Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 108 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolaie Titulea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Energetica

Extras din document

Capitolul 1. INTRODUCERE.

ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE

Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la titei

si gaze naturale, existentei unor rezerve limitate de hidrocarburi si amenintarilor

climatice continuu -promovarea energiilor regenerabile (energia eoliana, energia solara,

energia biomasei) si tehnologiilor energetice avansate si curate (cogenerarea,

trigenerarea, turbinele pe gaze, microturbinele, celulele cu combustie) a devenit un

imperativ al secolului XXI, o prioritate a politicilor energetice la nivel national, european

si global [1].

In ultimul deceniu majoritatea statelor lumii, de la tari mici si pâna la marele puteri

economice precum SUA, Uniunea Europeana, Japonia, China etc, au adoptat strategii si

politici de promovare a energiilor regenerabile, asumându-si angajamente pe termen

mediu si lung. In acest context ar fi de mentionat Cartea Alba a UE intitulata: Energie

pentru viitor: Surse de energie regenerabila - ce cuprinde o strategie si un plan de actiune

în domeniul utilizarii surselor de energii regenerabile (SER) pâna în anul 2010. Fara o

strategie coerenta si transparenta si un obiectiv comun ambitios, utilizarea SER poate

ramâne nesemnificativa pentru energetica comunitara. Cartea Alba a fixat ca obiectiv

strategic dublarea catre anul 2010 a contributiei surselor regenerabile la consumul global

de energie al UE, de la 6% la 12%. Ea a stabilit, de asemenea, obiective nationale de

promovare a SER pentru Statele Membre.

Pornind de la necesitatea de a majora cota surselor regenerabile în producerea energiei

electrice, în 2001 în UE a fost emisa Directiva 2001/77/EC privind promovarea

electricitatii, produse din surse regenerabile, pe piata interna . Printre obiectivele cheie ale

acestei directive gasim - majorarea, catre anul 2010, a cotei energiei electrice produse din

surse regenerabile de la 14% la 22% din consumul intern brut de energie electrica,

precum si contributii la realizarea angajamentelor luate la Kyoto privind reducerea

emisiilor de gaze cu efect de sera.

Criza energetica mondiala declansata de cresterea vertiginoasa a preturilor la

hidrocarburi în anii 2004-2005 a facut ca utilizarea biomasei în scopuri energetice si a

biocarburantilor în special sa devina o alta prioritate. Actele de politica energetica ale

UE , cheama la diminuarea dependentei de petrol în sectorul transporturi, care

actualmente constituie 98%, prin substituirea carburantilor traditionali cu

biocombustibili. Cartea Verde "Spre o strategie europeana pentru securitatea

aprovizionarii cu energie", Comisia Europeana fixeaza obiectivul substituirii catre anul

2020 în sectorul transportului auto 20% din combustibilii traditionali cu biocombustibili.

In sfârsit, Directiva 2003/30/EC privind promovarea utilizarii biocombustibililor si a

altor combustibili regenerabili în transporturi prevede ca biocombustibilii comercializati

anual pentru transport (benzina, motorina) sa reprezinte o cota de cel putin 2% din totalul

combustibililor catre anul 2005 si de 5,75% catre anul 2010.

Utilizarea surselor de energie regenerabila, instalatiilor de cogenerare si trigenerare

de mica si medie putere si altor surse de energie, care pot fi amplasate în preajma sarcinii

de consum în cadrul unui sistem local de alimentare cu energie, constituie noul concept de

producere a energiei cunoscut sub denumirea de generare distribuita (GD).

Conceptul de generare distribuita se va dezvolta din ce în ce mai mult în urmatorii ani

în contextul dezvoltarii infrastructurii pietei de energie.

2

Republica Moldova este la început de cale în ceea ce priveste promovarea surselor

noi de energie. În ultimul timp au fost aprobate un sir de acte legislativ-normative ce vin

sa încurajeze implementarea surselor regenerabile de energie, printre ele:

• Legea privind promovarea producerii de energie electrica din surse regenerabile de

energie, proiect; adoptata în prima lectura de Parlamentul Republicii Moldova din 23

februarie 2007;

• Legea cu privire la biocombustibili, biocombustibili pentru transport si bio-uleiuri,

proiect; adoptata în prima lectura de Parlamentul Republicii Moldova din 23 februarie

2007;

• Legea cu privire la utilizarea resurselor regenerabile de energie, proiect; adoptata

în prima lectura de Parlamentul Republicii Moldova din 23 februarie 2007.

Unele din tehnologiile GD au penetrat pe piata datorita cost-eficientei acestora (spre

ex: cogenerarea), altele - fiind sprijinite de stat pe diverse cai, ca tehnologii ale viitorului,

prietenoase mediului înconjurator (instalatiile eoliene, fotoelectrice).

Implementarea tehnologiilor GD, în cele din urma, evident, se realizeaza doar în

cazul în care tehnologia/instalatia data se dovedeste a fi competitiva cu cele traditionale.

Rentabilitatea si fezabilitatea implementarii surselor distribuite de energie (SDE)

depinde, pe de-o parte, de performanta tehnologica si costul acestora, iar pe de alta parte -

de un sir de factori externi, specifici tarii si amplasamentului concret - precum sunt:

existenta sau lipsa sprijinului de stat, tipul combustibilului disponibil si costul acestuia,

pretul energiei la sursele existente traditionale, regimul de consum (graficul de sarcina) si

altii. O tehnologie/instalatie GD ce se dovedeste a fi atractiva într-o tara (în unele

conditii), poate fi nerentabila în alta tara - în alte conditii de implementare. Iata de ce un

studiu stiintific generalizat cu privire la rentabilitatea si fezabilitatea implementarii

instalatiilor de generare distribuita pe baza de energie solara în conditiile specifice

Republicii Moldova este de actualitate

Fisiere in arhiva (1):

  • Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare.pdf