Casa calității la energie electrică

Licență
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 23818
Mărime: 15.60MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Livint
Proiect de diploma FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA IASI

Extras din document

INTRODUCERE

Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului de măsurare a energiei electrice. Măsurarea (gestiunea) energiei electrice tranzitate trebuie să aibă în vedere aspectul de deconectare a acesteia- în care caz este necesară utilizarea de contoare şi grupuri de măsură cu clase de precizie corespunzătoare caracteristicilor energiei electrice măsurate, cât şi aspectul de gestiune operativă a energiei electrice- în care caz pot fi utilizate şi alte aparate de măsură (mai ieftine decât contoarele) care să permită evidenţierea în timp real a energiei electrice vehiculate.

Având în vedere caracterul stochastic al perturbaţiilor şi cerinţele abordării statistice pentru indicatori se poate vorbi de o necesitate a monitorizării calităţii energiei electrice, pe perioade mari de timp.

Întreaga cantitate de energie electrică livrată consumatorilor este înregistrată cu ajutorul contoarelor. Această evidenţă este necesară pentru decontările dintre consumatori şi întreprinderile de alimentare cu energie electrică.

Lucrarea de faţă este structurată în două părţi: prezentarea parametrilor de calitate a energiei electrice şi contoarele care utilizează aceşti parametri în funcţionarea lor (capitolele 1-5), iar în cea de-a doua parte am prezentat metoda QFD cu finalitate în construcţia Casei calităţii pentru un contor (Contor Alpha) şi efectuarea unui studiu- construcţia Casei calităţii pentru energie electrică (capitolele 6-7), iar în ultimul capitol- capitolul 8 sunt prezentate concluziile cu privire la contoarele prezentate şi concluziile care rezultă din construcţia celor două „case ale calităţii“.

În prima parte a lucrării am prezentat parametrii de calitate ai energiei electrice, efectele acestor parametri, precum şi modalităţi de combatere a efectelor negative pe care le au aceşti parametri, parte a lucrării care se finalizează cu proiectarea unui contor monofazat de energie activă folosind circuitul integrat CS5460.

Metoda QFD-Desfăşurarea Funcţiei Calităţii se poate defini ca fiind un instrument de planificare şi organizare a producţiei al cărui obiectiv este satisfacerea cerinţelor beneficiarilor.

QFD se defineşte ca un sistem pentru traducerea cerinţelor consumatorului în cele mai potrivite cerinţe ale companiei în fiecare fază, de la cercetare, până la proiectarea produsului şi dezvoltare, la fabricaţie, distribuţie, instalaţii şi marketing, vânzări şi servicii.

Principiul metodei îl constituie stabilirea corespondenţei dintre cerinţele beneficiarului, funcţiile produsului şi caracteristicile de calitate ale acestuia, acesta realizându-se prin intermediul Casei calităţii.

CAPITOLUL I

PARAMETRII DE CALITATE AI ENERGIEI ELECTRICE

I.1 Calitatea energiei electrice

Într-un sistem energetic, determinările privind calitatea energiei electrice se efectuează, în principal în una dintre următoarele trei situaţii:

• Cercetarea calităţii energiei electrice de către furnizor, în punctele de delimitare cu sistemul a consumatorilor care produc perturbaţii;

• Diagnosticarea calităţii energiei electrice la consumatorii care produc perturbaţii;

• Verificarea condiţiilor contractuale între furnizor şi consumator.

Având în vedere caracterul stochastic al perturbaţiilor şi cerinţele abordării statistice pentru indicatori se poate vorbi de o necesitate a monitorizării calităţii energiei electrice, pe perioade mari de timp.

Reglementările în vigoare recomandă perioade de monitorizare de o zi, o săptămână sau chiar mai mari.

Principalele probleme care trebuie rezolvate pentru realizarea monitorizării calităţii energiei electrice sunt:

a) Stabilirea condiţiilor teoretice generale ce trebuie îndeplinite de către dispozitivele de măsurare. Pot fi generate două grupe distincte de aparate:

- pentru furnizor- care au un număr mai mare de funcţiuni;

- pentru consumator- care au un număr redus de funcţiuni.

b) Stabilirea algoritmilor pentru fiecare indicator monitorizat;

c) Stabilirea cerinţelor şi a modului de realizare a campaniei de măsurători.

Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor, cu cele două componente ale sale, calitatea tensiunii şi calitatea alimentării, prezintă un interes special pentru consumatorul de energie electrică, având în vedere faptul că multe dintre procesele acestuia sunt puternic influenţate de indicatorii de calitate ai energiei electrice la barele de alimentare. În acelaşi timp, consumatorii care utilizează tehnologii moderne, sunt surse de perturbaţii electromagnetice, ceea ce poate afecta calitate energiei electrice furnizată altor consumatori conectaţi în aceeaşi reţea de distribuţie. În acest sens, atât în partea consumatorului cât şi în partea furnizorului de energie electrică există un interes deosebit pentru monitorizarea calităţii energiei electrice în punctul comun de exploatare.

Informaţiile obţinute pot sta la baza deciziilor privind îmbunătăţirea parametrilor de calitate a energiei electrice pe barele de alimentare şi limitarea perturbaţiilor determinate de consumator până la limitele acceptate. Aceste limite sunt stabilite de către furnizor, astfel încât pe barele de alimentare să nu fie depăşite limitele de perturbaţii acceptate din punctul de vedere al calităţii energiei electrice furnizate.

Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor devine pe piaţa energiei electrice, un factor important în alegerea furnizorului. În acest sens, cunoaşterea nivelului de calitate în punctul comun de cuplare, dar şi a perturbaţiilor pe care consumatorul le poate transmite în reţeaua electrică de alimentare oferă informaţii necesare evaluării compatibilităţii celor doi parteneri.

Conținut arhivă zip

  • Casa Calitatii la Energie Electrica.doc

Alții au mai descărcat și

Centrala Termoelectrică Turceni

CAP.1. GENERALITĂŢI Prezentarea generală a centralei Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW...

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Turism Rural

INTRODUCERE Ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe “ Homo viator”, adica omul care calatoreste in...

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

I. Introducere 1. Argumentare În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare...

Strategia de Dezvoltare a Judetului Bacau

Judetul Bacau, unul dintre cele 41 de judete ale Romaniei, este localizat în zona centrala a Regiunii de Nord-Est a României, la întretaierea...

Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi

1.1 Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica si...

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului...

Petrolul și Dezvoltarea Durabilă

1. Introducere Limitele de creştere la nivel global în producţia de petrol sunt din ce în ce mai evidente. Gordon Brown şi George Bush au...

Ai nevoie de altceva?