Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 14574
Mărime: 1.52MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.dr.ing. Baraboi Adrian

Cuprins

Generalități.4

Capitolul 1 SEPARATOARE ELECTRICE 5

1.1 Caracteristici constructive şi funcţionale 7

1.2. Tipuri constructive de separatoare 11

1.3. Dispozitive pentru acţionarea separatoarelor 20

Capitolul 2 Separatoare de sarcină 23

2.1.Particularitaţi privind încercarea separatoarelor de sarcină 28

2.2. Verificarea capacitații de comutație 32

2.3. Verificarea capacitații de rupere a sarcinii predominant active 34

2.4. Verificarea capacitații de rupere a sarcinii de buclă 37

2.5. Verificarea capacității de rupere a bateriilor unice de condesatoare 38

2.6. Verificarea capacității de rupere a liniilor în gol 39

2.7. Verificarea capacității de rupere a cablurilor în gol 40

2.8. Verificarea capacității de închidere pe scurtcircuit 41

Capitolul 3 Calculul preliminar al unui separator de medie tensiune 42

3.1 Izolația separatorului 42

3.2. Calea de curent 44

3.3. Forța de apăsare în contact 45

3.4. Forțe electrodinamice 45

Capitolul. 4 Simularea solicitărilor în regim normal și scurtcircuit 48

4.1. PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI EMTP (ATP) 48

4.2 Simularea în programul EMTP 57

4.2.1 Calculul momentului scurtcircuitului astfel încât să avem componentă continuă maximă sau asimetrie maximă 57

Capitolul 5 Încercările experimentale pentru regimul normal de funcționare 63

5.1. Prezentarea generală aparatului de măsură MetraHit SI 232 II 63

5.2. Etalonarea termocuplului 64

Concluzii 70

ANEXA 1 72

Bibliografie 84

Extras din document

Generalități

Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și întrerupe conducția în circuitele instalațiilor.

Separatoarele intră in categoria aparatelor electrice de comutație și sunt aparate de conectare care asigură pentru motive de securitate, în poziția deschis, o distanță de izolare vizibilă în cadrul circuitului electric din care face parte.

Prin montarea separatoarelor se pot efectua revizii la întreruptoare, controlul stării izolatoarelor suport sau de trecere, schimbarea fuzibilelor siguranțelor de înaltă tensiune, examinarea cutiilor terminale ale cablurilor, a conductoarelor liniilor electrice, a descărcătoarelor etc. fără a se scoate de sub tensiune întreaga instalație.

De astfel, de foarte multe ori in exploatare se fac modificări în schemele instalațiilor energetice, legate de o mai bună funcționare sau deservire a consumatorilor (separarea unor porțiuni din rețea, trecerea de pe un sistem de bare colectoare pe al doilea sistem de bare colectoare, legarea la pamant a liniilor etc.). Pentru efectuarea acestor operații, instalațiile energetice sunt prevșzute cu separatoare.

Separatorul este utilizat pentru deschiderea sau restabilirea unui circuit, atunci când se întrerupe sau se restabilește un curent de valoare mică sau când nu se produce nici o schimbare de tensiune la bornele fiecărui pol al separatorului.

Rolul separatorului este deci de a separa fața de sursă o parte a instalației și aceasta separare trebuie sa fie vazută de un operator. Separatorul trebuie să poată suporta curentul de lungă durată, curentul nominal, în condiții normale de funcționare ale circuitului și în plus să suporte un curent mare de durată scurtă in cazul scurtcircuitelor.

Deschiderea separatorului trebuie să fie precedată de deconectarea întreruptorului de inaltă tensiune corespunzător. Separatorul neavând dispozitiv de stingere a arcului electric, deschiderea lui sub sarcină poate să conducă la producerea unui scurtcircuit cu urmări grave pentru operator, cât și pentru instalația respectivă, datorită arcului electric care se formează între contactele sale.

