonte,E. Hnatiuc,A. Baraboi, Iasi 1981

2.Echipamente electrice I - Maricel Adam, Adrian Baraboi, Editura ”Gh. Asachi” Iaşi, 2002

3.Echipamente electrice II - Maricel Adam, Adrian Baraboi, Editura ”Gh. Asachi” Iaşi, 2002

4.Echipamente electrice, lucrări de laborator - Adrian Baraboi, Maricel Adam, Emilian Furnică, Institutul Politehnic Iaşi, 1990

5.Tehnici moderne în comutaţia de putere - Adrian Baraboi, Maricel Adam, Ioan Ciutea, Eugen Hnatiuc, Editura A 92 Iaşi, 1996

6. Aparate Electrice, vol. I - Popescu L. Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003

7. Aparate Electrice, vol II - Popescu L. Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003

8. Aparate Electrice – Hortopan G. , E.D.P., 1993

9.Întrerupătoare automate – Catalogul Tmax al firmei ABB Ediţia 2008 – www.abb.com

Preview document

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 1
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 2
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 3
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 4
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 5
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 6
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 7
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 8
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 9
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 10
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 11
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 12
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 13
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 14
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 15
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 16
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 17
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 18
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 19
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 20
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 21
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 22
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 23
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 24
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 25
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 26
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 27
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 28
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 29
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 30
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 31
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 32
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 33
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 34
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 35
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 36
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 37
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 38
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 39
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 40
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 41
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 42
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 43
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 44
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 45
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 46
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 47
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 48
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 49
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 50
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 51
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 52
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 53
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 54
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 55
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 56
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 57
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 58
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 59
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 60
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 61
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 62
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 63
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 64
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 65
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 66
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 67
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 68
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 69
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 70
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 71
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 72
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 73
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 74
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 75
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 76
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 77
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 78
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 79
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 80
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 81
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 82
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 83
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 84
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 85
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 86
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 87
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 88
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 89
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 90
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 91
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 92
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 93
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 94
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 95
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 96
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 97
Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.docx
  • primele 2 pagini.docx
  • Studiul si verificarea rezistentei de contact la intrerupatoarele automate de joasa tensiune.docx

Alții au mai descărcat și

Arcul Electric

Consideratii teoretice Intreruperea unui circuit electric este intotdeauna insotita de un arc electric intre contactele aparatului de comutatie....

Transformatorul

1. Argument Maşinile electrice sunt utilizateîn toate sferele de activitate ale omului. Ele formează, practic, toate sursele de energie electrică...

Modalități de Pornire a Motoarelor de Curent Continuu

ARGUMENT Una dintre marile invenţii ale omenirii a fost producerea şi transportul electricităţii. După inventarea şi a motoarelor electrice...

Aparate Electrice de Comutatie si Protectie

ARGUMENT Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit...

Studiul Contactoarelor cu Comutatie Statica

Progresele realizate în construcţia dispozitivelor semiconductoare comandate de putere (de tip tiristor sau triac în principal dar şi IGBT-uri de...

Utilizarea Contactoarelor in Schemele de Comanda a Masinilor Electrice

ARGUMENT Conform definiţiei, contactorul este un aparat cu comutaţie mecanică, acţionat altfel decât manual (cu tije şi came, pneumatic,...

Dimensionarea Instalatiei Electrice Utilizate in Instalatiile Casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Solicitarile Aparatelor Eletrice in Timpul Exploatarii

Argument Tema proiectului meu este : Solicitările aparatelor electrice în timpul exploatării. Am tratat această temă în şapte capitole grupate în...

Ai nevoie de altceva?