Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 20374
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I. Cernica

Cuprins

INTRODUCERE 4

1 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ŞI ROLUL LOR ÎN COMPLEXUL

ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA

1.1 Starea şi problemele complexului energetic al Republicii Moldova 6

1.1.1 Structura consumului de energie în Republica Moldova 6

1.1.2 Problemele complexului energetic 7

1.1.3 Rolul SRE în soluţionarea problemelor de bază ale complexului energetic 8

1.2 Perspectivele utilizării biomasei şi a energiei solare în Moldova 10

1.2.1 Biomasa ca sursă de energie în Republica Moldova 10

1.2.2 Utilizarea paielor în sectorul energetic 12

1.2.3 Valorificarea energiei solare pe teritoriul Republicii Moldova 13

1.2.4 Sarcinile propuse pentru soluţionare. Actualitatea temei tezei de licenţă 15

2 SARCINILE TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA EDIFICIILOR ŞI

ALIMENTAREA CU APĂ CALDĂ MENAJERĂ A GRĂDINIŢEI

16

2.1 Calculul consumatorilor de căldură pentru încălzirea edificiilor 16

2.1.1 Descrierea consumatorilor de căldură din satul Teliţa 16

2.1.2 Generalităţi privind calculul consumului de căldură a unui edificiu 17

2.1.3 Determinarea coeficienţilor transferului de căldură necesari pentru calculul

sarcinii termice a edificiilor

19

2.1.4 Consumul de căldură pentru încălzirea edificiilor administrative 23

2.2 Elaborarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei

satului Teliţa

24

2.2.1 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere la grădiniţă 24

2.2.2 Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră a grădiniţei 25

2.2.3 Selectarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde menajere 29

2.3 Sistemul de automatizare a instalaţiilor de preparare a apei calde menajere

a grădiniţei

30

2.3.1 Schema funcţională a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră 30

2.3.2 Regimuri optime de funcţionare şi siguranţă 32

2.3.3 Schema de structură a sistemului de automatizare a colectoarelor solare 33

3 PROIECTAREA CENTRALEI TERMICE DIN SATUL TELIŢA 35

3.1 Sursa de încălzire şi reţelele de distribuţie a energiei termice 35

3.1.1 Alegerea cazanului pentru încălzirea edificiilor administrative 35

3.1.2 Dimensionarea reţelei termice 37

3.1.3 Graficul piezometric al reţelei termice din Teliţa 43

3.2 Sistemul de alimentare cu energie electrică a surselor de căldură 45

3.2.1 Caracteristica receptoarelor electrice 45

3.2.2 Calculul sarcinilor electrice a centralei termice 46

3.2.3 Construcţia schemelor de alimentare cu energie electrică 49

3.2.4 Alegerea întrerupătoarelor automate 51

3.2.5 Alegerea secţiunii cablurilor şi a dulapurilor de putere 52

Extras din document

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova

1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova

Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa motrică în avansarea ţării şi a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil şi să asigure economiei şi ţării competitivitate. Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naţionale, care, în mare măsură, determină succesul realizării Programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi stabilitatea în societate, având drept sarcină asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din ţară.

Potrivit datelor Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în prezent balanţa energetică a ţării este asigurată din contul gazelor naturale (44 la sută), motorinei (17 la sută), energiei electrice (11 la sută), benzinei (10 la sută), cărbunelui (7 la sută), lemnelor şi gazului lichefiat (câte 3 la sută), păcurei (1 la sută), altor surse (4 la sută).

De menţionat, că cota surselor energetice locale s-a redus de la 4,56 la sută în anul 2008 până la 4,49 la sută în 2010, chiar dacă situaţia trebuie să fie diametral opusă. În conformitate cu Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 şi Legea Energiei Regenerabile din 12.07.2007, până în anul 2010 cuantumul de energie din surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale trebuie să constituie 6 la sută, până în anul 2020 – 20 la sută. Astfel, energia biomasei va trebui să constituie 70 la sută, energia hidraulică – 14 la sută, energia termică solară – 10 la sută, energia eoliană – 1,5 la sută, energia fotoelectrică solară – 0,1 la sută, altele – 4,4 la sută. Potrivit calculelor savanţilor , în prezent din volumul total de masă verde obţinută pe câmpurile ţării în diverse scopuri se utilizează doar 11 la sută, iar restul în volum de 1250 mii de tone se aruncă ca deşeu.

