Surse Regenerabile de Energie

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 16489
Mărime: 2.93MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

GENERALITĂŢI 6

CAPITOLUL I. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

1.1. Generatoare Eoliene 18

1.2. Generatoare Solare 33

CAPITOLUL II. CONECTAREA LA REŢEA A SURSELOR REGENERABILE

2.1. Structura sistemelor eoliene conectate la reţea 50

2.1.1. Prezentarea generală a redresoarelor 51

2.1.2. Prezentarea generală a invertoarelor 57

2.2. Structura sistemelor solare conectate la reţea 63

2.2.1. Prezentarea generală a invertoarelor 64

CAPITOLUL III. SIMULAREA SISTEMELOR EOLIENE ŞI SOLARE

CONECTATE LA REŢEA

3.1 Simularea sistemelor eoliene conectate la reţea 68

3.2 Simularea sistemelor solare conectate la reţea 72

BIBLIOGRAFIE 75

Extras din document

GENERALITĂŢI

În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor, iar în cadrul acestei cerinţe sursele regenerabile de energie oferă o soluţie viabilă, inclusiv aceea de protecţie a mediului înconjurător.

Siguranţa alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurată în mod obligatoriu prin luarea în considerare a importurilor, în condiţiile liberalizării pieţei de energie şi în conformitate cu nevoia stringentă de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

Obiectivul strategic propus în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară constă în dublarea, până în anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al ţărilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa crească de la 6% la 12% din consumul total de resurse primare.

În România , ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de resurse primare , în anul 2010, urmează să aibă un nivel de circa 11%, iar în anul 2015 de 11,2%. Totodată , în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune " Energie pentru viitor: sursele regenerabile ", elaborată în anul 1997 în cadrul Uniunii Europene, este conturată strategia " Campaniei de demarare a investiţiilor ". În " Campania de demarare a investiţiilor " se urmărea realizarea, până în anul 2003, a unor obiective principale, astfel:

- 15 milioane m2 colectoare solare pentru producerea de apă caldă;

- 1 milion unităţi energetice de tip fotovoltaic;

- 10.000 MW în aerogeneratoare cu turbine eoliene;

- 10.000 MWt în instalaţii energetice de cogenerare cu combusibil pe bază de biomasă;

- 1 milion gospodării individuale cu încălzire asigurată din resurse energetice pe bază de biomasă;

- 1.000 MW în instalaţii energetice cu producere de biogaz;

- 5 milioane tone bio-combustibili lichizi;

- 100 comunităţi umane izolate (aşezări locale) al căror necesar de energie se asigură din surse regenerabile.

În Cartea Verde " Spre o strategie europeană pentru siguranţa în alimentarea cu energie " se precizează că sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la creşterea resurselor interne, ceea ce conferă acestora o anumită prioritate în politica energetică.

Programul de acţiune " Energie inteligentă pentru Europa " constă în promovarea implementării strategiei înscrise în Cartea Verde. În cadrul acestei iniţiative , programul "ALTENER" (cu un buget estimat de circa 86 milioane EURO) urmăreşte accelerarea procesului de valorificare a potenţialului energetic al surselor regenerabile.

În "Directiva 2001/77/EC", din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile, pe piaţa unică de energie", se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care trebuie sa fie de 12%, în anul 2010.

Principalele direcţii de acţiune înscrise în "Directiva 2001/77/EC" constau în:

- creşterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie în nivelul producţiei de energie electrică şi termică;

- stabilirea unei cote - ţintă pentru fiecare ţară privind consumul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie;

- adoptarea de proceduri adecvate pentru asigurarea finanţării investiţiilor în domeniul surselor regenerabile de energie;

- accesul garantat şi prioritar la reţelele de transport şi distribuţie de energie;

- simplificarea şi adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de exploatare a surselor regenerabile;

- garantarea originii energiei produse pe bază de surse regenerabile de energie.

Preview document

Surse Regenerabile de Energie - Pagina 1
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 2
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 3
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 4
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 5
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 6
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 7
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 8
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 9
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 10
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 11
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 12
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 13
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 14
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 15
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 16
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 17
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 18
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 19
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 20
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 21
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 22
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 23
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 24
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 25
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 26
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 27
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 28
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 29
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 30
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 31
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 32
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 33
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 34
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 35
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 36
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 37
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 38
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 39
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 40
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 41
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 42
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 43
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 44
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 45
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 46
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 47
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 48
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 49
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 50
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 51
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 52
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 53
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 54
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 55
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 56
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 57
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 58
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 59
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 60
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 61
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 62
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 63
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 64
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 65
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 66
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 67
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 68
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 69
Surse Regenerabile de Energie - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Surse Regenerabile de Energie.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Acoperișul casei mele, format din panouri solare

INTRODUCERE Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte surse de energie pe care...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Te-ar putea interesa și

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Aspecte Teoretice Privind Sursele Regenerabile de Energie

INTRODUCERE În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora, dar în primul rând al schimbărilor climatice...

Surse Regenerabile de Energie

1.Tehnologii de obtinere a biocombustibililor lichizi 1.1.Clacificarea biocombustibililor:biocombustibilii sunt combustibili obtinuti printr-un...

Rolul Surselor Regenerabile de Energie în Domeniul Protecția Mediului

Rolul surselor regenerabile de energie în domeniul protecția mediului 1. Introducere Sursele regenerabile de energie (SRE) furnizează 14% din...

Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din...

Surse regenerabile de energie - Energia eoliană

1. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie rezultate din procese...

Surse Regenerabile de Energie

Cap I. Memoriu de prezentare Destinatia si domeniul de utilizare Energia electrica generata de panoul fotovoltaic este utilizata pentru...

Ai nevoie de altceva?