Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 22114
Mărime: 257.85KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

I. GENERALITATI

I.1 DEFINITII. CLASIFICARI

I.2 SCHEMA BLOC A UNUI STABILIZATOR DE TENSIUNE CONTINUA IN COMUTATIE

I.3 ANALIZA COMPARATIVA A STABILIZATOARELOR IN COMUTATIE SI A STABILIZATOARELOR LINIARE

I.4 CLASIFICAREA SURSELOR DE TENSIUNE CONTINUA IN COMUTATIE

II. TIPURI DE SURSE IN COMUTATIE

II.1 STCC FORWARD CU IZOLARE

II.2 STCC FORWARD FARA IZOLARE

II.3 STCC FLYBACK CU IZOLARE

II.4 STCC FLYBACK FARA IZOLARE

II.5 STCC IN CONTRATIMP

III. TRANZISTOARE DE PUTERE FOLOSITE IN CONSTRUCTIA SURSELOR IN COMUTATIE

III.1 GENERALITATI

III.2 TRANZISTORUL BIPOLAR CA ELEMENT DE COMUTATIE

III.3 TRANZISTORUL MOSFET CA ELEMENT DE COMUTATIE

IV. TRANSFORMATORUL DE PUTERE LA INALTA FRECVENTA

IV.1 GENERALITATI

IV.2 CONSIDERATII CU PRIVIRE LA MATERIALELE FEROMAGNETICE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA SURSELOR IN COMUTATIE

IV.3 PARTICULARITATI CONSTRUCTIVE ALE BOBINELOR

IV.4 PROIECTAREA TRANSFORMATORULUI PENTRU O SURSA IN COMUTATIE IN MONTAJ SEMIPUNTE

V. REDRESAREA SI FILTRAREA

VI. CIRCUITE PENTRU COMANDA ELEMENTULUI DE PUTERE IN COMUTATIE

VII. PROTECTIA STABILIZATOARELOR DE TENSIUNE IN COMUTATIE

VII.1 CIRCUITE DE IZOLARE OPTICA

VII.2 CIRCUITE DE INTARZIERE (SOFT-START)

VII.3 CIRCUITE DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI

VIII. STABILIZATORUL IN COMUTATIE CA SURSA DE PERTURBATII

VIII.1 GENERALITATI

VIII.2 LIMITAREA PERTURBATIILOR

VIII.3 FILTRU PENTRU REDUCEREA I.E.

VIII.4 RECOMANDARI TEHNOLOGICE CU PRIVIRE LA REALIZAREA UNUI STABILIZATOR IN COMUTATIE

IX. STUDIU ESTIMATIV DE EFICIENTA TEHNICO-ECONOMICA

IX.1 CALCULUL DE FIABILITATE

Extras din document

Capitolul 1

Generalităţi

1.1. Definiţii. Clasificări

Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia de la surse de tensiune la care variaţiile tensiunii de alimentare să nu depăşească anumite limite, dependente de performanţele aparatului. Principala sursă de energie electrică folosită la alimentarea aparaturii electronice o constituie reţeaua de curent alternativ. Conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu se realizează cu sisteme de redresare. Exceptând consumatorii alimentaţi în curent continuu, de putere mare (motoare electrice de curent continuu, instalaţii de electroliză, etc.), majoritatea instalaţiilor electronice utilizează surse de tensiune continuă caracterizate prin tensiuni de ordinul zecilor de volţi şi curenţi de câţiva amperi, sau, în unele cazuri, zeci de amperi.

Funcţionarea în permanenţă a echipamentelor electrice şi electronice de telecomandă feroviară este de neconceput fără alimentarea neîntreruptă cu energie electrică, energie ce trebuie asigurată în orice moment la parametrii corespunzători (tensiune, putere etc.).

Cea mai economică şi mai raţională formă de obţinere a energiei electrice necesare o constituie racordarea echipamentelor feroviare la reţelele de distribuţie a energiei electrice ale sistemului energetic naţional. Racordarea se poate face direct de la reţeaua trifazică de distribuţie de joasă tensiune (220/380V, 50Hz), fie prin transformatoarele coborâtoare, tot trifazice, de la reţeaua de distribuţie de medie tensiune: 6, 10 sau 15kV.