Laboratorul facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, a creat cu susţinerea colegilor din Cehia, nu doar utilaj pentru producerea peleţilor şi brichetelor energetice, ci şi cazane pentru arderea acestora.Astfel, brichetele şi peleţii obţinuţi cu ajutorul acestui utilaj au o capacitate calorică cu 38-60 la sută mai mare comparativ cu lemnul. De asemenea, produsele de ardere sunt mai uşor de reciclat din cauza dimensiunilor mici, iar producţia este ecologic pură şi nu conţine chimicale.

De menţionat, că 10 kg de brichete permit economisirea a 5,5 litri de benzină, iar o tonă economiseşte 5 m3 de lemn. Reieşind din preţul de 3-4 mii de lei (fără prelucrare), utilizarea brichetelor va economisi 1000-1500 lei.

1.1.2. Problemele complexului energetic

Misiunea complexului energetic constă în asigurarea cu resurse energetice primare, energie electrică şi termică a tuturor consumatorilor din ţară [3]. Complexul energetic se confruntă cu multiple probleme, de exemplu, condiţionate de cota redusă a resurselor energetice primare locale în balanţa energetică a ţării, cota ridicată a importurilor de resurse energetice şi energie electrică, care condiţionează o dependenţă puternică de fluctuaţiile preţurilor la resursele energetice de pe piaţa internaţională.

O altă problemă, ce agravează situaţia în energetică, o constituie îmbătrânirea utilajului şi utilizarea tehnologiilor învechite. Ca consecinţă, avem un grad avansat al îmbătrânirii componentelor complexului energetic, ce se estimează la cca. 60-70%, iar eficienţa energetică în comparaţie cu ţările avansate este de cca. 2,5-3 ori mai redusă. Sporirea eficienţei energetice este o problemă fundamentală pentru ţară, economie, inclusiv şi pentru complexul energetic.

Distribuirea inechitabilă a valorii adăugate create pe întreg lanţul de furnizare-producere a energiei electrice cât şi termice: resurse energetice - producere - transport – distribuţie, prezintă o barieră în soluţionarea problemei de sporire a eficienţei energetice şi dezvoltării sectorului în ansamblu. Echilibrarea intereselor producătorilor, distribuitorilor şi a consumatorilor finali este o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării durabile a economiei, sporirii eficienţei de funcţionare a complexului energetic şi crearea condiţiilor tarifare echitabile consumatorilor.

Abordarea complexă ştiinţifică a problemelor energeticii la integru şi în parte pentru sectoarele ramurii (sectorul electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale, combustibili lichizi, surse regenerabile de energie, cadrului juridic şi instituţional, colaborarea internaţională) este o necesitate vitală întru identificarea soluţiilor rezonabile, competitive din punct de vedere economic cu scopul sporirii eficienţei energetice şi a implementării standardelor internaţionale în sector.

Preview document

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 1
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 2
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 3
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 4
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 5
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 6
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 7
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 8
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 9
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 10
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 11
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 12
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 13
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 14
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 15
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 16
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 17
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 18
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 19
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 20
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 21
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 22
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 23
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 24
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 25
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 26
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 27
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 28
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 29
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 30
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 31
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 32
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 33
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 34
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 35
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 36
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 37
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 38
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 39
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 40
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 41
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 42
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 43
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 44
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 45
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 46
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 47
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 48
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 49
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 50
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 51
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 52
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 53
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 54
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 55
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 56
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 57
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 58
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 59
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 60
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 61
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 62
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 63
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 64
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 65
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 66
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 67
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 68
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 69
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 70
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 71
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 72
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 73
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 74
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 75
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 76
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 77
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 78
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 79
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 80
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 81
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 82
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 83
Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Surse Regenerabile de Energie si Rolul Lor in Complexul Energetic al Republicii Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. DEZVOLTAREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE 1.1 Conceptia producerii energiei electrice Producerea energiei electrice reprezinta procesul de...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Ai nevoie de altceva?