Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 27471
Mărime: 5.31MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

ADNOTARE . 8

INTRODUCERE . 9

1. INFORMAŢIE PRIVIND FUNCŢIONAREA ENERGETICĂ A ÎNTREPRINDERII ”EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. . 11

1.1. Starea actuală de aprovizionare cu energie a întreprinderii. 11

1.1.1. Profilul companiei. 11

1.1.2. Procesul tehnologic la fabricarea berii. 12

1.1.3. Informații generale privind gospodăria energetică. 13

1.1.4. Informații privind instalațiile energetice la întreprindere. 14

1.2. Studiu documentar privind implementarea trigenerării . 15

1.2.1. Informaţii privind măsurile de conservarea energiei care urmează a fi implementate. 15

1.2.2. Procesul tehnologic la fabricarea berii. 17

1.2.3. Producerea frigului necesar consumatorului . 18

1.3. Problemele sistemului energetic la întreprindere şi actualitatea temei. 20

1.3.1. Determinarea consumurilor de resurse energetice la întreprindere. 20

1.3.2. Avantajele sistemului de trigenerare. 29

1.3.3. Actualitatea temei. 30

2. DIMENSIONAREA SISTEMELOR DE PRODUCERE A FRIGULUI. 31

2.1. Creșterea eficienței sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. 31

2.1.1. Generalități privind producerea frigului. 31

2.1.2. Instalațiile cu absorbție în soluție amoniacală. 31

2.1.3. Instalațiile cu absorbție într-o treaptă în soluție bromură de litiu-apă. 32

2.1.4. Limitele de funcționare a instalațiilor în funcție de temperatura agentului încălzitor. 34

2.2. Alegerea instalației frigorifice cu absorbţie. 35

2.2.1. Determinarea consumurilor de frig pentru păstrarea produsului. 35

2.2.2. Determinarea consumurilor de frig necesar proceselor tehnologice. 39

2.2.3. Determinarea consumurilor de frig pentru ventilarea depozitelor de produse. 40

2.2.4. Determinarea consumurilor de frig pentru acoperirea pierderilor. 41

2.2.5. Determinarea tipului instalației frigorifice cu absorbţie. 42

2.3. Calcularea instalației frigorifice cu absorbţie. 44

2.3.1. Principiul de funcționare al instalaţiei. 44

2.3.2. Procese principale în ciclul instalaţiei. 45

2.3.3. Calculul termic al instalației frigorifice cu absorbţie. 46

2.3.4. Schema de automatizare a instalației frigorifice cu absorbție. 50

3. DIMENSIONAREA SISTEMULUI DE COGENERARE. 53

3.1. Alegerea unității de cogenerare. 53

3.1.1. Caracteristici tehnici a unității de cogenerare. 53

3.1.2. Calcularea proceselor motoarelor cu arderea internă. 54

3.1.3 Bilanțul energetic al motoarelor cu ardere internă. 58

3.2. Dimensionarea și alegerea schimbătorului de căldură pentru răcirea motorului. 61

3.2.1. Noțiuni generale despre schimbătorul de căldură cu plăci. 61

3.2.2. Dimensionarea schimbătorului de căldură. 61

3.2.3. Alegerea schimbătorului de căldură. 68

3.3. Sisteme de răcire a motorului cu ardere internă. 70

3.3.1. Necesitatea sistemelor de răcire. 70

3.3.2. Sistemul de răcire. 70

3.3.3. Alegerea turnului de răcire. 71

4. ASPECTE DE ECONOMIE. 73

4.1. Determinarea parametrilor economice financiare. 73

4.1.1. Costul instalației și rata anuală de rambursare a investiţiei. 73

4.1.2. Cheltuielile de producţie. 76

4.1.3. Cheltuielile totale. 78

4.2. Calculul prețului de cost al energiei produse la instalația de cogenerare. 78

4.2.1. Prețul de cost al producției industriale. 78

4.2.2. Alocarea pe componentele cheltuielilor totale. 79

4.2.3. Alocarea directă a cheltuielilor totale. 83

4.3. Aspecte de economie. 84

4.3.1 Noțiuni teoretice privind rata internă de rentabilitate. 84

4.3.2. Noțiuni teoretice privind durata de recuperare. 86

4.3.3 Determinarea ratei interne de rentabilitate și duratei de recuperare a investițiilor. 87

5. SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT. 89

5.1. Analiza condițiilor de muncă. 89

5.1.1. Introducere. 89

5.1.2. Analiza condițiilor de muncă. 89

5.1.3. importanța protecției muncii. 92

5.2. Măsuri de protecția muncii. 93

5.2.1. Măsuri privind sanitaria industrială. 93

5.2.2 Măsuri privind tehnica securităţii. 95

5.2.3. Măsuri de protecție contra incendiilor. 98

5.2.4. Măsuri de protecție a mediului ambiant. 100

5.3. Protecția mediului ambiant. 101

5.3.1. Calculul ingineresc de securitatea sănătăţii în muncă sau protecţiei mediului ambiant. 101

5.3.2 Calculul emisiilor în mediul ambiant de la întreprindere. 102

5.3.3 Metode de reducere a emisiilor poluante. 105

CONCLUZII. 106

BIBLIOGRAFIE . 108

ANEXE . 110

A1 Diagrama h- în soluţie bromură litiu-apă. 110

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97 % din necesitățile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de încălzire urbană, în proporție de 100 %. Prețurile de import sunt în permanentă creștere, astfel devenind o povară pentru populație și economia țării.

