Toate licentele din domeniul Energetica

 • Legarea la pamant a instalatiilor electrice - Studiul influentei neutrului asupra calitatii energiei electrice

  Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalație cu solul. Instalațiile de legare la pământ sunt elemente componente importante ale instalațiilor electrice, de buna lor funcționare depinzând siguranța în exploatare a instalației pe care o deservește. Luând în considerare acest fapt, este necesară o bună cunoaștere a modului de dimensionare, aspectele constructive și funcțiile instalațiilor...

 • Imbunatatirea calitatii energiei electrice intr-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrica neconventionala la sistemul de distributie a energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele în punctul comun de cuplare produse de instalația de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului. Calitatea energiei electrice, are o prezență continuă în toate regimurile de funcționare ale SEE, în cele 4 componente: producere; transport; distribuție; consumator; fiind o componentă esențială, reprezintă o noțiune extrem...

 • Analiza statistica a proceselor insotite de histerezis cu ajutorul modelului Ising - Implementare numerica de inalta performanta pe procesoare grafice

  Introducere Cu mult timp în urmă oamenii au utilizat busola în scopuri practice, pentru a se orienta pe oceane și mări, crezînd că acul busolei se direcționează spre un punct de pe cer, adică spre steaua polară. W. Gilbert a demonstrat că Pămîntul însuși este un magnet permanent și că acul busolei se orientează dea lungul liniilor de cîmp magnetic terestru după cum putem observa în fig.1.1. El a fost primul care a stabilit definiția de pol magnetic și a descoperit fenomenul de atracție și...

 • Analiza asupra functionarii unei microretele

  Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai multe decenii acolo unde condițiile tehnologice și economice ale unei anumite zone nu permit conectarea consumatorilor la rețeaua principală de electricitate a comunitații. Datorită flexibilității și a costurilor competitive, principala resursă energetică pentru aceste microrețele este reprezentata de combustibilii fosili, dar în același...

 • Cresterea eficientei functionarii a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin caile de monitorizare a calitatii energiei electrice

  INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai calitativă. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficienței energetice. Există un număr mare de documente de reglementare,care stabilesc cerințe față de CEE, dar în practică acestea nu funcționează întotdeauna în mod eficient. În același timp, necesitatea menținerii unei calități bune a energiei...

 • Energetica

  Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă maximă, la un preţ scăzut. Pe măsură ce creşte puterea transferată, sistemul electroenergetic poate deveni tot mai încărcat şi mai nesigur pentru circulaţiile de puteri neprogramate şi piederile mari. În acest context, a fost introdus un concept denumit sistem flexibil de transmitere a curentului alternativ. Conceperea dispozitivelor [2] FACTS ca o...

 • Strategii de compensare a cuplului de frecare pentru o actionare electrica

  CAPITOLUL 1. GENERALITǍŢI (FENOMENOLOGIA FRECARII) Frecarea este prezentă în toate maşinile care încorporează părţi în mişcare relativă. Deşi frecarea poate fi un atribut dezirabil, ca la frânare de exemplu, ea este în general un impediment pentru servomecanisme. Literatura de specialitate relevantă pentru frecare şi controlul acesteia este, în mare măsură, dispersată şi eterogenă: idei importante se pot găsi în automatică, în tribologie, în acustică şi, în general, în orice ştiinţă...

 • Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

  INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97 % din necesitățile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de încălzire urbană, în proporție de 100 %. Prețurile de import sunt în permanentă creștere, astfel devenind o povară pentru populație și economia țării. Perspectiva unei dependențe din...

 • Utilizarea Surselor Nepoluante de Energie. Energia Solara prin Conversie Fotovoltaica

  Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor radioactive a îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă şi asupra unor resurse energetice neconvenţionale, cunoscute într-o accepţiune mai largă ca „resurse regenerabile”. Dintre acestea menţionăm: hidroenergia (energia hidraulică, energia termică a mărilor şi a oceanelor şi energia din hidrogen), energia eoliană, energia solară, energia geotermală şi...

 • Transformatoarele de Putere

  I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că abordarea prezentei teme este şi va rămâne de actualitate şi pe mai departe. Odată cu implementarea a unor soluţii noi de integrare în sistem a unor surse regenarbile de energie, regimurile specilae de funcţionare a transformatoarelor (tranzitorii, dezechilibrate) trebuie cunoscute cât mai aprofundat, aceste regimuri având influenţă asupra tuturor...

 • Proiectarea Statiei Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intra in Schema de Flux Tehnologic de Racire cu Hidrogen

  CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor sincrone de 330 MW ca rezultat al pierderilor, se face utilizând ca mediu de răcire hidrogenul şi apa. Apa este utilizată în circuitul de răcire al statorului generatorului sincron după ce, în prealabil, a suportat anumite tratamente chimice vizând anumiţi parametri standardizaţi. Pentru răcirea rotorului generatorului sincron se utilizează...

 • Verificarea Metrologica a Contoarelor de Energie Termica

  Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi incertitudinea măsurării şi domeniul ei de aplicare. O dată cu dezvoltarea comerţului internaţional rolul metrologiei a devenit o problemă majoră. La sfîrşitul secolului al 18-lea, un grup de oameni de ştiinţă francezi, au iniţiat o abordare mai ştiinţifică şi sistematică ce a condus la elaborarea sistemului metric de unităţi, predecesorul actualului Sistem...

 • Actionarea si Automatizarea Liniei de Producere a Cheramzitului

  REZUMAT Lucrarea este dedicată studiului acționarii și automatizării liniei de producere a cheramzitului. Lucrarea conține 63 pagini, 33 figuri, 10 tabele, anexe și surse bibliografice. Obiectul de studiu: Sistemul de reglare automată a cuptorului rotitor Scopul lucrării: automatizarea și modernizarea a sistemului de control a proceselor ce decurg la fabricarea argilei expandate. Obiective generale: • Analiza și calculul acționărilor electrice reglabile principale ale liniei de...

 • Studiul Teoretic si Experimental al Separatoarelor Electrice

  Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și întrerupe conducția în circuitele instalațiilor. Separatoarele intră in categoria aparatelor electrice de comutație și sunt aparate de conectare care asigură pentru motive de securitate, în poziția deschis, o distanță de izolare vizibilă în cadrul circuitului electric din care face parte. Prin montarea separatoarelor se pot efectua revizii la...

 • Generalitati privind Sistemele de Actionari Electrice

  REZUMAT Această lucrare prezintă câteva generalităţi privind sistemele de acţionari electrice, noţiuni legate de utilizarea maşinilor de curent continuu a transportoarelor alimentate de convertoare statice de putere. Primul capitol face referire la generalităţi consideraţii caracteristicii a transportoarelor cu banda şi diferite calcule ale acestora În al doilea capitol este prezentat reglarea automată câteva scheme şi tipuri de reglare şi modificarea vitezei în funcţie de câteva metode....

Pagina 1 din 2