Transformatoarele de Putere

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 13549
Mărime: 4.03MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oliver Chiver

Cuprins

1. Introducere 5

2. Noţiuni generale privind transformatoarele de putere 6

2.1. Rolul transformatoarelor de putere 6

2.2. Construcţia transformatoarelor de putere 7

3. Ecuaţiile şi schemele electrice echivalente 22

3.1. Principiul de funcţionare 22

3.2. Ecuaţiile în regim sinusoidal 24

4. Regimurile de funcţionare a transformatoarelor de putere trifazate 27

4.1. Funcţionarea în gol a transformatorului trifazat 27

4.2. Funcţionarea în sarcină 28

4.3. Regimuri tranzitorii 32

4.4. Încălzirea şi răcirea transformatoarelor 40

5. Studiul experimental 42

5.1. Regimul staţionar de mers în gol 42

5.2. Regimul de funcţionare în sarcină dezechilibrată 45

5.3. Regimul tranzitoriu de cuplare în gol la reţea 46

5.4. Regimul de scurtcircuit brusc 48

6. Concluzii 49

Bibliografie 51

Extras din document

I. INTRODUCERE

Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că abordarea prezentei teme este şi va rămâne de actualitate şi pe mai departe.

Odată cu implementarea a unor soluţii noi de integrare în sistem a unor surse regenarbile de energie, regimurile specilae de funcţionare a transformatoarelor (tranzitorii, dezechilibrate) trebuie cunoscute cât mai aprofundat, aceste regimuri având influenţă asupra tuturor componentelor sistemului.

Transformatoarele de putere pot fi ele însăşi surse de regimuri tranzitorii în anumite condiţii, dar în acelaşi timp pot fi componente care sunt afectate de aceste regimuri.

Deşi din punct de vedere teoretic sunt cunoscute fenomenele tranzitorii sau comportamentul în regimuri dezechilibrate a transformatoarelor de putere, punerea în evidenţă şi înregistrarea modului de variaţie a curenţilor sau tensiunilor necesită pe lângă aparatură adecvată şi o bună abilitate în exploatarea acestor echipamente.

Lucrarea de faţă este structurată în şase capitole principale, cuprins, un scurt rezumat şi bibliografia.

Primul capitol îl reprezintă o scurtă Introducere, iar apoi în al doilea capitol, Noţiuni generale privind transformatoarele de putere, se abordează construcţia şi principaleleelemente auxiliare din componenţa transformatoarelor de putere.

Al treilea capitol, Ecuaţiile şi schemele electrice echivalente, face referire la principalele scheme echivalente ale transformatoarelor de putere şi la ecuaţiile acestora pentru modelul cu secundarul raportat la primar.

În cel de al patrulea capitol sunt descrise câteva din Regimurile de funcţionare a transformatoarelor de putere, pentru ca în cel de al cincilea capitol să se prezinte Studiul experimental efectuat asupra transformatorului studiat, iar în ultimul capitol să fie menţionate câteva din principalele concluzii privitoare la fenomenele studiate.

Sursele şi figurile utilizate pentru realizarea prezentului proiect sunt cele din Bibliografie.

II. Noţiuni generale privind transformatoarele de putere

II.1. Rolul transformatoarelor de putere

Transformatorul reprezintă un caz particular al maşinilor electrice, neavând elemente în mişcare, rolul său fiind acela de a transfera energia electrică primită de o înfăşurare numită primară, care este o înfăşurare receptoare de energie electrică, la o altă înfăşurare (sau alte înfăşurări) numită secundară care este sursă de energie electrică, cele două înfăşurări fiind separate electric, dar cuplate magnetic.

Transferul energiei se realizează pe baza fenomenului de inducţie electromagnetică, tensiunea celor două înfăsurări de obicei diferă dar poate să fie aceeaşi, frecvenţa rămâne însă întotdeauna aceeaşi.

Sunt considerate transformatoare de putere acele transformatoare trifazate a căror putere aparentă este de minim 6 kVA.

Transformatoarele de putere trifazate se utilizează în sistemul energetic cu scopul de a modifica tensiunea la care se transportă, distribuie sau consumă energia electrică.

Producerea energiei electrice se realizează în cea mai mare parte cu ajutorul generatoarelor sincrone. Tensiunea la care acestea livrează energia este limitată de posibilităţile de realizare a înfăşurărilor astfel că în general aceasta este de până la 10 sau maxim 24kV.

Transportul energiei electrice este cu atât mai avantajos cu cât tensiunea este mai ridicată deoarece la o aceeaşi putere va rezulta un curent mai mic respectiv pierderi de energie mai mici, acestea fiind direct proporţionale cu pătratul curentului. din acest motiv imediat după ce are loc producerea energiei electrice sunt utilizate transformatoare ridicătoare de tensiune care vor fin intercalate între generator şi reţeaua electrică de transport.