Perspectiva unei dependențe din ce în ce mai mari agravează și mai mult problema eficienței energetice a Republicii Moldova. Dacă nu se vor întreprinde măsuri, deficitul curent al Republicii Moldova va continua să crească, pentru că menținerea creșterii economice a țării va depinde tot mai mult de resursele importate, acest risc fiind amplificat în perspectiva reducerii volumului ajutorului extern pentru Republica Moldova.

Combustibilul face parte din resursele naturale epuizabile, adică după unele prognoze destul de amenințătoare ale savanților din domeniu putem presupune epuizarea combustibilului în următorii 30-50 ani.

O altă consecință negativă destul de periculoasă a sporirii consumului de energie este poluarea atmosferei deci și a mediului ambiant cu gaze nocive și cenușă, precum și efectul termic produs de efectul de seră.

Principalul obiectiv al savanților constă în găsirea a noilor surse de energie care poate fi valorificată, cât și a unor metode sau procedee de a economisi resursele energetice prin folosirea lor mai rentabilă, folosirea combinată a mai multor cicluri sau producerea concomitentă a două produse secundare.

Una dintre aceste metode este conservarea energiei, care are următoarele efecte:

- reducerea emisiilor de poluanți;

- ameliorarea stării sănătății populației ca urmare a stării mediului ambiant;

- reducerea costurilor de producere în urma reducerii consumului de energie;

- limitarea dependenței energetice şi economice;

- prelungirea duratei de epuizare a resurselor energetice primare.

Programul guvernului prevede identificarea unor surse de energie alternativă prin promovarea investițiilor în energia regenerabilă. Conform [25] principiile de bază ale domeniului de eficiență energetică sunt:

- promovarea eficienței energetice prin susținerea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice, care prevăd implementarea tehnologiilor performante de producere a energiei, cum ar fi cogenerarea și trigenerarea, de distribuire, transportare și utilizare a energiei și a combustibilului, prin introducerea standardelor de eficiență energetică pentru instalații, clădiri, aparate și echipamente și prin supravegherea respectării acestor standarde;

- promovarea inițiativei private și dezvoltarea societăților de servicii energetice care să contribuie la optimizarea exploatării sistemelor energetice, în bază de contracte de performanță energetică;

- monitorizarea de către stat, prin intermediul autorității abilitate, a evoluției consumurilor de energie în ansamblu pe economie, inclusiv la o unitate de produs;

- susținerea cooperării între producători, transportatori, distribuitori, furnizori și consumatorii de energie în vederea corelării intereselor lor și atingerii obiectivelor politicii statului în domeniul eficienței energetice;

- cooperarea cu alte țări în scopul promovării tehnologiilor performante, implementării realizărilor științei și a experienței înaintate în domeniul utilizării energiei;

- asigurarea informațională a activităților în domeniul eficienței energetice, inclusiv informarea publică privind inițierea, desfășurarea, beneficiile și costurile proiectelor de reducere semnificativă a intensității energetice, a impactului asupra mediului;

- instruirea factorilor de decizie de toate nivelurile în vederea identificării și îndeplinirii măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie;

- sensibilizarea și antrenarea societății civile în procesele de adoptare a deciziilor și de implementare a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.

În proiectul dat este calculat sistemul de trigenerare la fabrica de bere. Pentru producerea frigului se va consuma energia termică în locul energiei electrice, ceea ce prezintă un avantaj.

Din punct de vedere tehnologic, trigenerarea se realizează prin conectarea unității de cogenerare cu o instalație de producere a frigului cu absorbție.

Trigenerarea reprezintă utilizarea instalațiilor de cogenerare pentru alimentarea cu energie a consumătorului de electricitate, căldură și frig. În acest fel durata de utilizare a instalațiilor de cogenerare se prelungește practic pe parcursul întregului an, fapt care are efecte deosebit de favorabile asupra indicatorilor economici, dublând economiile de energie și implicit scăzând substanțial ponderea costurilor de energie. Pentru a obține frigul artificial cu ajutorul instalației de trigenerare, folosim mașina frigorifică cu absorbție, care utilizează gazele arse de către motorul cu ardere internă, pentru a încălzi soluția de lucru din desorber.

Bibliografie

[1] Rivkin L. S., Alexandrov A. A. Teplofiziceschie svoistva vodî i vodianogo para. Moscva, Energhia, 1977, pag. 675.

[2] SNiP II-L.8-71. Predprijatija obshhestvennogo pitanija. Normy proektirovanija.