Capitolul 1

SEPARATOARE ELECTRICE

Separatoarele sunt echipamente de comutaţie care au rolul de a realiza, între contactele deschise, o distanţă de separare vizibilă, având valori specificate, cu scopul asigurării protecţiei personalului de exploatare care efectuează lucrări în zone ale instalaţiilor în prealabil scoase de sub tensiune. Separatoarele nu posedă dispozitive de stingere a arcului electric deci capacitatea de deconectare a separatoarelor este foarte mică, limitată la valori care să permită stingerea naturală a arcului electric. Rezultă de aici că separatoarele pot fi utilizate ca echipamente de comutaţie numai în instalaţii care nu se află în sarcină având intensităţi de valori mici, cum sunt curenţii de mers în gol ai transformatoarelor de mică putere şi ai liniilor electrice.

Căile de curent ale unui separator trebuie să permită, fără depăşirea temperaturilor admisibile, circulaţia pe durate nelimitate a curenţilor în regim normal de sarcină şi pe durate limitate de stabilitatea termică, a curenţilor de suprasarcină şi de scurtcircuit.

Nivelul de izolaţie între contactele deschise ale unui separator trebuie să fie superior atât nivelului de izolaţie al acestuia faţă de pământ cât şi nivelului de izolaţie realizat între contactele deschise ale altor echipamente de comutaţie. Deşi se fabrică atât pentru joasă cât şi pentru înaltă tensiune, separatoarele sunt utilizate cu precădere ca echipamente de înaltă tensiune.

Preview document

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 1
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 2
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 3
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 4
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 5
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 6
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 7
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 8
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 9
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 10
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 11
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 12
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 13
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 14
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 15
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 16
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 17
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 18
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 19
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 20
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 21
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 22
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 23
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 24
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 25
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 26
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 27
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 28
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 29
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 30
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 31
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 32
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 33
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 34
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 35
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 36
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 37
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 38
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 39
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 40
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 41
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 42
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 43
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 44
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 45
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 46
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 47
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 48
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 49
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 50
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 51
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 52
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 53
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 54
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 55
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 56
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 57
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 58
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 59
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 60
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 61
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 62
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 63
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 64
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 65
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 66
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 67
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 68
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 69
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 70
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 71
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 72
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 73
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 74
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 75
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 76
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 77
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 78
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 79
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 80
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 81
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 82
Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Studiul Teoretic si Experimental al Separatoarelor Electrice.docx

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi...

Structura Rețelelor de Distribuție

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie 1.Consideraţii generale Din studile făcute reiese că în fiecare din...

Determinarea necesarului de frig și calculul parametrilor instalației frigorifice

Să se determine necesarul de frig și parametrii instalației frigorifice pentru tunel de refrigerare TR având dimensiunile 7x12 și înălțimea 3,4...

Părțile componente ale aparatelor electrice

1.1 Rolul aparatelor electrice Aparatele electrice sunt sisteme si dispozitive care servesc la variaţia, reglajul şi controlul automat sau...

Bilanțul Exergetic a Unei Instalații Frigorifice cu Compresie de Vapori

1. DETERMINAREA PARAMETRILOR ÎN PUNCTELE DE VÂRF ALE CICLULUI 1.1. Date inițiale pentru efectuarea bilanțului exergetic Pentru efectuarea...

Instalații Electrice

CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI...

Analiza termodinamică a ciclurilor frigorifice

TERMODINAMICA SI CICLURILE DE REFRIGERARE Termodinamica Termodinamica se ocupă cu energia şi cu transformările ei precum şi cu relaţiile sale cu...

Te-ar putea interesa și

Studiul Experimental al Efectului Hall

Edwin Hall AKA Edwin Herbert Hall Nascut: 7-Noiembrie-1855 Locul nasterii: Great Falls, ME Decedat: 20-Noiembrie-1938 Locul decesului:...

Modelul Numeric al Transportului Ionic în Electrodializa Continuă și Discontinuă

ABSTRACT We describe the transport of ions and dissociation of a single salt and a solvent solution in an electrodialysis (ED) stack. An ED stack...

Materiale Compozite

ELEMENTE INTRODUCTIVE Crearea de noi materiale care să acopere o paletă mai largă de exigenţe, impuse de dezvoltarea în noi parametri a domeniilor...

Ai nevoie de altceva?