Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Licență
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 25186
Mărime: 3.97MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

Memoriu justificativ 5

Capitolul I Criza energetica mondială 7

Capitolul II Stadiul actual privind utilizarea surselor de energie convenţionale 12

2.1.Energia produsa de combustibilii fosili 12

2.1.1.Efecte asupra mediului 13

2.2.Utilizarea rezervelor de cărbune 14

2.3.Hidroenergia 18

2.3.1. Tehnologia turbinelor 19

2.4.Energia atomică. Centralele atomice 20

2.4.1.Procese energetice în reactorul nuclear 21

2.4.2.Arderea combustibilului nuclear 25

2.4.3.Controlul reacţiei nucleare 27

2.4.4.Scheme şi circuite termice în CNE 32

2.4.5.Randamentul CNE 34

2.4.6. Deșeurilor radioactive rezultate din centralele atomoelectrice 34

2.4.7. Accidente la centralele atomoelectrice 37

Capitolul III Utilizarea surselor de energie neconvenționale, nepoluante 43

3.1. Energia eoliană 43

3.2. Energia solară 45

3.3. Energia valurilor 48

3.3.1.Energia hidraulică a valurilor 48

3.3.2. Energia hidraulică a mareelor 48

3.3.3. Energia termică a mărilor şi a oceanelor 49

3.3.4. Energia din hidrogen 50

3.4.Energia geotermală 51

3.5. Energia din biomasă 53

3.6. Energia liberă 55

Capitolul IV Energia solară 57

4.1.Efectul fotoelectric. 57

4.2.Principiul de realizare 57

4.3. Structură și dopare 58

4.4.Echilibrul termodinamic al purtătorilor de sarcini, potenţialul chimic sau nivelul Fermi 65

4.5. Generaţii de celule solare 67

4.6.Coeficientul masic de aer (AIM) 68

4.7.Exemple de centrale fotovoltaice (facultatea de hidrotehnică Iași) 71

4.8. Stocarea energiei electrice în acumulatoare 74

4.8.1.Acumulatori solari 74

4.8.2. Acumulatoare electrice 82

4.9. Avantajele și dezavantajele utilizării panourilor solare 83

4.10.Exemple propuse de utilizare a panourilor fotovoltaice 87

4.10.1.Utilizarea panourilor fotovoltaice la o stație hidrometrică în vederea automatizării 87

4.10.2. Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru aprovizionarea cu energie electrică, de 88

rezervă a unei incinte administrative de exploatare a unui baraj 88

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

Memoriu justificativ

Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor radioactive a îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă şi asupra unor resurse energetice neconvenţionale, cunoscute într-o accepţiune mai largă ca „resurse regenerabile”. Dintre acestea menţionăm: hidroenergia (energia hidraulică, energia termică a mărilor şi a oceanelor şi energia din hidrogen), energia eoliană, energia solară, energia geotermală şi energia din biomasă.

În capitolul I '' Criza energetica mondială'' se prezintă consumul actual de energie electrică la nivel mondial și o evaluare a rezervelor de petrol, gaz și carbune , care în prezent sunt principalele surse de energie. Este prezentată o evaluare a numarului de ani pentru care se consideră că mai există posibilități de exploatare ,iar daca nu sunt realizate schimbări în privinţa producerii, transportului şi consumului energiei, omenirea s-ar putea confrunta cu o criză energetică majoră în următoarele decenii.

Capitolul II '' Stadiul actual privind utilizarea surselor de energie convenționale'' prezintă într-un cadru succind principalele surse de energie, convenționale care sunt utilizate , cum ar fi energia combustibililor fosili, care este considerată o industie poluatoare, arderea combustibililor fosili sta la baza poluării prin efectul de seră. Energia produsă de centralele atomonucleare, care este privită ca o alternativă valabilă tehnic, față de perspectiva epuizării surselor clasice de energie , dar care la rîndul său este una dintre industriile cele mai periculoase. Deșeurile cu activitate radioactivă ridicată au nevoie de tratamente speciale în ceea ce priveste stocarea, ca exemplu , depozitarea în formațiuni geologice de mare adîncime la nivelul uscatului , amplasarea sub stratul acvifer al oceanului ,fiind monitorizate și ținute sub control, datorită faptului că prezintă un pericol permant. O soluție optima ar fi lansarea în spațiul interplanetar pe traictorii speciale a containelor ce prezintă riscuri majore de contaminare. Sigur această opțiune este cea mai sigură dar prezintă dezavantajul unor costuri foarte mari. Un exemplu negativ în acest domeniu îl constituie acidentul nuclear de la Cernobîl în care au fost înregistrate 56 de decese directe și mai mult de 9.000 de persoane dintre cele aproximativ 6,6 de milioane foarte expuse pot muri din cauza unei forme de cancer. Incidența cancerului tiroidian a rămas însă ridicată chiar și în 2013 în anumite regiuni din Rusia, Ucraina și Belarus, asta la mai bine de două decenii de la accident.

În capitolul III '' Utilizarea surselor de energie neconvenționale , nepoluante '' sunt prezentate sursele de energie neconvenționale , care sunt surse nepoluante și care ar fi o soluție optimă în vederea une crize energetice mondiale care în umatoarele secole ar putea deveni chiar și sursele principale de energie la nivel mondial.

