Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 15971
Mărime: 762.55KB (arhivat)
Publicat de: Geta Neagu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ing Tudor SAJIN
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE SECTIA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE . 7
 3. 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice
 4. secundare 7
 5. 1.2. Tipuri de resurse energetice secundare industriale. 8
 6. CAPITOLUL 2. UTILIZAREA CĂLDURII SENSIBILE A CONDENSA-
 7. TULUI ŞI A CĂLDURII LATENTE A ABURULUI UZAT .11
 8. 2.1. Importanţa colectării şi returnării condensatului .11
 9. 2.2. Bilanţul material şi termic al gospodăriei de condensat 12
 10. 2.2.1. Bilanţul material 12
 11. 2.2.2. Bilanţul termic .13
 12. 2.3. Scheme de colectare şi returnare a condensatului .15
 13. 2.3.1. Scheme deschise de colectare a condensatului 15
 14. 2.3.2. Schemele închise de colectare a condensatului .16
 15. 2.4. Scheme de utilizare a căldurii condensatului . 19
 16. 2.4.1. Recuperarea căldurii sensibile a condensatului . 19
 17. 2.4.2. Recuperarea căldurii latente a aburului rezultat din
 18. separatoarele de abur 20
 19. 2.5. Eficienţa tehnico-economică a colectării, returnării şi recuperării
 20. căldurii condensatului 21
 21. 2.5.1. Subansamblul consumatorilor, CTAC . 22
 22. 2.5.2. Subsistemul reţelei de transport al condensatului, CTAR . 26
 23. 2.5.3. Subansamblul sursei de căldură CTAS 27
 24. CAPITOLUL 3. RECUPERAREA CĂLDURII DIN APA DE RĂCIRE 29
 25. 3.1. Direcţii de recuperare. . 29
 26. 3.2. Utilizarea căldurii apei de purjare a cazanelor 31
 27. 3.3. Folosirea apei de răcire pentru încălzire . 34
 28. 3.4. Utilizarea apei de răcire sub presiune la răcirea motoarelor
 29. cu ardere internă 36
 30. 3.5. Utilizarea apei de răcire la CTE pentru creşterea peştilor .38
 31. CAPITOLUL 4. RECUPERAREA RESURSELOR ENERGETICE
 32. SECUNDARE ÎN INSTALAŢIILE ELECTROTERMICE . . 39
 33. 4.1. Clasificarea şi caracteristicile principale ale instalaţiilor
 34. electrotermice . . 39
 35. 4.2. Utilizarea IET în calitate de instalaţii termotehnologice . .44
 36. 4.3. Bilanţul energetic şi caracteristicile energetice ale IET .47
 37. 4.4. Construcţiile şi parametrii principali ai IET .52
 38. 4.4.1. Cuptoare electrice cu rezistenţă . 52
 39. 4.4.2. Cuptoare cu arc electric .57
 40. 4.4.3. Cuptoare şi instalaţii inductive . .60
 41. 4.4.4. Instalaţii electrotermice speciale .66
 42. 4.5. Economia de energie în instalaţiile electrotermice .69
 43. 4.5.1. Direcţiile principale de elaborare a IET cu caracteristici
 44. energetice performante . .69
 45. 4.5.2. Exploatarea raţională a instalaţiilor electrotermice . 72
 46. 4.5.3. Recuperarea pierderilor de energie . .73
 47. CONCLUZII 77
 48. BIBLIOGRAFIE . 80

Extras din licență

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare

Resursele energetice secundare (R.E.S.) reprezintă toate formele de energie ieşite dintr-un contur considerat, care permit utilizarea lor suplimentară la un potenţial interior celui din contur [1-36].

Forma energiei conţinută în R.E.S. poate fi :

- căldura sensibilă a fluidelor şi materialelor caracterizată de excesul de temperatură faţă de temperatura mediului ambiant ;

- căldura latentă dezvoltată prin condensarea vaporilor ;

- energia chimică dezvoltată prin arderea R.E.S. ;

- energia excesului de presiune a unui fluid asupra presiuii atmosferice ;

- energia mecanică rezultată din procesele de frânare ale unor maşini.

În toate cazurile, cauzele apariţiei R.E.S. sunt imperfecţiunile de natură energetică ale proceselor realizate în conturul considerat ; cu cât resursele energetice secundare sunt mai mari, cu atât randamentul procesului realizat în contur este mai redus.

Rezultă deci că, utilizarea resurselor energetice secundare trebuie făcută după ce s-au luat toate măsurile de mărire a randamentelor energetice ale proceselor realizate în conturul considerat.

Importanţa utilizării resurselor energetice secundare constă în :

- economia de energie şi în final de combustibil realizată direct la nivelul procesului sau agregatului tehnologic ;

- economia de energie realizată indirect prin reducerea pierderilor aferente extracţiei şi transportului combustibilului până la conturul unde se utilizează resurse energetice secundare ;

- economia de mijloace materiale şi de muncă socială pentru extracţia şi transportul combustibilului ;

- îmbunătăţirea indicilor tehnico-economici (productivitate, preţ de cost al produsului finit) ai proceselor sau agregatelor tehnologice.

1.2. Tipuri de resurse energetice secundare industriale

După forma de energie utilizată ele sunt :

a) Resurse energetice secundare combustibile :

- gaze de ardere rezultate din procesele pirotehnologice de la furnale, cocserii, convertizoare ,cubilouri , rafinării, minele de cărbune ;

- leşii din industria celulozei şi hârtiei ;

- deşeuri lemnoase sub formă de cioturi, rumeguş, surcele ;

- deşeuri combustibile rezultate din industria chimică ;

- deşeuri ale produselor agricole ;

Preview document

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 1
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 2
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 3
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 4
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 5
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 6
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 7
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 8
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 9
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 10
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 11
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 12
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 13
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 14
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 15
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 16
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 17
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 18
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 19
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 20
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 21
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 22
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 23
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 24
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 25
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 26
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 27
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 28
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 29
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 30
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 31
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 32
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 33
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 34
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 35
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 36
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 37
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 38
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 39
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 40
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 41
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 42
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 43
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 44
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 45
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 46
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 47
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 48
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 49
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 50
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 51
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 52
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 53
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 54
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 55
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 56
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 57
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 58
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 59
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 60
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 61
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 62
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 63
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 64
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 65
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 66
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 67
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 68
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 69
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 70
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 71
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 72
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 73
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 74
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 75
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 76
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 77
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 78
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 79
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 80
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 81
Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea Resurselor Energetice Secundare in Sistemele Termoenergetice
  • Bibliografie.doc
  • Cap1.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4a.doc
  • Cap4b.doc
  • Cap4c.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Foaie_titlu.doc
  • Introducere.doc
  • Rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Instalație de Condiționare a Aerului

MEMORIU JUSTIFICATIV În acest proiect este prezentată o instalaţie de condiţionare a aerului. Am ales această temă deoarece am învăţat în decursul...

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un...

Dezvoltarea unui sistem de detecție a corpurilor conductoare

1 Introducere În această lucrare îmi propun proiectarea si analiza unui electromagnet detector de metale portabil, folosit în securitate, capabil...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Te-ar putea interesa și

Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE 1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE...

Analiza energetică a utilizării aburului

1. Termoenergetica industriala- Probleme generale Termoenergetica industriala este domeniul energeticii care trateaza problemele producerii,...

Ai nevoie de altceva?