Odată ajunsă la destinaţie, energia electrică trebuie din nou modificată în sensul coborârii tensiunii deoarece din motive tehnice de siguranţă distribuţia se realizează la tensiuni mai mici decât cele la care se transportă. Astefel că în schemă apar din nou transformatoarele care de această dată sunt coborâtoare de tensiune.

Bibliografie

C. Bălă , Maşini Electrice, Ed. D. P., Bucureşti, 1982;

I. Boldea , Transformatoare şi maşini electrice, Ed. Politehnică Timişoara, 2006;

A. Câmpeanu , I. Vlad , Maşini electrice. Teorie, încercări şi simulări, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2008;

O. Chiver, L. Neamt, M. Horgos, S. Oniga and A. Buchman, The study of transient regimes for a shell-type transformer, Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering ,Volume 4, Number 1 - 2011;

O. Chiver, Maşini electrice, curs format electronic;

T. Dordea, Maşini electrice, Ed. D. P., Bucureşti, 1977;

C. Ghiţă, Maşini electrice, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2005;

E. Micu, Maşini electrice I, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2001;

E. Micu, Electrotehnica de la A la Z, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985;

Novac I., Micu E. ş.a., „Maşini şi acţionări electrice”, Ed. D. P., Bucureşti, 1982;

I. Piroi , „Maşini electrice”, Ed. D. P., Bucureşti, 2004;

L. E. Petrean, D. C. Peter, Teoria câmpului electromagnetic. Electrocinetica. Electrodinamica, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 1999;

E. Simion, T. Maghiar, „Electrotehnica”, Ed. D. P., Bucureşti, 1981;

*** Manual de utilizare Fluke 435;

*** Manual de utilizare Osciloscop MTX;

*** PE116, Normativ de încercări.

Preview document

Transformatoarele de Putere - Pagina 1
Transformatoarele de Putere - Pagina 2
Transformatoarele de Putere - Pagina 3
Transformatoarele de Putere - Pagina 4
Transformatoarele de Putere - Pagina 5
Transformatoarele de Putere - Pagina 6
Transformatoarele de Putere - Pagina 7
Transformatoarele de Putere - Pagina 8
Transformatoarele de Putere - Pagina 9
Transformatoarele de Putere - Pagina 10
Transformatoarele de Putere - Pagina 11
Transformatoarele de Putere - Pagina 12
Transformatoarele de Putere - Pagina 13
Transformatoarele de Putere - Pagina 14
Transformatoarele de Putere - Pagina 15
Transformatoarele de Putere - Pagina 16
Transformatoarele de Putere - Pagina 17
Transformatoarele de Putere - Pagina 18
Transformatoarele de Putere - Pagina 19
Transformatoarele de Putere - Pagina 20
Transformatoarele de Putere - Pagina 21
Transformatoarele de Putere - Pagina 22
Transformatoarele de Putere - Pagina 23
Transformatoarele de Putere - Pagina 24
Transformatoarele de Putere - Pagina 25
Transformatoarele de Putere - Pagina 26
Transformatoarele de Putere - Pagina 27
Transformatoarele de Putere - Pagina 28
Transformatoarele de Putere - Pagina 29
Transformatoarele de Putere - Pagina 30
Transformatoarele de Putere - Pagina 31
Transformatoarele de Putere - Pagina 32
Transformatoarele de Putere - Pagina 33
Transformatoarele de Putere - Pagina 34
Transformatoarele de Putere - Pagina 35
Transformatoarele de Putere - Pagina 36
Transformatoarele de Putere - Pagina 37
Transformatoarele de Putere - Pagina 38
Transformatoarele de Putere - Pagina 39
Transformatoarele de Putere - Pagina 40
Transformatoarele de Putere - Pagina 41
Transformatoarele de Putere - Pagina 42
Transformatoarele de Putere - Pagina 43
Transformatoarele de Putere - Pagina 44
Transformatoarele de Putere - Pagina 45
Transformatoarele de Putere - Pagina 46
Transformatoarele de Putere - Pagina 47
Transformatoarele de Putere - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Transformatoarele de Putere.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Studiul Regimurilor de Funcționare ale unui Sistem Electroenergetic

1.Construirea schemei de principiu a sistemului propus Sistemul electroenergetic a fost conceput astfel: a)în cadrul sistemului există: -5 NG(2...

Proiectarea unei stații electrice de transformare

1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia...

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv...

Centratele Termice CET

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1.1. Consideraţii generale Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar...

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Ai nevoie de altceva?