Centrala Termoelectrică Turceni

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 13825
Mărime: 482.43KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: RACOCEANU CRISTINEL

Cuprins

CAP.1.Generalităţi

1.1.Prezentarea generală a centralei

CAP.2.Calculul circuitului termic

2.1 Stabilirea presiunii de condensare

2.2 Stabilirea temperaturii apei de alimentare

2.3 Stabilirea parametrilor aburului la ieşirea din cazan şi intrarea în

corpurile turbinei

2.4 Calculul simplificat al circuitului termic

2.4.1.Calculul debitului pentru circuitul simplificat

2.5 Calculul exact al circuitului termic

2.5.1 Alegerea schemei termice

2.5.2 Calculul parametrilor apei de alimentare

2.5.3 Calculul parametrilor pe partea de joasă presiune

2.5.4 Calculul parametrilor pe partea de înaltă presiune

2.5.5 Determinarea presiunii la prize de joasă presiune

2.6 Stabilirea parametrilor aburului la prizele de preîncălzire regenerativă

2.7 Calculul debitelor raportate

2.7.1 Calculul debitelor raportate pentru PIP-uri

2.7.2 Calculul debitelor raportate pentru PJP-uri

2.8 Calculul consumurilor specifice

CAP.3.Calculul debitului de apă de răcire pe întreaga centrală

3.1 Debitul de apă pentru răcirea condensatorului

3.2 Debitul de apă necesar răcirii generatorului electric

3.3 Debitul de apă necesar la răcitorii de ulei

3.4 Debitul de apă de răciri auxiliare

3.5 Debitul total de apă de răcire

CAP.4.Dimensionarea condensatorului pentru cea mai ridicată temperatură a

apei de răcire

4.1 Generalităţi

4.2 Calculul termic

4.3 Determinarea caracteristicilor constructive

CAP.5.Dimensionarea unui turn de răcire cu tiraj natural

5.1 Generalităţi

5.2 Date de proiectare ale turnului

5.3 Calculul debitului specific de aer al turnului

5.4 Determinarea suprafeţelor geometrice

5.5 Determinarea volumului instalaţiei de răcire

5.6 Calculul tirajului natural

5.7 Răcirea în circuit mixt

CAP.6.Alimentarea cu energie electrică a pompelor de apă de răcire

6.1 Dimensionarea pompelor de circulaţie a apei de răcire la condensator

6.2 Dimensionarea pompelor de turn

6.3 Dimensionarea reţelei de alimentare a motorului ce antrenează pompa

de apă de la condensator

6.3.1 Date de intrare

6.3.2 Curenţi absorbiţi de motor în diferite regimuri de funcţionare

6.3.3 Alegerea cablului de alimentare a motorului

6.3.4 Dimensionarea luând în considerare restricţiile termice

6.3.5 Dimensionarea economică

6.4 Dimensionarea reţelei de alimentare a motorului ce antrenează

pompele de turn

6.4.1 Date de intrare

Extras din document

CAP.1. GENERALITĂŢI

Prezentarea generală a centralei

Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW pentru care se face calculul răcirii în circuit mixt ţinând seama de faptul că în prezent se pune un accent deosebit pentru evitarea poluării termice a apelor

Centrala termoelectrică se defineşte ca un complex de construcţii şi instalaţii (mecanice şi electrice ) în care energia primară căldura ( rezultată prin arderea combustibilului fosil , cărbuni , se transformă în energie electrică

Din punct de vedere energetic o centrală termoelectrică cu abur este construită dintr-un lanţ de transformări energetice simple şi anume ; energia chimică conţinută în combustibil este convertită în focarul cazanului prin ardere în energie termică , care este conţinută în gazele de ardere , în continuare prin destinderea în turbină energia termică , care este conţinută în aburul viu , este transformată în energie mecanică de rotaţie , fiind convertită la rândul ei , în energie electrică

În afara fluxurilor de energie o centrală termoelectrică se caracterizează şi prin fluxuri de masă Este vorba de fluxurile agenţilor de lucru , ce reprezintă purtători de energie în centrala respectivă

Principalii agenţi de lucru într-o centrală termoelectrică sunt : combustibilul , aerul , aburul , apa de răcire , apa de adaos , hidrogenul , uleiul

Parametrii iniţiali sunt :

- puterea electrică este de 330 MW ;

- presiunea aburului viu 540 o C

- temperatura aburului viu 540 o C ;

- temperatura apei de răcire este de 13 o C ;

- presiunea la degazor 10 bar ;

- temperatura aburului supraîncălzit 540 o C ;

- numărul treptelor de preîncălzire 7

Se aleg următoarele elemente caracteristice ale centralei

Turbina – de tipul FIC – 330 MW , este o turbină cu acţiune de condensaţie , pe o singură linie de arbori Este compusă din 4 corpuri şi prevăzută cu un singur condensator