[3] V. V. Avchukhov, B. Ya. Payuste . Zadachnik po processam teplomassoobmena : Uchebnoe posobie dlya vuzov po specialjnosti "Promihshlennaya teploehnergetika".–M. : Ehnergoatomizdat, 1986, c. 144.

[4] S. Porneala, M. Balan. Utilizarea frigului artificial. Ed. Todesco. ISBN: 973.8198-64-X

[5] Carabogdan, I., Gh., Badea, A., Ionescu, L., Leca, A., Ghia, V., Nistor, I., Cserveny, I. Instalaţii termice industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.

[6] Kalunjanc K.A. Kolcheva R.A. i dr. Diplomnoe proektirovanie zavodov po proizvodstvu piva i bezalkogol'nyh napitkov. Uchebnoe posobie. M.: Agropromizdat, 1987. - 272s.

[7] VNTP 10-91. NORMY tehnologicheskogo proektirovanija predprijatij pivovarennoj promyshlennosti. Moskva, 1991.

[8] MASTER KLASS. Krupnejshie investory i kompanii Moldovy. http://www.businessclass.md/ 2010.

[9] V. Maake, G.-Ju. Jekkert, Zh.-L. Koshpen. Pol'mann. "Uchebnik po holodil'noj tehnike", Moskva, 1998g. 1142s.

[10] L.S. Timofeevskij, A.A. Malyshev,. Povyshenie jenergeticheskoj jeffektivnosti absorcionnyh holodil'nyh mashin. Uch.posobie. Sankt-Peterburg, 2013.

[11] V.P. Leonov. Absorbcionnaja bromistolitievaja holodil'naja mashina. Metodicheskie ukazanija. Moskva, 2004.

[12] N. Baboi, L. Tcaci, C. Gherman. Ghid privind elaborarea și susținerea proiectelor de an, de licența și de masterat. Indicație metodică. Chișinău, 2011, p. 24

[13] P.A.Dolin, Spravocinic po tehniche bezopasnosti. Moscva, Energoizdat, 1985, p. 799.

[14] Dan Comşa şi alţii, Proiectarea instalaţiilor electrice industriale. Editura TipCim, Cimi;lia 1994, p.496.

[15] SP 41-101-95 Proektirovanie teplovyh punktov.

[16] E.E. Vasilescu, Instalaţii frigorifice cu absorbţie si cu ejecţie, teorie şi aplicaţii, Editura Pritech, Bucureşti, 2003.

[17] V.Arion, Viorica Apreutesii „Economia energetecii” Chişinău 2006, pagini 137

[18] T. Ambros, V. Arion Surse regenerabile de energie, Chişinău, 1999.

[19] N.F.Tişcenco. Ohrana atmosfernogo vozduha. Rasceot coderjania vrednâh veşcestv i ih raspredelenie v vozduhe. Moscva, Izd.”Himia”, 1991.

[20] Metodica opredelenia valobîh i udelnîh vîbrosov vrednîh veşcestv v atmosferu ot cotlov teplovîh electroctanţii. RD 34.02.305-90. Ministerstvo Energhetiki. Moscva, 1991

[21] C.F.Roddatis, A.N.Poltareţkii. Spravocinic po cotelnîm ustanovcam maloi proizvodi-telnosti. Moscva, Energoatomizdat, 1989.

[22] Promîşlennaia teploenerghetica i teplotehnica. Spravocinic. Pod obşcei red. V.A.Grigo-rieva i V.M.Zorina, Moscva, Energoatomizdat, 1991.

[23] Metodika rascheta vybrosov parnikovyh gazov

[24] Prof., dr.hab. V. Arion, ing. V.Apreotesii ”Economia energeticii”, Editura ”Chișinău, 2006.

[25] LEGE Nr. 142 din 02.07.2010 a Republicii Moldova cu privire la eficiență energetică.

Preview document

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 1
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 2
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 3
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 4
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 5
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 6
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 7
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 8
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 9
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 10
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 11
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 12
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 13
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 14
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 15
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 16
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 17
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 18
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 19
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 20
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 21
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 22
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 23
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 24
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 25
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 26
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 27
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 28
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 29
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 30
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 31
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 32
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 33
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 34
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 35
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 36
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 37
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 38
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 39
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 40
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 41
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 42
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 43
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 44
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 45
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 46
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 47
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 48
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 49
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 50
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 51
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 52
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 53
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 54
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 55
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 56
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 57
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 58
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 59
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 60
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 61
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 62
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 63
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 64
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 65
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 66
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 67
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 68
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 69
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 70
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 71
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 72
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 73
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 74
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 75
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 76
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 77
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 78
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 79
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 80
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 81
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 82
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 83
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 84
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 85
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 86
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 87
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 88
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 89
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 90
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 91
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 92
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 93
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 94
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 95
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 96
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 97
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 98
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 99
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 100
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 101
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 102
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 103
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 104
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 105
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 106
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 107
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 108
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 109
Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea.docx

Alții au mai descărcat și

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Proiectarea unei Statii Electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Ai nevoie de altceva?