Practic, reţelele de distribuţie a energiei electrice nu pot funcţiona fără întreruperi, cauzate în special de unele deranjamente specifice (furtuni ce produc ruperi de stâlpi sau de conductoare, scurtcircuite etc.). Instalaţiile de centralizare, de bloc de linie automat, din triaje etc., fiind instalaţii ce asigură siguranţa circulaţiei trenurilor, nu admit întreruperi ale alimentării, nici de foarte scurtă durată. În scopul asigurării continuităţii alimentării, se iau diferite măsuri, al căror grad de complexitate depinde de situaţia locală existentă la punerea în funcţiune a instalaţiilor respective.

Principalul consumator de energie electrică este instalaţia de centralizare electrodinamică. Din acest motiv, toate circuitele de alimentare se grupează în cabina de centralizare, de unde, prin cabluri, se alimentează toate echipamentele de telecomandă.

Ca principiu general, se urmăreşte existenţa întotdeauna a cel puţin două surse de energie, care să fie capabile, fiecare în parte, să asigure funcţionarea în bune condiţii a tuturor instalaţiilor.

O primă măsură o constituie alimentarea instalaţiei prin doi fideri separaţi, de la două surse independente. Una dintre ele este sursa de bază, iar cealaltă sursa de rezervă. Fiderii de la cele două surse sunt supravegheaţi în mod automat de un panou special, de conectare automată a instalaţiei staţiei la fiderul cu tensiune.

Deoarece acest sistem nu este întotdeauna suficient de sigur sau posibil de realizat, se prevede de obicei pentru staţiile mari şi o sursă autonomă, independentă, constituită dintr-un grup electrogen, montat într-o încăpere a staţiei. El este constituit dintr-un motor cu ardere internă (Diesel) ce antrenează un alternator trifazic de 50Hz şi putere corespunzătoare. Grupul electrogen este prevăzut cu un panou propriu de supraveghere, conectare şi reglare, având asigurată pornirea automată după căderea surselor, într-un interval de timp scurt, dar totuşi insuficient pentru a preîntâmpina trecerea pe oprire a semnalelor aflate pe liber într-un parcurs anterior comandat.

În figura 1.1 sunt arătate principalele moduri de asigurare a continuităţii alimentării instalaţiei de centralizare electrodinamică.

Preview document

Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 1
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 2
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 3
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 4
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 5
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 6
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 7
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 8
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 9
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 10
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 11
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 12
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 13
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 14
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 15
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 16
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 17
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 18
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 19
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 20
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 21
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 22
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 23
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 24
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 25
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 26
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 27
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 28
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 29
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 30
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 31
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 32
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 33
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 34
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 35
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 36
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 37
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 38
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 39
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 40
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 41
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 42
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 43
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 44
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 45
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 46
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 47
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 48
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 49
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 50
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 51
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 52
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 53
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 54
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 55
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 56
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 57
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 58
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 59
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 60
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 61
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 62
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 63
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 64
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 65
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 66
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 67
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 68
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 69
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 70
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 71
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 72
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 73
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 74
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 75
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 76
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 77
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 78
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 79
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 80
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 81
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 82
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 83
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 84
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 85
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 86
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 87
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 88
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 89
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 90
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 91
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 92
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 93
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 94
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 95
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 96
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 97
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 98
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 99
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 100
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 101
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 102
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 103
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 104
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 105
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 106
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 107
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 108
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 109
Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • 5781_Cuprins.doc
  • Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui Atelier de Prelucrare Mecanica Folosind un Post de Transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Studiul, Proiectarea și Simularea unui Generator Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

Memoriu justificativ În ultimii ani se tot încearcă o trecere de la sectorul energetic al lumii deja existent, în general dominat de monopoluri cu...

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri....

Instalatia Electrica de Forta a Unei Hale Industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Studiul Comportarii Surselor de Tensiune in Comutatie

INTRODUCERE Majoritatea circuitelor si aparatelor electronice necesita pentru alimentare cu energie surse de tensiune continua.Progresele uriase...

Motoare Electrice de Mica Putere - Constructie, Functionare, Utilizari

ARGUMENT Maşinile electrice realizează transformarea energiei electrice in energie mecanica (motoare electrice sau electromotoare ), sau a...

Instalații Electrice

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI Definiţii, clasificări Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate...

Ai nevoie de altceva?