Fluxurile de abur prin corpurile de medie presiune şi joasă presiune sunt opuse precum şi fluxurile din fiecare corp de joasă presiune Corpul de înaltă presiune are o treaptă de reglare şi 12 trepte de presiune , iar corpul de joasă presiune este în dublu flux , fiecare având câte 6 trepte de presiune

Preîncălzirea apei de alimentare este asigurată prin intermediul a 7 prize fixe Acestea alimentează cu abur instalaţia de preîncălzire regenerativă compusă din 3 preîncălzitoare de înaltă presiune , 3 preîncălzitoare de joasă presiune şi un degazor care lucrează la presiune fixă

Prizele fixe sunt dispuse după cum urmează :

- priza 7 la eşaparea din corpul de înaltă presiune ;

- prizele nr. 6 , 5 , 4 , 3 , la corpul de medie presiune ;

- prizele nr. 2 , 1 , în corpul de joasă presiune ;

Turbopompa de alimentare se alimentează din priza nr. 6 al corpului de medie presiune sau din ieşirea cazanului

Admisia aburului în corpul de înaltă presiune se face prin 4 ventile de închidere rapidă (V.I.R-I.P) , patru conducte de admisie şi patru ventile de reglare a eşapării aburului din corpul de înaltă presiune spre supraîncălzitorul intermediar care se face prin două conducte

Admisia aburului supraîncălzit intermediar se face din corpul de medie presiune prin două ventile cu închidere rapidă ( V.I.R.-M.P ) , patru conducte de admisie şi patru ventile de reglare ( V.R.-M.P. ) montate direct pe carcasa de medie presiune

Generatorul – este un generator sincron de tip turbo având simbolul THA-330-2

Preview document

Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 1
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 2
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 3
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 4
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 5
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 6
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 7
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 8
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 9
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 10
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 11
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 12
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 13
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 14
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 15
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 16
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 17
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 18
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 19
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 20
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 21
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 22
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 23
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 24
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 25
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 26
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 27
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 28
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 29
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 30
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 31
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 32
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 33
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 34
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 35
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 36
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 37
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 38
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 39
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 40
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 41
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 42
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 43
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 44
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 45
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 46
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 47
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 48
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 49
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 50
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 51
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 52
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 53
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 54
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 55
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 56
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 57
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 58
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 59
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 60
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 61
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 62
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 63
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 64
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 65
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 66
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 67
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 68
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 69
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 70
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 71
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 72
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 73
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 74
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 75
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 76
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 77
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 78
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 79
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 80
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 81
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 82
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 83
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 84
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 85
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 86
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 87
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 88
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 89
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 90
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 91
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 92
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 93
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 94
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 95
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 96
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 97
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 98
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 99
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 100
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 101
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 102
Centrala Termoelectrică Turceni - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Centrala Termoelectrica Turceni.doc

Alții au mai descărcat și

Casa Calitatii la Energie Electrica

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Alimentarea unui Consumator din Surse Diferite cu Ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare

CAP I. INTRODUCERE I.1. Generalităţi În acestă lucrare este prezentată metodologia de calcul pentru bilanţul energeric al unei centrale de...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Centrale Termoelectrice

Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de...

Cogenerare

1. Stadiul actual al dezvoltării în domeniul cogenerării pe plan național și internațional 1.1. Generalități Producerea energiei electrice...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Proiect Amenajari - Judetul Gorj

Contextul natural si socioceconomic Localizare si delimitare Judetul Gorj se gaseste in sud-vestul tarii, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu....

Tranzacții pe Piața Energiei în România

CAPITOLUL I Caracterizarea generală a tranzacţiilor pe piaţa energiei Piaţa energiei electrice este un concept economic având un conţinut complex...

Analiza efectelor poluări asupra biodiversități și stării socio-economice a populației din zona Gorjului

INTRODUCERE Deși există numeroase elemente valoroase de potențial în comunitațile rurale, dar și cele urbane, perturbațiile majore care s-au...

Evaluarea Impactului asupra Mediului a Complexului Energetic Rovinari

Capitolul I Energia electrică în România I.1. Istoric În România, istoria producerii şi folosirii electricităţii începe în secolul 19, prin...

Desulfurarea Umeda Gazelor de Ardere

1.Legislatie 1.1Legislatia privind normele de emisii de noxe În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea...

Poluarea Cauzata de Termocentrala Turceni

PREZENTAREA GENERALA A COMPLEXULUI ENERGETIC TURCENI Descrierea generala Complexul Energetic Turceni are sediul in orasul Turceni, judetul Gorj....

Modele de afaceri sustenabile

Introducere Este limpede ca status quo-ul nu mai poate fi pastrat mult timp, iar combustibilii fosili dau peste cap clima. Oamenii de stiinta...

Ai nevoie de altceva?