Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 10755
Mărime: 10.43MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ING.DR. Viorel Titihazan

Cuprins

Cuprins 1

Capitolul 1. Introducere 4

1.1. Generalităţi 4

1.2. Scurt istoric al introducerii Lucrului sub Tensiune (LST) 5

Capitolul 2. Studiul analitic al repartiţiei tensiunii pe lanţul de izolatoare de tip CAPĂ 6

Capitolul 3. Tehnologii pentru LST 15

3.1. Clasificarea metodelor de LST 15

3.1.1. Metoda „în contact” de LST. 16

3.1.2. Metoda „la distanţă” de LST. 16

3.1.3. Metoda „la potenţial” de LST. 17

3.2. Aspecte caracteristice metodei „la potenţial” de LST 17

3.3. Tehnologii noi de LST 23

3.3.1. Lucrul de pe platforma ridicătoare cu braţ electroizolant.24

3.3.2. LST prin metoda mănuşii de cauciuc 25

3.3.3. Revizia sau intervenţii accidentale asupra aparatajului primar din staţii 26

3.3.4. Înlocuirea aparatajului din staţii electrice 27

3.3.5. Spălarea izolatorilor sub tensiune 28

3.3.6. LST utilizând elicopterul 28

3.3.7. Regenarea on-line a uleiului la transformatoarele de putere 30

3.3.8. Înlocuirea sub tensiune a conductorului de protecţie 30

3.3.9. LST utilizând roboţii 31

3.4. Tehnologii de LST de investigare nedistructivă după metoda de lucru „la distanţă” 33

3.4.1. Termoviziunea 33

3.4.2. Investigarea cu echipamente sensibile la radiaţii ultraviolete 35

3.4.3. Investigarea cu echipamente ultrasonice 37

3.4.4. Investigarea cu echipament de măsurare a gradientului de potenţial (intensităţii câmpului electric) 40

3.5. Condiţiile meteorologice impuse la executarea lucrărilor sub tensiune 41

3.6. Echipamente de LST 42

3.6.1. Scule şi dispozitive pentru LST 42

3.6.2. Încercarea sculelor,întreţinerea şi conservarea lor 46

Capitolul 4. Izolatoare 49

4.1. Scurtă prezentare a izolatoarelor 49

4.2. Prezentare largă a izolatoarelor 51

4.3. Izolatoare compozite 58

4.4. Modelarea în cuvă a unui lanţ de izolatoare din sticlă călită 62

Capitolul 5. Studiul pe calculator al repartiţiei tensiunii în lungul unui lanţ de izolatoare de tip CAPĂ 64

5.1. Calculul LEA 110kV 64

5.2. Calculul LEA 220kV 66

5.3. Calculul LEA 400kV 68

5.4. Calculul LEA 750kV 70

5.5. Concluzii 75

Bibliografie 76

Extras din document

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Generalităţi

Ritmurile înalte de dezvoltare a economiei noastre au determinat şi creşterea producţiei de energie (electrică, termică, hidraulică, chimică).

Consumul ridicat de energie, în special de energie electrică, a devenit determinant pentru dezvoltarea societăţii omeneşti contemporane cu numeroasele sale activităţi.

Satisfacerea acestei necesităţi a condus la dezvoltarea într-un ritm deosebit a instalaţiilor energetice. Astăzi, practic, nu se poate vorbi de economia unei ţări fără a se ţine seama de modul de alimentare cu energie a consumatorilor, de capacitatea sistemului energetic al acesteia. Una din condiţiile calitative esenţiale ale unei reţele electrice este alimentarea continuă cu energie electrică a consumatorilor.[4]

În acest sens, un rol de seamă îl are activitatea de întreţinere a liniilor electrice aeriene de transport şi distribuţie a energiei electrice, cu perspective clare de perfecţionare.

O construcţie electroizolantă are o rigiditate dielectrică mai ridicată dacă repartiţia tensiunii în lungul ei e uniformă, respectiv câmpul electric este uniform. În caz contrar, la repartiţia neuniformă, în zonele de câmp electric intens este satisfăcută condiţia de autonomie a descărcării mai rapide şi deci favorizată descărcarea la tensiune mai scăzută decât în cazul câmpului uniform.