Capitolul IV '' Energia solară'' are drept scop punerea în evidență a unei forme de energie , și anume energia solară, care prin intermediul panourilor fotovoltaice este convertită în energie electrică electric. Avantajul principal al panourilor fotovoltaice poate fi sintetizat în 2 cuvinte ''energie gratuită''. Asta putînd fi spus datorită faptului că costurile instalațiilor ce ne oferă energie electrică din energie solară se amortizează în maxim 5-7ani , iar durata de viață a panourilor fotovoltaice este de minim 25 de ani.

Este cunoscut faptul că astazi au loc schimbari climatice majore care dau naștere unor manifestari climatice violente a parametrilor meteorologici. Datorită acestui fapt au loc destul de des întreruperi a energiei electrice de la rețeaua electrică de distribuție.Aceste întreruperi de curent electric perturbă în mod special sistemele de achiziție a datelor atunci cînd este absolută nevoie. Lucrarea de față prezintă soluții de alimentare cu energie electrică acumulată deja prin conversie fotovoltaică în acumulatori electrici de diferite capacități, funcție de consumul electric strict necesar, atît pentru iluminare, utilizarea unor aparaturi casnice strict necesare , cat și pentru sistemele de achiziție a datelor privind evoluția unor parametri meteorologici și hidrologici. Lucrul posibil datorită unor invertoare care ridică tensiunea electrică de 12 volți curent continuu în tensiune eletrică de 220 volți curent alternativ.

Capitolul I

Criza energetica mondială

Statisticile arată că, la nivel mondial, între 1972 şi 2002, consumul de electricitate s-a dublat. În 2003, consumul anual mondial de energie era de 12.000 GW (adică un milion de MW sau, altfel, 1 miliard de kW). Consumul anual actual la nivel global este echivalentul a 12.000 de reactoare nucleare de 1 GW. Previziunile arată că în viitor, în anul 2050, consumul energetic mondial se va dubla din nou, atingând valoarea de 24 TW. În aceste condiţii, necesitatea folosirii unor surse de energie alternativă este vitală.

Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală şi un factor de cost pentru dezvoltarea economică şi progresul societăţii în ansamblu, generând o serie de preocupări majore la nivel mondial.

În situaţia limitării resurselor primare de energie, pentru a se atinge durabilitatea în acest domeniu este nevoie ca energia să se producă, să se furnizeze şi să se consume într-un mod mai eficient decat până acum. Dacă nu sunt realizate schimbări în privinţa producerii, transportului şi consumului energiei, omenirea s-ar putea confrunta cu o criză energetică majoră în următoarele decenii. Dacă actualele legi şi politici energetice rămân neschimbate de-a lungul perioadei până în 2035, cererea mondială de energie va creşte cu aproape 50% comparativ cu anul 2007.

Preview document

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 1
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 2
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 3
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 4
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 5
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 6
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 7
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 8
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 9
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 10
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 11
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 12
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 13
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 14
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 15
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 16
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 17
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 18
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 19
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 20
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 21
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 22
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 23
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 24
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 25
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 26
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 27
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 28
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 29
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 30
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 31
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 32
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 33
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 34
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 35
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 36
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 37
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 38
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 39
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 40
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 41
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 42
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 43
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 44
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 45
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 46
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 47
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 48
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 49
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 50
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 51
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 52
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 53
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 54
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 55
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 56
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 57
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 58
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 59
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 60
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 61
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 62
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 63
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 64
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 65
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 66
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 67
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 68
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 69
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 70
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 71
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 72
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 73
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 74
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 75
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 76
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 77
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 78
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 79
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 80
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 81
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 82
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 83
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 84
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 85
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 86
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 87
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 88
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 89
Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Surselor Nepoluante de Energie. Energia Solara prin Conversie Fotovoltaica.docx

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Casa Calitatii la Energie Electrica

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Energia Eoliană

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Definitie Vântul este miscarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt...

Energia geotermală

1. Introducere Energia geotermala e o categorie particulara a energiei termice pe care o contine scoarta terestra. Cu cat se coboara mai adanc in...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Te-ar putea interesa și

Fermă de ovine cu alimentare din surse energetice regenerabile

REZUMAT Mediul natural, oferă omenirii cel mai prețios dar, resursele regenerabile. Decizia de a exploata aceste resurse regenerabile aparține...

Omul și Energia

Introducere O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Impactul surselor regenerabile asupra instalațiilor de transport și distribuție

1. Generalităţi Energia a reprezentat în toate timpurile şi în toate zonele şi ţările din lume o problemă esenţială, ca factor de dezvoltare...

Utilizarea Energiilor Alternative - Componentă a Conceptului de Dezvoltare Durabilă

1. Conceptul de dezvoltare durabila Înainte de orice definiţie, se poate afirma că ,,dezvoltarea durabilǎ” este o interconectare armonioas[ a...

Implementarea Metabolismului Industrial

Introducere “Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată”. Jerome Klapka Jerome “În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii”. Henry...

Energii Alternative

CAPITOLUL I INTRODUCERE La ora actuală, ne acoperim cea mai mare parte a necesarului de energie arzând combustibili fosili precum cărbune, ţiţei...

Energia

Introducere Energia înseamna pentru omenire ceea ce înseamna sângele pentru corpul omenesc. Cresterea consumului energetic al omenirii a cunoscut...

Introducerea Liniei Tehnologice pentru Îmbutelierea la Sticla a Sucurilor Naturale

I. Partile scrise 1. Date generale 1.2 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia S.C. HORTIFRUCT S. R. L. Adresă:...

Ai nevoie de altceva?