Realizarea unei repartiţii perfect uniforme nu este posibilă din considerente economice, de tehnologia de fabricaţie, în schimb analizându-se elementele care conduc la o repartiţie neuniformă, se pot adopta măsuri de îmbunătăţire a repartiţiei.[9]

În cazul unui lanţ de izolatoare capă, prezenţa armăturilor metalice, este indespensabilă din punct de vedere mecanic. Aceste armături, prin capacităţile parazite create influenţează repartiţia tensiunii. Fără armături de protecţie, tensiunea de serviciu se repartizează pe izolatoarele lanţului într-un mod neuniform.[5]

1.2. Scurt istoric al introducerii Lucrului sub Tensiune (L.S.T.)

Odată cu dezvoltarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) au apărut unităţi calitative în condiţiile de furnizare a energiei electrice la consumatori. Aceştia reclamă o continuitate tot mai ridicată în alimentare.

Apar astfel probleme la executarea lucrărilor de întreţinere anuală a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) de înaltă tensiune fără retragerea acestora din exploatare.

În acest scop, o echipă de electricieni din cadrul I.R.E. Sibiu a fost trimisă pentru specializare în Germania.

În ziua de 25.09.1979 pentru prima dată în istoria energeticii româneşti la I.R.E. Sibiu s-au executat lucrări sub tensiune la instalaţii electrice de 400kV (Sibiu – Ţânţăreni) de către o echipă de electricieni condusă de inginerul Ciocu Mihai. Lucrările au avut un caracter demonstrativ şi au constat în înlocuirea unui lanţ de izolatori la un stâlp de susţinere PAS – 400kV, montarea căruciorului pe conductoarele active şi montarea panourilor de protecţie în vederea vopsirii stâlpului.

În perioada imediat următoare, în anul 1980 s-a executat sub tensiune înlocuirea izolaţiei pe L.E.A. 400kV, iar în 1981 s-a efectuat revizia tehnică a L.E.A. 400kV Gutinaş – Braşov.[9]

CAPITOLUL 2. STUDIUL ANALITIC AL REPARTIŢIEI TENSIUNII PE LANŢUL DE IZOLATOARE DE TIP CAPĂ

Realizarea unei repartiţii perfect uniforme nu este posibilă din considerente economice, de tehnologia de fabricaţie, în schimb analizându-se elementele care conduc la o repartiţie neuniformă, se pot adopta măsuri de îmbunătăţire a repartiţiei.

În cazul unui lanţ de izolatoare capă, prezenţa armăturilor metalice, este indespensabilă din punct de vedere mecanic. Aceste armături, prin capacităţile parazite create influenţează repartiţia tensiunii. Fără armături de protecţie, tensiunea de serviciu se repartizează pe izolatoarele lanţului într-un mod neuniform.

Studiul analitic al repartiţiei tensiunii presupune stabilirea unor ecuaţii diferenţiale între mărimile care intervin în schema echivalentă a lanţului de izolatoare, pentru aceasta vom considera o microdistribuţie a capacităţilor în cadrul unui element capă : capacităţile unui element oarecare K din lanţ,vor fi înlocuite prin h capacităţi C0 , Cp0 , Cc0.[6]

• h – înălţimea izolatorului;

• C – capacităţi proprii ale izolatoarelor (egale între ele);

• Cp – capacitate parazită faţă de pământ;

• Cc – capacitate parazită faţă de pământ;

• U0 – valoarea nominală a tensiunii de serviciu

Preview document

Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 1
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 2
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 3
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 4
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 5
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 6
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 7
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 8
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 9
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 10
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 11
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 12
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 13
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 14
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 15
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 16
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 17
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 18
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 19
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 20
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 21
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 22
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 23
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 24
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 25
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 26
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 27
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 28
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 29
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 30
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 31
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 32
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 33
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 34
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 35
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 36
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 37
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 38
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 39
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 40
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 41
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 42
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 43
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 44
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 45
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 46
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 47
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 48
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 49
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 50
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 51
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 52
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 53
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 54
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 55
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 56
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 57
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 58
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 59
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 60
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 61
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 62
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 63
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 64
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 65
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 66
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 67
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 68
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 69
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 70
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 71
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 72
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 73
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 74
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 75
Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Repartitia Tensiunii pe Lantul de Izolatoare de Tip Capa si LST.doc

Alții au mai descărcat și

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Determinarea Caracteristicilor și Pierderilor în Meterialele Magnetice

Scopul lucrarii : In lucrare se urmareste obtinerea experimentala a unor caracteristici ; B(H) , µ(H) , µm(f) Si pierderilor in procesul de...

Ai nevoie de altceva?